Viem da khop dang thap

82 138 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 13:01

VIÊM ĐA KHỚP DẠNG THẤP Rheumatoid Arthritis ( RA ) Polyarthrite Chronique Evolutive (PCE ) BS TẠ THỊ THANH HƯƠNG VIÊM ĐA KHỚP DẠNG THẤP – Đại Cương – Dòch tể học – Giải phẫu bệnh – Sinh bệnh học – Triệu chứng – Chẩn đoán – Điều trò ĐẠI CƯƠNG      Bệnh mãn tính Nguyên nhân : ? Tổn thương nhiều quan Chủ yếu : viêm màng hoạt dòch khớp ngoại biên , đối xứng  tàn phá sụn , bào mòn xương  biến dạng khớp Tiến triển kéo dài , có đợt cấp Tổn thương khớp : mạch máu , da , tim , phổi , mắt , thần kinh … DỊCH TỂ HỌC ( ) Khắp nơi, chủng tộc  Tần suất : # 0,8 % dân số ( 0,3 – 2,1%) Tăng theo tuổi  Bệnh bắt đầu thường : thập niên , 80% : 35 – 50 tuổi  Giới tính : nữ : gấp nam > 55 tuổi : nam= nữ  DỊCH TỂ HỌC ( )  Yếu tố ảnh hưởng xuất bệnh : - Yếu tố di truyền - Yếu tố môi trường YẾU TỐ DI TRUYỀN - 10% BN RA có họ hàng hệ bò bệnh  Anh em sinh đôi trứng : bò RA lần nhiều anh em sinh đôi khác trứng ( tỉ lệ tương tự anh em thường )  15% - 20% anh em sinh đôi trứng : bò RA  YẾU TỐ DI TRUYỀN  HLA DR4 ( Dw4 , Dw14, Dw15 ) : Dân da trắng bắc Mỹ , châu Âu , Nhật , nam Trung Hoa …  HLA DR1 : Do Thái , Ấn Độ  HLA Dw16 : Yakima Indians YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG  Khí hậu ẩm thấp  Đô thò hóa  Nhiễm trùng  Chấn thương tâm lý  Thuốc Viem da khop dang thap VIÊM MẠCH MÁU GIAI ĐOẠN SỚM/ (VIÊM KHỚP DẠNG THẤP) HOẠI THƯ ĐẦU NGÓN TAY DO VIÊM MẠCH MÁU Viêm xương khớp Thoái hóa khớp ... phì đại  Viêm mạch máu nhỏ trung bình : MM thần kinh : bệnh TK cảm giác ngoại biên MM da : loét da , hoại tử da MM nội tạng : nhồi máu nội tạng : tim , phổi , ruột , gan , lách …  Thần kinh :... xương quay Biến dạng chữ Z trụ Ngón tay lệch xương A.TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG b  Ngoài khớp : Da , mô da : nốt thấp ( 20 – 30 % ) - Ở cấu trúc quanh khớp ( mặt duỗi) , vùng chòu áp lực , nội tạng... virus , Cytomegalo virus , Parvovirus Rubella virus  CĂN NGUYÊN ( 2) Giả thuyết : - Nhiễm trùng dai dẳng khớp - Những sản phẩm vi sinh vật đọng lại màng hoạt dòch tạo phản ứng viêm mãn - Vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Viem da khop dang thap , Viem da khop dang thap , A.TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, A.Triệu chứng lâm sàng

Mục lục

Xem thêm