HỒI sức sơ SINH THS CHƯƠNG

16 107 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:02

HỒI SỨC SƠ SINH Nguyễn Cảnh Chương MỤC TIÊU HỌC TẬP  Nêu tiêu chuẩn đánh giá sơ sinh ngạt  Nêu bước HSSS ban đầu ĐẠI CƯƠNG  Ngạt trẻ sơ sinh tình trạng trẻ thất bại việc khởi động trì hơ hấp lúc sinh, gây hậu thiếu oxy máu, toan chuyển hóa, gây tử vong để lại nhiều di chứng  Khoảng 3% trẻ SS nước PT bị ngạt (WHO 2007), tử vong 900.000 trẻ SINH LÝ BỆNH  Sau sinh, tuần hoàn dây rau bị gián đoạn, tăng nồng độ CO2 máu, kích thích TT hơ hấp: nhịp thở  Nếu trẻ không thở được: giảm trao đổi khí, phổi k nở, co mạch phổi, máu tim trái ít, lỗ Botal k đóng: máu thiếu oxy, giảm lưu lượng tuần hoàn đến tổ chức  Toan hô hấp ứ đọng CO2, dẫn đến toan chuyển hóa CHỈ ĐỊNH HỒI SỨC  Đánh giá trẻ sơ sinh: Điểm APGAR - 8-10 điểm: trẻ bình thường - 4-7 điểm: ngạt nhẹ, ngạt trung bình - 0-3 điểm: ngạt nặng  Hồi sức áp dụng cho trẻ ngạt, mức độ khác  Nguyên tắc A-B-C-D: Airway, Breathing, Circulation, Drugs CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  Dụng cụ: - Bàn hồi sức sơ sinh có sưởi ấm - Ống hút, máy hút - Mặt nạ hồi sức sơ sinh, bóng tự căng phồng - Bộ đặt NKQ sơ sinh - Thuốc: Glucose 5%, Nabica 4,2%, Adrenaline 1/1000… CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  Khai thông đường thở: A (Airway) - Đầu thấp, cổ ngửa Hút dịch mũi, sau mồm Nếu có phân su đặc hút qua đèn soi NKQ  Hỗ trợ hô hấp: B (Breathing) - Lau khô, lấy bỏ khăn ướt - Xoa lưng, búng gan bàn chân - Sau 30s trẻ khơng thở: thơng khí áp lực dương CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH  Thơng khí áp lực dương: - Ngay sau đẻ trẻ không thở tim
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒI sức sơ SINH THS CHƯƠNG , HỒI sức sơ SINH THS CHƯƠNG