CÁC CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI

21 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:01

CÁC CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI TS Nguyễn Mạnh Thắng Bợ mơn Phụ Sản – ĐHYHN Phó trưởng khoa Đẻ – Bv Phụ sản TW Trung tâm Chẩn đoán trước sinh – Bv Phụ sản TW Tel 090.798.5688 / 0969.886.658 thang@live.jp CÁC CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Mơc tiªu: 1.Nãi ®ưỵc tinh hinh tû lƯ mỉ lÊy thai ë thÕ giới Việt Nam 2.Trinh bày đợc định mổ lấy thai chủ động 3.Nói đợc định mổ lấy thai trinh chuyển CC CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI ĐÞnh nghÜa: Mỉ lÊy thai trờng hợp lấy thai phần phụ thai khỏi tử cung qua đờng rạch thành bụng rạch tử cung Không bao hàm mở bụng lấy thai trờng hợp chửa ổ bụng vỡ tử cung thai ®· n»m ỉ bơng Tû lƯ mỉ lấy thai nhiều nớc giới tỷ lệ mổ lấy thai tng lên nhanh vòng 20 nm trở lại 1988 tỷ lệ mổ lấy thai Mỹ 25% Pháp, vòng 10 nm (1972-1981): tng gần gấp đôi từ 6% lến đến 11% Tû lƯ mỉ lÊy thai ĐỴ Ýt, tû lƯ so nhiều lên Tuổi có thai ngày tng lên Monitor làm tng khả nng phát suy thai vµ lµm tăng tû lƯ mỉ lÊy thai Tỷ lệ mổ lấy thai mông ngày cao Tỷ lệ forceps giảm Tỷ lệ mỉ lÊy thai SĐo mỉ lÊy thai cò tăng lên Khả nng nuôi trẻ sơ sinh nhẹ cân, thiếu tháng có nhiều tiến Sự thắc mắc, kiện tụng gia đinh ngời bệnh Số lợng sản phụ có yêu cầu thiết tha đợc mổ lấy thai ngày nhiều lên Yếu tố xã hội phủ nhận, có ảnh hởng đến định mổ lấy thai Tû lƯ mỉ lÊy thai ë ViƯn B¶o vƯ Bà mẹ Trẻ sơ sinh Nm Tác giả Tỷ lệ % 1956 Nguyễn Thin 0,96 1960 Ngun Thin 3,26 1964 Đinh Văn Th¾ng-Ngun Thin 9,68 1970 Dơng Thị Cơng 13,90 1978 ỗ Trọng Hiếu 16,67 1992 Ngô Tiến An 22,25 1993 Lê Thanh Binh 27,07 1997 Vũ Công Khanh 34,6 Chỉ định mổ lấy thai Theo thời điểm xuất định mổ lấy thai: 1.Chỉ ®Þnh mỉ lÊy thai chđ ®éng 2.ChØ ®Þnh mỉ lÊy thai trinh chuyển Theo tính chất định mổ lấy thai: 3.Chỉ định mổ lấy thai tuyệt đối 4.Chỉ định mổ lấy thai tơng đối Các loại định phẫu thuật mổ lấy thai bv.PSTW (1997- Nguyễn Công Khanh) Chỉ định tỷ lệ % - ®ưêng sinh dơc 41,9% - bƯnh lý cđa mĐ 7,1% - thai 41,4% - phÇn phơ thai - lý xã hội 8,7% 0,9% Chỉ định mổ lấy thai chủ động (dự phòng) Khung chậu bất thờng 1.Nếu chỏm => mổ lấy thai 2.Nếu chỏm: .Mổ lấy thai khung chËu hĐp tut ®èi, khung chËu mÐo, khung chËu hĐp eo dới, thai to .Làm nghiệm pháp lọt chỏm để thử thách cho đẻ đờng dới khung chậu giới hạn (thai không to) Chỉ định mổ lấy thai chủ động (dự phòng) ờng thai bị cản trở: 1.Khối u tiền đạo: thờng hay gặp u x¬ ë eo tư cung hay cỉ tư cung, u nang buồng trứng, khối u khác nằm đờng thai 2.Rau tiền đạo loại che kín toàn cổ tử cung (rau tiền đạo trung tâm hoàn toàn) hay rau tiền đạo gây chảy máu nhiều buộc phải mổ cấp cứu để cầm máu cứu mẹ Chỉ định mổ lấy thai chủ động (dự phòng) Tử cung có sẹo trờng hợp sau: 1.Các sẹo mổ thân tử cung: sẹo bóc tách u xơ, sẹo phẫu thuật tạo hinh tử cung, sẹo khâu chỗ vỡ, chỗ thủng tử cung, sẹo phẫu thuật cắt góc, tư cung, sõng tư cung 2.SĐo cđa phÉu tht mỉ ngang đoạn dới tử cung: .