30 9 08 HC thận hư y3

39 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:58

HỘI CHỨNG THẬN HƯ THS BS NGUYỄN THỊ NGỌC LINH BỘ MÔN NỘI ĐHYD 26.10.05 Định nghĩa HCTH: Sự xuất tiểu đạm nặng (> g/24 > 3,5 g/24 giờ/1,73m da), thường kèm theo giảm albumin máu, tăng lipid máu, tiểu lipid phù SINH LÝ BệNH Thường bệnh tự miễn, làm thay đổi tính thấm màng đáy chất đạm, gây hậu quả: Tiểu đạm: rối loạn tính chọn lọc kích thước điện tích màng lọc protein - Tiểu đạm nặng > 3g/24 - Đây nguyên nhân dẫn đến biểu lâm sàng thay đổi sinh hóa HCTH STC bệnh cầu thận: tổn thương màng đáy CT kháng thể, độc chất, cytokin SINH LÝ BỆNH Giảm albumin máu - Gan tổng hợp tổng hợp 10-12galbumin/ngày - Tiểu đạm nhiều > sinh tổng hợp: albumin máu, 30 g/ngày - Tùy thuộc yếu tố: tuổi, tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý gan SINH LÝ BỆNH Phù - Giảm albumin làm giảm áp lực keo huyết tương, dịch thóat mơ kẽ gây phù - Thốt dịch mơ kẽ làm giảm V máu lưu thơng hiệu -> kích thích hệ reninangiotensin-aldosterone, tăng tiết ADH -> phù nặng thêm - 50% bệnh nhân HCTH tích huyết tương tăng bình thường (THA, suy thận) SINH LÝ BỆNH Tăng lipid máu - Thường gặp, tỉ lệ nghịch với giảm albumin máu - Giảm P keo kích thích TH lipid máu - Giảm dị hóa lipoprotein giảm hoạt tính lipoprotein lipase - Tiểu protein có chức điều hòa sản xuất lipid SINH LÝ BỆNH 5.Rối lọan chất đạm khác ngòai albumin: - Mất globulin kết hợp thyroxin: T3,T4 giảm, TSH bình thường - Mất protein kết hợp 25-Hydroxycholecalciferol: gây thiếu vi D, giảm calci máu, giảm hấp thu calci ruột, nhuyễn xương, cường cận giáp… - Mất transferin: thiếu máu nhược sắc - Mất ceruloplasmin: thiếu đồng - Mất glo miễn dịch IgG bổ thể: giảm đề kháng - Mất protein kết hợp thuốc: ngộ độc thuốc 10 TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG XN đạm niệu/24 giờ: > g/24 Cặn Addis: tiểu máu vi thể hồng cầu > 5.000/ph 25 26 27 TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Điện di đạm niệu: phân biệt tiểu đạm chọn lọc không chọn lọc - Tiểu đạm chọn lọc: chất đạm có TLPT nhỏ albumin, transfferin qua màng đáy cầu thận Albumin chiếm > 90% - Tiểu đạm không chọn lọc: chất đạm TLPT lớn nhỏ lọt qua: IgG, lipoprotein - Tỉ lệ IgG/ trasferin IgG/albumin < 0,2: tiểu đạm chọn lọc 28 TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG XN máu: Đạm huyết: đạm tòan phần < 60g/L Điện di đạm : albumin < 30g/L Alpha globulin : BT giảm Alpha globulin > 12% Gamma globulin tăng: lupus đỏ, thối hóa dạng bột 29 30 31 TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Tăng lipid máu: thường gặp albumin máu < 20g/L Cholesterol , LDL tăng Triglyceride tăng Đạm huyết giảm, lipid máu cao XN chức thận: BUN, Creatinin tăng sớm trường hợp nặng Có thể suy thận chức 32 CHẨN ĐÓAN XÁC ĐỊNH Triệu chứng lâm sàng Cận lâm sàng - (1)Đạm niệu/24 > g/24 - (2) Albumin máu < 30 g/L - (3) Lipid máu tăng (1) Và (2) tiêu chuẩn 33 Chẩn đốn phân biệt Các ngun nhân gây phù tồn thân khác Suy tim Xơ gan Suy dinh dưỡng Các nguyên nhân gặp Do thuốc Bệnh lý tuyến giáp Thai độc… 34 I CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN Nguyên phát - Sang thương tối thiểu - Viêm cầu thận tăng sinh trung mô - Xơ chai cầu thận khu trú vùng - Cầu thận màng - Viêm cầu thận tăng sinh màng 35 I CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN Nguyên phát - Sang thương tối thiểu - Viêm cầu thận tăng sinh trung mô - Xơ chai cầu thận khu trú vùng - Cầu thận màng - Viêm cầu thận tăng sinh màng 36 Thứ phát - Nhiễm trùng: viêm gan siêu vi B, C, HIV, sốt rét, - Thuốc : chủ yếu thuốc kháng viêm non-steroid, lao, giang mai Captoril, thuốc cản quang - Bệnh hệ thống: Lupus, Henoch Scholin Goodpasture, viêm đa khớp dạng thấp - Bệnh chuyển hoá: ĐTĐ, thoái hoá tinh bột - Ung thư: K hạch, K phổi đại tràng, dày - Linh tinh: ong đốt, viêm tuyến giáp, nhiễm độc thai … 37 III XÉT NGHIỆM TÌM NGUYÊN NHÂN - Kháng thể, kháng nhân, LE cell, VDRL Anti Ds DNA -> lupus đỏ - HBsAg, anti HCV, Men gan -> Viêm gan siêu vi - Đường huyết, HbA1c -> ĐTĐ - ASO -> viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng - Marker ung thư: AFP, CEA, PSA 38 Biến chứng bệnh A Nhiễm trùng: Viêm mô tế bào; VK Gr (+), Viêm phúc mạc tiên phát Đau bụng, sốt, chẩn đoán chọc dịch màng bụng soi cấy làm XN sinh hóa tế bào B Tắc mạch: huyết khối TM C Suy thận cấp d Các biến chứng khác; LỖNG XƯƠNG, SUY DINH DƯỠNG, CỊI XƯƠNG 39 ... cầu thận khu trú & phần - Tỉ lệ: 10-20% - GPB: số cầu thận xơ chai Một phần cầu thận bất thường Cầu thận vùng cận tủy bị ảnh hư ng nhiều - BN thường kèm THA, suy thận - Cặn lắng nước tiểu bất thường:... hình, thường khơng suy thận, khơng THA, cặn lắng bình thường, tiểu đạm chọn lọc - Tiến triển tốt: 90 % sống 10 năm Có thể suy thận xơ chcai cầu thận 11 Tổn thương màng đáy cầu thận Tiểu đạm > 3g/24... Bệnh cầu thận sang thương tối thiểu - Còn gọi Thận hư nhiễm mỡ - Tỉ lệ 80 -90 % trẻ em, 20% người lớn - GPB: kính hiển vi điện tử chân giả tế bào biểu bì dính vào - Đặc điểm: HCTH điển hình, thường
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 9 08 HC thận hư y3 , 30 9 08 HC thận hư y3 , I. CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN