Tự nhiên và xã hội lớp 3 pp bàn tay nặn bột tuần 14

23 180 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 22:00

giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 phương pháp bàn tay nặn bột 2019 có sửa đổi, từ tuân 1 đến tuần 4TNXH (T.1): HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I Mục tiêu: Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp. Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên tranh vẽ.II Đồ dùng dạy học: Hình 2, 3 SGK5 phóng to Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/2, 3/1, 3/3 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/1, 3/4 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/3, 3/4, 3/2 Thứ , ngày tháng năm 2019 TNXH (T.1): HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I/ Mục tiêu: -Nêu tên phận chức quan hô hấp -Chỉ vị trí phận quan hơ hấp tranh vẽ II/ Đồ dùng dạy học: Hình 2, SGK/5 phóng to III/ Hoạt động dạy: Hoạt động thầy 1/Kiểm tra cũ: Tiết đầu môn học, GV kiểm tra sách, đồ dùng học tập nêu yêu cầu học tập 2/Bài mới: a/Giới thiệu bài: Hằng ngày, học tập, vui chơi nhờ hoạt động thở Vậy hoạt động nhờ vào quan nào? Bài hơm tìm hiểu hoạt động thở quan hô hấp GV ghi đề b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1: Quan sát- nhận xét hình SGK Mục tiêu: HS quan sát nắm tên phận chức quan hô hấp Cách tiến hành: Cho HS mở SGK quan sát GV hỏi : +Theo em hình 1a bạn hít vào hay thở ra? + Khi hít vào em thấy lồng ngực ban nào? +Hình 1b bạn làm gì? + Khi thở em thấy lồng ngực bạn nào? Chuyển ý: Để tìm hiểu xem quan hơ hấp có phận nào? Và hoạt động nào? Chúng ta quan sát hình 2,3/SGK Hoạt động 2: Phương Pháp bàn tay nặn bột Mục tiêu: Nêu tên phận quan hô hấp chức Cách tiến hành : - Yêu cầu HS mở SGK quan sát H.2/5 SGK Hoạt động trò -HS mang sách đồ dùng học tập kiểm tra - HS theo dõi - HS mở SGK trang - HS quan sát hình SGK -Hình 1a bạn hít vào -Lồng ngực nở căng phồng lên -Hình 1b bạn thở -Lồng ngực xẹp xuống Tự nhiên xã hội - HS tên phận quan hơ hấp -Chỉ đường khơng khí Lớp - HS thảo luận nhóm - HS trình bày vào bảng nhóm -GV hướng dẫn HS so sánh nội dung mà - HS đề xuất câu hỏi nhóm trình bày liên quan - HS đề xuất câu hỏi liên quan - GV tổng hợp câu hỏi nhóm, chỉnh sửa chốt câu hỏi phù hợp - Cơ quan hô hấp gồm phận nào? -HS nghe - Chỉ đường khơng khí quan hơ hấp - Mũi dùng để làm gì? - Khí quản, phế quản, phổi có chức gì? - Con người nhịn thở bao lâu? - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức - GV kết luận - Đọc ý 1,2 mục SGK - HS trả lời Dặn dò: - Đọc thuộc phần đèn sáng - Xem trước sau: “Nên thở nào” *Phần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/2, 3/1, 3/3 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/1, 3/4 Dạy lớp 3/3, 3/4, 3/2 Thứ Thứ , ngày , ngày tháng năm 2019 tháng năm 2019 TNXH(T.2) : NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ? I/ Mục tiêu: - Hiểu cần thở mũi, khơng nên thở miệng, hít thở khơng khí lành giúp thể khỏe mạnh -Nếu hít thở khơng khí có nhiều khói bụi hại cho sức khỏe * KNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin:Quan sát,tổng hợp thơng tin thở mũi -Phân tích đối chiếu để biết nên thở mũi mà khơng nên thở miệng II/ Đồ dùng dạy học: -Các hình SGK trang 6-7 -Gương soi nhỏ cho nhóm