Labor safety 10x

6 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:41

TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGONOMI I Trong trình lao động, yếu tố : Con người – Đối tượng kỹ thuật – Môi trường lao động có mối quan hệ, tương thích, tác động lẫn Con người thiết kế, tạo sử dụng công cụ, phương tiện lao động, đồng thời họ chịu tác động trở lại yếu tố tốt xấu, bất lợi công cụ, phương tiện yếu tố môi trường mà họ làm việc Việc nghiên cứu tương thích đối tượng kỹ thuật, môi trường lao động với người để đảm bảo cho người lao động có suất, chất lượng, an toàn tiện nghi Tâm sinh lý lao động: Lao động: mối đồng quy mối quan hệ qua lại Người – Tự nhiên, Người – Máy, Người – Người Yếu tố tâm lý người có liên quan mật thiết với lao động - Những yếu tố chủ yếu người tác động đến lao động gồm:  Thể chất: thể chủ yếu sức khỏe tình trạng thần kinh để đảm đương nhiệm vụ lao động  Trình độ nhận thức: thể khả thực cơng việc  Tình cảm, cảm xúc người: thể hứng thú nhận hồn thiện cơng việc  Ý chí: thể phẩm chất thuộc phạm vi lao động, sức mạnh tinh thần để thực nhiệm vụ lao động  Những thuộc tính tâm lý cá nhân: thể xu hướng tính cách tạo nên màu sắc riêng biệt - Hoạt động lao động gồm thành phần chủ yếu chịu tác động người:  Tổ chức trình lao động  Năng suất lao động  Kết lao động Mục đích việc nghiên cứu tâm lý lao động: - Nghiên cứu đặc điểm tâm lý người khác để chứng minh cách khoa học hoàn thiện công việc lựa chọn nghề nghiệp tư vấn nghề nghiệp - Nghiên cứu mệt mỏi tâm lý dẫn đến giảm sút khả làm việc nhằm hợp lý hóa chế độ lao động, điều kiện lao động trình lao động - Nghiên cứu nguyên nhân tâm lý hành động sai sót dẫn đến tai nạn lao động nhằm mục đích ngăn ngừa hành động sai sót - Nghiên cứu quy luật tâm lý hình thành kỹ năng, kỹ xảo lao động hình thành tay nghề cao nhằm hoàn thiện phương pháp dạy lao động - Nghiên cứu phương tiện nâng cao suất lao động tổ chức lao động cách đắn - Nghiên cứu mối quan hệ người với người trình lao động nhằm xây dựng tập thể lao động tốt, hình thành thái độ đắn lao động cho người lao động  Mục đích tâm sinh lý lao động: hiểu, đánh giá đắn, khoa học yếu tố tâm sinh lý người lao động góp phần đáng kể vào nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn nâng cao chất lượng sống cho người lao động II Ecgonomi: Ecgonomi (các yếu tố người): môn khoa học nghiên cứu tổng hợp thích ứng phương tiện kỹ thuật môi trường lao động với khả người giải phẫu, sinh lý, tâm lý nhằm bảo đảm cho lao động hiệu nhất, đồng thời bảo vệ sức khỏe, an toàn tiện nghi cho người Mục tiêu Ecgonomi: Trong hoạt động, Ecgonomi luôn theo đuổi mục tiêu nhằm tối ưu hiệu hoạt động hệ thống Người – Máy – Môi trường - Quan hệ Người – Máy – Môi trường Mục tiêu Ecgonomi:  Hướng tới việc loại trừ nguy hại cho sức khỏe người  Hướng tới tiện nghi cho người, tức làm cho đối tượng kỹ thuật phù hợp với khả hữu hạn người, có tác dụng động viên trình tâm lý, sinh lý, hạn chế mệt mỏi thúc đẩy khả lao động lâu dài mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người  Hướng tới tối ưu tổn hao sinh học q trình lao động  Làm cho lao động có hiệu cao (tăng suất chất lượng lao động)  Mục tiêu Ecgonomi: làm công cụ, thiết bị, công việc phù hợp với người làm cho người phù hợp với công việc, công cụ, thiết bị - Yêu cầu nguyên tắc Ecgonomi hệ thống lao động:  Đối với không gian phưng tiện lao động: Cấu trúc khơng gian vị trí làm việc phải đảm bảo an toàn, tiện nghi cho 90% người sử dụng Tư thế, lực cơ, chuyển động thể; khả tiếp nhận thông tin từ phương tiện phản ánh thơng tin, đặc tính chuyển động thể phải đảm bảo an toàn tiện nghi  Đối với môi trường lao động: Đảm bảo không gian di chuyển, thao tác Trao đổi khơng khí, cân nhiệt, màu sắc, âm thanh, rung động, xạ phải đảm bảo nằm giới hạn cho phép  Đối với q trình lao động: Bảo đảm an tồn, sức khỏe, tiện nghi để thực mục tiêu lao động Loại trừ tải tải – giới hạn chức sinh lý, tâm sinh lý Hướng phát triển ứng dụng Ecgonomi: - Ecgonomi dự phòng: thấy rõ hạn chế khả người, biết tôn trọng đặc điểm hình thái, sinh lý, tâm lý người lao động khơng tăng suất mà tránh cho người lao động tai nạn bệnh tật khơng muốn có  Thiết kế cơng nghệ máy móc: Thiết kế phải làm giảm gánh nặng thể lực, tâm thần gánh nặng môi trường, đề xuất cải tiến để thích nghi gánh nặng lao động gánh nặng môi trường khả chịu đựng người Khi thiết kế phải tính đến đặc điểm liên quan đến người sử dụng như: tuổi, giới tính, đặc điểm nhân trắc, thể lực, trình độ học vấn, phong tục tập quán…  Tổ chức lao động khoa học: Hồn thiện hợp lý hóa thao tác, quy định chế độ lao động nghỉ ngơi …  Tuyển chọn nghề nghiệp: Một số công việc có đòi hỏi thích nghi nghề nghiệp đặc biệt, cần tuyển chọn người có khả thích nghi tốt với nghề nghiệp - Ecgonomi sửa chữa: phát huy rộng nơi có bất hợp lý trình lao động, đặc biệt nước phát triển Trong trình vận hành trang thiết bị, máy móc, dụng cụ nhập phát sinh yếu tố bất hợp lý, có hại, nguy hiểm làm ảnh hưởng đến người lao động tăng nguy xảy tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Để cải thiện hợp lý, thường thực theo giai đoạn:  Phát (chẩn đoán): quay phim, chụp ảnh tư làm việc, quan sát biểu đồ sinh lý, phân tích cố,…  Thử nghiệm: Dùng thử nghiệm phân tích biểu đồ chọn  Ứng dụng: cải tạo bất hợp lý theo thử nghiệm thành công  III Đánh giá: Quan sát hành vi người lao động dựa vào hiệu quả( chất lượng, số lượng, trị giá sản phẩm, an toàn thiết bị, an toàn người, sức khỏe, ổn định nhân sự) Các biện pháp: - Thực việc đánh giá yếu tố tâm sinh lý – Ecgônômi quan trắc môi trường lao động; đo- kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động (theo thông tư 19/2011/TT-BYT) - Đánh giá yếu tố tâm sinh lý –Ecgônômi làm sở để thực chế độ bồi dưỡng vật cho người lao động (theo thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH) Đánh giá gánh nặng điều kiện lao động, lao động thể l ực, căng thẳng thần kinh tâm lý, gánh nặng nhiệt, gánh nặng hệ xương khớp… làm sở khoa học để phân loại nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hi ểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Đánh giá tư lao động tư vấn giải pháp can thi ệp cho c s lao động Tư vấn can thiệp Ecgônômi, tổ chức lao động, chế độ lao động nghỉ ngơi hợp lý, hướng dẫn tư thế, tập thể dục, thư giãn… nh ằm bảo vệ sức khỏe người lao động giúp doanh nghi ệp tăng su ất lao động Đào tạo, tư vấn để sở tự cải thiện điều kiện lao động Tư vấn thiết kế Ecgônômi sở lao động Cung cấp khoá đào tạo bản, nâng cao cho đ ơn v ị cá nhân có nhu cầu đánh giá điều kiện lao động, lĩnh vực tâm sinh lý – Ecgơnơmi Cung cấp khố đào tạo bản, nâng cao cho đ ơn v ị cá nhân có nhu cầu theo chuyên đề riêng biệt, theo t ừng ngành ngh ề nh điện tử, may mặc, da giầy, văn phòng, khí …  Biện pháp số ngành nghề: - - - - Thiết kế ghế ngồi phù hợp với đặc điểm nhân trắc công nhân may để giảm đau mỏi thắt lưng - Làm bàn quay độ cao hợp lý