Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh

27 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH THỊ THU HƯƠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỘI AN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 834.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG HỮU MẪN Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu toàn cầu, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn buộc Nhà nước ta phải thay đổi nhiều để bắt kịp phát triển quốc gia khác Trong đó, sách mở cửa đầu tư Nhà nước làm cho kinh tế nước nhà chịu cạnh tranh khốc liệt từ bên lẫn bên ngồi Ngành ngân hàng khơng nằm ngồi quy luật, phải chịu cạnh tranh cực lớn Tính đến thời điểm tại, tham gia vào thị trường ngân hàng khơng có 05 ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước mà có diện gần 30 ngân hàng TMCP nước, 05 ngân hàng có 100% vốn nước ngoài, 16 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 04 ngân hàng liên doanh khoảng gần 50 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngồi Sự đổi hướng đầu tư nhằm phù hợp với tình hình kinh tế thời kỳ bước quan trọng cần thiết NHTM Thời gian qua, hoạt động cho vay nguồn thu ngân hàng tính hấp dẫn hiệu khơng trước nợ xấu gia tăng, hiệu suất đầu tư rủi ro cao tình trạng khoản liên tục xuất làm cho ngân hàng áp lực vốn Thời gian qua tỉnh Quảng Nam Nhà nước trọng việc tạo điều kiện phát triển thu hút đầu tư Trong đó, cá nhân vay kinh doanh đối tượng cần nguồn vốn từ NHTM để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh họ, tỷ trọng cho vay CNKD năm qua lớn có xu hướng tăng lên Mặc dù, BIDV nói chung BIDV - CN Hội An nói riêng có trọng đặc biệt với khác hàng CNKD Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ BIDV - CN Hội An khơng có hoạch định chiến lược rõ ràng, chưa biết tận dụng hội lợi cạnh tranh ngân hàng lớn có vốn Nhà nước Trình độ nhân lực hạn chế nên kết đạt chưa kỳ vọng Trong đó, cần đặc biệt ý công tác quản lý hoạt động cho vay đối tượng cá nhân kinh doanh chưa mang lại hiệu cao, thiếu chặt chẽ Thị trường tín dụng cho đối tượng thành phố Hội An nhiều tiềm lợi mà ngân hàng chưa khác thác hết Do đó, hoạt động cho vay CNKD BIDV- CN Hội An hoạt động có vai trò quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành phân tích nhiều khía cạnh khác để tiếp tục hoàn thiện hoạt động này, đạt mục tiêu đề quy mô, hiệu chất lượng Xuất phát từ mục tiêu chung hệ thống BIDV, BIDV- CN Hội An năm gần thường xuyên đẩy mạnh công tác phát triển hoạt động cho vay với CNKD địa bàn thành phố Từ thực tiễn hoạt động cho vay CNKD chi nhánh Hội An, em đề xuất chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hội An” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận cho vay CNKD ngân hàng thương mại Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV - CN Hội An để sở đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại BIDV - CN Hội An theo mục tiêu, kế hoạch, chiến lược kinh doanh Chi nhánh thời gian từ đến năm 2025 Câu hỏi nghiên cứu - Hoạt động cho vay CNKD ngân hàng thương mại bao hàm nội dung gì? Phải đánh giá kết hoạt động cho vay CNKD thông qua tiêu chí nào? - Tình hình hoạt động cho vay CNKD BIDV - CN Hội An thời gian qua nào? Những ưu điểm nhược điểm? Chi nhánh Hội An cần làm để hồn thiện hoạt động cho vay CNKD mình? - Trên sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay CNKD BIDV - CN Hội An định hướng hoạt động cho vay CNKD thời gian đến hệ thống BIDV, cần đề xuất khuyến nghị BIDV - CN Hội An, BIDV - Hội sở, NNHN… để hoàn thiện chế cho vay CNKD? Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An Đối tượng khảo sát: Tác giả tập trung vào nghiên cứu phòng khách hàng cá nhân BIDV - CN Hội An dựa vào báo cáo kết kinh doanh hàng năm, vào hồ sơ tín dụng cho vay, báo cáo tín dụng ngân hàng, báo cáo tổng kết hàng kỳ, tài liệu PKHCN, PQLNB, P QLRR, phòng giao dịch BIDV - CN Hội An từ năm 2016 – 2018 b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay vốn cá nhân kinh doanh BIDV - CN Hội An - Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu sở khảo sát thực trạng với liệu giai đoạn từ năm 2016 - 2018 có khuyến nghị cho năm tới - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay ngân hàng tập trung nghiên cứu đối tượng cá nhân vay mục đích kinh doanh, không bao gồm cho vay tiêu dùng BIDV - CN Hội An Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê mô tả + Phương pháp quan sát, tham vấn ý kiến + Phương pháp phân tích, đánh giá Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài a Ý nghĩa lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận, phân tích khuyến nghị hoàn thiện hệ thống văn pháp lý điều chỉnh hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh quan có thẩm quyền, đồng thời đóng góp nhằm chuẩn mực hóa quy định nội NHTM nói chung BIDV nói riêng b Ý nghĩa thực tiễn: Tổng hợp, phân tích, đánh giá mặt tích cực hạn chế tồn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An sở đề xuất khuyến nghị có khả vận dụng vào hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Chi nhánh Đồng thời, sử dụng nguồn tham khảo để đơn vị có điều kiện, bối cảnh tương đồng vận dụng, hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương gồm: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV - CN Hội An - Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Cho vay CNKD: “Là việc tổ chức tín dụng cho vay vốn khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân” 1.1.2 Đặc điểm cho vay cá nhân kinh doanh Cho vay cá nhân kinh doanh có đặc điểm sau: - Về đối tượng: khu vực khác nhau, nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân khác - Thời gian vay vốn: Thời gian vay vốn cá nhân kinh doanh đa dạng - Quy mô vốn số lượng khoản vay: thông thường quy mô khoản cho vay CNKD thường nhỏ cho vay KHDN - Chi phí cho vay: chi phí mà NHTM bỏ khoản vay cá nhân kinh doanh thường lớn chi phí thủ tục quản lý - Mức lãi suất cho vay: thường linh hoạt - Khả rủi ro tín dụng: Các khoản cho vay cá nhân kinh doanh tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao 1.1.3 Vai trò cho vay cá nhân kinh doanh a Đối với ngân hàng thương mại + Thứ nhất, góp phần mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng + Thứ hai, mở rộng thị phần, thị trường cho ngân hàng b Đối với cá nhân kinh doanh Để đáp ứng điều kiện cho vay ngân hàng, CNKD phải xây dựng phương án kinh doanh tốt Với nguồn vốn có từ việc vay NHTM, CNKD nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, giúp nâng cao chất lượng sống c Đối với kinh tế Tạo nhiều nhu cầu việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần đưa kinh tế phát triển bền vững, xã hội ngày ổn định Đưa kinh tế tăng trưởng cách bền vững 1.1.4 Phân loại cho vay cá nhân kinh doanh Cho vay cá nhân kinh doanh gồm loại sau: a Phân theo phương thức cho vay: Cho vay lần; Cho vay hợp vốn; Cho vay lưu vụ; Cho vay theo hạn mức; Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng; Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản toán; Cho vay quay vòng; Cho