xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tỵ

1 127 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:37

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tỵ(Trước xấu, sau tốt)Cũng như người đi trễ xe, tính một đường mà làm một nẻo.Làm ăn có khi thành khi bạiVợ chồng thương yêu nhau nhưng e người vợ chết trước. Sau tuổi 41 sẽ phát đạt thịnh vượngGặp nhau buổi tiết thu năm ấyThu nay về nào thấy bóng emEm đi, đi mãi chẳng vềThu về, anh mãi ủ ê dạ sầuĐất chẳng phải chồng, sao nỡ đem thân vào cõi ấyTrời đâu có vợ, thủa này gan ruột lại dường bao GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tỵ (Trước xấu, sau tốt) Cũng người trễ xe, tính đường mà làm nẻo Làm ăn có thành bại Vợ chồng thương yêu e người vợ chết trước Sau tuổi 41 phát đạt thịnh vượng Gặp buổi tiết thu năm Thu thấy bóng em Em đi, chẳng Thu về, anh ủ ê sầu *** Đất chồng, nỡ đem thân vào cõi Trời đâu có vợ, thủa gan ruột lại dường bao
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tỵ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tỵ