III/ Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động thầy A/Kiểm tra cũ: -GV treo sơ đồ H.3, hỏi: - Đường khơng khí hít vào thở ra? - Cho biết phế quản, khí quản có chức gì? - Mũi dùng để làm gì? B/Bài mới: Giới thiệu bài: -GV cho trò chơi: Nửa lớp thở hít vào mũi thật sâu phút Nửa lớp hít vào thở miệng thật sâu phút -GV hỏi: Em thấy hít vào, thở mũi ? -Em thấy hít vào thở miệng? -Hoạt động thở quan trọng Tại ta phải thở mũi mà khơng nên thở miệng? Đó nội dung học mà em học hôm Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đơi Mục tiêu: Giải thích nên thở mũi mà không nên thở miệng -Bước 1: GV cho HS quan sát mũi gương Hoạt động trò - Gọi HS lên -1 HS trả lời -1 HS trả lời - HS thực - HS trả lời: dễ chịu -HS trả lời: khơ miệng, khó chịu -HS thực -HS quan sát mũi lẫn Tự nhiên xã hội Hói: Khi quan sát mũi, em thấy gì? -Ngồi lơng mũi ra, em thấy gì? -Hình 1/6: Bạn làm gì? -GV cho học sinh tự lau mũi khăn -Khi lau mũi, em thấy khăn có gì? -Bước 2: GV nêu câu hỏi : -Khi bị cảm sổ mũi, em thấy có mũi chảy ra? -Em có cảm giác hít vào thở thật sâu mũi? -Khi hít vào thở miệng? -Có vệ sinh khơng, Vì sao? -Tại thở mũi tốt thở miệng? -GV chốt ý: Trong mũi có nhiều lơng nhỏ, có nhiều mạch máu nhỏ sưởi ấm khơng khí trước vào phổi, có nhiều chất nhầy cản bụi diệt khuẩn làm ấm khơng khí vào phổi Nên thở mũi hợp lí Lớp -Có nhiều lơng nhỏ ngắn -Có nhiều chất nhầy, nhiều mạch máu nhỏ -Dùng khăn lau mũi -HS thực -Có nhiều vết bẩn bụi - Có nước mũi nhầy chảy - Rất khoẻ, dễ chịu -Khó chịu, khơ nước bọt -Khơng, hít nhiều bụi bẩn vào miệng - Trong mũi có lơng cản bụi -Hoạt động thở quan trọng nên thở để có lợi cho sức khoẻ? -HS quan sát hình 3,4,5 -Cho HS xem tranh H 3,4,5 Hoạt động 2: Phương pháp bàn tay nặn bột Mục tiêu: Ích lợi việc hít thở khơng khí lành tác hại việc hít thở khơng khí có nhiều ô nhiễm độc hại Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề - GV yêu cầu HS quan sát tranh 3,4,5/7 - HS thảo luận nhóm SGK - Đại diện nhóm trình bày - u cầu HS đề xuất câu hỏi liên quan + GV tổng hợp câu hỏi nhóm, chỉnh sửa câu hỏi cho phù hợp với nội dung - Thở khơng khí lành bạn cảm thấy nào? - Cảm giác bạn phải thở khơng khí có nhiều khói bụi - Thở khơng khí lành có lợi gì? - Thở khơng khí có nhiều khói bụi có hại gì? - HS thảo luận nhóm + GV tổ chức cho HS thảo luận - Đại diện nhóm trình bày Tự nhiên xã hội - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để củng cố kiến thức + GV kết luận - Dặn dò: Chuẩn bị sau: “Vệ sinh hơ hấp” Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/2, 3/1, 3/3 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/4 Thứ , ngày tháng năm 2019 TỰ NHIÊN XÃ HỘI (Tiết 3): VỆ SINH HÔ HẤP I/ Mục đích-u cầu: -Nêu việc nên làm khơng nên làm để giữ vệ sinh quan hô hấp * BVMT: HS biết số hoạt động người gây nhiễm bầu khơng khí * KNS: Tư phê phán – Làm chủ thân – Giao tiếp II/Đồ dùng dạy học: -Các hình SGK trang – phóng to III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A/Kiểm tra cũ: B/Bài Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu, ghi “Vê sinh hô - HS nhắc lại hấp” Hoạt động 1: Mục tiêu: Nêu ích lợi việc tập thở buổi sáng Cách tiến hành: -Bước 1: Làm việc theo nhóm -HS quan sát hình 1, 2, +Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì? trang