vay tuần hồn (rollover) Ngồi NHTM có số cách thức cho vay khác: cho vay bao toán, cho vay thuê mua b Phân loại hình thức bảo đảm tiền vay + Cho vay có tài sản đảm bảo + Cho vay tín chấp c Phân loại theo thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm Cho vay trung hạn khoản vay có thời hạn cho vay 01 (một) năm tối đa 05 (năm) năm Cho vay dài hạn khoản vay có thời hạn cho vay 05 (năm) năm d Phân loại lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh - Cho vay lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp - Cho vay lĩnh vực thương mai dịch vụ - Cho vay lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Trong lĩnh vực cho vay CNKD NHTM thường hướng đến mục tiêu: tăng trưởng quy mô cho vay, nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm, kiểm sốt rủi ro tín dụng nâng cao kết tài đạt được: 1.2.2 Tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM NHTM thường lựa chọn hai mơ hình tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay: mơ hình tập trung mơ hình chun mơn hóa 1.2.3 Các hoạt động triển khai cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng Thương mại a Hoạt động nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu cá nhân kinh doanh b Phát triển cung ứng sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm c Hoạt động tổ chức mạng lưới kinh doanh d Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay e Kiểm sốt rủi ro, đặt biệt rủi ro tín dụng 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại a Quy mô cho vay cá nhân kinh doanh b Thị phần cho vay cá nhân kinh doanh c Cơ cấu cho vay CNKD d Chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh e Kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh f Kết bán chéo sản phẩm 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CNKD TẠI NHTM 1.3.1 Nhân tố bên ngân hàng 1.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV – CHI NHÁNH HỘI AN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BIDV – CN HỘI AN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 2.1.3 Chức nhiệm vụ BIDV-CN Hội An 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh IDV – CN Hội An Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động giai đoạn 2016-2018 BIDV – CN Hội An Đơn vị tính: Tỷ đồng T T Chỉ tiêu Thực 2016 Thực 2017 Thực 2018 I.CHỈ TIÊU QUY MÔ Huy động vốn cuối kỳ 1.275,7 1.690,7 2.125,0 Huy động vốn BL cuối 952,4 1.307,5 1.665,7 kỳ 2017/2016 Tăng/ Tỷ lệ giảm (%) 2018/2017 Tăng/ Tỷ lệ giảm (%) 415,0 32,53% 434,3 25,69% 355,1 358,2 27,40% 37,28% 11 S TT Chỉ tiêu DN - HĐV từ KH cá nhân Huy động vốn bình quân Thị phần HĐV địa bàn Thực 2016 Thực 2017 Thực 2018 2017/2016 Tăng/ Tỷ lệ giảm (%) 2018/2017 Tăng/ Tỷ lệ giảm (%) 952,4 1.307,5 1.672,6 355,1 37,28% 365,1 27,92% 999,5 1.499,7 2.026,0 500,2 50,05% 526,3 35,09% 3,76% 3,87% 0,1% 2,9% 0,4% 11,4% 4,31% “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng số liệu ta thấy kết huy động vốn từ năm 20162018 BIDV – CN Hội An ln có mức tăng trưởng ổn định Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV – CN Hội An STT Chỉ tiêu 2017/2016 Thực Thực Thực 2016 2017 2018 Tăng/giảm tỷ lệ (%) 2018/2017 Tăng/giảm tỷ lệ (%) Thu Dịch vụ ròng 11,2 13,2 15,4 2,0 17,86% 2,2 16,67% Thu KDNTPS Thu nợ hạch toán ngoại bảng Chênh lệch thu chi Trích Dự phòng rủi ro trả nợ Hội sở Lợi nhuận trước thuế 0,37 0,5 1,1 0,1 35,14% 0,6 120,00% 2,5 4,4 0,1 1,9 76,00% -4,3 -97,73% 35,4 46,6 91,9 11,2 31,64% 45,3 97,21% 9,9 7,1 12,2 -2,8 -28,28% 5,1 71,83% 22,5 39,5 79,6 17,0 75,56% 40,1 101,52% “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng 2.4 kết hoạt động kinh doanh nhìn chung năm tăng trưởng 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV – CN HỘI AN 2.2.1 Đặc điểm môi trường cho vay cá nhân kinh doanh BIDV - CN Hội An Hoạt động cho vay CNKD BIDV- CN Hội An bối cảnh môi trường kinh doanh thuận lợi tiềm cho vay CNKD lớn Về mặt kinh tế, xã hội phát triển trị ổn định địa bàn tạo động lực thúc đẩy CNKD mạnh dạn đầu tư phát triển, nhu cầu vay vốn mở rộng sở kinh doanh CNKD 12 tăng lên Nhất CNKD hoạt động nhóm ngành thương mại- dịch vụ- du lịch, trội năm 2016 phát triển rầm rộ CNKD dịch vụ lưu trú địa bàn 2.2.2 Mục tiêu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua chi nhánh Hằng năm, nỗ lực tăng trưởng dư nợ CNKD từ 15-18%; số lượng khách hàng CNKD 15%, nợ xấu < 1% tổng dư nợ CNKD - Tăng tỷ trọng cho vay trung, dài hạn lên 30% tổng dư nợ - Thu dịch vụ: Tăng tối thiểu 30% so với năm trước liền kề - Tài chính: Tăng tối thiểu 10% so với năm trước liền kề Nhìn chung, mục tiêu cho vay cá nhân kinh doanh CNBIDV Hội An đề phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh chi nhánh phù hợp với xu chung thị trường 2.2.3 Tổ chức quản lý hoạt cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua BIDV – CN Hội An a Các quy định hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Quy trình cấp tín dụng BIDV CN - Hội An: Bước 1: Tiếp thị khách hàng đề xuất tín dụng Trong giai đoạn gồm công việc: Bước 2: Phê duyệt cấp tín dụng giải ngân Bước 3: Hồn thiện hồ sơ sau phê duyệt tín dụng Bước 4: Giải ngân lưu trữ hồ sơ Bước 5: Theo dõi, kiểm tra, đánh giá khách hàng, khoản vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay Bước 6: Điều chỉnh tín dụng 13 Bước 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng 2.2.4 Những hoạt động mà BIDV- CN Hội An thực vay cá nhân kinh doanh a Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, xác định nhu cầu cá nhân kinh doanh b Tăng cường chủ động, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn khách hàng vay cá nhân kinh doanh c Các biện pháp quy trình, xử lý hồ sơ, phân đoạn khách hàng quản lý chất lượng tín dụng Chi nhánh d Các giải pháp sản phẩm dịch vụ e Các giải pháp tổ chức nhân f Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 2.2.5 Kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An a Về quy mô cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh - Dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh qua năm sau Bảng 2.5 Dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016 - 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Số tiền Số tiền Số tiền (%) (%) (%) Tổng dư nợ cho vay 1.599,6 100 2.383,3 100 3.190,1 100 Dư nợ cho vay CN KD 554,9 34,69 798,3 33,5 1.354 42,4 Nợ xấu 9,7 0,60 5,65 0,24 15,06 0,47 Nợ xấu CNKD 2,5 0,45 1,2 0,15 0,90 0,07 Tỷ lệ nợ xấu 0,60 0,24 0,47 Tỷ lệ nợ xấu CNKD 0,45 0,15 0,07 Chỉ tiêu “Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Nhìn vào tổng thể số liệu năm liên tiếp ta thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ nợ xấu đảm bảo tỷ lệ thấp 14 - Số lượng cá nhân kinh doanh giai đoạn 2016 -2018 BIDV Chi nhánh Hội An Bảng 2.6 Số lượng cá nhân kinh doanh giai đoạn 2016-2018 BIDV – CN Hội An Đơn vị tính: Tỷ đồng Chênh lệch tăng/ giảm Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng số KH 708 827 985 Số KH cá nhân KD 448 527 675 2017/2016 2018/2017 Tăng/ Tỷ lệ Tăng/ Tỷ lệ giảm (%) giảm (%) 119 17 158 16 79 18 148 22 “Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng số liệu ta thấy tổng số lượng khách hàng số lượng cá nhân kinh doanh chi nhánh tăng qua năm cho thấy nỗ lực chi nhánh việc tìm kiếm khách hàng Bảng 2.7 Dư nợ cho vay bình quân 01 cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An giai đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chênh lệch tăng/ giảm Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ CNKD 554,9 798,3 Số KHCNKD 852 1.003 0,651 0,796 Dư nợ bình quân/KH 2017/2016 2018/2017 Tăng/ giảm Tỷ lệ (%) Tăng/ giảm Tỷ lệ (%) 1.354 243,4 143,9 555,7 169,6 1.525 151 117,7 522 152,0 0,888 0,145 122,2 0,092 111,6 “Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng 2.7 ta thấy dư nợ bình quân CNKD tăng qua năm b Cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh - Phân tích cấu dư nợ cho vay CNKH theo thời gian: Bảng 2.8 Dư nợ cho vay CNKD theo thời gian cho vay 15 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay CN KD Năm 2016 Tỷ Số trọng tiền (%) 554,9 100 Năm 2017 Tỷ Số trọng tiền (%) 798,3 100 Năm 2018 Tỷ Số trọng tiền (%) 1.354 100 Dư nợ ngắn hạn 432,4 77,9 565 70,8 987 72,9 Dư nợ trung dài hạn 122,5 22,1 233,3 29,2 467 34,5 “Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng số liệu bảng 2.8 cho thấy dư nợ ngắn hạn CNKD chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay CNKD có xu hướng tăng dần qua năm - Cơ cấu cho vay theo phương thức cho vay: Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ cá nhân kinh doanh theo phương thức cho vay Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay CNKD 1.Cho vay lần 2.Cho vay hạn mức Năm 2016 Số Tỷ trọng tiền (%) 554,9 100 361 65,1 193,9 34,9 Năm 2017 Số Tỷ trọng tiền (%) 798,3 100 495 62,0 303,3 38,0 Năm 2018 Số Tỷ trọng tiền (%) 1.354 100 820 60,6 534 39,4 “Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay lần chiếm tỷ trọng lớn - Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay: 16 Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay CNKD 1.Dư nợ có bảo đảm tài sản 2.Dư nợ khơng có bảo đảm tài sản Năm 2016 Tỷ Số trọng tiền (%) 554,9 100 554,9 100 - - Năm 2017 Tỷ Số trọng tiền (%) 798,3 100 798,3 100 - - Năm 2018 Tỷ Số trọng tiền (%) 1.354 100 1.354 100 - - “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng ta thấy tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo khơng phát sinh cho vay CNKD khơng có tài sản đảm bảo - Cơ cấu cho vay theo ngành nghề: Bảng 2.11 Cơ cấu dư nợ CNKD theo ngành nghề Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay CN KD Nông nghiệp Thương mại dịch vụ Khác Năm 2016 Tỷ trọng Số tiền (%) 554,9 100 55 9,9 388,5 70,0 111,4 20,1 Năm 2017 Số Tỷ trọng tiền (%) 798,3 100 89 11 542 68 167,3 21 Năm 2018 Số Tỷ trọng tiền (%) 1.354 100 176 13 875 65 303 22 “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng số liệu 2.11 cho thấy, BIDV- CN Hội An dư nợ cho vay CNKD chi nhánh có tăng trưởng ổn định c Rủi ro tín dụng cho vay CNKD Bảng 2.12 Nợ xấu cho vay CNKD BIDV CN Hội An Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ cho vay CN KD 554,9 798,3 1.354 Nợ xấu CNKD 2,5 1,2 0,9 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,45 0,15 0,07 “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Qua bảng số liệu ta thấy, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay 17 CNKD năm thấp, giảm dần qua năm dư nợ vay tăng lên d Kết bán chéo sản phẩm cho vay cá nhân kinh doanh Bảng 2.13 Số lượng CNKD sử dụng dịch vụ BIDV- CN Hội An Chỉ tiêu Số lượng CNKD Số KH sử