130915 bai giang suy tim y4

93 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:42

  Bài giảng Y4 đa khoa Chẩn đoán điều trị suy tim BS Đinh Huỳnh Linh Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội Thursday, September 19, 13   Tài liệu học tập • Bài giảng Bệnh học Nội khoa • Thực hành bệnh Tim mạch Thursday, September 19, 13 Nội dung giảng 1.Định nghĩa, dịch tễ học suy tim 2.Sinh lý bệnh suy tim 3.Phân loại suy tim 4.Các nguyên nhân gây suy tim 5.Chẩn đoán suy tim: triệu chứng lâm sàng xét nghiệm cận lâm sàng 6.Điều trị bệnh nhân suy tim Thursday, September 19, 13 Định nghĩa • Suy tim tình trạng bệnh lý cung lượng tim khơng đáp ứng nhu cầu oxy thể tình sinh hoạt bệnh nhân • Về mặt lâm sàng, suy tim hội chứng gồm triệu chứng (khó thở, mệt) thực thể (rale phổi, phù chi, ), hệ bất thường cấu trúc chức tim Thursday, September 19, 13 Thursday, September 19, 13 Suy tim s làm dần hoạt động hàng ngày bệnh nhân Thursday, September 19, 13 Dịch tễ học suy tim - 5,1 triệu người bị suy tim (330 triệu dân) - Mỗi năm có thêm 650.000 ca mắc suy tim - Đối với người Mỹ 40 tuổi, nguy mắc suy tim thời gian lại đời 20% ACCF/AHA Heart Failure Guideline 2013 Thursday, September 19, 13 SUY TIM VẪN LÀ MỘT GÁNH NẶNG BỆNH TẬT (Một thống kê Hoa kỳ) Heart Failure Patients in US (Millions) 12 10 10 ØCó 550.000 BN bị suy tim/năm ØCó 4,7 triệu BN suy tim năm 2000 4.7 ØƯớc tính có 10 triệu BN suy tim có triệu chứng vào năm 2037 3.5 1991 2000 2037* *Rich M J Am Geriatric Soc 1997;45:968–974 American Heart Association 2001 Heart and Stroke Statistical Update 2000 Thursday, September 19, 13 ØTỷ lệ tử vong hàng năm suy tim nhiều tất loại ung thư cộng lại TỶ LỆ SUY TIM TẠI HOA KỲ THEO TUỔI VÀ GIỚI Nam Tỷ lệ % quần thể 15 Nữ 13.8 12.2 11 9.3 4.8 2.2 0.1 0.2 20-39 40-59 Tỷ lệ suy tim theo tuổi giới (NHANES: 2005-2006) Thursday, September 19, 13 1.2 60-79 80+ Thursday, September 19, 13 Nghiên cứu RALES – đánh giá tỉ lệ tử vong 1,663 BN NYHA III/IV, theo dõi dọc 24 tháng 40.00 * 30.00 % Nhóm chứng Spironolactone * 20.00 RR=0.7* * * 10.00 Tử vong chung Tử vong bệnh TM Tử vong suy tim Đột tử Giảm tỷ lệ tử vong Pitt et al: NEJM, 1997 Thursday, September 19, 13 CP1154571-108 Nghiên cứu EPHESUS Eplerenone bệnh nhân suy tim sau NMCT 600 P=0.008 n=6,642 Placebo P=0.005 Eplerenone 450 Số BN Tử vong 300 P=0.03 P=0.10 150 TV TV bệnh TM Đột tử TV suy tim ↓ TV nhập viện suy tim Pitt et al: NEJM, 1997 Thursday, September 19, 13 CP1154571-109 Máy phá rung tự động (ICD) • Buồng tim giãn, sẹo tim dẫn đến rối loạn nhịp thất • Rối loạn nhịp thất nguyên nhân hàng đầu gây đột tử tim bệnh nhân suy tim mạn tính • Máy phá rung tự động thiết bị cấy vào thể, tự động sốc điện phát rối loạn nhịp thất • Chỉ định • Suy tim EF < 35% sau nhồi