Giao an vat ly 6 theo hướng phát triển năng lực học sinh (gồm 5 bước)

83 230 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:35

giáo án vật lý 6 soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh. các bước tổ chức hoạt động dạy học gồm khởi động, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng và tìm tòi mở rộng. giáo án được soạn đảm bảo cơ bản các bước theo văn bản hường dẫn Ngày soạn: 25/08/2019 Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ (ĐCNN) dụng cụ đo Kỹ năng: Rèn luyện kỹ sau: - Ước lượng độ dài cần đo, chọn dụng cụ đo phù hợp - Cách đo độ dài vật, biết đọc, ghi tính giá trị trung bình kết đo Thái độ: Chia nhóm thảo luận, rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc nhóm Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn II CHUẨN BỊ: a Cho nhóm học sinh: Thước kẽ có ĐCNN: 1mm Thước dây thước mét ĐCNN: 0,5cm Chép giấy H1.1 “Bảng kết đo độ dài” b Cho lớp: Tranh vẽ to thước kẽ có: - GHĐ: 20cm, ĐCNN: 2mm - Tranh vẽ to H1.1 “Bảng kết đo độ dài” III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Khởi động - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: nêu dự đoán vấn đề Tình xuất phát - Đưa tình SGK - Nhận xét chốt lại “Sở dĩ có sai lệch thước đo khơng giống nhau, cách đo khơng xác, cách đọc kết chưa - Vậy để khỏi tranh cãi, hai chị em cần phải thống điều gì?” Bài học hơm giúp trả lời câu hỏi Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS biết đơn vị đo độ dài, dụng cụ đo độ dài cách đo độ dài - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, hoạt động nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, đồ dùng thí nghiệm - Nội dung: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG : Ôn lại ước lượng I ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI: độ dài số đơn vị đo độ dài Ôn lại số đơn vị đo độ dài - Đơn vị đo độ dài thường dùng là? (hs tự ơn ) C2: Cho nhóm học sinh ước lượng độ Ước lượng độ dài: dài mét, đánh dấu mặt bàn, sau dùng thước kiểm tra lại kết C3: Cho học sinh ước lượng độ dài gang tay HOẠT ĐỘNG : Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài Cho học sinh quan sát hình 11 trang 7.SGK trả lời câu hỏi C4 Treo tranh vẽ thước đo ghi Giới hạn đo độ chia nhỏ Em xác định GHĐ ĐCNNvà rút kết luận nội dung giá trị GHĐ ĐCNN thước cho học sinh thực hành xác định GHĐ ĐCNN thước Yêu cầu học sinh làm bài: C5, C6, C7 HOẠT ĐỘNG : Đo độ dài Dùng bảng kết đo độ dài treo bảng để hướng dẫn học sinh đo ghi kết vào bảng 1.1 (SGK) II ĐO ĐỘ DÀI Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài: C6: Đo chiều rộng sách vật lý 6? (Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm) Đo chiều dài sách vật lý 6? (Thước dùng có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm) Đo chiều dài bàn học (Dùng thước có GHĐ: 2m; ĐCNN: 1cm) Đo độ dài: Sau phân nhóm, học sinh phân cơng để thực ghi kết vào bảng 1.1 SGK HOẠT ĐỘNG 4: Thảo luận cách đo độ KẾT LUẬN CÁCH ĐO ĐỘ DÀI: dài Học sinh trả lời câu hỏi: (Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời B1: Em cho biết độ dài ước lượng câu hỏi) kết đo thực tế khác bao nhiêu? C6: Học sinh ghi vào GV: Nếu giá trị chênh lệch khoảng vài a Ước lượng độ dài cần đo phần trăm (%) xem tốt b Chọn thước có GHĐ có ĐCNN B2: Em chọn dụng cụ đo nào? Tại thích hợp sao? c Đặt thước dọc theo độ dài cần đo B3: Em đặt thước đo nào? cho đầu vật ngang với vạch B4: Đặt mắt nhìn để đọc số thước ghi kết đo? d Đặt mằt nhìn theo hướng vng góc B5: Dùng hình vẽ minh họa trường hợp với cạnh thước đầu vật để thống cách đọc ghi kết đo e Đọc ghi kết đo theo vạch chia C6: Cho học sinh điền vào chỗ trống gần với đầu vật Luyện Tập - Mục tiêu: HS đổi số đơn vị đo độ dài - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung Bài 1: Đổi độ dài sau mét (m) a) 175 mm = m ; 0,5mm = m b) 1250cm = m ; 0,052 cm = m c) 545 dm = m ; 0,04 dm = m d) 3,75 km = m ; 0,68 km = m Bài 2: Có thước Thước thứ dài 30 cm, có độ chia tới mm, thước thứ hai dài 1m có đo chia tới cm a) Xác định GHĐ Và ĐCNN thước b) Nên dùng thước để đo chiều dài bàn giáo viên, chiều dài SGK Vật lý Vận dụng - Mục tiêu: HS biết cách đo độ dài - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung Học sinh làm câu hỏi: C7 đến C10 SGK Tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: HS biết thêm số đơn vị đo độ dài số nước - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung GV: Giới thiệu thêm đơn vị đo ANH: inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm CỦNG CỐ BÀI : Học sinh nhắc lại ghi nhớ: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học thuộc phần ghi nhớ - Xem trước nội dung 3: Đo thể tích chất lỏng ******************************************************************** Ngày soạn: 3/9/2019 Tiết 2: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tên số dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng Biết xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo thích hợp Kỹ năng:Xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo Đo thể tích lượng chất lỏng.Xác định thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ,bình tràn Thái độ: Say mê tìm hiểu kiến thức.Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc nhóm Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác, Năng lực tính tốn II CHUẨN BỊ: Xơ đựng nước - Bình (đầy nước) - Bình (một nước) Bình chia độ - Một vài loại ca đong III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Kiểm tra cũ a Nêu cách đo độ dài? b Chữa tập SBT Bài 2.1 Khởi động - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: nêu dự đốn vấn đề Tình xuất phát Tổ chức tình học tập, học sinh quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi: Làm để biết xác bình ấm chứa nước? Bài học hôm nay, giúp trả lời câu hỏi vừa nêu 2.2 Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS biết đơn vị thể tích, dụng cụ đo thể tích cách đo thể tích chất lỏng - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, hoạt động nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, đồ dùng thí nghiệm - Nội dung: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại đơn vị đo thể I Đơn vị đo thể tích: tích, Đơn vị đo thể tích thường dùng mét khối (m3) lít (l) HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu dụng cụ đo 1lít = 1dm3; 1ml =1cm3 (1cc) thể tích chất lỏng Học sinh trả lời câu hỏi: II Đo thể tích chất lỏng: C2: Quan sát hình 3.1 cho biết tên Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN C2: Ca đong to: GHĐ: 1(l) ĐCNN: dụng cụ hình 0,5l C3: Nếu khơng có ca đong dùng dụng Ca đong nhỏ: GHĐ ĐCNN: 0,5 l cụ để đo thể tích chất lỏng Can nhựa: GHĐ: 0,5 lít ĐCNN: lít C3: Dùng chai hoặ clọ biết sẵn dung C4: Điền vào chổ trống câu sau: tích như: chai lít; xơ: 10 lít C4: C5: C5: Điền vào chỗ trống câu sau: Loại GHĐ ĐCNN bình Bình a 100ml ml Bình b 250 ml 50 ml Bình c 300 ml 50 ml Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích, HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách đo thể bình chia độ, bơm tiêm tích chất lỏng Tìm hiểu cách đo thể tích chất C6: H3.3: Cho biết cách đặt bình chia độ lỏng: để xác C7: H3.4: Cách đặt mắt cho phép đọc thể tích cần đo? C8: Đọc thể tích đo H3.5 Rút kết luận C9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống C6: Đặt bình chia độ thẳng đứng C7: Đặt mắt nhìn ngang mực chất lỏng C8: a) 70 cm3 b) 50 cm3 c) 40 cm3 C9: Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ cầu: a Ước lượng thể tích cần đo b Chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp c Đặt bình chia độ thẳng đứng d Đặt mắt nhìn ngang với chiều cao mực chất lỏng bình e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chẩt lỏng 2.3 Luyện Tập - Mục tiêu: HS đổi số đơn vị đo thể tích, Biết cách xác định độ chia nhỏ bình chia độ - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung Bài 1: Hãy đổi đơn vị sau: a) 0,6 m3 = ……… dm3 = ………….lít b) 15 lít = ………….m3 = …………… cm3 c) 1ml = ………… cm3 = …………….lít d) 2m3 = ………….lít = …………… cm3 Bài 2: Các kết qủa đo thể tích báo cáo thực hành khác ghi sau: a) V = 10 ml ; b) V = 62 ml Hãy cho biết ĐCNN bình chia độ dùng 2.4 Vận dụng - Mục tiêu: HS đo thể tích chất lỏng - Phương pháp: Thảo luận nhóm - Hình thức tổ chức hoạt động: Học sinh hoạt động nhóm để đo thể tích chất lỏng - Phương tiện dạy học: Bình chia độ, nước, cốc Nội dung Thực hành cho nhóm đo thể tích chất Thực hành: Từng nhóm học sinh nhận lỏng chứa bình ghi kết vào dụng cụ thực ghi kết cụ thể bảng 3.1 (SGK) vào bảng 3.1 Học sinh làm tập: BT 3.1: (b) BT 3.4: (c) 2.5 Tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: HS biết thêm số đơn vị đo độ dài số nước - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho học sinh nhà tìm hiểu thêm các chai lọ dùng làm dụng cụ đo thể tích CỦNG CỐ BÀI: Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ Ghi nhớ: Để đo thể tích chất lỏng dùng bình chia độ, bình tràn Hướng dẫn nhà: Học thuộc câu trả lời C9 Xem trước nội dung Bài 4: Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước Học sinh mang theo: vài sỏi, đinh ốc, dây buộc BT nhà: 3.5; 3.6 3.7 sách tập ******************************************************************* Ngày soạn: 10/9/2019 Tiết 3: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết sử dụng dụng cụ đo (bùnh chia độ, bình tràn) để xác định vật rắn có hình dạng không thấm nước Kỹ năng: Nắm vững cách đo trung thực với kết đo Thái độ: Hình thành tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác II CHUẨN BỊ: Cho nhóm học sinh: Hòn đá, đinh ốc Bình chia độ, ca, bình tràn, khay chứa nước Mỗi nhóm kẻ sẵn Bảng 4.1 “Kết đo thể tích vật rắn” Cho lớp: Một xô nước III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Kiểm tra cũ: a Khi đo thể tích chất lỏng bình chia độ cần phải làm gì? b Chữa tập nhà Bài Mới 2.1 Khởi động - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: nêu dự đoán vấn đề Tình xuất phát - GV: Đưa tình SGK - HS: Lắng nghe đọc tình SGK Trong tiết học tìm hiểu cách dùng bình chia độ để đo thể tích vật rắn có hình dạng khơng thấm nước như: đinh ốc, đá ổ khóa… 2.2 Hình thành kiến thức - Mục tiêu: HS biết cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ bình tràn - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp HS làm thí nghiệm… - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, hoạt động nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, đồ dùng thí nghiệm - Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách đo thể Kiểm tra học sinh đem dụng cụ: đá, tích vật rắn khơng thấm nước đinh ốc, ổ khóa, dây buộc,… Đo thể tích vật rắn trường hợp: I Cách đo thể tích vật rắn khơng - Bỏ vật lọt bình chia độ thấm nước: - Khơng bỏ lọt bình chia độ Dùng bình chia độ: GV treo tranh minh họa H4.2 H4.3 Trường hợp vật bỏ lọt bình chia độ bảng Chia tồn học sinh thành dãy C1: Cho học sinh tiến hành đo thể tích - Dãy học sinh làm việc với H4.2 SGK đá bỏ lọt bình chia độ - Dãy học sinh làm việc với H4.3 SGK Em xác định thể tích đá C1:- Đo thể tích nước ban đầu V =150 cm3 - Thả chìm đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên V2 = 200cm3 - Thể tích đá: V = V1 – V2 = 200cm3 –150cm3 = 50cm3 Dùng bình tràn: Trường hợp vật C2: Cho học sinh tiến hành đo thể tích khơng bỏ lọt bình chia độ đá phương pháp bình tràn C2: Học sinh thực hiện: Đổ nước đầy bình tràn, thả chìm đá vào bình tràn, hứng nước tràn vào bình chứa Đo thể tích nước tràn bình chia độ, C3: Rút kết luận thể tích đá Cho học sinh điền từ thích hợp vào chỗ C3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: trống SGK Thả chìm vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vật Khi vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ thả vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật 2.3 Luyện Tập - Mục tiêu: Biết cách xác định thể tích vật rắn Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: Bảng, ti vi Nội dung Bài 1: Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 để đo thể tích viên đá đinh bu loong Sau thả viên đá vào, mức chất lỏng bình chia độ 88 cm3 Sau thả tiếp đinh bu loong, mức chất lỏng 97 cm3 Tính thể tích viên đá, thể tích đinh bu loong Bài 2: Bốc nắm cát, bỏ vào bình chia độ lắc cho mặt cát với mực ghi 40 cm3 chia độ Thể tích cát là: A 40 cm3 B Lớn 40 cm3 C Nhỏ 40 cm3 D Tuỳ theo diện tích đáy bình chia độ 2.4 Vận dụng - Mục tiêu: HS đo thể tích vật rắn khơng thấm nước bình tràn - Phương pháp: Hoạt động nhóm - Hình thức tổ chức hoạt động: Học sinh hoạt động nhóm để đo thể tích - Phương tiện dạy học: Bình chia độ, nước, cốc, bình tràn Nội dung Làm việc theo nhóm, phát dụng cụ thực Thực hành: Đo thể tích vật rắn hành - Ước lượng thể tích vật rắn (cm3) Quan sát nhóm học sinh thực hành, - Đo thể tích vật ghi kết vào điều chỉnh, nhắc nhở học sinh bảng 4.1 (SGK) Đánh giá trình thực hành C4: Trả lời câu hỏi SGK C4: - Lau khô bát to trước sử dụng Hướng dẫn học sinh làm C5 C6 - Khi nhấc ca ra, không làm đổ sánh nước bát - Đổ vào bình chia độ, tránh làm nước đổ ngồi 2.5 Tìm tòi mở rộng - Mục tiêu: HS biết thêm số cơng thức tính thể tích số vật thể, Tự làm cho bình chia độ - Phương pháp: sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk Nội dung: GV cho HS Đọc "Có thể em chưa biêt" GV giao nhiệm vụ cho học sinh nhà tụ làm bình chia độ CỦNG CỐ : Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ Ghi nhớ: Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước dùng bình chia độ, bình tràn HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : Học thuộc phần ghi nhớ câu trả lời C3 (SGK) Làm tập 4.1 4.2 sách tập ***************************************************************** Ngày soạn: 19/9/2019 Tiết 4: KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết ý nghĩa vật lý khối lượng vật Quả cân kg Đơn vị đo khối lượng,ký hiệu Kỹ năng: Biết cách đo khối lượng vật cân Rơ béc van trình bày cách sử dụng Xác định giới hạn đo độ chia nhỏ cân Thái độ: Rèn tính cẩn thận,trung thực đọc kết Năng lực: Năng lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hợp tác II CHUẨN BỊ: a Cho nhóm học sinh: Mỗi nhóm đem đến lớp cân loại vật để cân b Cho lớp: Cân Rô béc van hộp cân Vật để cân.Tranh vẽ to loại cân SGK III HOAT ĐỘNG DẠY – HỌC: Kiểm tra bà cũ: a Ta dùng dụng cụ để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước? b Sửa tập 4.1 (c), V3 = 31cm3; 4.2 (c) Bài 2.1 Khởi động - Mục tiêu: tạo tình để HS phát vấn đề - Phương pháp: vấn đáp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: nêu dự đốn vấn đề Tình xuất phát Đo khối lượng dụng cụ gì? 2.2 Hình thành kiến thức - Mục tiêu: Nhận biết ý nghĩa vật lý khối lượng vật Quả cân kg Đơn vị đo khối lượng, ký hiệu Biết cách đo khối lượng vật cân Rô béc van trình bày cách sử dụng Xác định giới hạn đo độ chia nhỏ cân - Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp HS làm thí nghiệm… - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, hoạt động nhóm - Phương tiện dạy học: sgk, đồ dùng thí nghiệm - Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Khối lượng – Đơn vị Ta dùng cân để đo khối lượng vật C1: Khối lượng tịnh 397g ghi hộp sữa sức nặng hộp sữa hay lượng I Khối lượng – Đơn vị khối lượng: sữa chứa hộp? Khối lượng: C2: Số 500g ghi túi bột giặt gì? C1: 397g lượng sữa hộp Học sinh điền vào chỗ trống câu: C3, C4, C5, C6 C2: 500g lượng bột giặt túi C3: 500g C4: 397g C5: Khối lượng