Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

36 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 11:43

WTO là tổ chức lớn của thế giới về thương mại thu hút nhiều nước gia nhập. Nước ta đã đi qua ngưỡng cửa của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và vào trong một ngôi nhà ở chung với 149 thành viên khác – bắt đầu thời kì mới với những cơ hội và thách thức dường như là gia vị trong bữa ăn mà thực khách là Việt Nam bắt buộc phải nếm thử. Việc gia nhập WTO giúp nhiều nước biết đến Việt Nam vốn là một đất nước nhỏ và qua đó thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Đây chính là bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TIỂU LUẬN MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): lịch sử hình thành, giới thiệu sơ lược hiệp định, nguyên tắc hoạt động GIẢNG VIÊN: HỒ VĂN DŨNG LỚP HỌC PHẦN: 422000329902 – DHKQ13BTT NHÓM THỰC HIỆN: STT Họ tên Quảng Trọng Hiếu Nguyễn Quốc Khánh Lớp DHKQ13BTT DHKQ13BTT THÁNG 03 NĂM 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TIỂU LUẬN MÔN: KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): lịch sử hình thành, giới thiệu sơ lược hiệp định, nguyên tắc hoạt động GIẢNG VIÊN: HỒ VĂN DŨNG LỚP HỌC PHẦN: 422000329902 – DHKQ13BTT NHÓM THỰC HIỆN: STT Họ tên Quảng Trọng Hiếu Nguyễn Quốc Khánh Lớp Mức độ đóng Hệ số đóng góp DHKQ13BTT DHKQ13BTT góp (%) 50% 50% Tổng = 100% Ký tên LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học lớp DHKQ13BTT môn Kinh tế quốc tế hướng dẫn thầy Hồ Văn Dũng giúp tụi em tiếp cận nhiều thông tin tài kinh tế, cách tính số liệu kinh tế giới giúp chúng em nắm rõ thực trạng nên kinh tế định hướng phát triển cho thân sau Để có kiến thức quý báu thực tiểu luận này, nỗ lực học tập nghiên cứu tìm hiểu, nhóm em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ thầy ,các bạn, từ sách hướng dẫn nhà trường trang báo mạng nhiều tài liệu tham khảo khác cho em thêm nhiều thông tin kiến thức để hoàn thành tiểu luận từ hỗ trợ lẫn cách hiệu bạn nhóm Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: • Thầy Hồ Văn Dũng tận tình hướng dẫn tụi em suốt trình học tập giảng lớp vị dụ thực tế thầy bổ sung thêm bên ngồi • Bạn Nguyễn Quốc Khánh em hoàn thành tiểu luận • Và tất bạn lớp hay giơ tay phát biểu ý kiến tranh luận làm hoàn thiện kiến thức học Cuối em xin chúc Thầy tất bạn lớp DHKQ13BTT có năm vui vẻ, may mắn, làm việc cách hiệu thành công NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… DANH MỤC VIẾT TẮC Kí hiệu Nội dung WTO World Trade Organization GATT General Agreement on Tariffs and Trade TRIPS Trade-related aspects of intellectual property Rights TRIMS The Agreement on Trade-Related Investment Measures AoA Agreement on Agriculture ATC Agreement on Textiles and Clothing ADP Agreement on Anti Dumping SCM Agreement on Subsidies and Countervailing Measures SG Agreement on Safeguard Measures ILP Agreement on Import Licensing Procedures SPS Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures TBT Agreement on Technical Barries to Trade ACV Agreement on Customs Valuation PSI Agreement on Pre-Shipment Inspection ROO Agreement on Rules of Origin Mục lục Mục lục Chương : Tổ chức Thương mại Thế giới 1.1 Tổng quan Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) .9 1.2 Sự đời Tổ chức Thương mại Thế giới .9 1.3 Mục tiêu WTO 10 1.4 Các chức WTO .10 1.5 Cơ cấu tổ chức 11 1.6 Các nguyên tắc hoạt động WTO .13 1.6.1 Thương mại không phân biệt đối xử 13 1.6.2 Thương mại phải ngày tự thông qua đàm phán 14 1.6.3 WTO tạo mơi trường cạnh tranh ngày bình đẳng 15 1.6.4 Tính tiên liệu thơng qua ràng buộc thuế 15 1.6.5 Các thoả thuận thương mại khu vực 15 1.6.6 Các điều kiện đặc biệt dành cho nước phát triển .15 1.7 Các hiệp định Tố chức Thương mại Thế Giới (WTO) 16 1.7.1 Hiệp định chung Thuế quan Thương mại 1994 (GATT 1994) 16 1.7.2 Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ (GATS) 16 1.7.3 Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến Thương mại Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) 17 1.7.4 Hiệp định Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMS) 19 1.7.5 Hiệp định Nông nghiệp (AoA) 21 1.7.6 Hiệp định Hàng Dệt may (ATC) 22 1.7.7 Hiệp định Chống bán Phá giá (ADP) 23 1.7.8 Hiệp định Trợ cấp Biện pháp đối kháng (SCM) .24 1.7.9 Hiệp định Tự vệ (SG) 25 1.7.10 Hiệp định Thủ tục Cấp phép Nhập (ILP) 26 1.7.11 Hiệp định Biện pháp Vệ sinh Kiểm dịch (SPS) 27 1.7.12 Hiệp định Rào cản Kĩ thuật Thương mại (TBT) 27 1.7.13 Hiệp định Định giá Hải quan (ACV) 28 1.7.14 Hiệp định Kiểm định Hàng trước Vận chuyển (PSI) 29 1.7.15 Hiệp định Xuất xứ Hàng