để đánh vecni xưởng mộc để gi ảm căng thẳng đau mỏi - Làm giá hứng nguyên vật liệu tránh rơi xuống sàn để công nhân cúi xuống nhặt - Để giảm nhiệt xạ từ lò nung nhiệt độ cao dùng sơn có nhơm sơn mặt ngồi lò nung, dùng tạp dề có sợi nhơm mặt ngồi sợi bơng mặt trong, có chắn lớp sắt di động trước cửa lò nung - Quạt hút đẩy, mở rộng cửa sổ vị trí lao động có y ếu t ố độc hại - Dọn quang xếp đặt thiết bị gọn gàng cách làm giá có bánh xe để vật liệu chuyên chở vật liệu - Cải tiến thiết kế kéo dài tay cầm tránh đưa tay vào gần máy; c ải ti ến lắp thêm thiết bị khoá phận điều khiển thoi máy d ệt để đảm bảo an tồn cho cơng nhân vệ sinh bảo dưỡng máy; cải ti ến chi ếu sáng tự nhiên tốt dùng tôn nhựa lắp mái đ ịnh kỳ lau chùi kính, tăng cường chiếu sáng nhân t ạo bố trí l ại nguồn sáng hợp lý; cải tiến chu kỳ lao động nghỉ ngơi gi ữa gi ờ: gi ảm chu kỳ lao động 1giờ nghỉ gi xuống lao động 1/2 gi ngh ỉ 1/2 ,cải tiến ghế ngồi tốt có giảm xóc đệm tốt - Trang bị thiết bị giới xe cho vận chuyển nâng vật nặng, thay xẻng sắt xẻng nhơm làm móc cầm tay vào cán x ẻng gi ảm trọng lượng xúc, cải thiện tư lao động - Bảo dưỡng dụng cụ mỏ không đem lên mặt đất để ti ết kiệm thời gian sức lực cho công nhân - Trang bị loại ghế ngồi mềm, có điều chỉnh chi ều cao có t ựa lưng - Xem xét áp dụng chế độ nghỉ ngắn khoảng - 10 phút (4 – l ần/ca lao động), kết hợp với tập thể dục/vận động vị trí lao động  Những điều cần lưu ý phòng tránh trình lao - - - - động Đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Đảm bảo điều kiện làm việc tốt: máy móc, thiết bị phải phù h ợp v ới thể người lao động, không đòi hỏi người lao động phải làm việc căng thẳng, nhịp độ khẩn trương thực hi ện nh ững thao tác gò bó Đảm bảo chế độ lao động bao gồm: chế độ thời gi làm vi ệc, thời gi nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng vật, chế độ lao động nữ, chế độ lao động chưa thành niên, chế độ đối v ới người lao động cao tuổi, người tàn tật v.v Đối với lao động nữ cần ý tâm lý, sinh lý, thiên chức sinh con, nuôi Đối với lao động chưa thành niên cần ý đến tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển trí tuệ nhân cách họ Không sử dụng lao đ ộng vị thành niên công việc nghề, công việc cấm lao động ch ưa thành niên Đối với lao động người cao tuổi, người tàn tật cần ý đến sức khoẻ, tâm lý, tiềm trí tuệ kinh nghiệm thực tế họ Đối với người lao động làm việc điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm cần thực tốt chế độ trang bị phương tiện - IV bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng chống độc hại, nguy hi ểm vật, chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi Thực chế độ chung bồi dưỡng vật chế độ thời gi làm việc, thời nghỉ ngơi thích hợp giúp cho người lao động nhanh phục hồi sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng, giúp đào th ải ch ất độc hại xâm nhập vào thể trình lao động sản xu ất Bồi dưỡng vật phải bảo đảm:  Đủ lượng dinh dưỡng cần thiết  Ăn uống chỗ thời gian làm việc  Giúp q trình đào thải chất độc nhanh khơng gây tác dụng Kết luận: Việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, nh ng ười lao động cộng đồng hiểu biết Ecgonomi để cải thiện điều kiện lao động cần thiết nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, d ự phòng bệnh ngh ề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp tăng suất lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Labor safety 10x , Labor safety 10x

Từ khóa liên quan