Đơn vị đo khối lượng nước Việt Nam C6: Lượng gì? Gồm đơn vị nào? Đơn vị khối lượng: Các em quan sát H5.1 (SGK) cho biết Đơn vị đo khối lượng hợp pháp nước kích thước cân mẫu Việt Nam kílơgam (kí hiệu: kg) Em cho biết: - Kílơgam khối lượng cân - Các đơn vị thường dụng mẫu đặt Viện đo lường Quốc Tế - Mối quan hệ giá trị đơn vị Pháp khối lượng - Gam (g) 1g = kg 1000 HOẠT ĐỘNG 2: Đo khối lượng Người ta đo khối lượng cân C7: Cho học sinh nhận biết vị trí: Đòn cân, đĩa cân, kim cân, hộp cân C8: Em cho biết GHĐ ĐCNN cân Rô béc van C9: Học sinh tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống C10: Cho nhóm học sinh lớp thực cách cân vật cân Rô béc van C11: Quan sát hình 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 cho biết loại cân - Hectôgam (lạng): lạng = 100g - Tấn (t): 1t = 1000 kg - Tạ: tạ = 100g II Đo khối lượng: Tìm hiểu cân Rơ béc van: C7: Học sinh đối chiếu với cân thật để nhận biết phận cân C8: - GHĐ cân Rô béc van tổng khối lượng cân có hộp - ĐCNN cân Rô béc van khối lượng cân nhỏ có hộp Cách sử dụng cân Rơ béc van: C9: (1)- Điều chỉnh vạch số (2)- Vật đem cân (3)- Quả cân (4) - Thăng (5)- Đúng (6)- Quả cân (7) - Vật đem cân C10: Các nhóm học sinh tự thảo luận thực theo trình tự nội dung vừa nêu C11: 5.3 cân y tế 5.4 cân đòn 5.5 cân tạ 5.6 cân đồng hồ 2.3 Luyện Tập - Mục tiêu: Biết cách đổi đơn vị khối lượng, xác định GHĐ ĐCNN Phương pháp: vấn đáp, tìm tòi, sáng tạo, tổng hợp - Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân - Phương tiện dạy học: Bảng, ti vi 10 - Từ phút đến phút thứ 7? Đường biểu diễn từ phút đến phút thứ 15 đoạn thẳng nằm nghiêng - Từ phút đến phút thứ 15? C3: C3: Trong khoảng thời gian sau - Giảm nhiệt độ băng phiến thay đổi - Không thay đổi nào? - Giảm - Từ phút đến phút thứ 4? - Từ phút đến phút thứ 7? - Từ phút đến phút thứ 15? Hoạt động 4: Rút kết luận Rút kết luận: C4: Chọn từ thích hợp khung để a Băng phiến đông đặc 80oC, nhiệt điền vào chỗ trống (Sách giáo khoa) độ gọi nhiệt độ đông đặc Hoạt động 5: Vận dụng băng phiến Nhiệt độ đông đặc băng phiến nhiệt độ nóng chảy b Trong suốt thời gian đơng đặc, nhiệt độ băng phiến khơng thay đổi C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn C5: Nước đá thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy chất nào? C6: Trong việc đúc đồng, có C6: Đồng nóng chảy, từ thể rắn sang q trình chuuyển thể đồng? thể lỏng nung lò đúc Đồng lỏng đông đặc từ thể lỏng sang thể rắn nguội khuôn đúc C7: Tại người ta dùng nhiệt độ C7:Vì nhiệt độ xác định nước đá tan để làm mốc đo khơng đổi q trình nước đá nhiệt độ tan Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ ghi vào Ghi nhớ: - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc - Phần lớn chất nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong thời gian nóng chảy (đơng đặc) nhiệt độ vật khơng thay đổi Nóng chảy nhiệt độ xác định Rắn Đông đặc nhiệt độ xác định Lỏng Dặn dò: - Học sinh học thuộc phần ghi nhớ - Bài tập 24–25.6 sách tập - Xem trước 26 ***************************************************** 69 Ngày soạn: 25/04/2019 GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP Tiết 30– Bài 26 : SỰ BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ ( Trước giảng dạy) I MỤC TIÊU a Kiến thức: - Nhận biết tượng bay hơi, phụ thuộc tốc độ bay vào nhiệt độ, gió mặt thống Tìm thí dụ thực tế nội dung - Bước đầu biết cách tìm hiểu tác động yếu tố lên tượng có nhiều yếu tố tác động lúc b Kĩ năng: Dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến bay xây dựng phương án thí nghiệm kiểm tra dự đốn c Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống d Năng lực: Giúp học sinh phát triển lực hợp tác nhóm q trình thảo luận nhóm Năng lực quan sát phân tích để rút nhận xét, kết luận Vận dụng kiến thức vật lý vào thực tế giải thích bay III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Mục tiêu : Tạo tình gây hứng thú, Tò mò cho học sinh trước vào Học sinh nghiên cứu tình * Nhiệm cụ học sinh : Trả lời câu mở trả lời câu hỏi hỏi GV giáo viên * Cách tiến hành : Giáo viên cho học sinh nghiên cứu phần mở để đặt vấn đề gây hứng thú cho học sinh trước vào Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu : Học sinh nắm khái niệm bay Sự bay phụ thuộc vào yếu tố * Nhiệm cụ học sinh : Trả lời câu hỏi GV * Cách tiến hành - Hãy tìm ví dụ bay hơi? I Sự bay hơi: - Sự bay gì? Nhớ lại điều học lớp - GV thông báo bay xẩy bất bay hơi: kỳ nhiệt độ chất lỏng Mỗi học sinh tìm ghi lại vào tập thí dụ nước bay Sự bay chuyển từ thể lỏng sang thể Hoạt động 1: Quan sát tượng Sự bay nhanh hay chậm phụ bay rút nhận xét tốc độ thuộc vào yếu tố nào? bay Học sinh quan sát tượng tranh Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát vẽ SGK hình 26.2, 26.3, 26.4 để nhận xét C1: Nhiệt độ C1: Quần áo vẽ hình A2 khơ nhanh C2: Gió vẽ hình A1 Chứng tỏ tốc độ bay C3: Mặt thoáng 70 phụ thuộc yếu tố nào? C2: Quần áo hình B1 khơ nhanh B2 C3: Quần áo hình C2 khơ nhanh C1 Rút kết luận: C4: – Nhiệt độ cao (hoặc thấp) tốc độ bay lớn (nhỏ) C4: Chọn từ thích hợp khung để – Gió mạnh (hoặc yếu) tốc độ điền vào chỗ trống