SGK thảo luận trả lời: Buổi sáng sớm có khơng khí lành, khói, bụi +Hằng ngày, nên làm để giữ -Đại diện nhóm trả lời mũi, họng? câu hỏi Nhóm khác nhận xét - Hằng ngày, cần lau mũi súc miệng nước muối để tránh bị nhiễm trùng phận quan hô hấp -Bước 2: GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời câu hỏi GV có bổ sung: Các em cần có thói quen tập thể dục buổi sáng có ý thức giữ vệ sinh mũi họng Hoạt động 2: Cách tiến hành: Tự nhiên xã hội Mục tiêu: Kể việc nên khơng nên làm để giữ vệ sinh quan hô hấp * KNS: Tư phê phán – Làm chủ thân – Giao tiếp * BVMT: HS biết số hoạt động người gây nhiễm bầu khơng khí Cách tiến hành: -Bước 1: Thảo luận theo cặp GV yếu cầu em ngồi cạnh quan sát hình trang SGK (chỉ nói tên nên khơng nên làm để bảo vệ giữ vệ sinh quan hô hấp) -GV theo dõi giúp đỡ đặt câu hỏi +Hình vẽ ? +Việc làm bạn hình có lợi hay có hại quan hô hấp ? Tại ? Bước : -Gọi HS lên trình bày trước lớp -GV bổ sung, sửa chữa ý kiến chưa em -GV hướng dẫn HS liên hệ thực tế sống +Em kể việc nên làm làm để bảo vệ giữ vệ sinh quan hô hấp +Nêu việc em nhà xung quanh khu vực nơi em sống để giữ cho bầu khơng khí ln lành Kết luận: khơng nên phòng có người hút thuốc lá, thuốc lào (Vì khói thuốc có nhiều chất độc) chơi đùa nơi có nhiều khói bụi Khi quét dọn, làm vệ sinh lớp học, nhà cần phải đeo trang *GDMT: Một số hoạt động người gây nhiễm bầu khơng khí như: khói thuốc, khói xe cơ, nhà máy; bụi bẩn khai thác chế biến khống sản -Ln qt dọn lau đồ đạc sàn nhà để đảm bảo khơng khí nhà ln khơng có nhiều bụi … -Tham gia tổng vệ sinh đường đi, ngõ xóm: khơng vứt rác, khạc nhổ bừa bãi … C/Củng cố , đặn dò: Lớp -HS cặp làm việc -1 HS thực đặt tên hình thảo luận nội dung theo câu hỏi -Đại diện nhóm báo cáo lồng ngực căng phồng lên xẹp xuống sau thở -HS nêu số hoạt động người gây ô nhiễm bầu khơng khí mà em biết Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/1 Dạy lớp 3/3, 3/4, 3/2 TỰ NHIÊN XÃ HỘI: ( tiết 4) Thứ Thứ , ngày , ngày tháng năm 2019 tháng năm 2019 PHỊNG BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP I/ Mục đích-u cầu: -Kể tên số bệnh thường gặp quan hô hấp viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi -Biết cách giữ ấm thể, giữ vệ sinh mũi họng * KNS: Làm chủ thân – Tìm kiếm xử lí thơng tin – Giao tiếp II/Đồ dùng dạy học: -Tranh vẽ SGK III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy A/Kiểm tra cũ: -GV nhận xét B/Bài Giới thiệu bài: – Ghi đề Hoạt động (Động não) Mục tiêu: Kể tên số bệnh đường hô hấp thường gặp Cách tiến hành: -GV yêu cầu nhắc lại phận quan hô hấp Em cho biết bệnh đường hô hấp mà em biết? -GV giúp em hiểu tất phận quan hơ hấp bị nhiễm bệnh Những bệnh thường gặp là: viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản viêm phổi Hoạt động 2: Phương pháp bàn tay nặn bột Mục tiêu: - Nêu ngun nhân cách phòng bệnh đường hơ hấp Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề: Tìm hiểu nguyên nhân triệu chứng, cách phòng bệnh đường hơ hấp - Yêu cầu HS quan sát trao đổi nội Hoạt động trò -Em thường tập thể dục lúc giờ? Sau tập thể dục xong em thấy người nào? -HS nhắc lại -Mũi, phế quản, khí quản hai phổi viêm mũi, viêm họng, viêm phổi … Tự nhiên xã hội dung hình 1, 2, 3, 4, 5, -HS thảo luận nhóm trang 10, 11 SGK -Đại