Y6 diengiai

44 59 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 12:58

MỘT SỐ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI TRONG CƠ THỂ TS.BS Nguyễn Anh Tuấn ĐẠI CƯƠNG  Nước chiếm 60% trọng lượng thể người trưởng thành  Nước thể: 2/3 tế bào 1/3 tế bào: lũng mch ẳ khong k ắ in gii ch yếu khu vực TB: Kali TB: Natri ĐẠI CƯƠNG  Di chuyển nước TB: áp lực thẩm thấu  Di chuyển nước lòng mạch khoảng kẽ: – – – Áp lực thuỷ tĩnh Áp lực keo Tính thấm thành mạch ĐẠI CƯƠNG  Ước tính áp lực thẩm thấu huyết tương: ALTTHT = [Na+K] + ure + glucose ALTTHT: mosmol/l/kg – Na, K, Ure, Glucose: mmol/l Bình thường: 290-310 –  → ALTTHT phụ thuộc chủ yếu vào Natri: ↑ Natri máu: nước từ TB ↓ Natri máu: nước từ vào TB ĐẠI CƯƠNG  Thừa nước TB = thừa Na (cân Na +)  Mất nước TB = thiếu Na (cân Na -)  Hạ Na máu = Thừa nước TB  Tăng Na máu = Mất nước TB NATRI MÁU  Bình thường: 135 - 145 mmol/l Na+ máu < 135: giảm Natri máu Na+ máu > 145: tăng Natri máu  Thay đổi nồng độ Natri máu → thay đổi ALTT TB → vận chuyển nước qua màng TB → thừa nước TB  Nồng độ Natri máu không phản ánh tổng lượng Natri thể tổng lượng nước thể TĂNG NATRI MÁU LÂM SÀNG  Biểu phụ thuộc mức độ tốc độ tăng Na +  Triệu chứng nặng thường xảy Na + tăng nhanh > 158 mmol/l  BN tỉnh: khát nước, mệt mỏi, yếu  Sốt cao  Kích thích - ngủ gà, lẫn lộn - mê, co giật  ± xuất huyết não, màng não TĂNG NATRI MÁU CHẨN ĐỐN Chẩn đốn xác định: Xét nghiệm Natri máu: > 145 mmol/l Chẩn đốn ngun nhân:  Kèm theo phù  Khơng kèm theo phù: – – Các dấu hiệu bệnh lý khác kèm theo Natri niệu, áp lực thẩm thấu máu/niệu TĂNG NATRI MÁU ĐIỀU TRỊ Định hướng điều trị tuỳ theo nguyên nhân:  Thừa nước natri: – – – Lợi tiểu Kết hợp truyền dung dịch nhược trương cần Lọc máu thận trường hợp nặng TĂNG NATRI MÁU ĐIỀU TRỊ  Mất nước đơn thuần: – – – 10 Cho uống nước Hoặc truyền TM dung dịch G5% NaCl 0,45% Điều trị nguyên nhân gây nước (điều trị đái tháo nhạt) TĂNG KALI MÁU TRIỆU CHỨNG  Rối loạn điện tim: – 30 Tng kali máu nhẹ trung bỡnh : T cao nhọn, cân đối, QT ngắn Tng kali máu nặng hơn: PR kéo dài, QRS rộng dần, sau ®ã mÊt sãng P víi QRS réng Tăng kali rÊt nặng: sóng hỡnh sin, sau xuất rung thất vô tâm thu TNG KALI MU 31 TNG KALI MÁU 32 TĂNG KALI MÁU ĐIỀU TRỊ C¬ chÕ tác dụng Thuốc biện pháp điều trị I ổn định Calcium màng 33 Bắt đầu/thời gian tác dụng Liều 1-3 phót/30 - 60 ph Calcium gluconate 10% 10ml TM II Chun Insulin+G20% 20 ph/4-6h K vµo tÕ bµo Cêng β2Σ 20 ph/4-6h 10 ®v insulin nhanh/100 ml G20% TNG KALI MU IU TR Cơ chế tác dụng III Lấy K Thuốc biện pháp điều trị - Kayexalate 1-2 h/4-6 h - Lọc máu 34 Bắt đầu/thời gian t¸c dơng ngay/thêi gian läc m¸u LiỊu 15 g uống 30-60 g thụt đại tràng Läc m¸u 2-4 giê TĂNG KALI MÁU ĐIỀU TRỊ  35 iều trị nguyên nhân (phòng kali máu lại): Do thuốc: ngừng thuốc Suy thợng thận: điều trị hoocmôn thay Do ống thận tiết kali: Lợi tiểu quai ( phân bố natri để trao đổi với kali tiết kali) Hạn chế lợng kali vào đến mức 60 mmol/ngày HẠ KALI MÁU Kali máu < 3,5 mmol/l NGUYÊN NHÂN Mất kali: nguyên nhân thờng gặp 36 Qua thËn  Lỵi tiĨu (lỵi tiĨu quai, thiazide)  иi nhiỊu  Cêng aldosteron HẠ KALI MÁU NGUN NHÂN (tip theo) 37 Mất kali: nguyên nhân thờng gặp (tip theo) Ngoài thn: ỉa chảy, thuốc nhuận tràng Rò ruột U: vipoma, hội chứng Zollinger-Ellison H KALI MÁU NGUYÊN NHÂN (tiếp theo)   38 Kali ®i vµo tÕ bµo: – Thuèc: kÝch thÝch bêta2, theophylline, cafeine, insulin Kiềm máu iều trị hôn mê toan-xêtôn, hôn mê thẩm thấu Giảm cung cấp kali: hiÕm HẠ KALI MÁU LÂM SÀNG  Kali m¸u 3,0 - 3,5 : thờng không triệu chứng Kali máu < 2,5 -3,0: yếu mệt toàn thân, liệt chi, liệt ruột (bụng chớng), tê bè, chuột rút, giảm phản xạ gân xơng Kali máu < 2,5 tiêu vân, nguy RL nhịp tim 39 HẠ KALI MÁU ĐIỆN TIM ThÊy râ nhÊt ë V2 ®Õn V4  ST chªnh xng, sãng T dĐt, PR dài Sóng U chuyển đạo trớc tim, QT (QU) dài Có thể gặp RL nhịp tim: NTT nhĩ, NTT thu thất, nhịp nhanh thất, nhịp nhanh thất, xoắn đỉnh, rung thất RL nhịp tim đặc biệt hay gặp hạ kali máu BN có bệnh tim dùng digoxin 40 H KALI MÁU 41 ĐIỀU TRỊ Bù kali + điều trị ngun nhân  Bï kali: – – 42 Mơc ®Ých: tránh RL nhịp tim iều trị bắt đầu xuất dấu hiệu điện tim GIM KALI MÁU  43 Bï kali qua ®êng ăn, uèng: Bù khoảng 40 - 100 mmol/ngày KCl uống (1 g cung cÊp 13 mmol K) – Thøc ăn cã nhiỊu kali – Chỉ định: giảm kali máu khơng nặng GIẢM KALI MÁU  Bï kali qua ®êng TM: Khi hạ kali máu nặng (K 2,5 mmol/L) Pha KCl dịch truyền: nồng độ kali không nên 40 mmol/1 lít dịch truyền Tốc độ truyền không nên 20 mmol/giờ TD in tim, điện giải đồ để điều chỉnh tốc độ truyền ĐiÒu chỉnh kali phải thận trọng bệnh nhân thiểu niÖu, suy thËn – 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Y6 diengiai , Y6 diengiai