bay lớn (hoặc nhỏ) – Diện tích mặt thống chất lỏng lớn (hoặc nhỏ) tốc độ bay lớn (hoặc nhỏ) Thí nghiệm kiểm chứng: Hoạt động 2: Thí nghiệm kiểm tra dự đốn Cho học sinh quan sát thí Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi nghiệm tốc độ bay nước C5: Diện tích mặt thống hai đĩa Hãy thảo luận trả lời câu hỏi C5: Tại phải dùng đĩa có diện tích C6: Để loại trừ tác động gió lòng đĩa nhau? C7: Để kiểm tra tác động nhiệt độ C6: Tại phải đặt hai đĩa C8: Nước đĩa bị hơ nóng bay phòng khơng có gió? nhanh nước đĩa đối chứng C7: Tại phải hơ nóng đĩa? C8: Cho biết kết thí nghiệm Hoạt động luyện tập * Mục Tiêu: Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức học bay làm tập liên quan * Nhiệm vụ HS: Trả lời tập câu hỏi giáo viên đưa * Cách tiến hành : Giáo viên đưa tập trắc nghiệm tập tự luận, học sinh suy nghĩ lựa chọn phương án trả lời Bài Trong trường hợp sau đây, đặc điểm bay hơi? A Xảy nhiệt độ chất lỏng B Xảy mặt thống chất lỏng C Khơng nhìn thấy D Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Lời giải: Chọn D Sự bay xảy nhiệt độ mặt thống chất lỏng xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Bài Nước đựng cốc bay nhanh khi: A Nước cốc nhiều B Nước cốc C Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh Lời giải: Chọn C 71 Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, nước cốc nóng nước đựng cốc bay nhanh Bài Tại sấy tóc lại làm cho tóc mau khơ? Lời giải: Vì nhiệt độ cao máy sấy tóc làm tăng tốc độ bay nước tóc làm cho tóc mau khô Hoạt động vận dụng - cố kiến thức * Mục tiêu: giúp học sinh vận dụng kiến thức học tượng bay để trả lời câu hỏi thực tế * Nhiệm vụ học sinh: Vận dụng kiến thức bay để trả lời câu hỏi * Cách tiến hành : giáo viên cho học sinh nghiên cứu câu hỏi phần vận dụng sách giáo khoa, vận dụng kiến thức học để trả lời C9: Tại trồng chuối hay trồng Vận dụng: mía người ta phải phạt bớt lá? C9: Để giảm bớt bay làm C10: Người ta cho nước biển chảy vào bị nước ruộng muối Thời tiết thu C10: Nắng có gió hoạch muối nhanh Tại sao? Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Mục Tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm kiến thức liên quan bay * Nhiệm vụ HS: Về nhà làm theo yêu cầu GV * Cách tiến hành : - Hướng dẫn HS đọc mục “Có thể em chưa biết” - GV u cầu học sinh nhà tìm hiểu cơng việc thực tế như: nghề nông trồng thường cắt bớt lá, Tìm hiểu cơng việc sản xuất muối, Tìm hiểu trình phơi sấy sản phẩm nông nghiệp * Củng cố - Hướng dẫn nhà: - Thế bay ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? - Làm tập BT 26 –27 có liên qua đến bay - Nghiên cứu trước ngưng tụ ********************************************************************* GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN VẬT LÝ LỚP Tiết 30– Bài 26 : SỰ BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ ( Sau giảng dạy) I MỤC TIÊU a Kiến thức: - Nhận biết tượng bay hơi, phụ thuộc tốc độ bay vào nhiệt độ, gió mặt thống Tìm thí dụ thực tế nội dung - Bước đầu biết cách tìm hiểu tác động yếu tố lên tượng có nhiều yếu tố tác động lúc 72 b Kĩ năng: Dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến bay xây dựng phương án thí nghiệm kiểm tra dự đốn c Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống d Năng lực: Giúp học sinh phát triển lực hợp tác nhóm q trình thảo luận nhóm Năng lực quan sát phân tích để rút nhận xét, kết luận Vận dụng kiến thức vật lý vào thực tế giải thích bay III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Mục tiêu : Tạo tình gây hứng thú, Tò mò cho học sinh trước vào Học sinh nghiên cứu tình * Nhiệm cụ học sinh : Trả lời câu mở trả lời câu hỏi hỏi GV giáo viên * Cách tiến hành : Giáo viên cho học sinh nghiên cứu phần mở để đặt vấn đề gây hứng thú cho học sinh trước vào Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu : Học sinh nắm khái niệm bay Sự bay phụ thuộc vào yếu tố * Nhiệm cụ học sinh : Trả lời câu hỏi GV * Cách tiến hành - Hãy tìm ví dụ bay hơi? I Sự bay hơi: - Sự bay gì? Nhớ lại điều học lớp - GV thông báo bay xẩy bất bay hơi: kỳ nhiệt độ chất lỏng Mỗi học sinh tìm ghi lại vào tập - Giáo viên thông báo bay xẩy thí dụ nước bay với chất lỏng dầu, rượu Sự bay chuyển từ thể lỏng sang thể Hoạt động 1: Quan sát tượng Sự bay nhanh hay chậm phụ bay rút nhận xét tốc độ thuộc vào yếu tố nào? bay Học sinh quan sát tượng tranh Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát vẽ SGK hình 26.2, 26.3, 26.4 để nhận xét C1: Nhiệt độ C1: Quần áo vẽ hình A2 khơ nhanh C2: Gió vẽ hình A1 Chứng tỏ tốc độ bay C3: Mặt thoáng phụ thuộc yếu tố nào? C2: Quần áo hình B1 khơ nhanh B2 C3: Quần áo hình C2 khơ nhanh C1 - Vậy tốc độ bay phụ thuộc yếu tố nào? C4: Chọn từ thích hợp khung để Rút kết luận: điền vào chỗ trống C4: – Nhiệt độ cao (hoặc thấp) tốc độ bay lớn (nhỏ) – Gió mạnh (hoặc yếu) tốc độ 73 bay lớn (hoặc nhỏ) – Diện tích mặt thống chất lỏng lớn (hoặc nhỏ) tốc độ bay lớn (hoặc nhỏ) Hoạt động 2: Thí nghiệm kiểm tra dự đốn Cho học sinh quan sát thí Thí nghiệm kiểm chứng: nghiệm tốc độ bay nước Hãy thảo luận trả lời câu hỏi Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi C5: Tại phải dùng đĩa có diện tích C5: Diện tích mặt thống hai đĩa lòng đĩa nhau? C6: Tại phải đặt hai đĩa C6: Để loại trừ tác động gió phòng khơng có gió? C7: Để kiểm tra tác động nhiệt độ C7: Tại phải hơ nóng đĩa? C8: Nước đĩa bị hơ nóng bay C8: Cho biết kết thí nghiệm nhanh nước đĩa đối chứng Hoạt động luyện tập * Mục Tiêu: Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức học bay làm tập liên quan * Nhiệm vụ HS: Trả lời tập câu hỏi giáo viên đưa * Cách tiến hành : Giáo viên đưa tập trắc nghiệm tập tự luận, học sinh suy nghĩ lựa chọn phương án trả lời Bài Trong trường hợp sau đây, đặc điểm bay hơi? A Xảy nhiệt độ chất lỏng B Xảy mặt thoáng chất lỏng C Khơng nhìn thấy D Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Lời giải: Chọn D Sự bay xảy nhiệt độ mặt thống chất lỏng khơng phải xảy nhiệt độ xác định chất lỏng Bài Nước đựng cốc bay nhanh khi: A Nước cốc nhiều B Nước cốc C Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh Lời giải: Chọn C Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, nước cốc nóng nước đựng cốc bay nhanh Bài Tại sấy tóc lại làm cho tóc mau khơ? Lời giải: Vì nhiệt độ cao máy sấy tóc làm tăng tốc độ bay nước tóc làm cho tóc mau khơ Hoạt động vận dụng - cố kiến thức * Mục tiêu: giúp học sinh vận dụng kiến thức học tượng bay 74 để trả lời câu hỏi thực tế * Nhiệm vụ học sinh: Vận dụng kiến thức bay để trả lời câu hỏi * Cách tiến hành : giáo viên cho học sinh nghiên cứu câu hỏi phần vận dụng sách giáo khoa, vận dụng kiến thức học để trả lời C9: Tại trồng chuối hay trồng Vận dụng: mía người ta phải phạt bớt lá? C9: Để giảm bớt bay làm C10: Người ta cho nước biển chảy vào bị nước ruộng muối Thời tiết thu C10: Nắng có gió hoạch muối nhanh Tại sao? Hoạt động tìm tòi, mở rộng * Mục Tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm kiến thức liên quan bay * Nhiệm vụ HS: Về nhà làm theo yêu cầu GV * Cách tiến hành : - Hướng dẫn HS đọc mục “Có thể em chưa biết” - GV yêu cầu học sinh nhà tìm hiểu cơng việc thực tế như: nghề nơng trồng thường cắt bớt lá, Tìm hiểu cơng việc sản xuất muối, Tìm hiểu q trình phơi sấy sản phẩm nơng nghiệp * Củng cố - Hướng dẫn nhà: - Thế bay ? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? - Làm tập BT 26 –27 có liên qua đến bay - Nghiên cứu trước ngưng tụ ***************************************************************** Ngày soạn: 5/05/2019 Tiết 31 Bài 27: SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết ngưng tụ q trình ngược bay Tìm thí dụ thực tế tượng ngưng tụ Kỹ năng: Tiến hành thí nghiệm để kiêm tra dự đốn ngưng tụ xảy nhanh giảm nhiệt độ Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống Năng lực: Giúp học sinh phát triển lực hợp tác nhóm q trình thảo luận nhóm Năng lực quan sát phân tích để rút nhận xét, kết luận II CHUẨN BỊ: Cho học sinh: hai cốc thuỷ tinh giống nhau, nước có pha màu, nước đá đập nhỏ, nhiệt kế, khăn lau khô III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: - Tốc độ bay số chất lỏng phụ thuộc yếu tố nào? - Chữa tập: 26.27.1 (câu D); 26–27.2 (câu C) 75 Tổ chức tình học tập: Để tốc độ bay nhanh ta tăng nhiệt độ Vậy quan sát tượng ngưng tụ ta làm tăng hay giảm nhiệt độ? HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Hoạt động 2: Trình bày dự đốn II Sự ngưng tụ: ngưng tụ: Tìm cách quan sát ngưng tụ: Giáo viên gợi ý để học sinh thảo a Dự đoán: luận Hiện tượng chất lỏng biến thành bay - Sự bay nào? hơi, tượng biến thành chất lỏng - Sự ngưng tụ nào? ngưng Ngưng tụ trình ngược với bay Em dự đốn nhiệt độ giảm hơi: nhiệt độ giảm tượng xảy Dự đốn: giảm nhiệt độ hơi, ngưng tụ ra? xảy Hoạt động 3: Làm thí nghiệm kiểm b Thí nghiệm: tra Giáo viên hướng dẫn học sinh cách Dụng cụ: hai cốc thủy tinh giống nhau, nước có pha màu, bố trí tiến hành thí nghiệm thảo nước đá đập nhỏ, hai nhiệt kế.Dùng khăn lau khơ mặt luận câu trả lời nhóm Cho hai cốc Để nước vào tới 2/3 cốc Một học sinh theo dõi nhiệt độ nước hai dùng làm thí nghiệm, cốc dùng làm đối chứng cốc quan sát tượng mặt Đo nhiệt độ nước hai cốc Đổ nước đá vụn vào cốc hai cốc nước trả lời câu hỏi làm thí nghiệm C1: Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt sau: C1: Có khác cốc thí độ cốc đối chứng C2: Có nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm nghiệm cốc ngồi đối chứng C2: Có mặt ngồi cốc thí khơng có nước đọng mặt ngồi cốc đối chứng nghiệm? tượng xảy tượng có xảy với cốc đối C3: Khơng Vì nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm khơng có màu nước cốc chứng không? C3: Các giọt nước đọng mặt ngồi có pha màu, nước cốc khơng thể thấm qua cốc thí nghiệm nước thuỷ tinh ngồi cốc thấm ngồi khơng? Tại C4: Do nước khơng khí gặp lạnh ngưng tụ lại sao? C5: Đúng C4: Các giọt nước đọng mặt ngồi cốc thí nghiệm đâu mà có Vận dụng: C5: Dự đốn có khơng? C6: Hơi nước đám mây ngưng tụ tạo Hoạt động 4: Vận dụng C6: Hãy nêu hai thí dụ thành mưa… C7: Hơi nước khơng khí ban đêm gặp lạnh ngưng tụ C7: Giải thích tạo thành giọt nước ngưng tụ thành giọt sương đọng C8: Cho học sinh trả lời đọng vào ban đêm? C8: Tại rượu đựng chai không đậy nút cạn dần, nút kín khơng cạn? Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ ghi 76 Bay LỎNG HƠI Ngưng tụ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ Dặn dò: - Học sinh học thuộc nội dung ghi nhớ - Bài tập nhà: tập 26.27.3 26.2.4 (sách tập) - Xem trước bài: Sự sôi *************************************************************** Ngày soạn:8/05/2019 Tiết 32: SỰ SÔI I MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: Biết nhiệt độ sôi đặc điểm sôi Kỹ năng: - Rút kết luận cần thiết sôi - Vận dụng kiến thức sơi để giải thích số tượng đơn giản thực tế Thái độ: - Nghiêm túc học - Có ý thức vận dụng kiến thức vào sống thực tế Năng lực: Phát triển lực tư logic II CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Nhiệt độ sôi I Nhiệt độ sôi HS: Dựa vào kết thí nghiệmđể Trả lời câu hỏi: trả lời câu hỏi từ C1 C4 C1: 920C GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung C2: 960C đưa kết luận chung cho câu C3: 1000C C1 C4 C4: sơi nhiệt độ HS: Hồn thiện kết luận SGK nước khơng thay đổi GV: Đưa kết luận chung cho phần Rút kết luận: C5: Bình đúng, An sai C6: a, … 1000C … nhiệt độ sôi … b, … không thay đổi … 77 c, … bọt khí … mặt thống … II Vận dụng C7: nước sơi 1000C C8: GHĐ nhiệt kế rượu nhỏ 1000C nhiệt kế thủy ngân cao 1000C C9: hình 29.1: Đoạn AB biểu thị nước nóng Đoạn BC biểu thị nước sôi Hoạt động 2: Vận dụng HS: Suy nghĩ trả lời C7 GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C7 HS: Suy nghĩ trả lời C8 GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu C8 HS: Suy nghĩ trả lời C9 GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ xung đưa kết luận chung cho câu Ghi nhớ (SGK) C9 Củng cố: - GV hướng dẫn HS đọc trả lời phần “Có thể em chưa biết” - Giải thích ninh thức ăn nồi áp suất nhanh nhừ nồi thường? - Nêu số ứng dụng thực tế Dặn dò: - Học làm tập 28-29.1,28-29.2, 28-29.7, 28-29.8 (SBT) - Chuẩn bị kiến thức phần nhiệt học sau ôn tập ******************************************************** Ngày soạn 12/5/2019 Tiết: 3 Bài 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn lại kiến thức nhiệt học học Kỹ năng: Vận dụng kiến thức thực tế, giải thích tượng có liên quan đời sống sản xuất - Củng cố đánh giá viếc nắm vững kiến thức nhiệt học Thái độ: Tạo u thích mơn Năng lực: Phát triển lực tư logic II CHUẨN BỊ: Cả lớp: Một số bảng phụ ghi sẵn số câu hỏi tập nhiệt học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò - GV: Kiểm tra phần c.bị HS thông qua lớp phó học tập tổ trưởng - HS: Đưa phần chuẩn bị cho lớp phó - GV: Trực tiếp kiểm tra phần chuẩn bị học tập kiểm tra nhà số HS nêu nhận xét chung việc chuẩn bị nhà HS 78 - GV: H.dẫn HS hệ thống câu hỏi phần I theo phần - GV: Hướng dẫn HS thảo luận từ câu đến câu để hệ thống phần số đại lượng vật lý Câu 1: Thể tích chất thay đổi nhiệt độ tăng, nhiệt độ giảm? Câu 2: Trong chất rắn, lỏng, khí chất nở nhiệt nhiều nhất; chất nở nhiệt nhất.? Câu 3: Tìm thí dụ chứng tỏ co dãn nhiệt bị ngăn trở gây lực lớn? Câu 4: Nhiệt kế hoạt động dựa tượng nào? Hãy kể tên nêu công dụng nhiệt kế thường gặp đời sống? - GV: Hướng dẫn HS thảo luận tiếp câu đến câu để hệ thống phần chuyển thể chất Câu 5: Điền vào đường chấm chấm sơ đồ tên gọi chuyển thể ứng với chiều mũi tên Câu 6: Các chất khác có nóng chảy đơng đặc nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ gọi gì? Câu 7: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ chất rắn có tăng khơng ta tiếp tục đun Câu 8: Các chất lỏng có bay nhiệt độ xác định không? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 9: Ở nhiệt độ chất lỏng cho dù có tiếp tục đun khơng tăng nhiệt độ? 79 I ƠN TẬP Tìm hiểu nở nhiệt số chất: - HS: Đại diện HS đọc câu hỏi phần trả lời câu từ câu đến câu - HS: Chú ý theo dõi nhận xét sửa chữa có sai sót Câu 1: Thể tích hầu hết chất tăng nhiệt độ tăng, giảm nhiệt độ giảm Câu 2: Chất khí nở nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở nhiệt Câu 3: HS tự tìm ví dụ minh họa Câu 4: Nhiệt kế cấu tạo dựa tượng dãn nở nhiệt + Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí + Nhiệt kế thủy ngân dùng đo thí nghiệm + Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể Tìm hiểu chuyển thể chất - HS: Hoạt động nhóm thảo luận tiếp câu đến câu sau đại diện nhóm trả lời câu Câu 5: (1) Nóng chảy (2) Bay (3) Đông đặc (4) Ngưng tụ Câu 6: Mỗi chất nóng chảy hay đơng đặc nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy Câu 7: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ chất rắn không thay đổi dù ta tiếp tục đun Câu 8: Không Các chất lỏng bay nhiệt độ Tốc độ bay Sự bay chất lỏng nhiệt độ có chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, đặc điểm gì? gió, diện tích mặt thống chất lỏng Câu 9: Ở nhiệt độ sơi dù tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi Ơ nhiệt độ chất lỏng bay lòng lẫn mặt thống cúa chất lỏng - GV: Phát phiếu học tập mục I phần B II Khoanh tròn chữ đứng trước v.dụng cho nhóm Sau phút GV thu phương án trả lời mà em cho đúng: HS - HS: Làm tập v.dụng mục I - GV: H.dẫn HS t.luận câu phiếu học tập Sau tham gia nhận xét làm nhóm - GV: Chốt lại kết kết đúng, yêu cầu Câu C