dụng dịch vụ tiền gửi Số KH sử dụng dịch vụ SMS Số KH sử dụng dịch vụ mobibanking, smarbanking Số KH sử dụng bảo hiểm bình an Số KH sử dụng dịch vụ thẻ Năm 2016 Tỷ Số trọng lương (%) 852 450 52,8 850 99,8 Năm 2017 Tỷ Số trọng lương (%) 1.003 850 84,7 950 94,7 Năm 2018 Tỷ Số trọng lương (%) 1.525 1.350 88,5 1.200 78,7 250 29,3 350 34,9 650 42,6 852 650 100 76,3 1.003 900 100,0 89,7 1.525 1.220 100,0 80,0 “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Nhìn vào bảng 2.13, ta thấy, số lượng KHCNKD sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày tăng qua năm f Thu nhập từ cho vay CNKD Bảng 2.14 Thu lãi từ cho vay CNKD BIDV – CN Hội An Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng thu lãi cho vay Thu lãi cho vay CNKD Tỷ trọng thu lãi từ CV CNKD/Thu lãi CV (%) Thu lãi cho vay khác Tỷ trọng thu lãi từ CV khác / Thu lãi CV (%) Năm Năm Năm Mức tăng Mức tăng 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 11,2 13,2 15,4 1,18 1,17 0,37 0,50 1,1 1,35 2,2 3,3 3,79 10,83 12,7 7,14 114,66 14,3 1,17 96,70 96,21 92,86 99,50 188,57 1,13 96,51 “Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh BIDV – CN Hội An năm 2016-2018” Nhìn vào bảng 2.14 ta thấy thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH, TẠI BIDV – CN HỘI AN 2.3.1 Những kết đạt - Ln hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm - Tăng trưởng quy mô nâng cao dần chất lượng 2.3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An - Quy mô tốc độ tăng trưởng cho vay nhỏ, chưa tương xứng với tiềm thị trường - Đa số cán QLKH chi nhánh khơng đánh giá vai trò việc phân đoạn - Việc mở rộng cho vay thời gian qua Chi nhánh dựa vào mối quan hệ khách hàng có Chi nhánh Do đó, kết đem lại từ biện pháp chưa cao - Chính sách lãi suất Chi nhánh chưa linh hoạt - Do số lượng cán Chi nhánh đa phần tuổi đời trẻ nên kinh nghiệm giao tiếp khách hàng hạn chế - Việc phân bổ tiêu cho vay CNKD theo sản phẩm chưa thực - Chính sách đa dạng hóa danh mục đầu tư chưa đạt kết mong đợi - Công tác phát triển khách hàng vay nhiều tiềm để phát triển - Không khai thác hết dịch vụ cho khách hàng vay - Thủ tục vay vốn nhiều rườm rà, cứng nhắc 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – Chi nhánh Hội An - Các chi nhánh ngân hàng có trình trạng cạnh tranh cách tạo dễ dàng cho khách hàng bỏ qua nhân tố rủi ro - Việc chăm sóc khách hàng dừng lại khách 19 hàng lớn khách hàng truyền thống hữu - BIDV – CN Hội An thực định giá tài sản dựa theo giá trị thị trường nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình định giá tài sản đảm bảo - Tâm lý e ngại hiểu biết CNKD sản phẩm cho vay vốn kinh doanh nói riêng dịch vụ ngân hàng nói chung nhiều hạn chế - Việc có nhiều văn trùng lặp, thủ tục triển khai rườm rà, hoạt động quản lý chủ yếu xoay quanh vấn đề kiểm soát rủi ro ngân hàng dẫn tới hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh gặp khó khăn CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI IDV – CHI NHÁNH HỘI AN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh BIDV – Chi nhánh Hội An a Công tác kế hoạch, quản trị điều hành - Tuyệt đối tuân thủ chủ trương, sách điều hành BIDV, NHNN thời kỳ điều hành hoạt động kinh doanh toàn hệ thống - Lập kế hoạch, giao tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tập thể quý theo điểm thẻ cân (BSC) - Thường xun cập nhật thơng tin từ sách kinh tế vĩ mơ, sách có ảnh hường đến hoạt động cho vay CNKD ngân hàng để có biện pháp ứng xử phù hợp thời kỳ - Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay CNKD chi nhánh theo hướng tăng cường tần suất, số lượng phạm vi kiểm tra, giám sát thường xuyên Phòng chi nhánh b Công tác huy động vốn 20 - Tập trung phát triển trì khách hàng có, tăng cường hợp tác tồn diện với khách hàng tiềm - Giao kế hoạch huy động vốn đến phòng, cán chi nhánh để khuyến khích, động viên cán hồn thành mục tiêu đặt - Xây dựng chế chăm sóc khách hàng theo phân đoạn khách hàng thực sách chăm sóc khách hàng - Gắn tăng trưởng tín dụng với huy động vốn thơng qua việc u cầu khách hàng thực cam kết nêu hợp đồng - Nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giao dịch khách hàng - Rà soát đồng lại nhận diện thương hiệu, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu BIDV địa bàn - Chủ động theo dõi, bám sát cập nhật diễn biến tình hình lãi suất thị trường đối thủ cạnh tranh để có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo giữ vững phát triển nguồn vốn CNKD c Cơng tác tín dụng - Tăng cường phát triển tín dụng khách hàng có tình hình tài tốt - Kiểm sốt chặc chẽ dòng tiền, hàng tồn kho khách hàng - Tăng cường trách nhiệm việc đánh giá phân loại nợ, định hạng tín dụng doanh nghiệp, cá nhân để có cách ứng xử kịp thời khách hàng phát sinh vấn đề - Tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra nội nhằm kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng d Công tác dịch vụ - Đẩy mạnh công tác phát triển máy POS địa bàn thành phố Hội An - Đẩy mạnh tăng cường hoạt động dịch vụ mua bán ngoại tệ, toán chuyển tiền điện tử, dịch vụ khác… 21 - Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ, chất lượng phục vụ khách hàng cá nhân, rút ngắn thời gian xử lý tác nghiệp Tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ e Công tác phát triển khách hàng - Nghiên cứu thiết kế sản phẩm/gói sản phẩm theo nhu cầu hành vi khách hàng - Triển khai chương trình bán chéo sản phẩm dịch vụ khác cho nhóm khách hàng ưu tiên, khách hàng thân thiết để tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ giữ chân khách hàng f Công tác nhân đào tạo Đào tạo nhân viên tín dụng cá nhân khác tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ Tăng cường đào tạo đội ngũ cán quản lý trung gian g Công tác phát triển mạng lưới - Sắp xếp phát triển mạng lưới Phòng giao dịch kênh cạnh tranh mũi nhọn Chi nhánh phân khúc khách hàng cá nhân, gia tăng quy mơ tín dụng bán lẻ - Tập trung phát triển thương hiệu, gia tăng hình ảnh, uy tín thương hiệu BIDV địa bàn - Bám sát Ban quản lý dự án Cơng trình Phía Nam sớm thực xây dựng Trụ sở Chi nhánh Hội An số 86 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, sớm đưa trụ sở vào sử dụng 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – Chi nhánh Hội An - Tập trung đẩy mạnh hoạt động cho vay CNKD, mở rộng cho vay số khách hàng truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chi nhánh - Kết hợp tăng trưởng dư nợ với hoạt động bán chéo sản phẩm dịch vụ cho vay CNKD - Thay đổi cấu cho vay CNKD theo hướng đa dạng hóa 22 danh mục ngành nghề cho vay nhằm giảm rủi ro - Nâng cao chất lượng cho vay CNKD, kiểm soát tốt nợ xấu, bảo đảm tăng trưởng ổn định, bền vững - Tiếp tục tập trung thu hồi nợ xấu, nợ bán VAMC, nợ xử lý rủi ro CNKD nhằm giảm áp lực nợ xấu cải thiện tình hình tài 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV – CHI NHÁNH HỘI AN 3.2.1 Mở rộng hoạt động, nâng cao uy tín Chi nhánh a Đẩy mạnh truyền thơng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng b Tăng cường, chủ động tìm kiếm khách hàng, lựa