thung o loet dd tt slide

13 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:47

Thủng ổ loét dày - tá tràng I Đại cơng - Cấp cứu ngoại - Triệu chứng điển hình - Nam nhiều nữ giới - Tuổi: 35 - 65 gặp nhiều từ 20 tuổi đến 40 tuổi - Hậu viêm phúc mạc II Giải phẫu bệnh lý Lỗ thủng: -Thủng loét: vị trí, số lỗ thủng - Ung th dày thủng bờ nham nhë vµ mđn - Thđng ỉ lt miƯng nèi II Giải phẫu bệnh lý Tình trạng ổ bụng: - Bụng sạch, bẩn - Hơi nớc ổ bụng -Hẹp môn vị bị thủng -Thủng có baryte ổ bụng III Triệu chứng lâm sàng A-Lâm sàng Cơ - Đau: đột ngột, dội vùng thợng vị - Nôn: bệnh nhân có nôn buồn nôn - Bí trung đại tiện: dấu hiệu muộn III Triệu chứng lâm sàng Thực thể: - Nhìn:, bụng nằm im Sờ nắn thành bụng thấy thành bụng co cứng gõ bụng thấy vùng đục trớc gan - Khám trực tràng âm đạo III Triệu chứng lâm sàng Toàn thân: dấu sốc thoáng qua đau mặt mày xanh xám, nhợt nhạt lo âu muộn tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc B Cận lâm sàng - X quang tìm liềm -Xét nghiệm máu điện giải IV Chẩn đoán Chẩn đoán xác định Tiền sử loét dày - tá tràng, Đau bụng đột ngột, dội, Bụng co cứng toàn X quang có liềm Chẩn đoán phân biệt - Viêm phúc mạc ruột thừa - Viêm phúc mạc mật: - Viêm tụy cấp: - Thủng nơi khác ống tiêu hóa nh thủng hỗng tràng - Tắc ruột - Một số bệnh khác V Điều trị Phải điều trị ngoại khoa a Điều trị nội: Phơng pháp hút liên tục Taylor V Điều trị b.Điều trị ngoại khoa: Thăm dò: đánh giá tình trạng ổ bụng dịch, thức ăn, giả mạc nhiều hay ít, bẩn hay Đánh giá tổn thơng: tìm lỗ thủng, lỗ thủng to hay nhá, cøng hay mỊn, mđn, phï nỊ V Điều trị Xử trí tổn thơng - Khâu lỗ thủng đơn thuần, phẫu thuật tạo hình môn vị vị - tràng - Khâu lỗ thủng cắt dây X, nối vị tràng ổ bụng tơng đối - Cắt đoạn dày - Phơng pháp Newmann ... liềm -Xét nghiệm máu điện giải IV Chẩn o n Chẩn o n xác định Tiền sử loét dày - tá tràng, Đau bụng đột ngột, dội, Bụng co cứng toàn X quang có liềm Chẩn o n phân biệt - Viêm phúc mạc ruột thừa... bơng thÊy thµnh bơng co cøng gâ bơng thÊy mÊt vùng đục trớc gan - Khám trực tràng âm đ o III Triệu chứng lâm sàng Toàn thân: dấu sốc thoáng qua đau mặt mày xanh xám, nhợt nhạt lo âu muộn tình trạng... ruột - Một số bệnh khác V Điều trị Phải điều trị ngoại khoa a Điều trị nội: Phơng pháp hút liên tục Taylor V Điều trị b.Điều trị ngoại khoa: Thăm dò: đánh giá tình trạng ổ bụng dịch, thức ăn,
- Xem thêm -

Xem thêm: thung o loet dd tt slide , thung o loet dd tt slide , III. Triệu chứng lâm sàng, Chẩn đoán phân biệt