HS chữa vào sai Câu C III Trả lời câu hỏi - GV: Kiểm tra HS phần trả lời câu hỏi có - HS: Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi thể cho điểm HS theo câu hỏi tương phần II theo định GV ứng - HS: Các HS khác lại nhận xét bổ - GV: Gọi HS khác lớp nhận xét phần sung câu trả lời bạn trả lời bạn Sau đánh giá cho điểm Câu 3: Để có nóng chạy qua ống, ống nở dài mà khơng bị ngăn cản Câu 4: a) sắt b) rượu c) - Vì nhiệt độ rượu thể lỏng - Khơng, nhiệt độ thủy ngân đơng đặc Câu 5: Bình đúng: cần để lửa dù nhỏ đủ cho nồi khoai tiếp tục sôi trì nhiệt độ nồi khoai nhiệt độ sôi nước Câu 6: a) - Đoạn BC ứng vớiq.trình nóng chảy - Đoạn DE ứng với q trình sơi b) - Trong đoạn AB ứng với nước tồn thể rắn - Trong đoạn CD ứng với nước tồn thể lỏng thể - GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi chữ IV TRỊ CHƠI Ơ CHỮ theo thể lệ trò chơi: - HS: Chia thành nhóm, tham gia trò + Chia đội, đội người chơi 80 + Bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi t.tự với thứ - HS: Ở trọng tài cổ vũ cho tự hàng dọc ô chữ bạn tham gia + Trong vòng 20 giây (có thể cho HS đếm từ đến 20) kể từ lúc đặt câu hỏi điền vào chỗ trống Nếu thời gian khơng tính điểm + Mỗi câu t.lời điểm - Phần nội dung ô chữ hàng ngang - GV gọi HS đọc sau điền đầy đủ từ hàng dọc Củng cố: - GV: Hệ thống hố tồn kiến thức học Dặn dò - Về nhà ơn tập tồn kiến thức chương II *******************************************************8 Ngày soạn 15/5/2019 Tiết 35: Kiểm tra học kỳ I Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra kiến thức từ tiết thứ 20 đến tiết thứ 36 theo PPCT - Đánh giá kết học tập, rút ưu nhược điểm để tiếp tục cố gắng - Thông qua kiểm tra đánh giá học sinh mà nắm mức độ tiếp thu kiến thức em, từ có biện pháp điều chỉnh giảng dạy để khắc phục yếu em nâng cao chất lượng dạy học Kỹ năng:Dựa vào đồ thị xác định nhiệt độ nóng chảy, thời gian nóng chảy Vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng sống Thái độ: Nghiêm túc, trung thực cẩn thận kiểm tra Năng lực: Phát triển lực tư logic, lực sử dụng ngơn ngữ vật lý để giải thích tượng II Hình thức kiểm tra: Tự luận III Thời lượng kiểm tra: 45 phút IV Ma trận đề kiểm tra Chủ đề Chủ đề Sự nở nhiệt chất Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nhận biết Thơng hiểu Biết nở nhiệt chất khí nhiều chất lỏng chất rắn Vận dụng Giải thích tượng nở nhiệt đun nước 1 10% 1 10% 81 Vận dụng cao Tính thể tích chất lỏng tăng trình nở nhiệt 20% Tổng 40% Chủ đề 2: Sự nóng chảy, đơng đặc Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Sự sôi Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Dựa vào đồ thị xác định nhiệt Biết đơng độ nóng chảy, đặc thời gian nóng chảy 1 30% - Biết sơi 1 10% 3 30% So sánh sôi bay 20% 20% 30% 20% 30% 10 100% V Nội dung kiểm tra Câu 1: a Thế sôi ? b Sự bay hơi, sôi giống khác điểm nào? Câu 2: a Thế đông đặc? Trong q trình đơng đặc nhiệt độ chất nào? b Dựa vào đồ thị vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất A trả lời câu hỏi sau : + Nhiệt độ nóng chảy chất A là………… Chất A ……………… + Thời gian nóng chảy chất A Ở 700C chất A tồn thể Câu :a Trong chất rắn, lỏng, khí chất nở nhiệt nhiều nhất? Chất nở nhiệt nhất? b Tại đun nước không nên đổ nước đầy ấm? Câu 4: Một thùng đựng 200 lít nước 20oC Khi nhiệt độ tăng từ 20oC đến 80oC lít nước nở thêm 27cm3 Hãy tính thể tích nước có thùng nhiệt độ lên đến 80oC VI Đáp án biểu điểm Đáp án Điểm Câu 1: a Sự sơi hóa xảy mặt thống chất lỏng lòng chất lỏng b Sự bay hơi, sôi giống chỗ chuyển từ thể lỏng sang thể Sự bay hơi, sôi khác chỗ sơi xảy mặt thống lòng 82 CL bay xảy mặt thống CL; Sự sơi xảy nhiệt độ định bay xảy nhiệt độ Câu 2: a Sự đông đặc chuyển từ thể lỏng sang thể rắn Trong q trình đơng đặc nhiệt độ chất không thay đổ b Nhiệt độ nóng chảy 80oC – băng phiến phút – thể rắn Câu 3: a Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn b Vì đổ đầy ấm đun nóng nước nóng lên, nở thể tích tăng tràn ngồi Câu 5: 200 lít nước nở thêm : 200 x 27 = 5400 cm3 = 5,4lít Thể tích nước bình 80oC : 200 + 5,4 = 205,4 lít 83 1 1 1 ... GHĐ ĐCNN cân Rô béc van C9: Học sinh tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống C10: Cho nhóm học sinh lớp thực cách cân vật cân Rô béc van C11: Quan sát hình 5.3; 5.4; 5.5; 5 .6 cho biết loại cân -... béc van: C7: Học sinh đối chiếu với cân thật để nhận biết phận cân C8: - GHĐ cân Rô béc van tổng khối lượng cân có hộp - ĐCNN cân Rô béc van khối lượng cân nhỏ có hộp Cách sử dụng cân Rô béc van:... lượng: 3,78g = mg ; 476mg = hg 1mg = g = .kg ; 300g = hg 0,3kg = g ; 570kg = 2 760 kg = yến = .kg ; 62 5g = .mg Bài 2: Một hộp cân Rôbécvan gồm cân sau: 1mg; 10mg;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly 6 theo hướng phát triển năng lực học sinh (gồm 5 bước), Giao an vat ly 6 theo hướng phát triển năng lực học sinh (gồm 5 bước), I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ, Hướng dẫn về nhà:, Câu 9: Ở nhiệt độ sôi thì dù tiếp tục đun, nhiệt độ của chất lỏng vẫn không thay đổi. Ơ nhiệt độ này chất lỏng bay hơi cả ở trong lòng lẫn trên mặt thoáng cúa chất lỏng.

Từ khóa liên quan