hóa (ROO) 30 1.8 Nguyên tắc chung hiệp định .31 1.8.1 Không phân biệt đối xử(non-discrimination) 31 1.8.2 Bảo hộ thông qua thuế quan .31 1.8.3 Minh bạch 32 Chương Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO .32 2.1 Quá trình Việt Nam gia nhập WTO 32 2.2 Cơ hội .33 2.3 Thách thức 33 Chương 3: Các giải pháp nhầm tận dụng hội vượt qua thách thức Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới 34 KẾT LUẬN 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: WTO tổ chức lớn giới thương mại thu hút nhiều nước gia nhập Nước ta qua ngưỡng cửa Tổ chức Thương mại giới (WTO) vào nhà chung với 149 thành viên khác – bắt đầu thời kì với hội thách thức dường gia vị bữa ăn mà thực khách Việt Nam bắt buộc phải nếm thử Việc gia nhập WTO giúp nhiều nước biết đến Việt Nam vốn đất nước nhỏ qua thu hút vốn đầu tư nước ngồi Đây bước ngoặt lớn q trình hội nhập vào kinh tế giới Mặc dù trải qua 20 năm mở cửa đổi mới, nay, Việt Nam nước phát triển trình độ thấp Gần 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, kinh tế thị trường giai đoạn hình thành nhiều ảnh hưởng thời kinh tế tập trung bao cấp Tình trạng độc quyền tồn nặng nề số lĩnh vực, tài chính, ngân hàng, điện, bưu viễn thơng; khả cạnh tranh doanh nghiệp thấp; hệ thống pháp luật hành chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập Do đó, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế trước kiện quan trọng ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước ta – gia nhập WTO, việc tìm hiểu tác động tổ chức kinh tế Việt Nam cần thiết để trang bị thêm kiến thức việc góp phần tìm giải pháp tối ưu cho kinh tế phù hợp với giai đoạn đất nước Mục đích nghiên cứu: - Phân tích tình hình kinh tế Việt Nam trước sau gia nhập WTO - Tìm hiểu mặt hạn chế chưa giải kinh tế nước ta - Trên sở đưa giải pháp nhằm cải thiện tình hình kinh tế bối cảnh Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu trình hội nhập kinh tê quốc tế Việt Nam - Nghiên cứu tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước sau gia nhập WTO Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa phương pháp thu thập số liệu, tài liệu từ sách, báo điện tử, website có liên quan Sau dùng phương pháp so sánh số liệu đưa nhận xét kết luận Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu tiểu luận tập trung vào việc phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước sau gia nhập WTO Vì thời gian nghiên cứu có hạn nên chúng tơi trình bày hiểu biết với đề tài từ năm 1986 đến Kết nghiên cứu: Qua nghiên cứu phân tích đề tài tiểu luận, chúng tơi thấy vấn đề Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại giới WTO đòi hỏi cải cách thay đổi rộng lớn, có ảnh hưởng khơng đến hoạt động ngoại thương mà đến đầu tư, đến tăng trưởng kinh tế, đến thu nhập đời sống nhân dân, đến vị Việt Nam trường quốc tế Thông qua đề tài biết thêm kinh tế nước nhà dù giai đoạn ngắn nhưng thong tin cần thiết sau Chương : Tổ chức Thương mại Thế giới 1.1 Tổng quan Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO) tổ chức quốc tế đặt trụ sở Genève, Thụy Sĩ, có chức giám sát hiệp định thương mại nước thành viên với theo quy tắc thương mại Hoạt động WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu rào cản thương mại để tiến tới tự thương mại Ngày tháng năm 2013, ông Roberto Azevêdo bầu làm Tổng giám đốc thay cho ơng Pascal Lamy Tính đến ngày 29 tháng 07 năm 2016, WTO có 164 thành viên Mọi thành viên WTO yêu cầu phải cấp cho thành viên khác ưu đãi định thương mại, ví dụ (với số ngoại lệ) nhượng thương mại cấp thành viên WTO cho quốc gia khác phải cấp cho thành viên WTO (WTO, 2004) Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 11 tháng năm 2007 Trong thập niên 1990 WTO mục tiêu phong trào chống tồn cầu hóa 1.2 Sự đời Tổ chức Thương mại Thế giới -Hội nghị Bretton Woods vào năm 1944 đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập quy tắc luật lệ cho thương mại nước Hiến chương ITO trí Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Việc làm La Habana tháng năm 1948 Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kỳ không phê chuẩn hiến chương Một số nhà sử học cho thất bại bắt nguồn từ việc giới doanh nghiệp Hoa Kỳ lo ngại Tổ chức Thương mại Quốc tế sử dụng để kiểm sốt khơng phải đem lại tự hoạt động cho doanh nghiệp lớn Hoa Kỳ (Lisa Wilkins, 1997) -ITO chết yểu, hiệp định mà ITO định dựa vào để điều chỉnh thương mại quốc tế tồn Đó Hiệp định chung Thuế quan Thương mại (GATT) GATT đóng vai trò khung pháp lý chủ yếu hệ thống thương mại đa phương suốt gần 50 năm sau Các nước tham gia GATT tiến hành vòng đàm phán, ký kết thêm nhiều