Đai cuong u xuong1

32 65 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:25

Đại cương u xương TS Đinh Ngọc Sơn BM Ngoại Đặt vấn đề • U xương nghiên cứu từ lâu • U xương từ nhiều tổ chức sinh ra:tế bào xương, sụn, hay từ tuỷ xương • Giải phẫu bệnh lý: lành ác tính, ngun phát hay thứ phát • Lâm sàng thường nghèo nàn • Chẩn đốn chủ yếu dụa vào xq, CTscan, IRM, đồng vị phóng xạ,xét nghiệm tế bào học Phân loại u xương theo TCYTTG 1.Từ tế bào cấu trúc xương(U tạo xương, tạo sụn) 1.1.lành tính: -u xương lành tính -u xơ xương -u sụn lành tính -u xương sụn lành tính -u nang xương đơn độc thiếu nhi Phân loại u xương theo TCYTTG 1.2 Ác tính -u xương ác tính(osteosarcome) -u sụn ác tính(Chondrosarcome) 1.3.Trung gian: tiến triển thành ác tính -u xương sụn lành tính(1-2% tiến triển thành ác tính) -u tế bào khổng lồ giai đoạn 2( 20%tiến triển thành ác tính) Phân loại u xương theo TCYTTG U xương xuất phát từ tuỷ xương: 2.1 lành tính: U xơ, u máu xương 2.2 Ác tính: -sarcome Ewing -sarcome mạng lưới -sarcome lympho U xương từ phần mềm thâm nhập vào xương:luôn khối u ác tính U xương di từ nơi khác đến: K tiền liệt tuyến, k phổi Phân loại theo tiến triển u xương(hệ T.N.M) • To: chưa có u • T1: u chưa thay đổi màng xương • T2: u thay đổi màng xương,chưa thâm nhiễm phần mềm • T3: u thay đổi màng xương, thâm nhiễm phần mềm gây gãy xương bệnh lý • T4: u ăn mòn, phá huỷ xương bên cạnh • No: khơng sờ thấy hạch khu vực • N1: sờ thấy hạch khu vực • Mo: khơng có biểu di xa • M1: có biểu hiên di xa Lâm sàng 1.Hỏi bệnh: -đa số u lành tính thấy người trẻ -đau dấu hiệu phổ biến -có chấn thương dịp để phát khối u tiềm tàng, có gây gãy xương bệnh lý -u lành tính gây đau ê ẩm, hoạt động đau tăng lên, đau tiến triển chậm -u xương ác tính gây đau tăng nhanh, khơng liên quan tới hoạt động, đau làm ngủ đêm Khám tồn thân: -đa số u xương khơng có triệu chứng tồn thân -Sarcome Ewing có sốt cao, sụt cân, đau mỏ Khám thực thể • Khám tồn diện: nhìn-sờ-gõ-nghe • Nhìn: vết nâu nhạt kiểu café sữa: bệnh loạn sản xơ Recklinghausen • sờ: -u rắn, nhiều cục, nhiều nơi, gần đầu xương dài, không thâm nhiễm phần mềm thường u xương sụn lành tính -u có phần mềm xung quanh rắn chắc, cố định, căng lớp cân nơng…ác tính Analytic approach to evaluation of the bone neoplasm U tế bào khổng lồ • U xương có nhiều vách ngăn, nhiều hốc, mọc đầu xương, hay gặp bn từ 20-30 U xương ác tính • đầu xương dài, gặp trẻ em 6-8 tuổi, xương thưa ra, thoái hố khơng đều, vỏ hành, khói Osteosarcoma Distribution Osteosarcoma Radiograph Osteosarcoma Gross features Chụp cắt lớp vi tính • Có thể phát khối u từ sớm • Xác định xác vị trí, kích thước khối u đặc biệt liên quan với thành phần xung quanh • Đánh giá xác độ xâm lấn u Chụp cộng hưởng từ -Công dụng CTscan -Ngồi cho biết chi tiết phần mềm liên quan Phóng xạ đồ: hay dùng chất Technetium Gallium IRM Sinh thiết chẩn đốn • Là tiêu chuẩn vàng để xác định chất u xương • Yêu cầu: -lấy chỗ, lấy nhiều nơi khối u, sinh thiết phần mềm quanh u -đọc xác Có thể gủi tiêu nhiều nơi để hội chẩn - xét nghiệm định có cắt cụt hay khơng? Xét nghiệm máu • Khơng có giá trị chẩn đốn • Trong số Sarcome xương, tốc độ máu lắng cao, phôtphataza kiềm tăng Chẩn đoán 1.Lâm sàng: đau chi, sờ thấy u 2.XQuang:xquang quy chuẩn xquang đặc biệt 3.Sinh thiết khối u: để xác Điều trị Điều trị u xương lành tính Điều trị u xương ác tính -phẫu thuật -điều trị tia -hoá trị liệu Điều trị u xương lành tính • Đục bỏ u: u xương sụn • Lấy bỏ khối u đoạn xương ghép xương: u tế bào khổng lồ • Lấp đầy khối u nang xương xương tự thân hay ghép xương bảo quản: u nang xương đơn độc thiếu nhi Điều trị u xương ác tính • Cần mổ sớm phối hợp phương pháp với 1.phẫu thuật: -Cắt đoạn chi khớp -Tháo khớp u xương đùi cánh tay Điều trị tia: điều trị tia đơn kết hợp trước sau mổ 3.Hoá trị liệu: -Các loại hoá chất điều trị ung thư xương có tác dụng tới phân chia tế bào -Nội tiết: đặc biệt di -Kháng sinh tác dụng tới u ... đau chi, sờ thấy u 2.XQuang:xquang quy chuẩn xquang đặc biệt 3.Sinh thiết khối u: để xác Đi u trị Đi u trị u xương lành tính Đi u trị u xương ác tính -ph u thuật -đi u trị tia -hố trị li u Đi u. .. quan Phóng xạ đồ: hay dùng chất Technetium Gallium IRM Sinh thiết chẩn đốn • Là ti u chuẩn vàng để xác định chất u xương • Y u c u: -lấy chỗ, lấy nhi u nơi khối u, sinh thiết phần mềm quanh u. .. vết n u nhạt ki u café sữa: bệnh loạn sản xơ Recklinghausen • sờ: -u rắn, nhi u cục, nhi u nơi, gần đ u xương dài, không thâm nhiễm phần mềm thường u xương sụn lành tính -u có phần mềm xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đai cuong u xuong1 , Đai cuong u xuong1