thung o loet dd tt slide

13 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:47

Thủng ổ loét dày - tá tràng I Đại cơng - Cấp cứu ngoại - Triệu chứng điển hình - Nam nhiều nữ giới - Tuổi: 35 - 65 gặp nhiều từ 20 tuổi đến 40 tuổi - Hậu viêm phúc mạc II Giải phẫu bệnh lý Lỗ thủng: -Thủng loét: vị trí, số lỗ thủng - Ung th dày thủng bờ nham nhë vµ mđn - Thđng ỉ lt miƯng nèi II Giải phẫu bệnh lý Tình trạng ổ bụng: - Bụng sạch, bẩn - Hơi nớc ổ bụng -Hẹp môn vị bị thủng -Thủng có baryte ổ bụng III Triệu chứng lâm sàng A-Lâm sàng Cơ - Đau: đột ngột, dội vùng thợng vị - Nôn: bệnh nhân có nôn buồn nôn - Bí trung đại tiện: dấu hiệu muộn III Triệu chứng lâm sàng Thực thể: - Nhìn:, bụng nằm im Sờ nắn thành bụng thấy thành bụng co cứng gõ bụng thấy vùng đục trớc gan - Khám trực tràng âm đạo III Triệu chứng lâm sàng Toàn thân: dấu sốc thoáng qua đau mặt mày xanh xám, nhợt nhạt lo âu muộn tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc B Cận lâm sàng - X quang tìm liềm -Xét nghiệm máu điện giải IV Chẩn đoán Chẩn đoán xác định Tiền sử loét dày - tá tràng, Đau bụng đột ngột, dội, Bụng co cứng toàn X quang có liềm Chẩn đoán phân biệt - Viêm phúc mạc ruột thừa - Viêm phúc mạc mật: - Viêm tụy cấp: - Thủng nơi khác ống tiêu hóa nh thủng hỗng tràng - Tắc ruột - Một số bệnh khác V Điều trị Phải điều trị ngoại khoa a Điều trị nội: Phơng pháp hút liên tục Taylor V Điều trị b.Điều trị ngoại khoa: Thăm dò: đánh giá tình trạng ổ bụng dịch, thức ăn, giả mạc nhiều hay ít, bẩn hay Đánh giá tổn thơng: tìm lỗ thủng, lỗ thủng to hay nhá, cøng hay mỊn, mđn, phï nỊ V Điều trị Xử trí tổn thơng - Khâu lỗ thủng đơn thuần, phẫu thuật tạo hình môn vị vị - tràng - Khâu lỗ thủng cắt dây X, nối vị tràng ổ bụng tơng đối - Cắt đoạn dày - Phơng pháp Newmann ... liềm -Xét nghiệm máu điện giải IV Chẩn o n Chẩn o n xác định Tiền sử loét dày - tá tràng, Đau bụng đột ngột, dội, Bụng co cứng toàn X quang có liềm Chẩn o n phân biệt - Viêm phúc mạc ruột thừa... bơng thÊy thµnh bơng co cøng gâ bơng thÊy mÊt vùng đục trớc gan - Khám trực tràng âm đ o III Triệu chứng lâm sàng Toàn thân: dấu sốc thoáng qua đau mặt mày xanh xám, nhợt nhạt lo âu muộn tình trạng... ruột - Một số bệnh khác V Điều trị Phải điều trị ngoại khoa a Điều trị nội: Phơng pháp hút liên tục Taylor V Điều trị b.Điều trị ngoại khoa: Thăm dò: đánh giá tình trạng ổ bụng dịch, thức ăn,
- Xem thêm -

Xem thêm: thung o loet dd tt slide , thung o loet dd tt slide , III. Triệu chứng lâm sàng, Chẩn đoán phân biệt