ung thu trực tràng

27 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:50

Ung thư trực trµng PGS TS Đỗ Trường Sơn BM Ngoi HYHN Mục tiêu học tập Trình bày đc yếu tố nguy cơ,nguyên nhân, cách phòng ngừa chẩn đoán sớm ung th trc tràng Trình bày đợc triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng tiêu chuẩn chẩn đoán xác định ung th trc tràng Trình bày đợc nguyên tắc điều trị ung th trc tràng Tỷ lệ mắc bệnh 130000 ca 56300 trng hợp tử vong ung th đại tràng 15 năm qua tỷ lệ mắc có giảm nhẹ tỷ lệ tử vong giảm thời gian gần với phụ nữ Ung th trc tràng thờng hay gặp tuổi từ 50 U trc trng Giải phẫu bệnh đại thể • ThĨ U sïi: låi cao chiÕm mét phÇn chu vi, nhiều múi, chân rộng Thể Loét thâm nhiễm: loét bờ cao đáy cứng có chảy máu Thể Thâm nhiễm cứng: đoạn ruột nhiễm cứng bị hẹp Hỡnh nh ni soi Giải phẫu bệnh vi thể Ung th biểu mô tuyến: chiếm >95% Có mức biƯt hãa cđa ungthư: cao võa thÊp • Thể nặng ung thư tế bào nhẫn • Carcinoid tumour: • U lympho ¸c tÝnh • C¸c u tỉ chøc liên kết Các cách di xa Cách di theo chặng hạch vùng Lên gan theo đờng tĩnh mạch cửa Phổi Hạch thợng đòn Xơng Não Thời gian sống thêm 6-9 tháng sau phát ung th di xa, mổ cắt đợc u sống thêm S i trng Phát sớm Tiền sử gia đình, hệ thứ nhất, có mắc bệnh trc tuổi 60 Soi trực tràng- đại tràng xich ma Soi đại tràng ống mềm, hầu hết dễ phát khoảng 60 cm, nửa lại khó khăn nhiều) Thăm trực tràng ngón tay, thử máu phân Sàng lọc đối tợng xét nghiệm gen Chẩn đoán hình ảnh Chụp đại tràng barit: Hình khuyết, thâm nhiễm cứng, bít tắc lu thông Chụp đại tràng đối quang kép Soi đại tràng ống mềm Siêu âm nội trc tràng Chơp c¾t líp vi tÝnh Chụp cộng hưởng từ Chụp đối quang Siêu âm nội trực tràng U trực tràng Hình ảnh chụp MRI Hình ảnh MRI C¸c u tè tiên lợng Giai đoạn Dukes TNM Số Đặc điểm Sống năm( %) A T1N0M0 I Khu trú niêm mạc, dới niêm mạc >90% B1 T2N0M0 I Đến lớp niêm B2 T3N0M0 II Đến hay qua mạc 70-80% C TxN1M0 III Đến hạch vùng 35-65% D TxNxM1 IV Di xa 85% 5% Các yếu tố tiên lợng Giai đoạn bệnh : đánh giá mổ sau mổ Số lợng hạch di ung th.Không phải vị trí Sự xâm lấn mạc Thơng tổn vi thể biệt hoá Khối u gây thủng dính vào tạng liền kề Xâm lấn vào mạch máu Tăng CEA huyết Điều trị Ngoại khoa Phẫu thuật chủ đạo Phải đánh giá bệnh nhân trc mổ toàn diện Thăm dò thơng tổn đại tràng ton b tất phơng tiện Trong mổ phải đánh giá thơng tổn đầy đủ Sau mổ phải theo dõi sát vòng năm Cắt gan có di gan Các phng pháp phẫu thuật Ct on trc tràng đường bụng • Cắt cụt trực tràng đường bụng – TSM • Phẫu thuật Hartmann • Phẫu thuật nội soi • Phẫu thuật chỗ qua hậu mơn • Phẫu thuật tạm thời không triệt U trực tràng Điều trị hỗ trợ Xạ trị: giảm 30-40% khả tái phát chỗ Cho ung th trực tràng Duke B, C Xạ trị trớc mổ: cải thiện định phẫu thuật cho khối u trực tràng muộn Hoá trị liệu: 5FU, đáp ứng 15-20%, phối hợp folinic acid ( leucovorin): tháng sau cắt u giảm tái phát Truyền FU động mạch gan cho ung th đại tràng di gan Irinotecan Oxaliplatin phối hợp cho tr ờng hợp di Tiờn lng ... Phẫu thu t Hartmann • Phẫu thu t nội soi • Phẫu thu t chỗ qua hậu môn • Phẫu thu t tạm thời khơng triệt U trực tràng §iỊu trị hỗ trợ Xạ trị: giảm 30-40% khả tái phát chỗ Cho ung th trực tràng. .. ngừa chẩn đoán sớm ung th trc tràng Trình bày đợc triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng tiêu chuẩn chẩn đoán xác định ung th trc tràng Trình bày đợc nguyên tắc điều trị ung th trc tràng Tỷ lệ mắc... 6-9 tháng sau phát ung th di xa, mổ cắt đợc u sống thêm S i trng Phát sớm Tiền sử gia đình, hệ thứ nhất, có mắc bệnh trc tuổi 60 Soi trực tràng- đại tràng xich ma Soi đại tràng ống mềm, hầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ung thu trực tràng , ung thu trực tràng