ĐẺ KHÓ THS CHƯƠNG

21 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:01

ĐẺ KHÓ Nguyễn Cảnh Chương ĐẠI CƯƠNG    Đẻ khó đẻ bị đình trê, cần có can thiệp thầy thuốc để hạn chế nguy tổn hại sức khỏe tính mạng cho người mẹ thai nhi Đẻ khó nhiều nguyên nhân: Mẹ, Thai, Phần phụ Các nguyên nhân kết hợp xen kẽ ĐẺ KHÓ DO ĐỘNG LỰC CHUYỂN DẠ ĐẺ    Cơn co tử cung động lực chuyển dạ: Điều hòa, phù hợp giai đoạn chuyển Đẻ khó co tử cung tăng: tăng cường độ, tần số, trương lực Đẻ khó co giảm: ĐẺ KHÓ DO CƠN CO TĂNG  Nguyên nhân: Cơ giới - Bất tương xứng thai-chậu - Ngôi thai bất thường - U tiền đạo - Tử cung dị dạng, phát triển, u xơ tử cung - Thuốc tăng co không định - Rối loạn tâm lý ĐẺ KHÓ DO CƠN CO TĂNG   Triệu chứng: -Cơn co mau, mạnh, sản phụ đau nhiều - Monitor - Khám tìm nguyên nhân: giới Hậu quả: - Suy thai - Chuyển đình trệ, ctc khó mở - Vỡ tử cung ĐẺ KHĨ DO CƠN CO TĂNG  Xử trí: Theo nguyên nhân - Điều chỉnh thuốc, giảm co - Giải thích động viên - Mổ lấy thai nguyên nhân giới ĐẺ KHÓ DO CƠN CO TỬ CUNG GIẢM   Nguyên nhân: - Nguyên phát: Suy nhược, thiếu máu, bệnh mãn tính, tử cung pt - Thứ phát: tử cung căng giãn mức đa ối, đa thai, chuyển kéo dài Triệu chứng: - Cơn co thưa, nhẹ, giảm cường độ, tần số, thời gian - CTC xóa mở chậm ĐẺ KHĨ DO CƠN CO TỬ CUNG GIẢM   Hậu quả: - Chuyển đình trệ - CTC phù nề, chậm tiến triển - Suy thai - OVS, NK ối Xử trí: - Tăng co, đẻ huy TM - Bấm ối TC căng giãn - Dự phòng chảy máu sau đẻ ĐẺ KHÓ DO SỨC RẶN CỦA SẢN PHỤ   Các bệnh lý không cho phép rặn: bệnh tim, tăng HA Mẹ rặn yếu ĐẺ KHÓ DO KHUNG CHẬUTSM   Khung chậu bất thường nhiều đường kính khung chậu ngắn bình thường Khung chậu hẹp: đk giảm - KC hẹp tồn bộ: nhơ-hậu vệ 3500grs với so, >3800grs với NP lọt chỏm, thất bại mổ lấy thai Thai to phần: - Đầu to: não úng thủy: chọc sọ - Vai to: Thai to, thai vô sọ Thủ thuật hạ tay - Bụng to: cổ trướng, gan to thai thường không sống > chọc bụng - Mông to: khối u cụt ĐẺ KHĨ DO THAI  Đẻ khó ngơi, thế, kiểu thế: - Ngôi chỏm kiểu sau, sổ chẩm cùng: cắt rộng TSM - Ngôi mặt cằm sau: mổ lấy thai - Ngôi ngược: dễ mắc đầu hậu Mổ lấy thai thai to, đầu ngửa nguyên phát, - Ngơi trán, ngơi thóp trước: mổ lấy thai - Ngơi vai: mổ lấy thai Có thể nội xoay với thai song thai đủ điều kiện ĐẺ KHĨ DO THAI Đẻ khó đa thai: - Song thai hai đầu - Song thai thai thứ khơng phải ngơi đầu - Song thai dính - Song thai bánh rau - thai trở lên * Suy thai: - Cấp chuyển - Chậm PT tử cung  ĐẺ KHÓ DO PHẦN PHỤ     Rau tiền đạo: - Gây chảy máu, đẻ non Mổ lấy thai chủ động Nếu chuyển dạ, RTĐ bám mép xé ối cầm máu cho đẻ AD Rau bong non: TL nặng, mổ lấy thai thai chết Sa dây rau: Mổ cấp cứu thai sống Dây rau ngắn: cản trở thai lọt, suy thai ĐẺ KHÓ DO PHẦN PHỤ   Đa ối: - Thai bình chỉnh khơng tốt gây bất thường, tử cung căng giãn rối loạn co, dễ VOS gây sa dây rau, sa chi - Tia ối, đẻ CHTM Dự phòng chảy máu sau đẻ Thiểu ối: thường kèm thai chậm PT, thai bình chỉnh kém, suy thai TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... ĐẺ KHĨ DO THAI Đẻ khó đa thai: - Song thai hai đầu - Song thai thai thứ đầu - Song thai dính - Song thai bánh rau - thai trở lên * Suy thai: - Cấp chuyển - Chậm PT tử cung  ĐẺ KHÓ DO PHẦN PHỤ... chứng: -Cơn co mau, mạnh, sản phụ đau nhiều - Monitor - Khám tìm nguyên nhân: giới Hậu quả: - Suy thai - Chuyển đình trệ, ctc khó mở - Vỡ tử cung ĐẺ KHÓ DO CƠN CO TĂNG  Xử trí: Theo nguyên nhân -. .. kẽ ĐẺ KHÓ DO ĐỘNG LỰC CHUYỂN DẠ ĐẺ    Cơn co tử cung động lực chuyển dạ: Điều hòa, phù hợp giai đoạn chuyển Đẻ khó co tử cung tăng: tăng cường độ, tần số, trương lực Đẻ khó co giảm: ĐẺ KHÓ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẺ KHÓ THS CHƯƠNG , ĐẺ KHÓ THS CHƯƠNG