diện nhóm trình bày - u cầu HS so sánh nội dung trình bày đề xuất câu hỏi liên quan - GV chỉnh sửa chốt câu hỏi - Nêu nguyên nhân bệnh đường hô hấp - Khi bị bệnh đường hô hấp em phải làm - HS thảo luận nhóm gì? - Bệnh đường hơ hập có nguy hiểm khơng? - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức - GV kết luận C/ Củng cố, dặn dò: - Về học - Xem sau *Phần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Thứ ba , ngày 17 tháng năm 2019 Thứ năm, ngày 19 tháng năm 2019 TUẦN TNXH ( tiết 5): BỆNH LAO PHỔI I Mục tiêu: -Biết cần tiêm phòng lao, thở khơng khí lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi *KNS: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin –Kĩ làm chủ thân II Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Các hình SGK trang 12, 13 (phóng to) III Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy A/Kiểm tra cũ: Kiểm tra nội dung bài: Phòng bệnh đường hơ hấp Nhận xét, đánh giá B/ Bài 1/Giới thiệu bài: GV hỏi lại kiến thức cũ để dẫn vào bài: Nguyên nhân dẫn đến viêm đường hô hấp? -GV: Chính nguyên nhân hút thuốc, ăn uống, thiếu thốn, làm việc sức dẫn đến bệnh lao phổi, tìm hiểu bệnh qua học hôm GV ghi đề 2/ Tìm hiểu bài: Hoạt động 1: Làm việc với SGK Mục tiêu: Nêu nguyên nhân, đường lây bệnh tác hại bệnh lao phổi *KNS: Phân tích xử lí thơng tin để biết ngun nhân,đường lây bệnh tác hại bệnh lao phổi Cách tiến hành: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, quan sát H 1, 2, 3, 4, (1 em đọc lời bác sĩ, em đọc lời bệnh nhân) thảo luận câu hỏi sau: - Nguyên nhân gây bệnh lao phổi gì? -Biểu bệnh lao phổi? Hoạt động trò HS -Do bị nhiễm lạnh, nhiễm trùng biến chứng bệnh truyền nhiễm -2 HS đọc lại đề - Quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5/12 -Hai bạn đọc thoại Bác sĩ bệnh nhân -Thảo luận trả lời: +Nguyên nhân gây bệnh lao phổi loai vi khuẩn gây +Biểu hiện: thấy người mệt mỏi, ăn Tự nhiên xã hội Lớp không ngon, gầy sốt nhẹ chiều -Bệnh lao phổi lây đường nào? +Lây từ người sang người khác qua đường hô hấp -Tác hại bệnh lao phổi sức -Các nhóm báo cáo khoẻ thân người bệnh -Nhóm khác bổ sung người xung quanh +GV nhận xét chốt ý: +Bệnh lao phổi vi khuẩn lao gây ra, người ăn uống thiếu thốn làm việc sức thường dễ bị vi khuẩn lao công nhiễm lạnh +Người bệnh thường ăn không ngon, sốt nhẹ buổi chiều, nặng ho máu chết không chữa trị kịp +Lây từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp +Sức khoẻ giảm sút, tốn tiền, lây người nhà, xung quanh, ý thức giữ vệ sinh, không dùng chung đồ cá nhân, không khạc nhổ bừa bãi Hoạt động 2: Phương pháp bàn tay nặn bột: Mục tiêu: Cách phòng bệnh lao phổi Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề: Tìm hiểu cách phòng - HS bộc lộ biểu tượng ban đầu theo bệnh lao phổi nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV tập hợp thành nhóm biểu tượng hướng dẫn HS so sánh nội dung - HS đề xuất câu hỏi liên quan - GV tổng hợp câu hỏi nhóm chỉnh sửa cho phù hợp nội dung 1/ Kể việc làm hoàn cảnh khiến ta dễ mắc bệnh lao phổi 2/ Nêu việc làm giúp ta phòng tránh bệnh lao phổi 3/ Tại không nên khạc nhổ bừa bãi 4/ Bệnh lao phổi có chữa không? Tự nhiên xã hội Lớp 5/ Khi người gia đình bị mắc bệnh lao phổi em phải làm gì? - HS đề xuất phương án tìm hiểu 6/ Vì nhà sẽ, thống