ã có mổ lấy thai ngang đoạn dới từ lần trở lên .Lần mổ lấy thai trớc < 24 tháng Chỉ định mổ lấy thai chủ động (dự phòng) Chỉ định mổ vi nguyên nhân ngời mẹ: Mẹ bị bệnh lý toàn thân mạn tính hay cấp tính đẻ đờng dới có nguy cho tính mạng ngời mẹ (bệnh tim, tng huyết áp, tiền sản giật nặng sản giật) Các bất thờng đờng sinh dục dới ngời mẹ nh: chít hẹp âm đạo (bẩm sinh hay mắc phải), tiền sử mổ rò, mổ sa sinh dục Các dị dạng tử cung nh: tử cung đôi (tử cung thai thờng trở thành khối u tiền đạo), tử cung hai sừng đặc biệt kèm theo thai bất thờng Chỉ định mổ lấy thai chủ động (dự phòng) Nguyên nhân phía thai: Thai bị suy dinh dỡng nặng hay bị bất đồng nhóm máu không lấy thai thi có nguy thai bị chết lu tử cung Mổ lấy thai trinh chuyển Các định hầu hết nhng định tơng đối Cần phải có nhiều định tơng đối để hinh thành nên định mổ lấy thai Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nguyên nhân ngời mẹ Con so lín ti lµ thai phơ so cã ti tõ 35 trở lên Có thể kèm theo hay không lý vô sinh Tiền sử điều trị vô sinh, hiÕm, q C¸c bƯnh lý cđa ngưêi mĐ vÉn cã thĨ cho phÐp theo dâi chun d¹ đợc mổ lấy thai xuất thêm yếu tố đẻ khó khác Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nguyên nhân thai Thai to thai bất thờng Các bất thờng: vai (không có định nội xoay thai), trán, thóp tr ớc, mặt cằm sau Ngôi mông có thêm yếu tố đẻ khó khác Thai già (quá ngày sinh) thờng phải mổ vi thai không đủ sức chịu đựng chuyển Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nguyên nhân cđa thai Chưa ®a thai: nÕu thai thø nhÊt mông hay vai Suy thai cấp tính chuyển cha đủ điều kiện đờng dới Hiện t ợng thai suy cấp tính dễ xảy sở thai suy mạn tính, CCTC mau, mạnh Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nhng bất thờng chuyển dạ: Cơn co tử cung bất thờng sau dùng thứ thuốc tng co hay giảm co để điều chỉnh mà không thành công Cổ tử cung không xóa hay mở tử cung đồng bộ, phù hợp với độ mở cổ tử cung Có thĨ cỉ tư cung cã c¸c tỉn thưêng thùc thĨ nh: sẹo xơ, phù nề Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nhng bất thờng chuyển dạ: ối vỡ non, ối vỡ sớm làm chuyển ngừng tiến triển, có nguy gây nhiễm khuẩn ối, sau tích cực điều chỉnh co tư cung HËu qu¶ cđa èi non, sím thưêng lµm cho cỉ tư cung khã më, nhiƠm khuẩn hậu sản ầu không lọt cổ tử cung mở hết CCTC đủ mạnh vi lý bất t ơng xứng đầu thai khung chậu Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ lấy thai vi tai biến chuyển dạ: Chảy máu vi rau tiền đạo, rau bong non Trong nhiều trờng hợp phải tiến hành mổ lấy thai thai chết Doạ vỡ vỡ tử cung Sa dây rốn thai sống Sa chi sau thử đẩy lên nhng không thành công ... 34,6 Chỉ định mổ lấy thai Theo thời ®iĨm xt hiƯn chØ ®Þnh mỉ lÊy thai: 1.ChØ ®Þnh mổ lấy thai chủ động 2 .Chỉ định mổ lấy thai trinh chuyển Theo tính chất ®Þnh mỉ lÊy thai: 3.ChØ ®Þnh mỉ lÊy thai. .. chuyển Các định hầu hết nhng định tơng đối Cần phải có nhiều định tơng đối để hinh thành nên định mổ lấy thai Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nguyên nhân ngời mẹ Con so lớn ti lµ thai phơ... chun d¹ sÏ đợc mổ lấy thai xuất thêm yếu tố đẻ khó khác Mổ lấy thai trinh chuyển Chỉ định mổ vi nguyên nhân thai Thai to thai bất thờng Các bất thờng: vai (không có định nội xoay thai) , trán,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI , CÁC CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI

Từ khóa liên quan