Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học

7 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:48

Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Tuấn GS ĐH New South Wales, Sydney Đối với người tôi, viết đề cương nghiên cứu gần … nghề Năm phải viết đề cương, có đơn xin đề bạt, có đơn xin tái bổ nhiệm Viết nhiều thất bại nhiều Thất bại nhiều đến khó đếm hết! Thất bại gần … qui luật! Nhưng có thành cơng, dù số lần thành cơng số lần thất bại Chính qua thất bại, tơi học học đau lòng, lí muốn chia sẻ bạn trẻ hơn, hay bạn chưa có kinh nghiệm (hay có kinh nghiệm) cách viết đề cương nghiên cứu Cố nhiên, không dám hứa bạn tn theo tơi hướng dẫn thành công, dám hứa xác suất thành công cao không làm theo hướng dẫn :-) Trong sống hàng ngày, kể công việc chuyên môn, thường gặp vấn đề đáng tìm hiểu, có lí tưởng cho nghiên cứu khoa học Có vấn đề khơng phức tạp, có lại đơn giản Thường, vấn đề đơn giản vấn đề khó nhất, dẫn đến khám phá quan trọng Tại nam giới hay chết sớm nữ giới? Tại người dân vùng nơng thơn thường có da sậm người dân thành thị? Tại phụ nữ Việt Nam thích có da trắng phụ nữ Âu châu thích da bánh ít? Tại nam phẫu thuật viên hay chửi thề? Tần số chửi thề phẫu thuật viên có khác mơn? Tại bệnh nhân tử vong nhiều hai ngày cuối tuần? Chất lượng sống bệnh nhân sau xạ trị sao? Đó vấn đề đơn giản đòi hỏi phải suy nghĩ, tìm câu trả lời, vài trường hợp, tìm giải pháp Những câu trả lời có hình thành từ cảm nhận cá nhân lương bình dân Một nhà phẫu thuật, qua kinh nghiệm lâu năm, tự tin phương pháp điều trị có hiệu Nhưng có câu trả lời xuất cách bất ngờ Theo suy luận bình thường, người hàng xóm mắc bệnh ung thư bác sĩ cho biết sống vòng tháng thực tế sống đến năm sau dùng loại thảo dược, người ta nghĩ đến thảo dược có ích cho điều trị ung thư Những kinh nghiệm cá nhân, phát tình cờ, chứng chưa phải chứng khoa học, khó đóng góp vào kho tàng tri thức y học, chưa hệ thống hoá Một cách hệ thống hoá vấn đề qua nghiên cứu khoa học Suy nghĩ nhà khoa học Do đó, đứng trước vấn đề, tượng, phải tập cách suy nghĩ nhà khoa học Nhà khoa học suy nghĩ có phần khác với người thường, họ chịu chi phối cảm tính Một ca bệnh chưa đủ thuyết phục họ liệu pháp điều trị Có trường hợp nhiều ca bệnh chưa đủ để thuyết phục, họ cần phải so sánh với nhóm khơng điều trị (trong khoa học, thường gọi “nhóm chứng” – control group) Ngồi ra, nhà khoa học phải phát biểu giả thuyết (dựa câu hỏi) kiểm định giả thuyết qua thí nghiệm Trong trường hợp ung thư dược thảo, trước đến kết luận nhà khoa học phải tìm hiểu chế sinh học dược thảo, đặt giả thuyết hiệu quả, tiến hành nghiên cứu để thu thập liệu xem có phù hợp với giả thuyết hay khơng Nói cách ngắn gọn, nhà khoa học suy nghĩ qua bước: đặt câu hỏi, phát biểu giả thuyết, tiến hành thí nghiệm Câu hỏi nghiên cứu (research question) phát biểu mang tính bất định vấn đề Vì mang tính bất định, nên nhà khoa học phải tìm hiểu yếu tố dẫn đến bất định Cần phải phân biệt câu hỏi nghiên cứu tốt với câu hỏi dở Câu hỏi nghiên cứu tốt phải đáng ứng tiêu chuẩn mà tạm gọi FINER F viết tắt feasibility, tức tính khả thi Một câu hỏi nghiên cứu tốt phải khả thi, tức nhà khoa học có kinh nghiệm chuyên mơn, tuyển dụng đầy đủ bệnh nhân hay đối tượng nghiên cứu, có phương tiện đo lường thí nghiệm, v.v I interesting, tức thú vị Một câu hỏi nghiên cứu tốt phải thú vị nhà khoa học, xứng đáng để theo đuổi Có nhiều nhà khoa học bỏ đời người theo đuổi phân tử nhỏ N novelty, tức có Làm nghiên cứu việc làm sản sinh thông tin mới, phương pháp mới, hay ý tưởng Một nghiên cứu lặp lại y chang người khác làm khơng có mới, xếp vào nhóm “me too” E ethics, tức đạo đức Một nghiên cứu y khoa phải tôn trọng quyền người, không làm hại người, phải bảo mật tuyệt đối (không tiết lộ thơng tin cá nhân ngồi) Một nghiên cứu y khoa phải đáp ứng tiêu chuẩn y đức Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức / y đức dù câu hỏi có thú vị cỡ phải bỏ đi! R relevant, tức liên đới Thật ra, chữ “liên quan” có nghĩa có ảnh hưởng Một câu hỏi nghiên cứu mà tìm câu trả lời làm thay đổi chuyên ngành câu hỏi quan trọng “Tác động” phải hiểu có tác động tích cực đến thực hành lâm sàng, đến sách y tế Nhà nước, hay có đóng góp định hướng Chẳng hạn câu hỏi “Các chương trình truy tầm ung thư vú có hiệu giảm nguy tử vong?” câu hỏi tốt câu trả lời làm thay đổi nhận thức phụ nữ thay đổi sách y tế Những câu hỏi nghiên cứu, mà có câu trả lời chẳng thay đổi cho chuyên ngành hay chẳng đóng góp thêm thơng tin khơng đáng theo đuổi Giả thuyết nhà khoa học khác với câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết xuất phát từ câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu xuất phát từ quan sát thực tế Một câu hỏi nghiên cứu tốt dẫn đến giả thuyết khoa học hay Giả thuyết khoa học phát biểu mang tính tiên lượng hai hay nhiều biến Hai chữ tiên lượng quan trọng! Một phát biểu “Có mối liên hệ ung thư vú lỗng xương” khơng phải giả thuyết khơng có tính tiên lượng Nhưng phát biểu “Bệnh nhân ung thư vú có nguy lỗng xương thấp bệnh khơng bị ung thư vú” xem giả thuyết khoa học (vì có tính tiên lượng) Cũng nên phân biệt giả thuyết khoa học với giả thuyết thống kê Giả thuyết thống kê cách phát biểu giả thuyết khoa học để tiện cho việc kiểm định thống kê Nếu giả thuyết khoa học “bệnh nhân tiểu đường có tỉ trọng mỡ cao người khơng bị tiểu đường”, giả thuyết thống kê “bệnh nhân tiểu đường có tỉ trọng mỡ người không bị tiểu đường” Giả thuyết thống kê vừa đề cập có gọi giả thuyết vơ hiệu (null hypothesis) Bên cạnh giả thuyết vô hiệu, nhà khoa học phát biểu giả thuyết đảo (alternative hypothesis): bệnh nhân tiểu đường có tỉ trọng mỡ khác với người không bị tiểu đường Một cách nghiêm túc, khơng có giả thuyết vơ hiệu tất phân tích thống kê gần vơ nghĩa (bởi phần lớn phương pháp thống kê phát triển lấy giả thuyết vô hiệu làm chuẩn) Một nhiệm vụ nhà nghiên cứu dùng liệu để bác bỏ giả thuyết vô hiệu (và bác bỏ giả thuyết vô hiệu gián tiếp chấp nhận giả thuyết đảo), theo nhà triết học khoa học Karl Popper, chứng minh giả thuyết khoa học Sau có giả thuyết, bước làm thí nghiệm (experiment) Thí nghiệm nên hiểu cách rộng hơn, không đơn có nghĩa thí nghiệm phòng thí nghiệm Một nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial – RCT) mà theo nhóm bệnh nhân chia thành hai nhóm nhỏ (nhóm điều trị nhóm chứng khơng điều trị) xem thí nghiệm – thí nghiệm lâm sàng Một nghiên cứu bệnh chứng thí nghiệm Thí nghiệm bước quan trọng để thu thập phân tích liệu, đến kết luận liên quan đến câu hỏi nghiên cứu Do đó, nói nghiên cứu chu trình khép kín Bắt đầu từ câu hỏi nghiên cứu, nhà khoa học phát biểu giả thuyết, tiến hành thí nghiệm để kiểm định giả thuyết Một cơng trình nghiên cứu tốt thường mở định hướng mới, nhiều câu hỏi nghiên cứu Chẳng hạn câu hỏi “Tại người nơng thơn có da sậm người thành thị”, sau có câu trả lời (ví dụ) vitamin D, mở hàng loạt nghiên cứu mới: người thành thị hay thiếu vitamin D; yếu tố định nồng độ vitamin D máu; vitamin D ảnh hưởng đến bệnh nào; nồng đồ vitamin D tối ưu bao nhiêu; v.v Một cơng trình nghiên cứu khơng mở hướng cơng trình khơng xứng đáng để theo đuổi Đề cương nghiên cứu văn phong Thí nghiệm cần phải có qui trình kế hoạch Những qui trình kế hoạch phải hoạch định (trước tiến hành nghiên cứu) tài liệu mà tiếng Anh gọi Research Proposal, dịch sang tiếng Việt “Đề cương nghiên cứu” Tôi muốn hiểu hai chữ đề cương sau: “Đề” đề nghị, đề xuất; “cương” cương lĩnh Đề cương nghiên cứu, đó, tài liệu mà nhà khoa học đề nghị cương lĩnh hay chương trình làm việc Đây tài liệu quan trọng cơng trình nghiên cứu, qua mà quan tài trợ xét duyệt cấp kinh phí Tơi nghĩ xem đề cương nghiên cứu vẽ kiến trúc sư Thật vậy, xem nhà khoa học kiến trúc sư Kiến trúc sư phác hoạ chi tiết xây dựng cơng trình vẽ Nhà khoa học phác hoạ chi tiết qui trình làm nghiên cứu để thu thập phân tích liệu Nếu vẽ tác phẩm kiến trúc sư, xem đề cương nghiên cứu tác phẩm chữ nghĩa khoa học nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu Đã tác phẩm chữ nghĩa, cách viết đề cương nghiên cứu đóng vai trò quan trọng Quan trọng người đọc (có thể nhà tài trợ, hay hội đồng xét duyệt) dựa vào mà định cung cấp tài trợ hay khơng Do đó, người viết (tức nhà khoa học) cần phải suy nghĩ cẩn thận, có hệ thống, sử dụng ngơn ngữ cho xác Nói có lẽ dễ, thực hành khơng dễ chút Tài liệu có mục đích khiêm tốn chia sẻ bạn kinh nghiệm cách viết đề cương nghiên cứu y khoa cho thuyết phục nâng cao xác suất tài trợ Viết đề cương nghiên cứu khác với viết báo khoa học Trước đây, viết loạt cách viết báo khoa học (có thể xem trang nguyenvantuan.net phần “ Kĩ khác”) Nhưng phương pháp viết báo khoa học áp dụng cho viết đề cương nghiên cứu Những khác biệt mục tiêu thời gian tính Mục tiêu viết đề cương nghiên cứu thuyết phục nhà tài trợ hay hội đồng xét duyệt có ý tưởng tốt, có cách tiếp cận hay, có phương tiện để thực nghiên cứu Mục tiêu viết báo khoa học để báo cáo phát cụ thể nghiên cứu phát có ý nghĩa Về thời gian tính, viết đề cương phản ảnh tương lai, viết báo khoa học báo cáo làm khứ Viết đề cương mang tính hứa hẹn, hứa hẹn cách khoa học (tức có chứng), khác với viết báo cáo khoa học thường mang tính biện minh biện luận Theo kinh nghiệm cá nhân, thấy viết đề cương nghiên cứu cung cấp cho nhiều hội hay Thứ hội để xếp ý tưởng cách có hệ thống, có trước, có sau Những ý tưởng hỗn độn, mô tả trang giấy làm cho suy nghĩ logic Thứ hai, viết đề cương hội để cập nhật hố thơng tin, cần phải tìm hiểu y văn xem đồng nghiệp khác làm Thứ ba, từ đó, viết đề cương nghiên cứu có nghĩa tìm đồng nghiệp Nhìn nhận thế, viết đề cương có nhiều lợi ích, khơng phải “vẽ vời” theo cách nói mỉa mai người ngồi Viết đề cương (hay viết văn nói chung) cách suy nghĩ Có lẽ đồng ý viết văn phương tiện để chia sẻ thông tin với người quan tâm Người quan tâm đồng nghiệp mình, người khơng chun ngành Nhưng muốn nghĩ viết văn cách thức hồn thiện ý tưởng, hiểu theo cách đó, viết phương tiện hay cơng cụ để suy nghĩ Suy nghĩ cần phải có phương tiện, theo viết xuống câu chữ lựa chọn phương tiện Có lẽ mà Nhà văn [và bác sĩ] Verghese nói câu bất hủ, “I write to understand what I think” (tôi viết để hiểu tơi suy nghĩ) Tơi đồng ý với câu Thế câu hỏi đặt tiêu chuẩn để đánh giá cách viết đề cương nghiên cứu “tốt” hay “dở” Kinh nghiệm cá nhân cho thấy có tiêu chuẩn: sáng, đơn giản, xác, khách quan, cấu trúc logic Trong sáng có nghĩa tránh câu văn rườm rà, từ khó hiểu Nếu viết “ Nồng độ insulin nhóm điều trị cao hơn” khơng rõ ràng, người đọc khơng biết cao nhóm Ngay cách viết “Nồng độ insulin nhóm điều trị cao nhóm chứng” nói chưa đạt, câu văn hàm ý nói tất bệnh nhân nhóm điều trị có nồng độ insulin cao nhóm chứng – tình khó xảy Trong thực tế “Tính trung bình, nồng độ insulin nhóm điều trị cao nhóm chứng” có lẽ rõ ràng Văn phong khoa học khác với thơ Tơi thường nói đùa [và hay lấy làm ví dụ] câu thơ tác giả mến mộ (Lê Đạt): Tôi tha thẩn chùa Quán Ngữ / Lời chuộc tuổi nói thật khai sinh Câu trích tập thơ Đường Chữ Đó câu văn khó hiểu! Một thi sĩ khác ngưỡng mộ Hồng Cầm, người sáng tác thơ cách siêu Ơng có sáng tác Tình Cầm, có hai câu du dương: Nếu anh trẻ năm cũ / Quyết đón em sống với anh Có thể nói câu thơ độc đáo, gieo vần tuyệt vời, âm điệu nhạc tính, nhà khoa học viết Nhà khoa học phải viết văn sáng Chẳng hạn nói trẻ phải định lượng rõ ràng tuổi trẻ; nói năm cũ phải nói năm nào; nóivề sống với anh phải nói sống đâu Văn phong khoa học khơng thể chung chung Nhà khoa học nhà thơ Nhưng tiếc, nhiều bắt gặp câu thơ báo khoa học từ đồng nghiệp Việt Nam Một triết gia Đức phê bình người Á đơng [người Á đơng] hay lẫn lộn thơ khoa học! Trong văn phong khoa học, câu văn phải có thơng tin Câu văn khơng có thơng tin câu văn thừa Ví dụ tiêu biểu cho câu văn khơng có thơng tin [hay thấy giới báo chí] “ Cơng trình nghiên cứu có mục tiêu.” đọc xong câu văn người đọc khơng có nội dung cả; người đọc kì vọng mục tiêu tự hỏi tác giả khơng viết Nhưng viết “Cơng trình nghiên cứu có mục tiêu: xác định ảnh hưởng can thiệp, xác định yếu tố nguy cơ” câu văn có thơng tin Thử đọc câu: Ngồi ba khía cạnh trên, chúng tơi phân tích vấn đề dựa lí thuyết văn hố xã hội Ở đây, lại có nhiều khía cạnh khác Hai câu văn thích hợp cho báo chí, hồn tồn thất bại khoa học! Nói cách khác, văn cảnh khoa học, câu văn phải tồn cách riêng lẻ (self-contained), có thơng tin có ý; đọc câu văn người đọc khơng hẳn cần phải đọc câu trước Đơn giản có nghĩa dùng từ ngữ dễ hiểu, xác, câu văn ngắn Trong tiếng Việt có câu chữ dài để mô tả ý, đọc kĩ viết ngắn gọn Thay dùng danh từ gốc Hán, nên cố gắng dùng danh từ gốc Việt Chính xác định lượng hố nội dung thơng tin Tránh từ ngữ mù mờ Tiếng Việt ta (và tiếng Anh thế) có chữ khoảng, xấp xỉ, độ, gần, đa số, phần lớn, nói chung, v.v khơng mang tính định lượng cao Khoa học cân đo đong đếm, nên cố gắng viết cách định lượng Khó biết đa số, 80% hay 90% đa số? Thay viết “Đa số bệnh nhân …”, nên viết (nếu có số liệu) “80% bệnh nhân …” rõ ràng Trong khoa học khơng có chuyện “nói chung” Viết đến tơi nhớ có lần ông Nguyễn Bá Thanh chất vấn giám đốc sở giao thông vận tải thuộc Thành phố Đà Nẵng, ông giám đốc trả lời “Thưa anh, nói chung ….”, ơng Thanh ngắt lời ngay: Nói riêng, khơng nói chung Hội trường cười xồ Ơng Nguyễn Bá Thanh áp dụng tiêu chuẩn khoa học Khách quan cách viết phi cảm tính, khơng “nhét chữ vào miệng người đọc” Thay viết “Sự khác biệtrất có ý nghĩa lâm sàng”, nên viết “Sự khác biệt có ý nghĩa lâm sàng” trích dẫn số hay liệu để người đọc phán xét Khách quan có nghĩa tránh giả định (kiểu Ai biết …) Tuân theo nguyên tắc khách quan có nghĩa tránh câu văn khơng có chứng Cấu trúc logic phải cố gắng xếp ý tưởng cách có trước có sau, khúc chiết Có thống kê [tơi khơng giữ nguồn] cho 85% hiểu lầm cấu trúc đoạn văn, có 15% hiểu lầm nội dung Do đó, có lẽ tiêu chuẩn quan trọng cách viết đề cương Bất khái niệm cần phải có giải thích trước Nếu đoạn văn xuất cụm từ “chất lượng sống” mà không đề cập đến đoạn văn trước cách viết … dở (thiếu tính khúc chiết) Cấu trúc câu văn đoạn văn để nhấn mạnh chủ đề Chúng ta thử đọc câu văn sau đây: a b c d Mặc dù thuốc có hiệu cao, gây tác hại đáng kể Mặc dù thuốc gây tác hại đáng kể, có hiệu cao Thuốc có tác hại đáng kể, hiệu Thuốc có hiệu cao, gây tác hại đáng kể Cái khác biệt câu văn có lẽ khơng phải nội dung, mà vị trí nhấn mạnh ý tưởng Câu hỏi đặt câu văn, cần nhấn mạnh phần nào: phần đầu, phần giữa, hay phần cuối? Các chuyên gia viết văn khuyến cáo nên dùng phần đầu để nhấn mạnh điểm yếu (Cũng có chun gia đề nghị nên dùng phần cuối câu văn để nhấn mạnh) Nên mở đầu câu văn với từ khoá, muốn người đọc ý đến chủ đề Trong câu loãng xương vấn đề y tế quan trọng, ý tơi nhấn mạnh đến lỗng xương Tuy nhiên, viếtMột vấn đề y tế quan trọng lỗng xương, nói lên ý đó, có lẽ người đọc hiểu tơi nhấn mạnh đến khía cạnh y tế lỗng xương Vị trí nhấn mạnh cách dùng có làm cho người đọc hiểu khác Trong sách cách soạn câu hỏi nghiên cứu khoa học, tác giả kể chuyện [vui] thầy tu, người tu dòng Đa Minh (Dominican) người tu dòng Tên (Jesuit), thảo luận xung quanh vấn đề tội hút thuốc cầu nguyện Sau lúc thảo luận hai người bất đồng ý kiến, người hỏi bề Tuần thứ hai, họ gặp lại, có đối thoại sau: Vị tu sĩ dòng Đa Minh hỏi vị tu sĩ dòng Tên: Thế bề anh nói gì? Vị tu sĩ dòng Tên: Ngài nói ok Tu sĩ dòng Đa Minh: Vui nhỉ! Bề tơi nói tội Tu sĩ dòng Tên: Thế anh hỏi bề anh nào? Tu sĩ dòng Đa Minh: Tơi hỏi ngài hút thuốc cầu nguyện có ok khơng? Tu sĩ dòng Tên lên nói: Ah, tơi hỏi ngài cầu nguyện hút thuốc có ok khơng Đó học đáng ý cách đặt chữ vào vị trí thích hợp Chỉ cần thay đổi thứ tự chữ thay đổi ý nghĩa câu văn, làm cho người đọc hiểu khác Trong viết văn khoa học, tác giả không nên người đọc hiểu hai nghĩa! Ngoài ra, nên tránh cách viết “đánh trống bỏ dùi” Đó cách viết tuyên bố chủ đề, câu sau lại nói chủ đề khác Thử đọc đoạn văn: Gãy cổ xương đùi hậu hay gặp đứng hàng thứ lỗng xương, bệnh có tỉ lệ tử vong tàn phế cao, chất lượng sống người bệnh giảm đáng kể điều trị đứng đắn Bệnh thường gặp người cao tuổi với tỉ lệ nữ:nam 3:1 Câu đầu đoạn văn trích dẫn có ý chính: phổ biến, hệ quả, điều trị Đọc xong câu văn đó, người đọc kì vọng tác giả “chứng minh” ba ý liệu Nhưng câu thứ hai tác giả khơng cung cấp thêm thông tin để bổ nghĩa cho câu đầu, mà chuyển sang ý khác Đối với tác giả có kinh nghiệm, đoạn văn chưa đạt Đó chưa nói đến cách dùng chữ ý nghĩa mù mờ (ví dụ: “đứng hàng thứ lỗng xương” có nghĩa gì) Trong văn phong khoa học, câu văn nói lên ý mà thơi; tham vọng không chuyển tải nghĩa Nội dung đề cương nghiên cứu Một đề cương nghiên cứu bao gồm gì? Trả lời câu hỏi tuỳ thuộc vào “văn hố” qui định địa phương Ở Việt Nam, đề cương nghiên cứu thường có đề mục sau đây: Mục tiêu đề tài; Tổng quan tình hình nghiên cứu tính cấp thiết đề tài ; Nội dung nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề; Hợp tác quốc tế (nếu có) ; Tiến độ thực hiện; Dạng kết dự kiến đề tài; Yêu cầu khoa học sản phẩm dự kiến tạo ra; Kế hoạch triển khai; Lợi ích mang lại tác động kết nghiên cứu; Các tổ chức tham gia nghiên cứu; Kinh phí Những đề mục đề cương nghiên cứu khơng có vấn đề gì, cách tổ chức xếp thơng tin khác so với nước ngồi Những đề mục tổ chức tham gia nghiên cứu, kinh phí vấn đề hành chính, phải trình bày tài liệu riêng Ở nước ngồi (cụ thể Úc, Anh, Đức, Thái Lan, Mĩ, v.v., nơi mà tơi có kinh nghiệm) nội dung đề cương nghiên cứu thường đơn giản Việt Nam Ở nước đó, đề cương nghiên cứu bao gồm phần sau đây: Tóm lược (synopsis): giống tóm tắt cho dự án nghiên cứu Thường thường 1-2 trang giấy; Mục tiêu cụ thể (specific aims); Bối cảnh tầm quan trọng (background & significance); Kết nghiên cứu sơ khởi (preliminary results); Kế hoạch nghiên cứu phương pháp (research design and methods); Tài liệu tham khảo Tuy đề mục đề cương Việt Nam nhiều, số trang thường dao động khoảng 10 đến 20 trang Ở nước ngoài, NIH (Viện Y tế Mĩ chuyên cấp tài trợ cho nghiên cứu y sinh học – trung tâm nghiên cứu) có qui định số trang rõ ràng Một đề cương NIH tối đa 30 trang (hiện có thay đổi giảm xuống 20 trang?) Tơi có làm so sánh đề cương tiêu biểu VN NIH thấy sau: So sánh số trang đề cương VN NIH Đề mục Việt Nam Mĩ (NIH) Tổng quan tài liệu 10 Mục tiêu 1 Kết sơ khởi 6-8 Phương pháp 10-20 Nói cách khác, đề cương nghiên cứu VN viết dài bối cảnh tổng quan tài liệu, ngắn phương pháp Ngược lại, nước (tiêu biểu NIH Mĩ), đề cương nghiên cứu chủ yếu phần phương pháp (rất dài) phần tổng quan tài liệu ngắn Rất nhiều đề cương nghiên cứu từ VN mà đọc qua, phần tổng quan tài liệu, tác giả viết dài chẳng liên quan đến chủ đề mục tiêu nghiên cứu! Hầu đề cương nghiên cứu y khoa ... sang tiếng Việt Đề cương nghiên cứu Tôi muốn hiểu hai chữ đề cương sau: Đề đề nghị, đề xuất; cương cương lĩnh Đề cương nghiên cứu, đó, tài liệu mà nhà khoa học đề nghị cương lĩnh hay chương... nghiệm cách viết đề cương nghiên cứu y khoa cho thuyết phục nâng cao xác suất tài trợ Viết đề cương nghiên cứu khác với viết báo khoa học Trước đây, viết loạt cách viết báo khoa học (có thể xem... đó, viết đề cương nghiên cứu có nghĩa tìm đồng nghiệp Nhìn nhận thế, viết đề cương có nhiều lợi ích, khơng phải “vẽ vời” theo cách nói mỉa mai người ngồi Viết đề cương (hay viết văn nói chung) cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học , Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học