đãng - HS thảo luận nhóm dựa theo giúp ta phòng tránh bệnh lao phổi? hình đến 6/ SGK - Đại diện nhóm trình bày - GV hwowngd dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức - GV kết luận giáo dục kĩ sống Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: Tự nhiên xã hội Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Thứ năm, ngày 19 tháng năm 2019 Thứ sáu, ngày 20 tháng năm 2019 TUẦN TNXH (Tiết 6): MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HỒN I.Mục tiêu : -Chỉ vị trí phận quan tuần hoàn tranh vẽ mơ hình II/Đồ dùng dạy học: HS: mỗI nhóm chuẩn bị ống nghiệm có máu lợn Gv: H 14,15 SGK, tiết lợn, gà, vịt chống đông để ống nghiệm III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy A/ Kiểm tra cũ: Kiểm tra nội dung Bệnh lao phổi B/Bài mới: 1/Giới thiệu: Trong thể ngồi quan hơ hấp có quan tuần hồn Cơ quan tuần hồn gồm có phận nào, có chức gì? Chúng ta tìm hiểu hôm - GV ghi đề 2/Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1: Phương pháp bàn tay nặn bột Mục tiêu: - Biết cấu tạo sơ lược máu - Nhiệm vụ máu đời sống người Cách tiến hành : - GV nêu vấn đề: Tìm hiểu cấu tạo sơ lược máu nhiệm vụ máu - Yêu cầu HS bộc lộ biểu tượng ban đầu - Yêu cầu HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung, GV tổng hợp chỉnh sửa câu hỏi 1/ Máu chất lỏng hay đặc? 2/Nêu thành phần máu 3/ Huyết cầu đỏ có chức gì? 4/ Cơ quan vận chuyển máu khắp thể gọi gì? 5/ Người thiếu máu có biểu gi? - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức - GV kết luận Máu chat lỏng màu đỏ, gồm thành phần huyết tương ( nước màu vàng trên) huyết Hoạt động trò -2 HS trả lờI -Nghe - Nhắc lại đề - HS quan sát hình 1/SGK thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - HS thảo luận nhóm - HS quan sát hình 2,3/SGK -Đại diện nhóm trả lời - Nghe Tự nhiên xã hội Lớp cầu, gọi tế bào máu Có nhiều loại huyết cầu, quan trọng huyết cầu đỏ Huyết cầu đỏ có dạng đĩa, lõm hai mặt Nó có chức mang khơng khí ơ- xi ni thể Ngồi có huyết cầu trắng Huyết cầu trắn có chức tiêu diệt vi trùng xâm nhập vào thể, giúp thể phòng chống bệnh Hoạt động 2: Làm việc với SGK Mục tiêu: Kể tên phận quan tuần hồn Cách tiến hành: +HS quan sát SGK hình 4/15 làm việc theo nhóm (1 bạn hỏi bạn trả lời) -Chỉ vào hình vẽ đâu tim, mạch máu -Dựa vào hình vẽ, mơ tả vị trí tim lồng ngực -Chỉ vị trí tim lồng ngực -HS quan sát hình 4/15 em + GV nêu lại câu hỏi cho nhóm đơi trả lời hỏi , em trả lời -GV bổ sung gọi số em lên vào tranh Hỏi: Cơ quan tuần hồn gồm có gì? Kết luận: Cơ quan tuần hồn gồm có: tim mạch máu Vậy máu có nhiệm vụ gì? Chúng ta chơi trò chơi Hoạt động 3: Chơi trò chơi tiếp sức Mục tiêu: Hiểu mạch máu tới quan thể Cách tiến hành: + GV nói tên trò chơi hướng dẫn cách chơi -2 đội có số người đứng hàng dọc cách bảng -HS chơi hướng dẫn Kết thúc trò chơi GV nhận xét Kết luận tuyên dương đội thắng Kết luận: Nhờ có mạch máu đem máu đến phận thể có dủ chất dinh dưỡng ôxy để hoạt động Đồng thời, máu có chức chun chở khí cacbơnic chất thải quan thể đến phổi thận để thải chúng C/Củng cố- dặn dò -Cơ quan tuần hồn gồm có tim mạch máu -Mỗi đội em - HS viết: tay, chân, đầu, cổ, mắt - Các bạn cổ động Tự nhiên xã hội Kể phận chức quan tuần hoàn? Chuẩn bị : Hoạt động tuần hoàn Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: Lớp Tự nhiên xã hội Thứ ba, ngày 23 tháng năm 2019 Lớp Thứ năm, ngày 25 tháng năm 2019 Tự nhiên xã hội Lớp TUẦN 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI (Tiết 7) HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN I/Mục tiêu: Biết tim đập để bơm máu khắp thể Nếu tim ngừng đập máu không lưu thông dược mạch máu, chết *Với HS khá- giỏi: Chỉ nói đường máu sơ đồ vòng tuần hồn lớn, vòng tuần hồn nhỏ II/Đồ dùng dạy học : -Các hình SGK trang 16 , 17 -4 sơ đồ vòng tuần hoàn (sơ đồ câm) phiếu rời ghi tên loại mạch máu vòng tuần hồn -Phiếu học tập III/Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy A/Kiểm tra cũ: Gọi HS lên trả lời câu hỏi sau: -Kể tên phận quan tuần hoàn? -Cơ quan tuần hoàn có nhiệm vụ gì? B/Bài mới: 1) Giới thiệu bài: Cơ quan tuần hồn ln có nhiệm vụ vận chuyển máu khắp thể Vậy hoạt động tuần hoàn diễn nào? Chúng ta tìm hiểu qua hôm (GV ghi đề lên bảng) 2) Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1: Thực hành (theo nhóm đơi) Mục tiêu: Biết nghe nhịp đập tim đếm nhịp mạch đập Cách tiến hành: Áp tai vào ngực bạn để nghe nhịp đập tim đếm số nhịp đập tim phút -Đặt ngón trỏ ngón bàn tay phải lên cổ tay trái (và bạn) phía ngón cái, đếm số nhịp mạch đập phút +Gọi HS lên làm mẫu, lớp quan sát +Cả lớp làm GV tính thời gian +Sau HS thực hành xong, GV nêu câu hỏi : -Các em nghe thấy áp tai vào ngực bạn? Hoạt động trò -2 HS trả lời -Cơ quan tuần hồn gồm có tim mạch máu -Cơ quan tuần hồn có nhiệm vụ vận chuyển máu khắp thể -HS mở SGK -Thực hành nhóm đôi -2 bạn bàn nghe đếm nhịp đập tim bạn -Làm cá nhân -Kiểm tra bạn ngược lại -Một số nhóm trình bày kết Tự nhiên xã hội Lớp -Khi đặt ngón tay lên cổ tay bạn, em cảm thấy gì? GV kết luận: Đó nhịp đập tim mạch máu Như vậy, tim luôn đập để đưa máu khắp thể Nếu tim ngừng đập, máu không lưu thông mạch, thể chết Hoạt động 2: Phương pháp Bàn tay nặn bột Mục tiêu: Đường máu sơ đồ vòng tuần hồn lớn vòng tuần hồn nhỏ Cách tiến hành: - VG nêu vấn đề: - GV yêu cầu HS động mạch, tĩnh mạch sơ đồ nêu chức loại mạch máu - Chỉ nói đường máu vòng tuần hồn nhỏ - Chỉ nói đường máu vòng tuần hồn lớn - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung - GV tổng hợp câu hỏi chỉnh sửa: + Tim làm nhiệm vụ gì? + Chức vòng tuần hồn nhỏ + Chức vòng tuần hồn lớn + Vì máu xuất phát từ tim phổi có màu đỏ tươi - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức -GV kết luận C/ Dặn dò: Xem trước sau: vệ sinh quan tuần hoàn *Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: Thứ năm, ngày 25 tháng năm 2019 Thứ sáu, ngày 26 tháng năm 2019 Tự nhiên xã hội Lớp TUẦN 4: TỰ NHIÊN XÃ HỘI (Tiết 8) VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN IMục tiêu: -Nêu số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ quan tuần hồn - Biết khơng nên luyện tập lao động sức * BVMT: HS biết số việc làm có lợi, có hại cho sức khỏe * KNS: Tìm kiếm xử lí thơng tin – Ra định II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A/Kiểm tra cũ: GV gọi HS kiểm tra - HS trả lời - Tim làm nhiệm vụ gì? Nếu tim ngừng đập nào? - Chỉ đường máu sơ đồ vòng tuần hồn lớn, vòng tuần hồn nhỏ? Nói rõ chức - GV nhận xét: B/Bài mới: 1/Giới thiệu bài: Tim ta hoạt động, co bóp để đẩy máu vào hai vòng tuần hoàn tim, ta