xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mẹo

1 81 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 17:46

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Mẹo(Nhân quả trả vay)Như thuyền trôi ngược, như lá vàng gặp tiết sang thu úa rụng. Vợ chồng yêu thương nhau nhưng e chồng chết trước.Phải ăn ở có đạo nghĩa mới bền. Có câu “ Nhân quả giả thọ, hung bạo giả vong”Tim tan nát, vợ chồng cách bứcVết thương đâu, thiếu phụ khóc chồngNước trong khôn rửa lệ sầuTrăng thu in bóng não nùng cô đơn GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Mẹo (Nhân trả vay) Như thuyền trôi ngược, vàng gặp tiết sang thu úa rụng Vợ chồng yêu thương e chồng chết trước Phải ăn có đạo nghĩa bền Có câu “ Nhân giả thọ, bạo giả vong” Tim tan nát, vợ chồng cách Vết thương đâu, thiếu phụ khóc chồng Nước khơn rửa lệ sầu Trăng thu in bóng não nùng cô đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mẹo, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi mẹo