CHẤN THƯƠNG NGỰC kín, CH, NOI TRU, CKI 2

23 152 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:39

CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TS LÊ NGỌC THÀNH CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN ĐẠI CƯƠNG Cấp cứu ngoại khoa thường gặp Nguyên tắc xử trí giống VTN hở Hai TT đe doạ tính mạng tim phổi Sơ cứu đầu quan trọng hồi thăng sinh lý HH TH Phục Chỉ can thiệp PT TT giải phẫu nặng CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO THĂNG BẰNG SINH LÝ VÀ HÔ HẤP Thành ngực bao gồm; khung xương,các hh, hồnh thành MF Đường hơ hấp; từ mũi, mồm qua khí phế quản-phế nang→phải thơng thống đảm bảo hh Khoang màng phổi; khoang ảo, hai thành tạng Áp lực thấp khí quyển, thay đổi theo thở vào hay ra; -10 đến CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THĂNG BẰNG SINH LÝ VÀ HƠ HẤP Đau chấn thương, bụng chướng Bít tắc đường HH dị vật, máu dờm dãi Khoang MF bị thủng →mất áp lực âm HẰNG SỐ SINH LÝ BÌNH THƯỜNG pH 7,40-7,42 pO2 CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU– CÁCH XỬ TRÍ Gẫy xương sườn Mảng sườn di động Tràn máu màng phổi Tràn khí màng phổi Xẹp phổi Vỡ phế quản Vỡ động mạch chủ ngực chấn thương CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN GÃY XƯƠNG SƯỜN CƠ CHẾ GÃY ực tiếp ; Từ vào Gián tiếp ; Từ Tr CHẨN ĐỐN Điểm đau chói, lạo xạo xương Tràn khí da thành ngực XQ ngực ; Hình ảnh gãy xương CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN GÃY XƯƠNG SƯỜN CƠ CHẾ GÃY CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN GÃY XƯƠNG SƯỜN ĐIỀU TRỊ CHỐNG Giảm ĐAU đau đường uống, tiêm(DD, TM) Băng dính to Phong bế TK liên sườn Tê ngồi màng cứng ĐỀ PHỊNG Ứ ĐỌNG ĐỜM DÃI Tập thở Vỗ ho Khí dung CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG CÁC LOẠI MẢNG SƯỜN ảng sườn bên Mảng sườn ức Mảng sườn sau bên Nửa mảng sườn M CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG CÁC LOẠI MẢNG SƯỜN CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG CHẨN ĐỐN Thì thở vào ; Vùng MS bị lõm xuống Thì thở ; Vùng MS phồng lên HẬU QUẢ SINH LÝ Suy hô hấp Cản trở thơng khí phổi Thiếu ơxy Rối loạn tuần hồn → Hô hấp đảo ngược – TT lắc lư CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG ĐIỀU TRỊ cứu Đảm bảo thơng thống đường HH Duy trì ổn định TH Cố định tam thời MS Điều trị thực thụ Giảm đau, kháng sinh, chống uốn ván… Cố định Cố định S CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF CHẨN ĐỐN TRÀN MÁU MF Lâm L sàng Tràn khí DD vùng ngực, gãy XS Rì rào phế nang phổi giảm Rung tăng Gõ đục vùng thấp Thăm Th dò CLS Xquang ngực ; Thẳng, nghiêng, nằm… CT – scanner ngực có cản quang CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF Hình ảnh XQ ngực TMMF CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF CHẨN ĐỐN TRÀN KHÍ MF Lâm L sàng Tràn khí DD vùng ngực, gãy XS Rì rào phế nang phổi giảm Rung giảm Gõ vang Thăm Th dò CLS Xquang ngực ; Thẳng, nghiêng, nằm… CT – scanner ngực có cản quang CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF ình Ảnh XQ ngực H TKMF CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF CHẨN ĐỐN TRÀN KHÍ MF PHÂN BIỆT TKMF XẸP PHỔI TRÊN XQ khí - dấu hiệu đẩy TT bị đẩy sang bên đối diện Cơ hoành bị đẩy xuống Khoang liên sườn rộng(Thàn ngực cao)  Xẹp phổi - dấu hiệu co TT kéo sang bên tổn thương Cơ hoành kéo lên Khoang liên sườn hẹp ( Thành ngực xẹp xuống  Tràn CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF CHẨN ĐỐN TRÀN KHÍ MF ình Ảnh XQ ngực H CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF ĐIỀU TRỊ Tràn máu - tràn khí MF thơng thường Dẫn lưu MF Hút liên tục áp lực âm; 15 – 25 cmH²0 Chọc hút ; khơng có phương tiện, người làm, theo dõi Các TH đặc biệt DL MF nhiều máu DL MF nhiều khí TK MF áp lực CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN XẸP PHỔI    Nguyên nhân ; bít tắc đường hơ hấp(đờm dãi, máu, dị vật, ho kém…) Dấu hiệu Xquang; KLS co kéo hẹp lại, TT bị kéo lệch bên bệnh, hoành bị kéo lên cao Xử trí ; giảm đau, vỗ ho kích thích gây ho, thở sâu, khí dung, soi hut phế quản CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN VỠ PHẾ QUẢN Lâm sàng ; vỡ PQ gốc , vỡ phần hồn tồn, gẵy xương sườn 1-3, khó thở dội, tràn khí da, ho máu , trnà khí áp lực… soi PQ chẩn đốn Xử trí ; Bảo tồn(TT nhỏ, phổi nở, DL khí khơng thêm….) Mổ khâu nối PQ   CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN       VỠ ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC vỡ eo ĐMC Mất mạch ®ùi hai bên Chênh lệch HA chi chi Xquang ngực thường; TT rộng CT scaner ; khẳng định chẩn đốn Xử trí ; mổ khâu nối ĐMC có khơng có tuần hồn ngồi thể(mổ cấp cứu, mổ có trì hỗn có giả phồng) ... 7,40-7, 42 pO2 CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU– CÁCH XỬ TRÍ Gẫy xương sườn Mảng sườn di động Tràn máu màng phổi Tràn khí màng phổi Xẹp phổi Vỡ phế quản Vỡ động mạch chủ ngực chấn thương CHẤN... thấp Thăm Th dò CLS Xquang ngực ; Thẳng, nghiêng, nằm… CT – scanner ngực có cản quang CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ MF Hình ảnh XQ ngực TMMF CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN TRÀN MÁU -TRÀN KHÍ... dung CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG CÁC LOẠI MẢNG SƯỜN ảng sườn bên Mảng sườn ức Mảng sườn sau bên Nửa mảng sườn M CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG CÁC LOẠI MẢNG SƯỜN CHẤN THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẤN THƯƠNG NGỰC kín, CH, NOI TRU, CKI 2 , CHẤN THƯƠNG NGỰC kín, CH, NOI TRU, CKI 2

Từ khóa liên quan