Thăm dò chức năng thận

109 321 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẬN HỌC Trần Thái Thanh Tâm Bộ môn Sinh lý – Trường ĐH Y Dược Cần Thơ MỤC TIÊU • Nắm vững sinh lý thận • Ứng dụng lâm sàng thăm dò chức thận Nhiệm vụ thận Bác sỹ vừa thông báo mắc bệnh thận mạn giai đoạn 2! Bác sỹ vừa thông báo mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3! Tình Bn nam 60 tuổi, đến khám sức khỏe vì: Bn có chị ruột bị đái tháo đường type biến chứng suy thận mạn GĐ cuối, chạy TNT TC: Tăng huyết áp 12 năm, sử dụng thuốc hạ áp, HA 140/80mmHg, chế độ ăn lạt Khám: HA 145/90mmHg, Mạch 80 l/ph, Không phù Câu hỏi bn: 1- Bn có bị bệnh thận? 2- BN cần làm xét nghiệm để xác định BTM? 3- Bn suy thận chưa? CẤU TRÚC NEPHRON ♦ Nephron • Nephron đơn vị thận hoạt động độc lập, có nhiệm vụ lọc máu tạo nước tiểu • Q trình thành lập nephron chấm dứt trẻ sinh đời • Số lượng nephron giảm dần theo thời gian, không thêm nephron SỐ LƯỢNG NEPHRON Nyangaard and Bendtsen, 1992 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ LƯỢNG NEPHRON • Sinh nhẹ cân, thiếu tháng • Mẹ tăng đường huyết, THA • Phì đại cầu thận Manalich et al (2000), Kidney International, Vol (58), pp 770-773 Valerie A.Luyckx and Barry M Brenner (2005), Kidney International, Vol (68), S.68-S77 “Nang Bowman màng lọc cầu thận” ĐO ÁP LỰC BÀNG QUANG - CYSTOMETRY Tăng độ dãn nở BQ: gặp ứ đọng NT mạn tính nguyên nhân Giảm độ dãn nở BQ: viêm BQ mạn tính, viêm BQ xạ trị, viêm BQ kẽ, carcinoma BQ Tăng hoạt chóp - ngun nhân TK khơng biểu dung tích BQ thể áp lực đồ 200 ml khơng có khả ức chế co bóp chóp Khơng co bóp chóp khơng thấy co bóp chóp đo áp lực BQ NIỆU DỊNG ĐỒ - UROFLOWMETRY PP thơng dụng nhất, khơng xâm lấn dùng tầm sốt chức đường tiểu Cách tiến hành: bệnh nhân tiểu lượng nước tiểu thích hợp vào phễu hứng máy đo gắn kết với máy biến năng, trọng lượng nước tiểu chuyển thành dung tích ghi lại thành biểu đồ với tốc độ ml/giây ĐO ÁP LỰC NIỆU ĐẠO URETHRAL PROFILOMETRY Giúp phát suy chức niệu đạo Áp lực đóng bình thường niệu đạo > 40 cm nước Khi áp lực đóng < 20 cm nước niệu đạo chức Ngoài ra, phải đo áp lực đồ bàng quang để xác định áp lực bàng quang có rỉ nước tiểu Khi áp lực bàng quang nhỏ 60cm nước mà có rỉ nước tiểu chức niệu đạo ĐO ĐIỆN CƠ CƠ VÂN ĐÁY CHẬU ELECTROMYOGRAPHY Mắc điện cực vào nhóm vùng đáy chậu để ghi nhận khả hoạt động thắt vân niệu đạo Riêng điện đồ cung cấp thơng tin hữu ích hoạt động thắt trơn, phối hợp đồng thời với phép đo áp lực bàng quang có giá trị XÉT NGHIỆM DỊCH VÀ ĐIỆN GIẢI ♦ Phân bố Người trưởng thành: 50kg Dịch thể (30lít # 60%) ICF(20 l # 40%) ECF(10 l # 20%) Plasma ♦ Hai nhóm: Dịch kẽ (3,3 l # 6,6%) (6,7 l # 13,3%) - Chất khơng điện giải: ưu Chất đgiải:qđịnh tính thẩm thấu/dịch bo Đo áp lực thẩm thấu • Nước thấm sang bên dung dịch có nồng độ muối cao Sức hút muối hồ tan gọi tượng thẩm thấu • Khi dung dịch thẩm thấu đạt đến mức độ định sinh áp lực định Do ASTT định nghĩa áp lực thuỷ tĩnh đơn vị diện tích màng bán thấm ALTT máu: 280 -295 mOsm Nồng độ TT huyết tương tính theo cơng thức: OSMcal = x [Na+] + [glucose]/18 + [BUN]/2,8 Trong TĐ khơng kiểm sốt được, tăng cao mức glucose dẫn đến tăng ALTT TLHT, kéo nước từ tế bào DNB Trương lực huyết tương định tình trạng nước TB, đồng thời định V TB, đặc biệt tế bào não Các trường hợp làm tăng áp lực thẩm thấu máu: nước, nhiễm trùng, sốt, bỏng, tiểu đường khơng kiểm sốt Các trường hợp làm giảm áp lực thẩm thấu máu: uống nhiều nước, hạ natri máu, hội chứng SIADH OSMOLAL GAP Là khoảng chênh lệch ASTT đo tính tốn ASTT đo máy OSM GAP = OMS MEAS – OSM CALC Khi OSM GAP 10 mOsm/L bất thường, gợi ý chất ngoại sinh làm tăng đáng kể áp lực thẩm thấu mà chất khơng đưa vào cơng thức tính áp suất thẩm thấu OSM GAP có giá trị chẩn đốn trường hợp uống ethanol, methanol, isopropanol, mannitol, sorbitol, ethylen glycol ĐO ALTT NIỆU Đo ALTT niệu dùng để đánh giá CNT, tìm nguyên nhân đa niêu, thiểu niệu ALTT nước tiểu thay đổi từ 500-1400 mOsm/kg nước bình thường khoảng 500-800 mOsm/kg nước ÁLTT nước tiểu lúc đói buổi sáng tối thiểu gấp lần ALTT huyết tương Sau 12-14 nhịn nước, ÁLTT nước tiểu > 850 mOsm/kg nước ÁLTT mẫu nước tiểu từ 300-900 mOsm/kg nước • Các trường hợp làm tăng ÁLTT niệu: nước, hội chứng SIADH, tăng natri máu, đường niệu • Các trường hợp làm giảm ÁLTT niệu: uống nước nhiều, suy thận cấp, viêm cầu thận  CÁC NP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐH NƯỚC CỦA CƠ THỂ  ION ĐỒ  PHÂN TÍCH DỊCH NÃO TỦY ... THT hay tiết ống thận, C mức lọc cầu thận  Thăm dò chức nephron: TDCN lọc cầu thận, chức tiết tái hấp thu ống thận TIÊU CHUẨN CỦA MỘT CHẤT ĐO GFR  Lọc hoàn tồn qua tiểu cầu thận  Khơng tái...MỤC TIÊU • Nắm vững sinh lý thận • Ứng dụng lâm sàng thăm dò chức thận Nhiệm vụ thận Bác sỹ vừa thông báo mắc bệnh thận mạn giai đoạn 2! Bác sỹ vừa thông báo mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3! Tình... PHÁP ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VÀ TIẾN TRIỂN BỆNH THẬN ĐỘ THANH THẢI HUYẾT TƯƠNG Là khả thận xuất chất khác cho thể tích huyết tương (mL/ phút) C=U*V/P Một chất lọc hoàn toàn qua cầu thận, khơng THT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thăm dò chức năng thận, Thăm dò chức năng thận

Từ khóa liên quan