vui chơi, làm việc sức lúc tim ta đập so với lúc nghỉ ngơi Qua hôm em nắm vững điều - GV ghi đề - HS đọc lại đề 2/ Tìm hiểu Hoạt động 1: Chơi trò chơi vận động Mục tiêu: So sánh mức độ làm việc tim chơi đùa sức hay làm việc nặng nhọc với lúc thể nghỉ ngơi, thư giãn * KNS: So sánh đối chiếu nhịp tim trước sau vận động Tiến hành - Bước 1: GV nói với HS lưu ý nhận xét thay đổi nhịp đập tim sau trò chơi -Cho HS chơi trò chơi đòi hỏi vận động ít: - HS theo dõi Trò chơi: Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang Người chơi đứng chỗ, nghe làm số động tác tay: Tự nhiên xã hội + Khi GV hô: - Con thỏ”: Người chơi để bàn tay lên bên đầu vẫy vẫy, tượng trưng cho tai thỏ - Ăn cỏ”: Người chơi chụm ngón tay phải lại để vào lòng bàn tay trái - Uống nước”: Các ngón tay phải chụm lại đưa lên gần miệng - Vào hang”: Đưa ngón tay phải chụm lại vào tai + Lúc đầu GV vừa hô, vừa làm động tác Sau vài lần, GV bắt đầu hô nhanh làm sai động tác Nếu HS làm sai theo GV " bị bắt " - HS làm sai bị phạt hát +Sau HS chơi xong, GV hỏi: Các em có cảm thấy nhịp tim mạch nhanh lúc ngồi yên không? - Bước 2: GV cho HS chơi trò chơi đòi hỏi vận động nhiều: Yêu cầu HS làm vài động tác thể dục, có động tác nhảy Sau cho HS vận động mạnh GV đặt câu hỏi: So sánh nhịp đập tim mạch vận động mạnh với vận động nhẹ nghỉ ngơi - Kết luận : Khi ta vận động mạnh lao động chân tay nhịp đập tim mạch nhanh bình thường Vì vậy, lao động vui chơi có lợi cho hoạt động tim mạch Tuy nhiên, lao động hoạt động sức, tim bị mệt, có hại cho sức khoẻ Hoạt động 2: Phương pháp Bàn tay nặn bột Mục tiêu: Những việc nên làm không nên làm để bảo vệ giữ vệ sinh quan tuần hoàn Tiến hành - GV nêu vấn đề Lớp - Cả lớp làm theo - Cho HS chơi lặp lại số lần - HS phát biểu -HS thực trò chơi - HS thảo luận - HS thảo luận nhóm 6: Bộc lộ biểu tượng ban đầu - Đại diện nhóm trình bày - GV tập hợp thành nhóm biểu tượng hướng dẫn HS so sánh - HS đề xuất câu hỏi liên quan Tự nhiên xã hội Lớp - GV tập hợp câu hỏi chỉnh sửa: 1/ Hoạt động có lợi cho tim mạch 2/ Tại không nên luyện tập lao động sức? 3/ Tại không nên mặc quần áo, dày dép chặt 4/ Kể tên thức ăn mà ăn nhiều ảnh hưởng xấu đến tim mạch - HS thảo luận nhóm 6: - Đại diện nhóm trình bày - GV hướng dẫn HS so sánh với biểu tượng ban đầu để khắc sâu kiến thức - GV kết luận C/Dặn dò sau: "Phòng bệnh tim mạch" *Rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung: ... bổ sung: Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/ 2, 3/ 1, 3/ 3 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/ 1, 3/ 4 Dạy lớp 3/ 3, 3/ 4, 3/ 2 Thứ Thứ , ngày , ngày tháng năm 2019 tháng năm 2019 TNXH( T.2) : NÊN THỞ NHƯ... sau: “Vệ sinh hô hấp” Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/ 2, 3/ 1, 3/ 3 Thứ , ngày tháng năm 2019 Dạy lớp 3/ 4 Thứ , ngày tháng năm 2019 TỰ NHIÊN XÃ HỘI (Tiết 3) : VỆ SINH HƠ HẤP I/... bầu khơng khí mà em biết Tự nhiên xã hội Lớp Dạy lớp 3/ 1 Dạy lớp 3/ 3, 3/ 4, 3/ 2 TỰ NHIÊN XÃ HỘI: ( tiết 4) Thứ Thứ , ngày , ngày tháng năm 2019 tháng năm 2019 PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HƠ HẤP I/ Mục đích-u
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự nhiên và xã hội lớp 3 pp bàn tay nặn bột tuần 14, Tự nhiên và xã hội lớp 3 pp bàn tay nặn bột tuần 14