Phình giãn thực quản

23 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:50

Phình giãn thực quản (Co thắt tâm vị) Bộ môn ngoại Mục tiêu học tập Sau học xong này, sinh viên Trinh bày đc cách chẩn đoán bệnh giãn TQ (PGTQ) Trinh bày c nguyên tắc phng pháp điều trị bệnh Đặt vấn đề Bệnh PGTQ có tên gọi khác nhau: Co thắt tâm vị Achalasia PGTQ không rõ nguyên nhân Dịch tễ học châu Âu: Tỉ lệ bệnh 0,4% - 0,6%/100.000 dân Lứa tuổi thng gặp 30 - 60 tuổi Tỉ lệ mắc bệnh Nam N ë ViƯt Nam: – Nữ > Nam – Ti thng gặp: 15 - 30 tuổi (56%) GiảI phẫu bệnh, Nguyên nhân Tổn thng GPB: Đại thể: TQ giãn, dài; dầy thành Vi thể: thoái hoá TB hạch Aueubaek đám rối TK TQ; dầy lớp TQ, lớp vòng Nguyên nhân: gi thuyết: Nguyên phát: thoái hoá TB thần kinh Thứ phát: viêm TBTK virus, vi khuẩn Sinh Bệnh học Bệnh PGTQ rối loạn thần kinh TQ: TQ nhu động khởi phát Tng trng lực thắt di TQ Cơ thắt di TQ không mở mở không hoàn toàn nuốt Triệu chứng lâm sàng Nuốt nghĐn: 100% : gỈp ë 60 - 90% hi Ho đêm biến chứng viêm phổi au ngc Sút cân: gỈp TriƯu chøng X quang X quang Phỉi: – Trung thÊt gi·n réng – Cã mét møc nước vµ ë trung thÊt TriÖu chøng X quang X quang Phỉi: • Trung thÊt gi·n réng • Cã mét mức nc trung thất Triệu chứng X quang Chụp Cản quang TQ: TQ giãn, ứ đọng thuốc cn quang TQ tâm vị thuôn nhỏ lại nh "mỏ chim" "củ ci" Thuốc xuống dày đợt, thành dong nhỏ Không có túi dày: 90% Soi: TQ nhu động nhu động yếu Hình ảnh X quang TQ Triệu chứng X quang giai đoạn: -Giai đoạn I: TQ không giãn, ứ đọng, có phần TQ tâm vị thuôn nhỏ lại -Giai đoạn II: TQ gĩan vừa có ứ đọng dịch TQ -Giai đoạn III: TQ giãn to, vặn vĐo, cã hinh "chiÕc bÝt tÊt" TriƯu chøng soi TQ TQ giãn, ứ đọng, viêm Tâm vị đóng kín ống soi qua tâm vị dễ Triệu chứng áp lực TQ Kỹ thuật đo: đo ®iƯn cùc; catheter TriƯu chøng: – TQ kh«ng cã nhu động áp lực thắt dới TQ cao (45mm Hg) Cơ thắt di không mở mở không hoàn toàn Giá trị: Chẩn đoán xác định, Chẩn đoán sớm Triệu chứng áp lực TQ Sóng nhu động TQ biên độ thấp áp lực thắt d i TQ cao Cơ thắt di không mở mở không hoàn toàn đIều trị nội: ĐIều trị Mục đích: làm giãn thắt di TQ Các loại thuốc: + Giãn tr¬n: Nitrat (Risordan) + øc chÕ can xi ( Nifedipine, liều 30 mg/ngày) Kết qủa: tạm thời, nhiu tác dụng phụ Chỉ định: + điều trị tạm, chờ mổ + BN già yếu, nguy mổ cao ĐIều trị đIều trị nong TQ: Mục đích: làm giãn, đứt thắt di TQ Các phng ph¸p: + Nong b»ng ¸p lùc bãng nước + Nong áp lực bóng hơi: hiệu qủa cao, thng áp dụng ĐIều trị nong TQ ( tiếp): Kỹ thuật: đặt bong nong -4,5 cm vào tâm vị TQ Bơm áp lực 200 mm Hg, phut, sau tng 300 mm Hg Mỗi đợt nong - lÇn KÕt qđa: tèt 80% - 90% BiÕn chứng: vỡ TQ ( - 5%) ĐIều trị nong TQ ( tiếp): Chống định: BN không hơp tác: tuổi, tâm thần Kèm túi thừa TQ 1/3 dới TT tâm vị, dày cần mổ Không loại đc hẹp ng nhân học ĐIều trị phẫu thuật PT Heller: Nguyên tắc: mở TQ - tâm vị niêm mạc Chiều dài ®ường më c¬: cm ( cm phÝa TQ, cm phía dày) đng mổ: mổ mở, nội soi Kết qủa: 80% - 90% ĐIều trị phẫu thuật Các PP chống trào ngc kèm theo: PP Nissen: van phinh vÞ 360° – PP Toupet: van phinh vÞ 270° – PP Dor: van phinh vÞ phÝa trước – PP Lortat - Jacob: kh©u gãc Hiss Phẫu thuật nội soi-robot • • • • • • Đặt trocat vùng thượng vị Bộc lộ vùng tâm vị -thực quản Mở cơ, tạo van hoàn toàn qua nội soi Tiến tới mổ robot phẫu thuật Nhiều ưu điểm Kết tốt Tiên lượng chất lượng QoL • Bệnh nhân ăn không nghẹn, không trào ngược kết quan trọng • Chất lượng sống đánh vấn theo quy chuẩn • Diễn biến xấu nghẹn , trào ngược dày thực quản • Soi thực quản kiểm tra theo dõi sau mổ ... trọng • Chất lượng sống đánh vấn theo quy chuẩn • Diễn biến xấu nghẹn , trào ngược dày thực quản • Soi thực quản kiểm tra theo dõi sau mổ ... không giãn, ứ đọng, có phần TQ tâm vị thuôn nhỏ lại -Giai đoạn II: TQ gĩan vừa có ứ đọng dịch TQ -Giai đoạn III: TQ giãn to, vặn vẹo, cã hinh "chiÕc bÝt tÊt" TriƯu chøng soi TQ • TQ giãn, ... gãc Hiss Phẫu thuật nội soi-robot • • • • • • Đặt trocat vùng thượng vị Bộc lộ vùng tâm vị -thực quản Mở cơ, tạo van hoàn toàn qua nội soi Tiến tới mổ robot phẫu thuật Nhiều ưu điểm Kết tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phình giãn thực quản , Phình giãn thực quản

Từ khóa liên quan