17 SONG THAI 2

15 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:01

LÊ THỊ THANH VÂN Đại cương  Đa thai: nhiều thai – song thai  Tỷ lệ : 1%  Yếu tố thuận lợi : sắc tộc, di truyền, số lần đẻ, tuổi người mẹ, điều trị vô sinh  Tỷ lệ tử vong chu sinh cao chiếm 11% song thai : sảy thai, đẻ non, dị dạng thai, thai phát triển TC, tượng truyền máu, tiền sản giật, rau tiền đạo, rau bong non, đa ối, thai bất thường, sa dây rau, thai mắc Phân loại  Hai nỗn: 2/3, giới tính khác nhau, buồng ối riêng biệt,1  + + + + bánh rau Một noãn: Sự phân chia 72h đầu, lớp TB chưa có, lớp ngồi túi phơi chưa hình thành trung sản mạc: song thai noãn, hai nội sản mạc, hai trung sản mạc, hai bánh rau riêng biệt 18-36% Phân chia ngày 4-8, lớp TB hình thành, TB biệt hóa thành trung sản mạc, màng ối chưa hình thành, hai buồng ối, có trung sản mạc phủ bên ngoài, nội sản mạc Sau ngày, nội sản mạc hình thành, buồng ối chung, trung sản mạc, nội sản mạc Muộn nữa, sau đĩa phơi hình thành, phân chia khơng hồn tồn Hai thai dính Chẩn đốn: triệu chứng  Tiền sử gia đình, thân: đẻ song thai, hỗ trợ sinh sản,     thuốc tránh thai Nghén , NĐTN sớm Tử cung to nhanh, khó thở, lại khó khăn Cử động thai nhiều hơn, khắp bụng Phù chèn ép sớm Triệu chứng thực thể  Nhìn : Tồn thân mệt mỏi, thiếu máu , khó thở  Bụng to căng mỏng , ngả trước , nhiều vết  Sờ nắn: + CCTC, vòng bụng to tuổi thai + Nắn phần thai : 2cực đầu, cực mông , lổn nhổn nhiều chi Trong chuyển khó nắn + Nghe tim thai; ổ cách 10cm, nhịp chênh > 10 nhịp, âm sắc khác  Thăm ÂĐ xác định cực thai, thai bất thường chẩn đoán chuyển Cận lâm sàng  Siêu âm: tiện lợi, khơng hại, xác sớm + tuần túi ối + 10 tuần : ổ tim thai + Doppler tim thai  Chụp Xquang ổ bụng: đầu, cột sống Sau 18 tuần  Chụp đủ tháng xác định ngơi bất thường  Sinh hóa: βhCG cao , lactogen rau thai , α feto-protein , estrogen cao hơn, khg chẩn đoán xác định Chẩn đoán phân biệt  Thai to: cực đầu , mông , ổ tim thai  Đa ối, thai: khó nắn phần thai , TT xa xăm, bập bệnh Siêu âm  U nang buồng trứng + thai: nhầm u nang với cực đầu hay mông, hỏi tiền sử, SA, kích thích co  U xơ + Thai  Chửa trứng : tháng đầu Ra máu ÂĐ, thiếu máu , khg thấy TT, SÂ Tiên lượng, biến chứng  Đẻ non (34%):+ Nguyên nhân: tử cung căng dãn mức 32 tuần, rau bám thấp, vỡ ối sớm, suy tim mẹ + Điều trị: nghỉ ngơi, giảm co, khâu vòng CTC  Đa ối hay gặp song thai noãn , biến chứng đẻ sa dây rau  Tiền sản giật: tăng gấp lần so với thai 15-30% song thai bị tiền sản giật  Thai chậm phát triển buồng tử cung tỷ lệ tăng gấp 10 lần so với thai khơng có chỗ thai chèn nhau, truyền máu  Thiếu máu thiếu sắt  Rau tiền đạo  Một thai sống , thai chết Biến chứng chuyển  Đẻ khó tử cung căng dãn mức , rối loạn co, CTC dãn, truyền oxytoxin máy  Sa dây rau  Suy thai: chẩn đoán siêu âm, monitoring đồng thời ổ tim thai  Thai 2: suy thai sau đẻ thai 1, rau bong + sang chấn bất thường , thủ thuật nội xoay, đại kéo thai, forceps  Thai mắc nhau, thai dị dạng Hướng xử trí: có thai  Chẩn đốn sớm  Khám thai mau tuần / lần  Chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng  Phát sớm bệnh lý: TSG, hội chứng truyền máu, dọa đẻ non , RTĐ  Trưởng thành phổi, thuốc giảm co, khâu vòng CTC , nội tiết Xử trí chuyển dạ: đẻ đường ÂĐ  Kíp đỡ đẻ: người đỡ đẻ, người hồi sức thai nhi  Cuộc CD kéo dài TC dãn căng, co TC thưa  Chuẩn bị đường truyền  Đỡ đẻ thai ngơi đầu: đỡ bình thường, sau sổ thai phải cặp rốn phía  Đỡ đẻ thai 2: kiểm tra kiểu thế, tim thai + Ngôi ngang bấm ối xoay thai đại kéo thai + Ngôi đầu, ngược bấm ối, cố định thai, tăng co Nếu sau 20 phút không sổ thai phải can thiệp Xử trí mổ lấy thai: Chỉ định  Thai non tháng 32-36 tuần , đầu  Bệnh lý thai nghén: TSG, cao HA, bệnh lý toàn thân mẹ  Thai chậm phát triển tử cung, hội chứng truyền máu  Hai đầu chèn  Thai thứ ngược, mắc cằm vào đầu thai  Thai suy, sa dây rau thai không đẩy lên  Hai thai dính Mổ lấy thai: Chỉ định  Một thai chết song thai (truyền máu, dị dạng, thai chậm phát triển tử cung, HA cao, TSG, đái đường) Gây thiếu máu cho thai sống (tổn thương não, hoại tử tuyến thượng thận)  Nguyên nhân chết biết ảnh hưởng đến thai 2: phải lấy thai sau 32 tuần sau cho trưởng thành phổi  Bệnh lý không rõ khơng có ảnh hưởng đến thai : + theo dõi xn yếu tố đông máu + lấy thai Sau sinh phải thăm dò tổn thương não : siêu âm, chụp cắt lớp Mổ lấy thai Mổ lấy thai chủ động:  Yếu tố đẻ khó ngơi: thai ngơi ngược, thai ngược, ngang  RTĐ, TC sẹo mổ cũ, so lớn tuổi Mổ lấy thai chuyển  Suy thai  Yếu tố đẻ khó Hướng xử trí sau sổ rau  Sổ rau đề phòng chảy máu, đờ tử cung : truyền oxytoxin bóc rau nhân tạo, KSTC  Kiểm tra bánh rau : xác định song thai noãn, noãn + noãn: buồng ối , buồng ối màng buồng khơng tách biệt + nỗn: buồng ối , màng buồng tách có màng nội sản mạc trung sản mạc  Kiểm tra dây rốn mạch máu có nối , lấy máu dây rốn XN nhóm máu ... Suy thai: chẩn đoán siêu âm, monitoring đồng thời ổ tim thai  Thai 2: suy thai sau đẻ thai 1, rau bong + sang chấn bất thường , thủ thuật nội xoay, đại kéo thai, forceps  Thai mắc nhau, thai. .. xoay thai đại kéo thai + Ngôi đầu, ngược bấm ối, cố định thai, tăng co Nếu sau 20 phút khơng sổ thai phải can thiệp Xử trí mổ lấy thai: Chỉ định  Thai non tháng 32- 36 tuần , đầu  Bệnh lý thai. ..  Đa thai: nhiều thai – song thai  Tỷ lệ : 1%  Yếu tố thuận lợi : sắc tộc, di truyền, số lần đẻ, tuổi người mẹ, điều trị vô sinh  Tỷ lệ tử vong chu sinh cao chiếm 11% song thai : sảy thai,
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 SONG THAI 2 , 17 SONG THAI 2

Từ khóa liên quan