de-cuong-on-tap-hk1-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi

5 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:20

TRƯỜNG THPT N HỊA ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN NGỮ VĂN GIỮA KÌ I KHỐI 11 (Năm học 2018 - 2019) PHẦN I: KIẾN THỨC I VĂN BẢN YÊU CẦU CHUNG: Thống kê theo bảng sau Tác giả- Tác phẩm Hoàn cảnh sáng Đặc sắc nội dung Đặc sắc nghệ thuật tác, xuất xứ, nhan đề YÊU CẦU CỤ THỂ Vào phủ chúa Trịnh ( Trích “ Thượng kinh kí sự”- Lê Hữu Trác) - Bức tranh phủ chúa thái độ, tâm trạng tác giả - Nét độc đáo ngòi bút kí Lê Hữu Trác Tự tình ( Hồ Xuân Hương) - Nỗi niềm tâm Hồ Xuân Hương thơ Tự tình - Những sáng tạo thơ Nơm Hồ Xuân Hương Câu cá mùa thu (Thu điếu- Nguyễn Khuyến) - Bức tranh thiên nhiên mùa thu vẻ đẹp tâm hồn thi nhân - Nghệ thuật đặc sắc tác phẩm Thương vợ (Trần Tế Xương) - Hình tượng bà Tú nỗi niềm tâm Tú Xương - Những sáng tạo nhà thơ việc sử dụng ngơn từ, hình ảnh Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) - Bức chân dung tinh thần tự họa Nguyễn Công Trứ - Đặc sắc nghệ thuật hát nói Bài ca ngắn bãi cát (“Sa hành đoản ca”- Cao Bá Quát) - Tâm Cao Bá Quát Bài ca ngắn bãi cát PHẦN II TIẾNG VIỆT VÀ LÀM VĂN Từ ngơn ngữ chung đến lời nói cá nhân - Các phương diện biểu tính chung ngôn ngữ - Các phương diện biểu riêng lời nói cá nhân Thao tác lập luận phân tích - Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận phân tích - Cách phân tích PHẦN III KỸ NĂNG Kĩ phân tích đề, lập dàn ý văn nghị luận Kĩ cảm nhận, phân tích thơ, văn xi PHẦN IV KẾT CẤU ĐỀ Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm): Đọc hiểu Câu 2: (7 điểm): Nghị luận văn học TRƯỜNG THPT N HỊA ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN NGỮ VĂN HỌC KÌ I KHỐI 11 (Năm học 2018 - 2019) PHẦN I: KIẾN THỨC I VĂN BẢN YÊU CẦU CHUNG: Thống kê theo bảng sau Tác giả- Tác phẩm Hoàn cảnh sáng tác, Đặc sắc nội dung Đặc sắc nghệ thuật xuất xứ, nhan đề, tình truyện YÊU CẦU CỤ THỂ Khái quát văn học Việt Nam từ đầu kỉ XX đến Cách mạng tháng năm 1945 - Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa - Các giai đoạn phát triển, thành tựu chủ yếu - Đặc điểm Hai đứa trẻ (Thạch Lam) - Kiến thức chung tác giả, tác phẩm - Nhan đề - Bức tranh phố huyện vẻ đẹp tâm hồn nhân vật: Liên, An - Cảnh tượng, chi tiết đặc sắc: cảnh đợi tàu… - Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Chữ người tử tù ( Nguyễn Tuân) - Kiến thức chung tác giả, tác phẩm - Nhan đề - Tình truyện - Tóm tắt tác phẩm - Nhân vật: Huấn Cao, quản ngục - Cảnh tượng, chi tiết đặc sắc: cảnh cho chữ… - Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao) - Kiến thức chung tác giả, tác phẩm - Nhan đề - Kết cấu (mở đầu, kết thúc tác phẩm) - Tóm tắt tác phẩm - Nhân vật: Chí Phèo, thị Nở - Cảnh tượng, chi tiết đặc sắc - Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm Hạnh phúc tang gia (Trích “ Số đỏ”- Vũ Trọng Phụng) - Kiến thức chung tác giả, tác phẩm - Nhan đề đoạn trích - Nghệ thuật trào phúng đoạn trích - Phân tích cảnh tượng, chi tiết đặc sắc - Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật PHẦN II TIẾNG VIỆT VÀ LÀM VĂN Ngữ cảnh - Khái niệm - Các nhân tố ngữ cảnh - Vai trò ngữ cảnh Thao tác lập luận so sánh luyện tập kết hợp thao tác lập luận phân tích, so sánh - Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận so sánh - Cách so sánh Phong cách ngôn ngữ báo chí - Khái nhiệm: Ngơn ngữ báo chí - Các phương tiện diễn đạt đặc trưng ngơn ngữ báo chí PHẦN III KỸ NĂNG Kĩ phân tích đề, lập dàn ý văn nghị luận Kĩ phân tích đoạn văn xi, kĩ phân tích nhân vật… PHẦN IV KẾT CẤU ĐỀ Thời gian: 90 phút Câu 1: (3 điểm): Đọc hiểu Câu 2: (7 điểm): Nghị luận văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: de-cuong-on-tap-hk1-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi, de-cuong-on-tap-hk1-ngu-van-11-nam-2018-2019-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi