Cấp cứu ngừng tuần hoàn

46 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 12:59

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HỒN Bs Hồng Bùi Hải BM HSCC ĐHY Hà Nội Saturday, December 31, 2011 CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN (NTH) Nêu nguyên nhân NTH Chẩn đốn nhanh Ngừng tuần hồn Trình bày bước cấp cứu NTH Trình bày cấp cứu NTH nâng cao Saturday, December 31, 2011 NGỪNG TUẦN HOÀN Dịch tễ học - Mỹ: 200 000 TV/năm - Pháp: 40-50 nghìn TV/năm - 70-80% ngun nhân tim Khơng xử trí gì: 1-2% sống sót Mỗi phút chưa cấp cứu: Cơ hội sống sót giảm 10% http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH 1.Nguyên nhân tim mạch - Hội chứng vành cấp - Suy tim cấp mạn - Ép tim - Tắc động mạch phổi nặng - Rối loạn nhịp (QT dài bẩm sinh, HC Brugada, loạn sản thất phải), Bloc nhĩ thất cấp II, III http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH 2.Nguyên nhân hô hấp - Hen phế quản nguy kịch - Tràn khí màng phổi có van http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH 3.Nguyên nhân chuyển hóa - Giảm tăng Ka li máu - Tăng can xi máu - Toan máu - Thiếu oxy hóa máu - Hạ đường huyết http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH 4.Nguyên nhân thuốc độc chất - Digitalin, Quinidin, chống loạn nhịp nhóm III, thuốc chống trầm cảm vòng, Nivaquin - Thuốc chẹn beta, thuốc ức chế kênh can xi - Quá liều ma túy (cocain, heroin ) http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH Nhóm nguyên nhân Sốc - Sốc tim (nằm bệnh cảnh tim mạch) - Sốc nhiễm khuẩn - Sốc giảm thể tích - Sốc phản vệ http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 NGUYÊN NHÂN NTH Nhóm nguyên khác - Điện giật, chết đuối - Bệnh lí thần kinh http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 DÂY CHUYỀN CẤP CỨU Dây chuyền cấp cứu: mục đích nhằm thiết lập lại cung lượng tim hiệu thời gian ngắn  Chẩn đoán nhanh gọi người đến hỗ trợ nhanh+ Tiến hành cấp cứu NTH bản+ Rung thất sớm + Hồi sinh tim phổi nâng cao Saturday, December 31, 2011 ! Những điểm điểm mấu chốt CPR Đủ nhịp Đủ sâu Nở lồng ngực Phối hợp TKNT Không ngắt quãng Saturday, December 31, 2011 SUMMARY of AHA ECC 2005 GUIDELINES “Push hard and push fast with adequate recoil and minimal interruptions” “Ép mạnh nhanh đủ để ngực giãn hạn chế tối đa việc gián đoạn ép tim” Saturday, December 31, 2011 Tài liệu tham khảo Highlights of the 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care http://www.besancon-cardio.org/cours/70-arretcir.php Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 AHA 2005 Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 CPR AHA 2000 Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 CPR AHA 2000 Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 CPR AHA 2000 Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 CPR AHA 2000 Saturday, December 31, 2011 Saturday, December 31, 2011 CPR AHA 2000 Saturday, December 31, 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp cứu ngừng tuần hoàn , Cấp cứu ngừng tuần hoàn