SUY THAI TRONG CHUYỂN dạ THS CHƯƠNG

19 113 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:02

SUY THAI TRONG CHUYỂN DẠ Nguyễn Cảnh Chương MỤC TIÊU HỌC TẬP Mô tả triệu chứng suy thai cấp chuyển lâm sàng monitoring Nêu cách xử trí suy thai cấp chuyển ĐẠI CƯƠNG Suy thai trình thiếu oxy máu dẫn đến thiếu oxy tổ chức thai tử cung Suy thai cấp xảy chuyển dạ, suy thai mãn xảy trình mang thai, trầm trọng chuyển Gây hậu ảnh hưởng sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật chết chu sinh, ảnh hưởng phát triển thể chất tâm thần vận động SINH LÝ BỆNH Sự thích nghi thiếu oxy: co mạch, trung tâm hóa tuần hoàn Thay đổi nhịp tim thai: máu 180200ml/kg/phút Tăng nhịp tim để tăng cung cấp oxy, tim thiếu oxy nhịp tim chậm Thay đổi sinh hóa: toan hơ hấp, toan chuyển hóa pH 50mmHg - Chảy máu, giảm khối lượng TH mẹ - TC chèn ép TM chủ gây giảm máu tim - Thiếu máu, suy nhược, thiếu oxy mãn tính mẹ NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân thai: - Thai non tháng - Thai già tháng - Thai chậm phát triển - Thai dị dạng, thiếu máu, nhiễm khuẩn Nguyên nhân phần phụ: - Rau TD, rau bong non - Sa dây rau, thắt nút - Vỡ mạch máu bám màng - OVN, OVS, đa ối, thiểu ối NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân chuyển dạ: - Chuyển kéo dài - Đẻ khó giới - Rối loạn co TC Dùng thuốc ức chế trung tâm hô hấp CHẨN ĐOÁN Thay đổi nhịp tim thai: - Nhanh, 160l/min, sau chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: SUY THAI TRONG CHUYỂN dạ THS CHƯƠNG , SUY THAI TRONG CHUYỂN dạ THS CHƯƠNG