thuyết trình chường trình đánh giá làm việc WCA

26 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:45

AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CHỦ ĐỀ : CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC WCA GVHD : Lê Bảo Việt Thành viên nhóm 1: H Thao Sruk Đặng Kim Nhẫn Nguyễn Bình Tân Phan Thế Minh Thiện Thiên Thị Mỹ Trang Lục Văn Cương Trần Hồng Yến Nguyễn Ngọc Trâm CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC ( WORKPLACE CONDITION ASSESSMENT) I II III • THÁCH THỨC • GIẢI PHÁP • ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TỚI SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG I NHỮNG THÁCH THỨC Làm để nhà cung cấp cạnh tranh ngành,trong thị trường nội địa hay quốc tế? Những thách thức lớn mà nhà cung cấp phải đối mặt gì? Có thể giúp đối tác nâng cao chất lượng giảm chí phí chỗ nào?  Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tương tự sở quan trọng để liên tục cải thiện, nâng cao hiệu kinh doanh chuỗi cung ứng Các khách hàng quốc tế ngày mong muốn có thước đo hiệu để đánh giá điều kiện làm việc nhà cung cấp Các nhà máy trở nên chủ động việc tìm kiếm cách thức tự đối chiếu so sánh họ với đối thủ cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội II GIẢI PHÁP • CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC LÀ GÌ • NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH • LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH • KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VIỆC LÀM ( WORKPLACE CONDITION ASSESSMENT)  Workplace Condition Assessment viết tắt WCA, dịch sang tiếng Việt Chương Trình Điều Kiện Việc Làm  Chương trình đánh giá điều kiện làm việc (WCA) cung cấp giải pháp hữu ích, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sản xuất kinh doanh muốn tìm cách cải tiến điều kiện làm việc cách hiệu quả, góp phần vào việc tuân thủ tiêu chuẩn hành theo ngành công nghiệp thực hành sản xuất tốt  Tiêu chuẩn WCA xây dựng phần Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội tồn cầu (GSCP) Chương trình GSCP nhiều hiệp hội bán lẻ giới công nhận  Được thiết kế web, chương trình WCA xây dựng từ kiến thức hiểu biết sâu rộng trách nhiệm xã hội Intertek Chương trình WCA cơng cụ hồn hảo để đánh giá, so sánh kiểm soát điều kiện làm việc nhà máy Chương trình WCA đưa chế làm việc hiệu quả, giúp cho trình cải tiến liên tục nhà máy thơng qua chương trình đào tạo có định hướng biện pháp xử lý vấn đề tồn NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA A LAO ĐỘNG B LƯƠNG VÀ GIỜ LÀM C SỨC KHỎE VÀ ATLĐ D HỆ THỐNG QUẢN LÍ E MƠI TRƯỜNG Lao động trẻ em Lao động cưỡng Phân biệt đối xử Kỷ luật, quấy rối, lạm dụng Tự hiệp hội Hợp đồng lao động Giờ làm việc Tiền lương phúc lợi Điều kiện làm việc chung sở Chuẩn bị sẵn sàng cho tình khẩn cấp Chấn thương nghề nghiệp An tồn máy móc An tồn chất nguy hiểm Hóa chất vật liệu nguy hiểm Ký túc xá Canteen KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA  Sau đạt yêu cầu chương trình đánh giá,nhà cung cấp/sản xuất cung cấp chứng đạt chuẩn chương trình WCA  Những nhà máy có đăng ký đánh giá theo chương trình WCA đạt chứng WCA chia sẻ báo cáo chứng với khách hàng chứng cho việc thực tốt yêu cầu tuân thủ trách nhiệm xã hội thực kinh doanh có đạo đức Để hiểu rõ hoạt động tư vấn cho lĩnh vực tư vấn WCA Dưới chúng tơi đưa Quy trình tư vấn WCA để tham khảo: III.ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH XÂY DỰNG KHÁI NIỆM THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN KHÁI NIỆM ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG  Tập hợp tổng thể yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội  Biểu thông qua công cụ phương tiện lao động, q trình cơng nghệ, mơi trường lao động xếp, bố trí tác động qua lại chúng mối quan hệ với người  Tạo nên điều kiện định cho người trình lao động  Đánh giá, phân tích điều kiện lao động phải tiến hành đánh giá, phân tích đồng thời mối quan hệ tác động qua lại tất yếu tố 2.THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG  Ngành Xây dựng ngành sử dụng nhiều lao động, chiếm từ 12%, có tới 20% lực lượng lao động quốc gia  Một số điều kiện làm việc nhiệt độ, bụi, tiếng ồn số mẫu không đạt tiêu chuẩn chiếm tỉ lệ cao Bệnh viện khám, phát bệnh nghề nghiệp