Warka water generalx

12 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:46

Inspiration The Warka’s water harvesting technique and construction system are inspired by several sources Many plants and animals have developed unique micro- and nano-scale structural features on their surfaces that enable them to collect water from the air and survive in hostile environments By studying the Namib beetle’s shell, lotus flower leaves, spider web threads and the integrated fog collection system in cactus, we are identifying specific materials and coatings that can enhance dew condensation and water flow and storage capabilities of the mesh The termite hives have influenced the design of Warka’s outer shell, its airflow, shape and geometry We also looked at local cultures and vernacular architecture, incorporating traditional Ethiopian basket-weaving techniques in Warka’s design Front View Top View Nguồn cảm hứng Biommercy Tập quán cộng đồng địa phương Cây warka Kỹ thuật thu nước Warka hệ thống thi công lấy cảm hứng từ nhiều nguồn Rất nhiều loại loài động phát triển nhiều cấu trúc kích thước micro nano bề mặt chúng để lấy nước từ khơng khí sống sót mơi trường khắc nghiệt Từ việc nghiên cứu lớp vỏ bọ Namib, sen, mạng nhện mạng lưới thu hoạch sương đọng xương rồng, xác định vật liệu đặc biệt lớp phủ bên ngồi tăng khả ngưng tụ sương khả giữ nước mắt lưới Thiết kế bên Warka lấy cảm hứng từ hình dáng hình học dòng khí chuyển động tổ mối Chúng tơi có xem xét đến yếu tố văn hóa kiến trúc địa, kết hợp với kỹ thuật đan rổ truyền thống Ethiopia vào thiết kế Warka Mặt trước Nhìn từ xuống Master Plan How it Functions Warka Water relies only on natural phenomena such us gravity, condensation & evaporation and doesn’t require electrical power It is a vertical structure designed to harvest potable water from the atmosphere (it collects rain, harvests fog and dew) Warka Water is designed to be owned and operated by the villagers, a key factor that will facilitate the success of the project The tower not only provides a fundamental resource for life – water – but also creates a social place for the community, where people can gather under the shade of its canopy for education and public meetings Mặt Cách hoạt động (Hình 1) Warka Water áp dụng tượng tự nhiên trọng lực, ngưng tụ bay hơi, khơng đòi hỏi lượng điện Nó cấu trúc thẳng đứng thiết kế để thu hoạch nước uống từ không khí (nó thu nhặt nước mưa, sương khí ẩm) Warka Water thuộc sở hữu cộng đồng vận hành, yếu tố quan trọng tạo thuận lợi cho thành cơng dự án Tòa tháp khơng cung cấp nguồn nguyên liệu cho sống – nguồn nước – mà tạo khơng gian cơng cộng cho cộng đồng đó, nơi mà người tụ tập vòm tháp Warka, cho mục đích giáo dục họp mặt công cộng Characteristics Thông số kỹ thuật Below are the key details of Warka Water 3.2 : Daily water collection: 13 to 26 gallons (50 to 100 L), annual average Water tank storage: 800 gallons (3000 L) Construction: 10 days, 10 people (by hand, no electrical power machinery required) Assembly: hours, 10 people Weight: 176 pounds (80 kg) Materials: Bamboo, hemp, metal pins, bio-plastic Dimensions: Height 31ft (9.5 m) – Footprint Ø 12 ft (3,7 m) Surface Area: Mesh 323 sq ft (30 sq m) Collector 87 sq ft (8.1 sq m), Canopy Ø 32 ft (10 m) Cost : ~ $1,000 (production in Ethiopia) Maintenance : easy to be maintained, cleaned and repaired Materials Dưới thơng số WarkaWater3.2 Lượng nước thu ngày: 50 – 100L, số liệu bình qua năm Dung tích bể chứa: 800 gallon (3000 L) Xây dựng: 10 ngày, 10 người (bằng tay, không cần máy móc, thiết bị điện) Lắp ráp: giờ, 10 người Trọng lượng: 176 pounds (80 kg) Vật liệu: tre, gai, gim kim loại, nhựa sinh học Kích thước: chiều cao 31ft (9,5 m) – Đường kính Ø 12 ft (3,7 m) Diện tích bề mặt: lưới: 323 dặm vuông (30 mét vuông) Collector 87 dặm vuông (8,1 sq M), vòm Ø 32 ft (10 m) Chi phí: ~ $ 1000 (sản xuất Ethiopia) Bảo trì: dễ dàng để bảo dưỡng, làm sửa chữa Vật liệu BAMBOO Tre MESH POLYESTER ROPES Lưới Dây thừng polyeste Dây thừng sợi thiên nhiên NATURAL FIBER ROPES Components Thành phần (Hình 2) Packaging Đóng gói Warka Water is designed to be easily transported also where infrastructure are limited The tower is modular and the elements join together with a simple technique The size of each module is small enough to be transported even by foot climbing up to steep pathways to remote places where no means of transportation can reach Warka Water thiết kế để dễ vận chuyển cho dù nơi có sở hạ tầng hạn chế Tháp mô đun thành phần ghép nối kỹ thuật đơn giản Kích thước mô đun nhỏ, phù hợp để vận chuyển sức người đường dốc đến nơi xa xôi mà phương tiện vận chuyển tiếp cận Tools Dụng cụ LOCAL TOOLS Dụng cụ có sẵn địa phương BAMBOO SPLITTER DỤNG CỤ CHẺ TRE CALIPER THƯỚC KẸP DRILL MÁY KHOAN HAMMER BÚA SEWING MACHINE MÁY MAY NOSE PLIER KỀM SCISSORS KÉO PILER KỀM SAW CƯA TAPE MEASURE THƯỚC DÂY WW is designed to be easily built and maintained without the need of scaffolding or electrical equipments We are working in collaboration with the local community integrating traditional tools and construction technique WW thiết kế để dễ dàng xây dựng bảo trì mà không cần giàn giáo thiết bị điện Chúng hợp tác với cộng đồng địa phương để kết hợp sử dụng công cụ truyền thống với kỹ thuật xây dựng Research Nghiên cứu We are conducting researches on various subjects in the following fields: – Water Harvesting and Collection – Weather Monitoring Equipment – Water Filtration Material and Technique – Biodegradable Materials – Natural Ventilation and Sun Path Chúng tiến hành nhiều nghiên cứu khác lĩnh vực sau: - Thu nước – Thiết bị quan trắc khí hậu – Kỹ thuật vật liệu lọc nước Vật liệu phân hủy sinh học – Hướng chiếu sáng thơng gió tự nhiên Fog Harvesting Thu gom sương mù Fog harvesting isn’t a brand-new idea but go back to thousands of years ago in arid regions During wet conditions, water droplets collect on the mesh, flow downwards by gravity and drip into the Collector The water is then channeled to the storage tank located at the center of the Warka Water base The systems also require no power to run New filters and net repairs are the basic maintenance requirements Drawbacks generally come from dust and debris that blow into the nets and spill into the water as it collects Thu gom sương mù khơng phải ý tưởng hồn tồn mới, có từ hàng ngàn năm trước vùng đất khô cằn Trong điều kiện ẩm ướt, giọt nước đọng lại lưới, chảy xuống nhờ trọng lực nhỏ giọt vào Collector Nước sau chuyển đến bể chứa đặt tháp Warka Water Hệ thống cần sử dụng điện Yêu cầu bảo trì gồm thay lọc sửa chữa lưới Nhược điểm hệ thống dễ bám bụi mảnh vật thể nhỏ bị thổi vào lưới làm bẩn nước thu Dew Condensation Sự ngưng tụ sương Warkino A meteorological station designed specifically for the development of the WW, Warkino enables us to study the water harvesting abilities of different types of materials under various climatic conditions Warkino helps us to monitor the local environment (humidity, air pressure, temperature, winds, water collection, water quality, material surface temperatures) The Warkino is fundamental to launching a successful pilot and improving the water harvesting materials Một trạm khí tượng thiết kế đạc biệt cho phát triển WakaWater, Warkino cho phép chúng tơi để nghiên cứu khả tích trữ nước loại vật liệu khác điều kiện khí hậu khác Warkino giúp chúng tơi giám sát môi trường địa phương (độ ẩm, áp suất khơng khí, nhiệt độ, gió, thu nước, chất lượng nước, nhiệt độ bề mặt vật liệu) Các Warkino sở để thúc thúc đẩy thành cơng thí điểm cải tiến vật liệu tích trữ nước Web Interface Tests & Experiments Thí nghiệm Tests and research activities are conducted in a rural location in central Italy, with full-scale prototypes and materials The ongoing daily experiments have brought new changes and updates to latest version, Warka Water 3.2 We are selecting potential sites in Ethiopia to launch the first pilot The most important criteria for pilot are the lack of potable water and the urgent needs of the community for a solution We will also assess other important factors relating to the local environment such as pressure, average temperatures, humidity, dew point and precipitation Các test tiến hành vùng nông thôn miền trung Italy, với mơ hình mẫu có quy mơ vật liệu đầy đủ Từ thí nghiệm thực thường xun, chúng tơi có đổi cho đời phiên Warka Water3.2 Chúng lựa chọn địa điểm tiềm Ethiopia để thực thí điểm Các tiêu chí quan trọng cho việc lựa chọn nơi thí điểm thiếu hụt thiếu nước uống nhu cầu cấp bách cộng đồng nơi Chúng tơi đánh giá yếu tố quan trọng khác liên quan đến bối cảnh môi trường địa phương áp suất, nhiệt độ trung bình, độ ẩm, điểm sương lượng mưa Environmental Impact Tác động môi trường Warka Water mainly uses local natural and biodegradable materials It is a temporarily structure designed to not leave traces on the environment after removal and therefore doesn’t require excavation or ground modification works for set-up The Warka doesn’t extract water from the ground In addition to drinking water, the water generated by the Warka tower can be used for irrigation, reforestation, and ecosystem regeneration As part of training local villagers, we plan to institute a water management program that teaches the best practices of using, distributing, and recycling harvested water Through this program, we hope the villagers can understand our relationship with the environment and move away from the “slash-and-burn” agriculture, which is responsible for deforestation Warka Water chủ yếu sử dụng vật liệu tự nhiên phân hủy sinh học địa phương Nó thiết kế cơng trình tạm thời, khơng tác động đến mơi trường sau dỡ bỏ khơng u cầu việc đào bới đất xây dựng cơng trình Warka Water không lấy nước từ đất Nước thu từ tháp Warka việc dùng làm nước uống, sử dụng cho việc tưới tiêu, trồng rừng, tái sinh hệ sinh thái Chúng có kế hoạch thiết lập chương trình quản lý nguồn nước để đào tạo cho người dân địa phương cách sử dụng, phân phối tái chế lượng nước thu cách phù hợp Thông qua chương trình này, chúng tơi hy vọng họ hiểu liên hệ với môi trường từ bỏ loại hình nơng nghiệp "chặt đốt” – điều gây vấn nạn phá rừng Long-Term Results Tác động dài hạn The Warka Water project is currently in development with first test pilots scheduled to launch in the first quarter of 2015 We believe that installing the Warka tower in remote villages can lead to numerous impactful initiatives: – Education: Women and children can engage in productive activities such as care, education and crafts that can lead to self-sufficiency – Economy: Manufacturing the Warka tower locally and sourcing indigenous materials can create jobs and boost the local economy – Society: The Warka tower’s canopy creates a gathering place for the community – Agriculture: Water produced by the Warka tower can be used for irrigation and farming – Environment: the water management training program can introduce the principles of permaculture – Technology: Future developments include a shared internet connection point for rural villages, which can connect the isolated communities and bring valuable real-time information (e.g., weather forecast, market prices of crops) Các dự án Warka Water triển khai địa điểm thí nghiệm đầu tiên, dự kiến mắt quý đầu năm 2015 Chúng tin việc lắp đặt tháp warka ngơi làng xa xơi khởi đầu cho nhiều sáng kiến có sức lan tỏa mạnh mẽ: - Giáo dục: Phụ nữ trẻ em tham gia vào hoạt động sản xuất chăm sóc, tun truyền đan lát thủ cơng giúp họ trở nên độc lập - Kinh tế: Sản xuất tháp Warka địa phương nguồn cung ứng nguyên vật liệu địa tạo công ăn việc làm thúc đẩy kinh tế địa phương - Xã hội: Bên vòm tháp Warka tạo nơi sinh hoạt công cộng cho cộng đồng - Nơng nghiệp : Nước từ tháp Warka sử dụng cho tưới tiêu trồng trọt - Môi trường: Chương trình đào tạo quản lý nguồn nước giới thiệu nguyên tắc văn hóa bền vững - Công nghệ: Trong tương lai, điểm kết nối internet cho vùng nông thôn, cộng đồng bị cô lập mang lại thông tin thời gian thực có giá trị (ví dụ dự báo thời tiết, giá thị trường trồng) Innovative Methodologies Phương pháp học sáng tạo Warka Water is designed for autonomous distribution and scaling The tower can be easily built and maintained by the local communities using simple tools The tower can be also maintained without using special parts or heavy machinery With training and guidance, the locals can easily build and maintain the Warka tower This local know-how can then be transferred to surrounding communities, with villagers helping install other towers in the area and creating an economy based on the assembly and maintenance of the towers This can expedite the scaling of Warka Water in the region Following the prototype development and testing phases, we intend to start manufacturing the Warka on a large scale, which can bring the material’s cost down to $1000 per tower significantly less than other water relief options available Warka water thiết kế để phân phối độc lập nhân rộng Tòa tháp dễ dàng xây dựng trì cộng đồng địa phương sử dụng công cụ đơn giản Tòa tháp trì mà khơng sử dụng phận đặc biệt máy móc hạng nặng Với đào tạo hướng dẫn, địa phương dễ dàng xây dựng trì tháp Warka Bí chuyển giao cho cộng đồng xung quanh, với giúp đỡ người dân lắp đặt tháp khác khu vực tạo nên kinh tế dựa vào việc lắp ráp bảo trì tháp.Điều xúc tiến việc mở rộng quy mô WW khu vực Sau phát triển nguyên mẫu thử nghiệm giai đoạn, dự định bắt đầu sản xuất warka quy mơ lớn, mang lại chi phí vật liệu xuống đến $ 1000 tháp nhỏ địa hình thu nước khác có sẵn cách đáng kể Integration Hội nhập As part of the Warka Water project, we will also plant a new Warka tree next to each Warka tower The growth of the sapling will be supported by the water generated by the Warka towers as well as the dedicated team from the local community that maintains the tower With time, the new tree will not only counterbalance the negative effects of increasing deforestation, but also will help create a better environment for the Warka tower to function The humidity created by the tree will facilitate the water production of Warka Water Là phần dự án WW, trồng bên cạnh tháp Warka Sự tăng trưởng non hỗ trợ nước tạo tháp warka đội ngũ chuyên dụng từ cộng đồng địa phương trì tháp Với thời gian, khơng làm cân với tác động tiêu cực việc tăng nạn phá rừng, giúp tạo môi trường tốt cho tháp warka hoạt động Độ ẩm khơng khí tạo tạo thuận lợi cho sản xuất nước WW HÌNH Ngưng tụ Mưa Hơ hấp Thực vật Sông , suối, đại dương Bốc Nước mặt Dòng run off bề mặt HÌNH Làm mát xạ Nước mưa Ăng ten Thu giọt sương Dòng khí Độ ẩm Ngưng tụ sương mù Nơi lấy nước Vòm Ăng ten Ăng ten gắn vào phần đỉnh tháp, làm bạc phản chiếu ánh sáng để xua đuổi lũ chim Cấu trúc Khung tre đan hình tam giác giúp tăng khả chịu đựng độ bền cho kết cấu, giữ cho toàn tháp đứng vững Vòm Bóng mát bên vòm tạo khơng gian họp mặt cho cộng đồng Dây thừng Mạng lưới dây polyester hình tam giác giúp tăng độ ổn định cho cấu trúc tháp cao đứng tự Lưới Màng lưới thấm nước giúp khơng khí xuyên qua vật liệu, giữ lại giọt nước chảy xuống nhờ trọng lực Collector Nước chảy xuống nhờ trọng lực Collector thu gom lại dẫn đến lu đựng nước Nó hoạt động bề mặt cho sương ngưng tụ Phễu lọc Nước từ collector thấm qua hệ thống lọc phễu lọc vào lu đựng nước Lu đựng nước Lu có dung tích 3000L để chứa nước thu NỀN Dùng khối đá để làm ... or ground modification works for set-up The Warka doesn’t extract water from the ground In addition to drinking water, the water generated by the Warka tower can be used for irrigation, reforestation,... better environment for the Warka tower to function The humidity created by the tree will facilitate the water production of Warka Water Là phần dự án WW, trồng bên cạnh tháp Warka Sự tăng trưởng non... nơi mà người tụ tập vòm tháp Warka, cho mục đích giáo dục họp mặt công cộng Characteristics Thông số kỹ thuật Below are the key details of Warka Water 3.2 : Daily water collection: 13 to 26 gallons
- Xem thêm -

Xem thêm: Warka water generalx , Warka water generalx

Mục lục