máu tim • Bệnh tim giãn EF < 35%, NYHA II-III • Có tiền sử rối loạn nhịp thất nặng Thursday, September 19, 13 Tỉ lệ sống sót theo nghiên cứu MADIT II tháng 1.0 HR 0.69 (0.51-0.93) 0.9 Tỉ lệ Sống sót Có máy phá rung 0.8 * 0.7 0.6 0 Điều trị truyền thống P (LR)=0.007 1 2 Năm * No convergence of curves Moss et al: NEJM 346:877, 2002 Thursday, September 19, 13 CP1154571-3 Nghiên cứu SCD-HeFT Tỉ lệ tử vong 0.4 Amiodarone so với placebo ICD so với placebo HR 1.06 0.77 97.5% CI 0.86, 1.30 0.62, 0.96 P 0.529 0.007 ICD Amiodarone Nhóm chứng 0 60 Thời gian theo dõi (tháng) CP1154571-10 Thursday, September 19, 13 Máy tạo nhịp tái đồng tim (CRT) Thursday, September 19, 13 Liệu pháp tái đồng tim (CRT) • Trong bệnh cảnh suy tim, có bloc nhánh, dẫn đến dẫn truyền chậm trễ thất, làm đồng vận động thất • Hậu suy chức tâm thu, giảm hiệu tống máu • CRT gồm máy tạo nhịp điện cực đặt nhĩ phải, thất phải, xoang vành, • CRT đồng hoạt động tâm nhĩ, thất phải thất trái, qua cải thiện hiệu tống máu • Chỉ định • Suy tim EF < 35% • NYHA III-IV • QRS > 130 ms Thursday, September 19, 13 Nghiên cứu MIRACLE: CRT cải thiện kết test phút 400 P=0.032 P=0.004 P=0.033 350 CRT (n=121) Quãng đường (mét) 300 Nhóm chứng (n=116) 250 Ban Đầu tháng tháng tháng CP1154571-16 Thursday, September 19, 13 COMPANION Tỉ lệ nhập viện tử vong nguyên nhân 100 CRT vs OPT RR=20%, P=0.008 CRT-D vs OPT RR=20%, P=0.007 80 Tỉ lệ 60 Khơng có Biến cố (%) 40 CRT-D CRT 20 0 Điều trị nội khoa 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 Thời gian nghiên cứu (ngày) HFSA Late-Breaker, September 24, 2003 CP1154571-20 Thursday, September 19, 13 Vai trò máy tạo nhịp tái đồng Tăng hiƯu qu¶ cđa “tim” Thursday, September 19, 13 Ứng dụng tế bào gốc cho bệnh nhân suy tim Circulation 2003;107;929-934 Thursday, September 19, 13 GhÐp tim (Cardiac transplant) Thursday, September 19, 13 Tổng kết biện pháp điều trị suy tim mạn tính Thursday, September 19, 13 Các nhóm thuốc + thiết bị hỗ trợ đem lại ngày nhiều hy vọng cho người bệnh suy tim Thursday, September 19, 13 Thursday, September 19, 13 ... 20% Phân loại suy tim a Suy tim cấp - Suy tim mạn tính b Suy tim trái - Suy tim phải - Suy tim toàn c Suy tim tâm thu - Suy tim tâm trương Suy tim tâm trương: Có triệu chứng suy tim EF bình thường... hành bệnh Tim mạch Thursday, September 19, 13 Nội dung giảng 1.Định nghĩa, dịch tễ học suy tim 2.Sinh lý bệnh suy tim 3.Phân loại suy tim 4.Các nguyên nhân gây suy tim 5.Chẩn đoán suy tim: triệu... buồng tim bên phải Thursday, September 19, 13 Các nguyên nhân gây suy tim toàn a Thường gặp trường hợp suy tim trái tiến triển thành suy tim toàn b Bệnh tim giãn c Viêm tim toàn thấp tim, viêm tim
- Xem thêm -

Xem thêm: 130915 bai giang suy tim y4 , 130915 bai giang suy tim y4