chọn khách hàng vay cá nhân kinh doanh c Thực bán chéo sản phẩm d Hiện đại hóa sở vật chất, đại hố cơng nghệ e Xây dựng văn hố giao dịch BIDV: 3.2.2 Hồn thiện quy trình, xử lý hồ sơ, phân đoạn khách hàng quản lý chất lượng tín dụng Chi nhánh Việc ban hành quy trình tín dụng hội sở thực dựa quan điểm, sách tín dụng ban lãnh đạo thời kỳ Chi nhánh cần công khai thủ tục, hồ sơ vay quy định lãi suất cho vay trụ sở chi nhánh để khách hàng năm rõ Hồn thiện sách, quy trình thủ tục cho vay, vừa đảm bảo trì nguồn vốn huy động dồi dào, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi, bảo tồn nguồn vốn cho vay BIDV – CN Hội An cần có sách nhóm khách hàng cụ thể theo địa bàn hoạt động Ngoài ra, BIDV – CN Hội An nên quan tâm đến sách liên quan đến tài sản đảm bảo 23 Chi nhánh cần phải lưu ý công tác thẩm định tài sản đảm bảo Cần có phối hợp nhịp nhàng, trôi chảy phận, phòng ban liên quan cơng tác tín dụng 3.2.3 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ a Hoàn thiện phát triển sản phẩm, dịch vụ, xây dựng sản phẩm chiến lược cho vay KHCN kinh doanh b Xây dựng cấu danh mục sản phẩm cho vay CNKD hợp lý c Đa dạng hóa hình thức cho vay d Thực sách tín dụng linh hoạt Chi nhánh 3.2.4 Hoàn thiện chiến lược phát triển quản lý nguồn nhân lực + Triển khai đầy đủ văn nghiệp vụ, văn hướng dẫn, đạo nội ngành, quy định nhà nước, pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng + Tăng cường đào tạo kiến thức sản phẩm tín dụng bán lẻ, kỹ Marketing cho cán quan hệ khách hàng cá nhân kinh doanh + Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán theo người, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán 3.2.5 Một số giải pháp khác - Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt phòng giao dịch, phòng ban chi nhánh - Ngân hàng cần tự thay đổi trước bắt buộc phải thay đổi để cạnh tranh - Cần cập nhật đầy đủ thông khách hàng, từ phân nhóm lựa chọn khách hàng, vận dụng sách khách hàng 24 hoạt động cho vay CNKD 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.2 Đối với BIDV KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn hoàn thiện hoạt động cho vay CNKD BIDV – CN Hội An đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay CNKD NHTM, luận văn nêu đặc điểm liên quan đến hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại, nội dung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An, dựa tiêu chí đánh giá trình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nêu - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thời gian qua - Phân tích đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV – CN Hội An - Luận văn đề xuất khuyến nghị với BIDV, khuyến nghị đối NHNNVN Các khuyến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh khơng đóng góp vào phát triển bền vững chi nhánh mà tạo khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương ... mô cho vay cá nhân kinh doanh b Thị phần cho vay cá nhân kinh doanh c Cơ cấu cho vay CNKD d Chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh e Kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay. .. thức cho vay: Cho vay lần; Cho vay hợp vốn; Cho vay lưu vụ; Cho vay theo hạn mức; Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng; Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản toán; Cho vay quay vòng; Cho vay. .. LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Cho vay CNKD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh, Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh

Từ khóa liên quan