xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần

1 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 17:37

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Sửu và tuổi Dần( Số tiền định như vậy)Có công danh cũng lận đận, không bền. Người thường bị sản nạn.Có con nhưng không được nhờ con.Vợ chồng yêu thương nhau nhưng E rằng người vợ sẽ chết trướcVợ chết trước chồng sầu chất ngấtLỡ sang ngang, lỡ nối nhịp cầuĐà nọ ái ân đành sống gượngNgười còn kẻ mất dở dang nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần

Từ khóa liên quan