cho 1.690 lượt người, 11 trường hợp mắc bệnh điếc tiếng ồn  Ngoài điều kiện làm việc môi trường lao động chưa đạt chuẩn theo quy định, thiết bị, máy móc, cơng cụ lao động khơng đảm bảo an tồn đưa vào sử dụng người lao động không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân lao động sản xuất Đây nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động bệnh tật, bệnh nghề nghiệp cho người lao động ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHẮC NGHIỆT CỦA ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG  Tính  Ta tốn mức độ khắc nghiệt điều kiện lao động công trường có bảng kết sau:  Qua bảng đo kết điều kiện lao động ta thấy có điều kiện khắc nghiệt yếu tố bụi công trường xây dựng  Thuộc yếu tố điều kiện lao động vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhiều lần, làm việc điều kiện khí hậu nóng xấu với nhiệt độ cao tiêu chuẩn cho phép từ – 50C lượng xạ nhiệt mặt trời lớn, tiếng ồn, nồng độ bụi cao, nhịp cử động, số lượng thao tác nhiều,…nhưng khắc nghiệt vị trí làm việc cao, tư lao động khơng thoải mái, đứng nhiều, lại khó khăn Khi trạng thái chức thể ngưỡng thấp bệnh lý Làm việc liên tục, kéo dài dẫn tới tiền bệnh lý  Cơng việc đòi hỏi người lao động có sức khỏe tốt, song cần có chế độ bảo hộ lao động tốt, thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý ca Cải thiện điều kiện lao động tính tốn mức khắc nghiệt sau cải thiện  Cải thiện điều kiện lao động:  Vị trí, tư lao động lại làm việc giàn giáo cao: Do tính chất cơng việc xây tơ với cơng trình nhiều tầng phải làm việc vị trí cao, đứng giàn giáo nhiều điều bắt buộc  Phải thiết kế giàn giáo chuẩn, mức chịu tải tốt, giàn giáo có tay vịnh, lang cang bảo vệ  Thiết kế độ cao giàn giáo phù hợp với chiều cao tường cần xây, để công nhân không với, nên dùng thang chữ A để đứng xây có thể, hay dùng máy nâng người  Với khu vực vị trí cheo leo nên bảo hộ người lao động phương tiện cá nhân phù hợp chất lượng, dùng dây đai quy định  Gỉam nhịp điệu cử động, số lượng thao tác cánh tay thân cách tang số lượng công nhân làm việc để chia sẻ cơng việc hay bố trí thời gian lao động hợp lí thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi  Đối với yếu tố bụi: Nên cách ly nguồn phát sinh bụi sau thu gom máy hút xử lí cục thiết bị kỹ thuật, vừa giảm lượng bụi, vừa giảm lượng khí độc: tưới nước xung quanh khu vực phát tán bụi, cung cấp trang thiệt bị cá nhân cho người lao động  Đối với xạ mặt trời: trước cơng trình nên có vật che chắn, trồng xanh, dùng quạt gió; với mái nhà ta lợp tơn lạnh, tôn sơn màu trắng… tưới nước cho mái  Khi mái làm mát, làm mát khu vực mái xung quanh  Lượng nhiệt xạ mặt trời giảm  Đối với nhiệt độ: sử dụng buồng phun mưa nhân tạo; bố trí nơi làm việc theo hướng gió  Đối với tiếng ồn: cách ly nguồn phát sinh tiếng ồn,; trang bị tai bịt chống ồn cho người lao động làm việc tiếp xúc với tiếng ồn  Tính tốn mức độ khắc nghiệt sau cải thiện  Bảng kết điều kiện lao động vị trí công trường sau cải thiện điều kiện lao động: KẾT LUẬN Như với toán đánh giá ảnh hưởng điều kiện lao động đến sức khỏe người lao động ngành xây dựng ta khẳng định điều:  Nếu người lao động làm việc mơi trường lao động có nhiều yếu tố độc hại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người lao động, làm tâm lý người lao động mệt mỏi, làm việc chán nản, không tập trung cao, khả lao động thấp làm giảm suất lao động  Nhưng điều kiện lao động cải thiện, mức độ khắc nghiệt điều kiện lao động giảm, người công nhân lao động làm việc môi trường khơng nóng, khơng mát mẻ, bụi, khí độc, tư làm viêc thoải mái hơn… nên tâm lý người lao động thoải mái, sức khỏe đảm bảo hơn, khả làm việc tốt, nâng cao suất lao động Qua ta thấy, cải thiện điều kiện lao động làm tăng hiệu kinh tế ẩn, sức khỏe, sức lao động, tinh thần lao động hăng say, tập trung…  Chương trình đánh giá điều kiện làm việc (WCA ) chương trình góp phần to lớn vào cơng đánh giá cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động THANK YOU
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình chường trình đánh giá làm việc WCA, thuyết trình chường trình đánh giá làm việc WCA, KẾT QUẢ CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH WCA, THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan