thuyết trình nhóm đô thị hóa và các vấn đề môi trường

25 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:46

NHĨM - LỚP 02ĐHMT2 CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐẶT VẤN ĐỀ ĐƠ THỊ HĨA CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶT VẤN ĐỀ Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm 10 9.5 9.3 8.4 8.2 7.8 6.8 6.9 7.1 8.2 8.5 7.3 6.8 6.3 5.9 5.8 5.3 4.8 5.2 5.3 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Việt Nam ĐÔ THỊ HĨA TÌNH HÌNH ĐTH TRÊN THẾ GIỚI KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐTH Ở VIỆT NAM ĐƠ THỊ HĨA MẶT TÍCH CỰC KN VÀ ĐĐ QT ĐTH • ĐTH trình tăng nhanh số lượng quy mơ điểm dân cư thị • Mức độ ĐTH:tỉ lệ phần trăm giữa số dân thị hay diện tích thị tổng số dân hay diện tích vùng hay khu vực • Tốc độ ĐTH: tỉ lệ gia tăng số dân đô thị hay diện tích thị theo thời gian • Gắn liền với QT ĐTH QT biến đổi sâu sắc cấu sx, cấu nghề nghiệp, cấu tổ chức sinh hoạt XH, cấu tổ chức không gian kiến trúc từ nơng thơn sang thành thị • Diễn phạm vi tồn cầu • Đặc tính thị, quy luật ĐTH khác biệt vùng, quốc gia ĐẶC ĐIỂM QT ĐTH Số lượng Dân cư tập Phân bố trung thành phố lớn cực lớn -> phân bố dân cư không Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị ĐẶC ĐIỂM Lối sống Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi TH TH TRấN TG 2007, hn ẵ dân số TG sống đô thị Dự báo 2030, tỷ người sống đô thị ĐTH diễn phức tạp, đa dạng khác biệt, phân bố ko yếu tố tác động: toàn cầu hóa, cơng nghệ cao, văn hóa  Tình hình chung 1.TK tiền công nghiệp (trước kỷ 18): phân tán, quy mô nhỏ lẻ, cấu đơn giản 2.TK công nghiệp (TK 18 – ĐTK 20): phát triển mạnh, song song với qtr CN hóa, cấu phức tạp, xuất thị cực lớn, khó kiểm sốt 3.TK hậu công nghiệp: quy mô lớn, cấu phức tạp, hệ thống dân cư đô thị phát triển theo cụm, chuỗi; phát triển công nghệ thay đổi cách sinh hoạt thị  Q trình phát triển 1.Đơ thị dải 2.Đơ thị tập trung đồng tâm hình 3.Đơ thị không gian phân tán tập trung 4.Đô thị vệ tinh  Mơ hình thị 1.Các nước phát triển giai đoạn thị hóa tăng tốc 2.Các nước phát triển bước vào giai đoạn hậu thị hóa 3.Hình thành thành phố tồn cầu, thành phố cơng nghệ cao, thành phố sinh thái, siêu đô thị; chum đô thị  Sự tương phản nhóm nước TH ĐTH TRÊN TG Thành phố công nghệ cao Songdo Hàn Quốc Thủ đô Ottawa (Canada), đô thị sinh thái Thành phố toàn cầu New York (Mỹ) TH ĐTH Ở VIỆT NAM QT PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH Từ năm 1990 đô thị Việt Nam 2009, tỷ lệ dân đô thị 29,6% bắt đầu phát triển, 500 ĐT,tỷ lệ ĐTH 18% 2010, 752 thị Nhìn chung, 20 năm qua, QT Hình thành chuỗi thị trung PHÂN LOẠI ĐƠ THỊ ĐTH khơng có “bưỚc nhảy” tâm quốc gia tr tâm vùng đô thị ĐB đáng kể đô thị ĐB đáng kể đô thị loại I 12 đô thị loại II ĐẶC ĐIỂM Và đô thị loại III, XU HƯỚNG ĐTH IV,V Tốc độ thị hóa chậm so với QT ĐTH phù hợp với QT hội nhập nước khu vực kinh tế, văn hóa quốc tế Tỷ lệ thị hóa thấp Đầu tư phát triển sơ hạ tầng Phân hóa lãnh thổ QT ĐTH Phát triển thành phố vệ tinh ĐTH chưa gắn liền với chất lượng ĐTH song song với ứng phó BĐKH thị TH ĐTH Ở VIỆT NAM Quy hoạch khu đô thị Ecopark – thí dụ khu thị sinh thái Đông Nam Hà Nội khu thị vệ tinh TPHCM MẶT TÍCH CỰC CỦA ĐTH Tăng Cung cấp cho người nghèo hội tiếp cận nguồn lực để thay đổi tình hình họ cường sức hấp dẫn đầu tư Thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông, sở hạ tầng Nâng cao chất lượng sống Đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tê Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Giải việc làm CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRG MT ĐẤT MT NƯỚC MT KHƠNG KHÍ MT SINH VẬT Đổ rác ruộng lúa Ơ nhiễ m khơn g khí quận Thủ Đức Kênh Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh ) Cá chết hàng loạt Đà Nẵng (tháng 7/2013 ) MÔI TRƯỜNG ĐẤT Khái niệm ÔNĐ Nguyên nhân ÔNĐ ĐT tất tượng làm nhiễm bẩn mơi trường đất chất nhiễm.Ơ nhiễm đất, thực chất tác động người làm biến đổi cácyếu tố sinh thái vượt phạm vi chống chịu sinh vật Tác hại • • Gây bệnh đau• mắt, đường hơ hấp, tiêu hóa • Gây mùi thối khó chịu,• mỹ quan, vệ sinh Đất bị ô nhiễm kim loại nặng Hiện tượng mưa axit làm chua đất Thay đổi thành phần, độ pH, qt Nitrat hóa đất Chất thải sinh hoạt Chất thải cơng nghiệp VĐ CHÍNH: THU GOM CHẤT THẢI RẮN Biện pháp khắc phục • Khống chế, kiểm soát nguồn chất thải rắn, lỏng thải vào đất • Phát triển cơng nghệ tuần hồn kín, xử lý chất thải MÔI TRƯỜNG ĐẤT Bãi rác Phước Hiệp TPHCM 6000 tấn/ ngày Rác thải y tế cần xử lý quy trình Rác thải nhập vào VN bị phát cảng Hải Phòng 2010 MƠI TRƯỜNG NƯỚC Thành phần nước thải sinh hoạt chất hữu dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, nitơ), VẤN ĐỀ chất rắn vi trùng • Nhìn chung mức sống cao lượng nước thải CHÍNH tải lượng thải cao • Nước thải đô thị (municipal wastewater): loại nước thải tạo thành gộp chung nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh nước thải sở thương mại, công nghiệp nhỏ khu đô thị Nước thải đô thị thường thu gom vào hệ thống cống thải thành CẤP NƯỚC SUY GIẢM phố, đô thị để xử lý chung SINH HOẠT MẶT • Thơng thường thị có hệNƯỚC thống cống thải, khoảng 70% đến 90% tổng lượng nước sử dụng đô thị trở thành nước thải đô thị chảy vào đường cống • MƠI TRƯỜNG NƯỚC TẠI VN • Dân số gia tăng khiến hệ thống cấp thoát nước 2008, Vedan cấp xả 5000 m3 nước thải thô/ ngày đô thị xuống nghiêm trọng xuống sông Thị Vải • 40-50% dân đô thị dung nước máy • Nước ngầm số nơi xuất chất độc hại cao DDT, Linda, Monitor, Wofatox, Validacin … • Mơi trường nước khu cơng 2012, nghiệp bị nhiễm kim loại nặng hóa chất độc hạinguồn nước • Nước thải khu cơng nghiệp có hàm lượng ngầm coliom cao, số BOD, TSS, vượt mức cho phép nhiễm Asen bị ô nhiễm • Một số conNước sông, rạchgây ôcác đô thị thảikênh sinh hoạt nhiễm HN nghiêm trọng (ảnh chụp Ninh Kiều – Cần Thơ) • Tổng lượng nước thải cơng nghiệp 153.000 triệu m3/ năm MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ • Ơ nhiễm khơng khí thị chủ yếu bụi Diễn vào thải nhà máy, hoạt biếnkhí nồng độ bụi PM10 trung bình năm khơng khí xung quanh số đô thị từ năm 2005 động giao thơng,đến xây dựng khí 2009 đun nấu từ hộ gia đình • Đặc biệt khu vực Hà Nội TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,nồng độ bụi PM10 năm gần vượt quy chun cho phộp (50 àg/m3 ) H Ni tr thành Số lượng ô tô vàô xe nhiễm máy hoạt động hàng năm Việt thành phố châu Á.Nam MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ • Tổng lượng khí thải vào khơng khí (năm 2004): 25.000 bụi, 48.000 CO2 , 27.500 SO2, 23;400 NO2 … • Hậu quả: hiệu ứng nhà kính, mưa axit, tượng sương mù quang hóa, suy Năng lượng Mặt Trời NO2 + Ánh sáng → NO + O NO phản ứng với O3 RO2 tạo thành NO2 Oxi nguyên tử, HO O3 phản ứng với hydrocacbon sinh hydrocacbon tự hoạt động Oxi nguyên tử tác dụng với Oxi tạo Ozone Gốc hydrocacbon tự Gốc hydrocacbon tự Hydrocacbon tự tác dụng với NO2 tạo thành PAN, aldehit, thành phần sương mù quang hóa khác Hydrocacbon hoạt động Ngắm bình phát minhthải ảo qua hình Nguồn gây sương dày đặc, Bắc hiệumù ứng nhà kính Kinh, thị 2014 Qúa trình gây mưa axit Qúa trình gây sương mù quang hóa MƠI TRƯỜNG SINH VẬT • Hệ sinh thái thị có thành • Hệ sinh thái môi Vùng ngoại thành coi vùng đệm chuyển tiếplà từthành hệ phần thứ ba trường đô hệ sinhthị thái nhân tạo sang hệ sinh thái tự nhiên sinh thái mơi trường • đặc thù • Sự phát triển, ổn định • bền vững người hoạt động • họ định • Tính đặc thù biểu tập trung đơng • dân cư với sản xuất cơng nghiệp dịch vụ phát triển, tác • động sâu sắc người ngồi phần cơng nghệ Nó bao gồm nhà máy, quan, Phần trung tâm xí nghiệp, sở sản xuất nơi tập trung Thành phần cơng nghệ cócưvai dân lớntrò nên định chi phốirất dòng dễ dẫn đến thay đổi lượng qua hệ sinh thái môi trường Về cấu trúc không gian,theo hệ chiều sinh thái thị gồm có phần trung hướng tâm xấu ảnh hưởng (nội thành) vùng ngoại thành đến sức khoẻ Mức độ tập trung dân cư đơng người nguy thay đổi môi trường lớn Để cân ổn định môi trường đô thị, sinh vật cảnh giữ vai trò nhân tố trung gian gắn kết yếu tố tự nhiên vào đô thị BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TPHCM Ở TPHCM, tác động ĐTH lên môi trường nhiệt độ gây hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”, tăng nhiệt độ bề mặt phố nặng lễ 30/4/2014 Cháy Đường “núi” rác ĐaTPHCM Phước ngập 25/2/2014, khói bụi bay khắp nội Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN Khái niệm tiếng ồn Nguồn gây tiếng ồn Những âm có cường độ tần số khác nhau, xếp khơng có trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người nghe âm có cường độ lớn, vượt mức chịu đựng Tác hại • • Căng thẳng • Giảm thính • lực; ảnh hưởng đến • tim mạch, CQ nội tiết, tiêu hóa Thay đổi hành vi Rối loạn giấc ngủ Ành hưởng suất làm việc,học tập tượng tiếng ồn có mức ồn đo lớn tiêu chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng sức khỏe người Tiếng ồn giao thông Tiếng ồn xây dựng Tiếng ồn công nghiệp sản xuất Tiếng ồn sinh hoạt Biện pháp khắc phục phân biệt rõ loại nguồn gây ồn để từ quy hoạch quy hoạch, loại trừ nguồn gây tiếng ồn  Ô NHIỄM TIẾNG ỒN • Việc sử dụng nhiều máy móc hoạt động gây tiếng ồn đáng kể • Ở đô thị lớn, nguồn gây tiếng ồn đáng kể từ phương tiện giao thông (80%) • Ngồi ra, thành phố có Ơ nhiễm tiếng ồn giao thông Số lượng ô tô xe máy hoạt động hàng năm Việt Nam KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ • • • • • • • • KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Phát tri n đô th ị btất ền vững, một u c ầu chiến  Đơ thị hóa làểmột q trình • Quy hoạchạđất, trúc yếulượ phát triển KT-XH c trong q trình đơ th ị hóa t i Việkiến t Nam ĐTH diễn nhanh, phức tạp, đa thi hợp lý; bảo đảm không dạng tùy vùng, quốc gian xanh; nhìn quy Cơ sởtầm hạ tầng gia hoạch xa Sự phân bố đô thị giới • Giao thơng thị vững mạnh Việt Nam làXã khơng hội đồng bước hóa Có tương phản ĐTH giữaKinh tếtrên sở hạ tầng từngVăn hồn thiện nhóm nước ĐTH VN mang nhiều đặc điểm • Tăng cường Đơ ứng thị dụng cơng Phát triển riêng bền vững nghệ kỹ thuật mới, công nghệ vững lợi ích kinh tế ĐTH đem bền lại nhiều Môi trường Kinh tế xử lý môi trường vào việc Song song đó, ĐTH nhiều cơng nghiệp hóa, đại hậu xã hội, đặc biệt hậu hóa Quản lý Mơi trường nhiễm môi trường nặng nề quốc gia phát triển • Khắc phục, cải tạo chất lượng Qúa trình ĐTH giới nói mơi trường thị (khơng khí, chung phải đối mặt với biến nước, quản lý chất thải, vệ TÀI LIỆU THAM KHẢO • Giáo trình Cơ sở khoa học mơi trường – Lưu Đức Hải • Bài giảng “Mơi trường phát triển” – ĐH Khoa học Huế • Đơ thị hóa VN bối cảnh giới thị hóa – Đỗ Thị Minh Đức • Phát triển bền vững hệ thống thị VN – Đào Hồng Tuấn, Trần Thị Tuyết • Giáo trình “Cơ sở khoa học mơi trường” – ĐH Cần Thơ • Báo cáo “Giải vấn đề phát triển đô thị” – Phạm Sĩ Liêm • Chun đề “Giữ gìn mơi trường phát triển kinh tế xã hội” – Viện CIEM • Tổng cục thống kê Việt Nam CÁM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình nhóm đô thị hóa và các vấn đề môi trường, thuyết trình nhóm đô thị hóa và các vấn đề môi trường

Từ khóa liên quan