thỏa ước thương mại Vòng đám phán thứ tám, Vòng đàm phán Uruguay, kết thúc vào năm 1994 với thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thay cho GATT Các nguyên tắc hiệp định GATT WTO kế thừa, quản lý, mở rộng Khơng giống GATT có tính chất hiệp ước, WTO tổ chức, có cấu tổ chức hoạt động cụ thể WTO thức thành lập vào ngày tháng năm 1995 1.3 Mục tiêu WTO -Mục tiêu hệ thống thương mại giới nhằm giúp thương mại lưu chuyển tự mức tối đa, chừng nằm giới hạn khơng gây ảnh hưởng xấu khơng muốn có Ngồi ra, WTO có mục tiêu sau: + Nâng cao mức sống người + Bảo đảm tạo đầy đủ công ăn việc làm, tăng trưởng vững thu nhập nhu cầu thực tế người lao động + Phát triển việc sử dụng hợp lý người lao động + Phát triển việc sử dụng hợp lý nguồn lực giới + Mở rộng việc sản xuất trao đổi hàng hóa dịch vụ phạm vi tồn giới 1.4 Các chức WTO -Theo ghi nhận Ðiều III, Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại giới, có chức năng: • WTO tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý điều hành mục tiêu khác Hiệp định thành lập WTO, hiệp định đa biên WTO, cung cấp khuôn khổ để thực thi, quản lý điều hành việc thực hiệp định nhiều bên • WTO diễn đàn cho đàm phán nước thành viên quan hệ thương mại đa biên khuôn khổ quy định WTO WTO diễn đàn cho đàm phán thành viên quan hệ thương mại đa biên; đồng thời WTO thiết chế để thực thi kết từ việc đàm phán thực thi định Hội nghị Bộ trưởng đưa • WTO thi hành Thoả thuận quy tắc thủ tục điều chỉnh việc giải tranh chấp thành viên (” Thoả thuận” quy định Phụ lục Hiệp định thành lập WTO); 10 nâng cao khả dự đoán trước thay đổi đảm bảo an ninh lương thực cho nước xuất nhập Các quy định cam kết Hiệp định Nông nghiệp xây dựng xoay quanh ba nhóm vấn đề gọi ba trụ cột (pillars) Đó là: • Tiếp cận thị trường: giảm bớt rào cản thương mại hàng nơng sản nhập • Trợ cấp nội địa: đưa quy định cam kết quản lý trợ cấp cho sản xuất nước chương trình tương tự khác, bao gồm chương trình kích thích tăng giá nơng sản trang trại bán chương trình đảm bảo thu nhập cho người nơng dân • Trợ cấp xuất khẩu: đưa quy định cam kết quản lý trợ cấp hàng nông sản xuất hay biện pháp tương tự khác khiến cho hàng nông sản xuất có tính cạnh tranh giả tạo thị trường quốc tế Hiệp định cho phép phủ khuyến khích khu vực kinh tế nơng thơn, nên thơng qua sách làm biến dạng thương mại Hiệp định cho phép có linh động việc thực thi cam kết Các nước phát triển không cần phải giảm bớt trợ cấp hay cắt giảm thuế quan nhiều nước phát triển Họ có thời gian chuyển tiếp dài để thực cam kết Các nước phát triển hồn tồn khơng phải thực cam kết giống nước phát triển phát triển Hiệp định có điều khoản đặc biệt giải mối quan tâm nước phải nhập lương thực nước phát triển 1.7.6 Hiệp định Hàng Dệt may (ATC) -Hiệp định Hàng Dệt may (tiếng Anh: Agreement on Textiles and Clothing, viết tắt ATC) ký kết với đa số hiệp định khác Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Vòng đàm phán Uruguay Nó thay cho Thỏa thuận Đa sợi (MFA) để quản lý thương mại quốc tế lĩnh vực hàng dệt may Đây hiệp định WTO có điều khoản tự huỷ Theo quy định ghi hiệp định, hết hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2005, thương mại hàng dệt may quay áp dụng theo quy định chung GATT 1994 Điều có nghĩa chấm dứt chế độ hạn ngạch hàng dệt may nước nhập 22 khơng có biện pháp phân biệt đối xử hàng dệt may nước xuất khác -Về nguyên tắc, Hiệp định Hàng Dệt may cho phép nước thành viên áp dụng hạn ngạch hàng dệt may Tuy nhiên, khoảng thời gian 10 năm (từ 1995 đến 2004), thành viên phải dỡ bỏ rào cản Việc dỡ bỏ thực theo bước, cho phép nước xuất lẫn nước nhập điều chỉnh theo tình hình Hạn ngạch ban đầu nước thành viên áp dụng theo hạn ngạch mà nước đặt thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1994 -Hiệp định quy định tỷ lệ hàng dệt may phải đưa vào áp dụng quy định chung GATT 1994 bước nêu Nếu số có mặt hàng dệt may áp dụng hạn ngạch hạn ngạch phải bị dỡ bỏ Những tỷ lệ quy định dựa theo mức trao đổi thương mại hàng dệt may nước nhập vào năm 1990 Hiệp định quy định khối lượng nhập cho phép theo hạn ngạch phải tăng lên năm theo tỷ lệ định, qua bước, tỷ lệ phải tăng lên Tỷ lệ tăng lên xác định dựa cơng thức tính với giá trị tốc độ tăng nhập qua năm áp dụng Thỏa thuận Đa sợi 1.7.7 Hiệp định Chống bán Phá giá (ADP) -Hiệp định Chống bán Phá giá hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ký kết Vòng đàm phán Uruguay Tên đầy đủ Hiệp định Hiệp định việc Thực thi Điều VI Hiệp định chung Thuế quan Thương mại 1994 (GATT 1994) Điều VI GATT 1994 cho phép thành viên có biện pháp chống lại hành vi bán phá giá Hiệp định Chống bán Phá giá quy định chi tiết điều kiện để thành viên WTO thực biện pháp Cả Hiệp định Điều VI sử dụng để điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá -Định nghĩa đầy đủ hành vi bán phá giá quy định Hiệp định Nói cách vắn tắt, hành vi công ty bán mặt hàng xuất thấp giá thông thường mà họ bán mặt hàng thị trường nước Để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, nước nhập thành viên WTO phải chứng minh ba điều kiện sau: 23 • Có hành động bán phá giá: tính độ chênh lệch giá mặt hàng nhập với giá mặt hàng tương tự bán thị trường nước xuất (gọi biên độ phá giá) • Có thiệt hại vật chất ngành sản xuất nước nhập cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập • Hành động bán phá giá nguyên nhân gây thiệt hại vật chất, đe dọa gây thiệt hại vật chất nêu 1.7.8 Hiệp định Trợ cấp Biện pháp đối kháng (SCM) -Những quy tắc GATT trợ cấp quy định điều XVI làm rõ nêu chi tiết Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng (SCM) Hiệp định nơng nghiệp Nói rộng ra, điều khoản Hiệp định SCM áp dụng cho sản phẩm côngnghiệp; điều khoản Hiệp định nơng nghiệp áp dụng cho sản phẩm nông nghiệp -Hiệp định SCM thừa nhận phủ dung khoản trợ cấp để đạt mục đíchchính sách khác Tuy nhiên, Hiệp định hạn chế phủ trợ cấptác động bóp méo thương mại Những quy tắc Hiệp định phức tạp -Hiệp định phân chia trợ cấp thành trợ cấp bị cấm trợ cấp chấp nhận Trợ cấp bị cấm bao gồm trợ cấp xuất Trước đây, quy tắc chống việc sử dụng trợ cấp xuất sản phẩm công nghiệp áp dụng nước phát triển; Hiệp định mở rộng quy tắc sang nước phát triển Các nước phát triển có thời kỳ độ năm để chuyển thực hành trợ cấp cho phù hợp với nguyên tắc Trong thời kỳ này, nước không tăng mức trợ cấp xuất Quy tắc nói chống dung trợ cấp xuất không áp dụng cho nước chậm phát triển phát triển có mức GNP tính theo đầu người thấp 1000 USD -Mọi khoản trợ cấp không bị cấm coi chấp nhận Các khoản trợ cấp chấp nhận chia làm hai loại: Trợ cấp khiếu kiện trợ cấp khơng thể khiếu kiện -Hiệp định nêu hai hình thức chế tài trợ cấp phủ gây “những tác động xấu” tới lợi ích thương mại nước khác 24 -Khi tác động xấu gây tổn hại vật chất ngành sản xuất nước nước nhập khẩu, Hiệp định cho phép nước đánh thuế đối kháng để cân trợ cấp Các khoản thuế áp dụng sau điều tra kỹ lưỡng, quan có thẩm quyền điều tra thỏa mãn có mối liên hệ nhân nhập trợ cấp với thiệt hại vật chất cho ngành sản xuất liên quan Hơn nữa, điều tra thông thường khởi sở ngành sản xuất bị tác động kiến nghị việc nhập gây thiệt hại cho họ -Lần lượt vậy, trường hợp có thiệt hại nghiêm trọng ngành sản xuất nước lẫn trường hợp có tác động ngược lại khác, nước nhập đưa vấn đề trước Cơ quan giải tranh chấp (DSB) để đảm bảo nước áp dụng trợ cấp rút bỏ điều chỉnh tác động gây -Chính phủ áp dụng trợ cấp nhằm đạt mục tiêu sách khác Vì vậy, sẵn sang thực trợ cấp để thúc đẩy phát triển ngành sản xuất mới; để khuyến khích đầu tư thiết lập ngành công nghiệp vùng lạc hậu nước; để hỗ trợ ngành sản xuất phát triển xuất khẩu; để cải thiện sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp bảo đảm thu nhập hợp lý cho nông dân Những quy tắc GATT chi phối sử dụng trợ cấp phức tạp, nông sản thường khác với công nghệ phẩm Những điều khoản chủ yếu GATT trợ cấp nêu chitiết Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng (SCM), Hiệp định nông nghiệp Trừ vài ngoại lê, điều khoản Hiệp định SCM áp dụng cho công nghệ phẩm; điều khoản Hiệp định nông nghiệp chi phối nông phẩm 1.7.9 Hiệp định Tự vệ (SG) -Hiệp định Tự vệ (tiếng Anh: Agreement on Safeguards), gọi Hiệp định SG (SG Agreement) hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ký kết Vòng đàm phán Uruguay Hiệp định cho phép thành viên WTO áp dụng biện pháp hạn chế nhập tăng đột biến nhập mặt hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước Điều kiện áp dụng 25 Hiện tượng tăng đột biến nêu tăng tuyệt đối khối lượng hàng nhập khẩu, tăng tương đối (khối lượng nhập không tăng thị phần hàng nhập tăng so với thị phần hàng sản xuất nước) Khi xảy tượng nêu trên, ngành sản xuất nước cơng ty nước u cầu phủ tiến hành điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ Hiệp định quy định việc điều tra phải tiến hành cách minh bạch theo trình tự định Để kết luận áp dụng biện pháp tự vệ, quan điều tra cần phải xác định ngành sản xuất nước chịu "thiệt hại nghiêm trọng", có nguy phải chịu thiệt hại nghiêm trọng Thiệt hại nghiêm trọng phải hậu việc tăng nhập đột biến Biện pháp áp dụng Biện pháp tự vệ áp dụng mức vừa đủ để ngăn chặn thiệt hại giúp ngành sản xuất nước có thời gian tự điều chỉnh Các biện pháp tự vệ áp dụng hình thức khoản thuế nhập bổ sung, hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, giấy phép nhập khẩu, hay phụ thu Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ khơng q năm, trường hợp có gia hạn tổng tồn thời hạn áp dụng không năm 1.7.10 Hiệp định Thủ tục Cấp phép Nhập (ILP) Hiệp định Thủ tục Cấp phép Nhập hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ký Vòng đàm phán Uruguay vào năm 1994 Hiệp định quy định việc cấp phép nhập phải tiến hành cách đơn giản, minh bạch, đoán định trước Chẳng hạn Hiệp định yêu cầu thành viên phải công bố công khai thông tin chi tiết việc giấy phép nhập cấp nào, lại cấp Hiệp định yêu cầu thành viên phải thông báo với WTO đưa thủ tục cấp phép thay đổi thủ tục có hiệu lực Hiệp định hướng dẫn thành viên phải đánh giá đơn xin cấp giấy phép nhập Một số loại giấy phép cấp tự động thỏa mãn số điều kiện định đặt từ trước Hiệp định quy định tiêu chuẩn cho việc cấp phép tự động để thủ tục không làm cản trở trao đổi thương mại 26 Một số loại giấy phép khác không cấp tự động Đối với loại giấy phép này, Hiệp định có quy định nhằm tối thiểu hóa gánh nặng người nhập tiến hành nộp đơn xin giấy phép, thủ tục hành khơng làm cản trở hay biến dạng trao đổi thương mại Hiệp định đặt thời hạn để quan hữu trách nước thành viên phải đưa định có cấp giấy phép nhập hay không: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trường hợp xem xét hồ sơ một, 60 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trường hợp xem xét tất hồ sơ lúc 1.7.11 Hiệp định Biện pháp Vệ sinh Kiểm dịch (SPS) - Hiệp định SPS Hiệp định áp dụng biện biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật tổ chức thương mại quốc tế (WTO) Hiệp định SPS WTO có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 - Hiệp định SPS ghi nhận nhu cầu tự bảo vệ nước thành viên WTO trước rủi ro qua xâm nhập sâu hại dịch bệnh, đồng thời tìm cách giảm thiểu tác động tiêu cực biện pháp SPS tới thương mại - Các khía cạnh Hiệp định Biện pháp Vệ sinh Kiểm dịch (SPS ) • Khía cạnh sức khỏe: bảo vệ sức khỏe người động thực vật thơng qua biện pháp kiểm sốt rủi ro liên quan tới hàng nhập • Khía cạnh thương mại: thành viên WTO không sử dụng biện pháp SPS không cần thiết, thiếu sở khoa học, tùy tiện biện pháp tạo nên hạn chế trá hình thương mại quốc tế 1.7.12 Hiệp định Rào cản Kĩ thuật Thương mại (TBT) -Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại biết đến hiệp định TBT hiệp ước quốc tế Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đàm phán Uruguay đa số đồng ý thuế quan thương mại bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/1995 Hàng năm Uỷ ban TBT WTO tiến hành rà soát việc thực thi Hiệp định Thành viên Bên cạnh đó, năm lần Uỷ ban TBT WTO lại tiến hành việc thực thi Hiệp định, đặc biệt điều khoản minh bạch hoá, để đưa khuyến nghị điều chỉnh quyền nghĩa vụ 27 Hiệp định cần thiết theo hướng đảm bảo lợi ích kinh tế bên cân quyền nghĩa vụ mà không thiên vị theo nội dung Điều 12 đối xử đặc biệt khác biệt Là số 29 văn pháp lý nằm Hiệp định WTO, quy định nghĩa vụ thành viên nhằm đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, thủ tục đánh giá phù hợp không tạo cản trở không cần thiết thương mại - Các nhóm nghĩa vụ Hiệp định TBT bao gồm : • Đối xử với hàng hố xuất nước khơng ưu đãi so với chế đối xử hàng hoá sản xuất nước (đối xử quốc gia) hàng xuất nước khác (đối xử tối huệ quốc); • Khuyến khích thành viên dựa tiêu chuẩn quốc tế hài hồ; • Minh bạch q trình xây dựng, áp dụng thực tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật; • Các yêu cầu thủ tục liên quan tới việc thông báo cho WTO vấn đề có liên quan tới TBT Quy chế thực hành tốt (Phụ lục 3) Hiệp định TBT mở rộng nguyên tắc tiêu chuẩn - Hiệp định TBT áp dụng với: • Quy chuẩn kỹ thuật; • Quy trình đánh giá phù hợp; • Tiêu chuẩn; • Tất sản phẩm gồm công nghiệp nông nghiệp đối tượng điều chỉnh - Hiệp định TBT khơng áp dụng với: Mua sắm Chính phủ, quy định tiêu chuẩn liên quan đến dịch vụ, biện pháp vệ sinh dịch tể (SPS) 1.7.13 Hiệp định Định giá Hải quan (ACV) Xác định trị giá để tính thuế hải quan vấn đề dễ gây mâu thuẫn Nhà nước doanh nghiệp Cơ quan hải quan (thay mặt Nhà nước) muốn thu nhiều tiền thuế cho ngân sách Trong đó, doanh nghiệp lại ln muốn phải trả tiền thuế mức thấp để khỏi phải tăng chi phí cho sản phẩm xuất/nhập 28 -Chính mâu thuẫn trở thành chướng ngại cho lưu thơng hàng hố quốc tế Vì vậy, WTO WCO (Tổ chức Hải quan Thế giới) coi vấn đề ưu tiên giải -Ta biết số thuế quan phải trả thuế suất nhân với trị giá hàng hóa, hay nói cách khác, số thuế quan phải trả phụ thuộc vào biến thiên hai yếu tố Trong thuế suất cơng bố rõ ràng thay đổi trị giá hàng hóa lại khác biến động giá thị trường đặc biệt vào đâu để xác định trị giá Nếu trị giá hàng bị tính cao giá trị thực số thuế quan phải nộp tăng lên, tức hàng hóa khó xâm nhập thị trường Như ý nghĩa việc đàm phán cắt giảm thuế quan khơng Vì cần phải có uy định phương pháp xác định trị giá hàng hóa để tính thuế quan Đó mục đích Hiệp định Trị giá Hải quan (viết tắt ACV) mà tên gọi đầy đủ Hiệp định Thực Điều VII GATT 1994 -Mục đích Hiệp định bảo vệ lợi ích nhà kinh doanh trung thực việc yêu cầu hải quan phải chấp nhận xác định trị giá tính thuế người nhập thực phải trả giao dịch kinh doanh cụ thể Việc xác định áp dụng giao dịch bên độc lập với giao dịch bên mua bán có quan hệ với -Hiệp định Ðịnh giá hải quan quy định hải quan xác định mức thuế sở giá giao dịch mà người nhập mua hàng Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO xác lập hệ thống đầy đủ phương pháp xác định trị giá hải quan nhằm đảm bảo xác định trị giá hàng hố gần sát với giá trị thực hàng hố xét điều kiện nhập thơng thường 1.7.14 Hiệp định Kiểm định Hàng trước Vận chuyển (PSI) Kiểm định việc kiểm tra nhằm xác định phù hợp mặt số lượng, chất lượng, giá hàng hóa thực tế với điều khoản nêu hợp đồng Hoạt động đơn vị độc lập với người bán (người xuất khẩu) người mua (người nhập khẩu) tiến hành Kiểm định trước xếp hàng (gọi tắt PSI) việc kiểm định diễn trước giao hàng xuống tàu, tức thực nước xuất 29 Đây thường yêu cầu người mua nhằm đảm bảo hàng hóa định mua quy cách, phẩm chất, đủ số lượng Dịch vụ thường sử dụng doanh nghiệp nước phát triển, người thường khơng có đủ điều kiện để tìm hiểu tường tận nguồn hàng đối tác Và phủ số nước phát triển sử dụng dịch vụ kiểm định trước xếp hàng nhằm chống thất vốn nước ngồi, chống thất thu thuế quan ngăn ngừa nhập vào nước sản phẩm độc hại, loại trừ việc thơng đồng khai giá hàng hóa Các nước sử dụng dịch vụ PSI gắn việc cho phép nhập với điều kiện phải kiểm định hàng hóa Trong đó, người xuất lại khơng thích thú với dịch vụ Vì đơn vị kiểm định cho có khác biệt hợp đồng hàng hóa thực tế, khiến họ phải tranh luận, chứng minh, làm hàng hóa giao chậm lại thiệt hại rơi vào người xuất Vì vậy, Hiệp định Kiểm định trước xếp hàng (Hiệp định PSI) WTO đời nhằm điều hòa lợi ích người xuất yêu cầu nước nhập 1.7.15 Hiệp định Xuất xứ Hàng hóa (ROO) Trong thương mại quốc tế, quy tắc xuất xứ hàng hóa tập hợp quy định nhằm xác định quốc gia coi sản xuất hàng hóa (nước xuất xứ hàng hóa) Trong nhiều trường hợp, nước nhập cần biết xuất xứ hàng hóa nhập để xác định quy chế đặc biệt áp dụng cho hàng hóa (ví dụ ưu đãi thuế quan, thuế chống bán phá giá, hạn ngạch…) Ngày nay, nhiều sản phẩm sản xuất theo công đoạn khác nhau, công đoạn thực nước nhằm tận dụng lợi liên quan nước (ví dụ nhân cơng, nguồn ngun liệu, kỹ thuật…) Vì khơng có quy tắc xuất xứ khơng thể xác định xuất xứ thức hàng hóa để từ áp dụng quy chế đặc biệt liên quan, có Đối với doanh nghiệp, quy tắc xuất xứ hàng hóa nước ảnh hưởng đến lợi ích doanh nghiệp (ví dụ quy tắc sử dụng để quan có thẩm quyền nước nhập định hàng hóa doanh nghiệp có hưởng thuế ưu đãi theo GSP khơng có bị áp thuế chống bán phá giá không) 30 Với việc áp dụng tương đối rộng rãi nguyên tắc ưu đãi thuế quan phổ cập, hàng hóa nhập vào nước áp dụng mức thuế quan quy chế nhập tương tự nhau, không phân biệt hàng hóa có xuất xứ từ nước Vì nhiều trường hợp việc xác định xuất xứ hàng hóa khơng cần thiết Tuy nhiên, tồn trường hợp phải xác định xuất xứ hàng hóa Trên thực tế, nước có quy tắc xuất xứ hàng hóa áp dụng cho hàng nhập vào nước nhằm phục vụ mục đích sau: • Để thực thi biện pháp/cơng cụ thương mại thuế chống bán phá giá, thuế đối kháng, biện pháp tự vệ (vốn áp dụng với hàng hóa xuất xứ từ số nước định đối tượng biện pháp, công cụ thương mại này); • Xác định xem hàng hóa nhập thuộc diện áp dụng thuế tối huệ quốc (MFN) hay diện ưu đãi thuế quan (ví dụ GSP); • Để phục vụ cơng tác thống kê thương mại (ví dụ xác định lượng nhập khẩu, trị giá nhập từ nguồn); • Để phục vụ việc thực thi quy định pháp luật nhãn ghi nhãn hàng hóa; • Để phục vụ hoạt động mua sắm phủ theo quy định 1.8 Nguyên tắc chung hiệp định 1.8.1 Không phân biệt đối xử(non-discrimination) Theo tinh thần khơng có phân biệt đối xử hàng hóa nước khác Nguyên tắc quy định cụ thể qua "quy tắc tối huệ quốc" " quy tắc đối xử quốc gia" Quy tắc tối huệ quốc(MFN)với nội dung chủ yếu: yêu cầu thành viên phải áp dụng quy tắc thuế quan cách công cho tất thành viên WTO Quy tắc đối xử quốc gia:Yêu cầu thành viên WTO phải đối xử sản phẩm nhập cách công sản phẩm nội địa họ sản phẩm nhập vào bên biên giới nước 1.8.2 Bảo hộ thông qua thuế quan 31 Nguyên tắc quan trọng thứ hai GATT quốc gia thành viên bảo hộ ngành cơng nghiệp nước thơng qua việc áp dụng thuế quan Hạn ngạch hạn chế định lượng khác bị ngăn cấm áp dụng 1.8.3 Minh bạch Các quy định thành viên GATT phải công bố cách công khai cho thành viên Ngồi có số nguyên tắc miễn trừ cho số thành viên khỏi việc tuân thủ nghĩa vụ GATT trường hợp đặc biệt quy định cụ thể khơng nhằm mục đích" hạn chế trá hình thương mại quốc tế" "phân biệt đối xử tuỳ tiện không lý giải được" Chương Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO 2.1 Quá trình Việt Nam gia nhập WTO - 1-1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO Ban Công tác xem xét việc gia nhập Việt Nam thành lập với Chủ tịch ông Eirik Glenne, Đại sứ Na Uy WTO (riêng từ 1998–2004, Chủ tịch ông Seung Ho, Hàn Quốc) - 8-1996: Việt Nam nộp “Bị vong lục sách thương mại” - 1996: Bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Hoa kỳ (BTA) - 1998-2000: Tiến hành phiên họp đa phương với Ban Công tác Minh bạch hóa sách thương mại vào tháng 7-1998, 12-1998, 7-1999, 11-2000 Kết thúc phiên họp, Ban công tác WTO công nhận Việt Nam kết thúc q trình minh bạch hóa sách chuyển sang giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường - 7-2000: ký kết thức BTA với Hoa Kỳ - 12-2001: BTA có hiệu lực - 4-2002: Tiến hành phiên họp đa phương thứ với Ban Công tác Việt Nam đưa Bản chào hàng hóa dịch vụ Bắt đầu tiến hành đàm phán song phương - 2002-2006: Đàm phán song phương với số thành viên có yêu cầu đàm phán, với mốc quan trọng: 32 - 10-2004: Kết thúc đàm phán song phương với EU - đối tác lớn - 5-2006: Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ - đối tác cuối 28 đối tác có yêu cầu đàm phán song phương - 26-10-2006: Kết thúc phiên đàm phán đa phương cuối cùng, Ban Công tác thức thơng qua tồn hồ sơ gia nhập WTO Việt Nam Tổng cộng có 14 phiên họp đa phương từ tháng 7-1998 đến tháng 10-2006 - 7-11-2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt Đại Hội đồng Geneva để thức kết nạp Việt Nam vào WTO Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký vào Nghị định thư gia nhập Việt Nam kết thúc 11 năm tiến hành hàng loạt đàm phán song phương, đa phương tham vấn kể từ đệ đơn gia nhập vào năm 1995 - 11-1-2007 WTO nhận được định phê chuẩn thức Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Kể từ đây, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ WTO 2.2 Cơ hội -Hoàn thiện thể chế kinh tế theo cam kết WTO FTA thúc đẩy hình thành thể chế kinh tế thị trường phát triển kinh tế nhiều thành phần , đa sở hữu , -Tạo môi trường thu hút đầu tư nước nhằm phát triển sở hạ tầng Các ngành công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế - Tiếp nhận công nghệ kỹ quản lý mới, nâng cao hiệu kinh phát huy nhân tố nội sinh vào tăng trưởng - Mở rộng thị trường xuất sở thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trường, góp phần xố đói , giảm nghèo , - Nâng cao vị nước ta khu vực trường quốc tế, có vị nâng cao việc xử lý mối quan hệ nước lớn địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, nơi diễn cạnh tranh nước lớn 2.3 Thách thức -Cạnh tranh diễn liệt ba cấp độ: Giữa sản phẩm với sản phẩm, doanh nghiệp với doanh nghiệp Chính phủ Chính phủ Tích hợp lại cạnh tranh tổng thể quốc gia 33 -Một phận dân cư dễ bị tổn thương, nông nghiệp nông dân, vùng núi đồng bào dân tộc người; khoảng cách giàu nghèo bị đỗng khơng thực có hiệu chiến lược tăng trưởng bao trùm - Nêu tiếp nhận đầu tư nước với giá nào, nước có chuyển cơng nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường sang nước ta, ảnh hưởng đến sức khỏe điều kiện sống người dân, phải trả giá đắt cho tăng trưởng, không bảo đảm phát triển bền vững -Những tác động tiêu cực văn hóa, lối sống bị tác động đến phận dân cư, giới trẻ không quan tâm giáo dục truyền thông tốt đẹp dân tộc, khơng coi trọng giữ gìn phát huy sắc văn hóa Việt Nam - Những thách thức an ninh quốc gia, an ninh mạng xã hội bùng nổ thông tin phát triển mạnh mẽ Internet -Xử lý hài hòa yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô bối cảnh thương mại giới có nhiều bất định khơng dễ Các nghiên cứu cho thấy, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc làm tăng trưởng GDP tồn cầu suy giảm, dù mức độ khác tùy theo kịch Nếu sách ứng phó thiếu linh hoạt, Việt Nam rơi vào suy giảm tăng trưởng kinh tế Điểm cần lưu ý là: Cơ hội tự khơng biến thành lợi ích, khơng chuyển thành sức mạnh thị trường mà phụ thuộc vào hành động chủ thể Chủ thể doanh nghiệp Nhà nước Cũng vậy, thách sức ép trực tiếp tác động đến đâu phụ thuộc vào kha phản ứng chủ thể Nếu tận dụng tốt hội đẩy lùi thách, mở hội lớn Ngược lại, không tận dụng tốt hội, thách lấn át chuyển thành kho khăn dài hạn khó khắc Chương 3: Các giải pháp nhầm tận dụng hội vượt qua thách thức Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới -Một là, cần liên tục theo dõi, cập nhật kịch đủ chi tiết để ứng phó với biến động kinh tế giới, có động thái sách thương mại tỉ giá kinh tế chủ chốt; cần theo dõi động thái sách nước thứ ba để đánh giá sát tình hình học hỏi kinh nghiệm ứng phó 34 -Hai là, chủ động rà sốt lại sách nước, bảo đảm có cơng cụ dư địa sách phù hợp để định hướng hàng hóa xuất nhập ứng phó với biến động bất lợi thị trường giới, đồng thời khuyến khích việc tiếp cận tận dụng thành tựu CMCN 4.0; tăng cường lực hoạt động quan ngoại giao, thương vụ để dự báo xử lý biến cố thị trường xuất nhập khẩu… -Ba là, tích cực tham gia phát huy vai trò tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế; tăng cường trao đổi, hợp tác với đối tác nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến trình hợp tác kinh tế đa phương khu vực, hỗ trợ cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam; đẩy nhanh vận động đối tác công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam; tìm kiếm hội thúc đẩy FTA song phương đa phương nhằm đón đầu hội hợp tác với đối tác -Ước tính Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho thấy, đến năm 2030, CMCN 4.0 giúp GDP Việt Nam tăng thêm từ 28,5-62,1 tỉ USD, tương đương mức tăng GDP - 16% tùy theo kịch Bốn là, khuyến khích, kêu gọi tinh thần chủ động cộng đồng doanh nghiệp việc tìm hiểu diễn biến xu thương mại CMCN 4.0, từ điều chỉnh chiến lược sản xuất - kinh doanh, đặc biệt trọng tới việc chuyển đổi, cập nhật công nghệ mới; Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia tham vấn sách, kiến nghị rào cản, bất cập sách mà quan quản lý nhà nước cần tháo gỡ -Cuối cùng, cần tăng cường phối hợp bộ, ngành, địa phương trình xử lý vấn đề liên ngành hỗ trợ cho doanh nghiệp thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế Sự phối hợp chặt chẽ tâm hội nhập bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp yếu tố mang tính chất định để hội nhập kinh tế quốc tế tình hình theo tinh thần: Chủ động, đổi mới, thiết thực hiệu Lợi ích -Tăng trưởng kinh tế khả quan Nền kinh tế Việt sau gia nhập WTO 12 năm, bị ảnh hưởng nhiều tác động từ khủng hoảng tài tồn cầu, vấn đạt mức kỳ vọng tăng trưởng bình quân 6,29%/năm – thành tựu vô quan trọng 35 -Đổi thay thể chế sách kinh tế, thương mại đầu tư WTO giúp thay đổi diện mạo khung khổ pháp lý, thể chế sách kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển, phương thức quản lý kinh tế Việt Nam Từ gia nhập, mở cho bùng nổ khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đạt kỷ lục gần 60.000 doanh nghiệp thành lập -Điểm sáng xuất nhập khẩu, hút vốn FDI Sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, tổng kinh ngạch xuất nhập Việt Nam tăng vượt trội lần, vượt mốc 350 tỷ USD Tốc độ sản xuất nhập ngày tăng nhanh chóng Theo nhiều chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng thương mại lớn điều đáng mừng, minh chứng cho kinh tế Việt Nam mở cửa phát triển KẾT LUẬN Gia nhập WTO bước ngoặt lớn cho kinh tế Việt Nam Từ kinh tế có nhiều điều kiện để phát triển Dù khơng thể tránh khỏi khó khăn, thách thức với tinh thần cầu tiến, không ngừng vươn lên Việt Nam bước vượt qua rào cản để lên hòa nhập với kinh tế toàn cầu Và ngày nâng cao vị trường quốc tế Để tiếp tục tồn khẳng định thị trường cạnh tranh gay gắt Nhà nước doanh nghiệp cần có biện pháp, chiến lược kế hoạch rõ ràng, cụ thể, đắn kịp thời Nhìn lại chưa làm gần 13 năm gia nhập WTO giúp nhận thức rõ ràng đâu vững vàng để bước tiếp, tiếp tục khẳng định trường quốc tế 36 ... thiết sau Chương : Tổ chức Thương mại Thế giới 1.1 Tổng quan Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO) tổ chức quốc tế đặt... Chương : Tổ chức Thương mại Thế giới 1.1 Tổng quan Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) .9 1.2 Sự đời Tổ chức Thương mại Thế giới .9 1.3 Mục tiêu WTO 10 1.4 Các chức WTO... viên Tổ chức Thương mại Thế giới 34 KẾT LUẬN 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: WTO tổ chức lớn giới thương mại thu hút nhiều nước gia nhập Nước ta qua ngưỡng cửa Tổ chức Thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Chương 1 : Tổ chức Thương mại Thế giới, 6 Các nguyên tắc hoạt động chính của WTO, 7 Các hiệp định chính của Tố chức Thương mại Thế Giới (WTO), 1 Quá trình Việt Nam gia nhập WTO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm