LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT

4 105 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:58

PL hình sự thời lê sơ (TK 15) không mang bản chất xã hội. Saib. Mô hình chính quyền quân quản chỉ được thiết lập trong điều kiện có nhiềubất ổn, rối loạn về mặt chính trịxã hội. Đúngc. Vua Lê Thánh Tông thực hiện nguyên tắc ‘tản quyền” trong tổ chức bộ máynhà nước là đồng thời chấp nhận quyền lực của mình sẽ bị hạn chế. Said. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời Lê sơ (TK 15) quan tâm, bảo vệ namgiwosi và quyền lực của người gia trưởng. Đúng (nếu có từ “chỉ” quan tâm,bảo vệ . . thì mới sai)e. Theo PL dân sự thời Lê sơ (TK 15), việc lựa chọn hình thức để ký kết hợpđồng chỉ phụ thuộc vào ý chí,PL hình sự thời lê sơ (TK 15) không mang bản chất xã hội. Saib. Mô hình chính quyền quân quản chỉ được thiết lập trong điều kiện có nhiềubất ổn, rối loạn về mặt chính trịxã hội. Đúngc. Vua Lê Thánh Tông thực hiện nguyên tắc ‘tản quyền” trong tổ chức bộ máynhà nước là đồng thời chấp nhận quyền lực của mình sẽ bị hạn chế. Said. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời Lê sơ (TK 15) quan tâm, bảo vệ namgiwosi và quyền lực của người gia trưởng. Đúng (nếu có từ “chỉ” quan tâm,bảo vệ . . thì mới sai)e. Theo PL dân sự thời Lê sơ (TK 15), việc lựa chọn hình thức để ký kết hợpđồng chỉ phụ thuộc vào ý chí,PL hình sự thời lê sơ (TK 15) không mang bản chất xã hội. Saib. Mô hình chính quyền quân quản chỉ được thiết lập trong điều kiện có nhiềubất ổn, rối loạn về mặt chính trịxã hội. Đúngc. Vua Lê Thánh Tông thực hiện nguyên tắc ‘tản quyền” trong tổ chức bộ máynhà nước là đồng thời chấp nhận quyền lực của mình sẽ bị hạn chế. Said. Pháp luật hôn nhân và gia đình thời Lê sơ (TK 15) quan tâm, bảo vệ namgiwosi và quyền lực của người gia trưởng. Đúng (nếu có từ “chỉ” quan tâm,bảo vệ . . thì mới sai)e. Theo PL dân sự thời Lê sơ (TK 15), việc lựa chọn hình thức để ký kết hợpđồng chỉ phụ thuộc vào ý chí, ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM LỚP: 5AB2CQ THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu 1: Nhận định đúng/sai Giải thích Anh chị chọn số câu nhận định sau để trả lời (4.5đ) a b c d e PL hình thời lê sơ (TK 15) không mang chất xã hội Sai Mơ hình quyền qn quản thiết lập điều kiện có nhiều bất ổn, rối loạn mặt trị-xã hội Đúng Vua Lê Thánh Tông thực nguyên tắc ‘tản quyền” tổ chức máy nhà nước đồng thời chấp nhận quyền lực bị hạn chế Sai Pháp luật nhân gia đình thời Lê sơ (TK 15) quan tâm, bảo vệ nam giwosi quyền lực người gia trưởng Đúng (nếu có từ “chỉ” quan tâm, bảo vệ sai) Theo PL dân thời Lê sơ (TK 15), việc lựa chọn hình thức để ký kết hợp đồng phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng bên Sai (lưu ý từ “chỉ”) Câu 2: Tự luận Anh chị lý giải nguyên nhân ý nghĩa việc bỏ chức danh Tể tướng tổ chức quyền trung ương thời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497) vua Gia long (1802 – 1820) (2đ) - Đây chức danh dễ lạm quyền, lấn át quyền lực nhà vua; phân hóa quyền lực nhà vua - Chức danh gây biến cố trị khai tử vương triều đương đại, mở vương triều - Sự tồn chức danh BMNN dễ phá vỡ nguyên tắc tôn quân quyền mà mà vua LTT coi trọng hàng đầu - Lịch sử triều đại trước giai đoạn đầu nhà Lê sơ chứng minh tể tướng người chủ mưu vụ lật đổ vua, thời Lý – Trần - Một số nguyên nhân khác ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM LỚP: 7AB2 THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu 1: Trắc nghiệm (2.5đ) Nhận định sau không phù hợp với tổ chức BMNN triều đại phong kiến VN (938 – 1884)? A Quyền lực nhà nước tập trung vào nhà vua B Luôn bảo đảm nguyên tắt tập quyền C Quan đại thần người giao trọng trách nắm giữ quyền lực nhà nước D A C Nội dung sau phù hợp với thể quân chủ thời Lý – Trần? A Hồng đế ln ln đứng đầu nhà nước (nguyên thủ quốc gia) B Tổ chức quan tư pháp tách khỏi quan giám sát C Quyền lực nhà vua bị hạn chế khơng mang tính tuyệt đối D A, B C Nội dung sau phù hợp với tổ chức quyền địa phương hai giai đoạn: 1428 – 1460 1802 – 1830 A Thiết lập quyền địa phương mang tính chất quân quản B Áp dụng “Nguyên tắt trung ương tản quyền” C Tăng cường quyền luejc quyền địa phương D A B Pháp luật dân nhà Lê (TK 15) có nội dung sau đây? A Khơng thừa nhận bất bình đẳng nam nữ B Chịu ảnh hưởng phong tục, tập quán C Bảo vệ người nghèo D A, C E A, B, C Ngun tắt “Vơ luật bất hình” Pl nhà lê hiểu là: A Một hành vi bị coi tội phạm pháp luật không quy định B Một người khơng phải chịu trách nhiệm hình thực hành vi pháp luật quy định C A B D A B sai Câu 2: Nhận định đúng/sai Giải thích (4đ) Chọn câu sau: a Cải cách máy nhà nước thời vua LTT làm giảm bớt quyền lực quyền địa phương so với giai đoạn (1428 – 1460) đưa quyền địa phương gần dân b Quyền lực nhà nước triều đại phong kiến Việt nam đảm bảo biện pháp bạo lực c Chính thể quân chủ thời Nguyễn (1802 – 1884) hoàn thiện lịch sử phong kiến VN Câu 3: Tự luận (3.5đ) Có nhận định cho rằng: “Trong chừng mực định, PL nhà Lê (TK 15) có tính bình đẳng việc điều chỉnh số quan hệ xã hội” Anh chị làm sang tỏ nhận định ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI GIAN: 90 PHÚT I Chọn câu nhận định sau để trả lời hay sai? Giải thích sao? (4.5đ) Thời vua Lê Thánh Tông, tản quyền quan nhà nước trung ương biện pháp để tập trung quyền lực vào Vua Trong pháp luật hình thời Lê sơ, quy định “thập ác tội” phản ánh rõ nét chất giai cấp pháp luật phong kiến VN Nặng hành – quân biểu rõ nét nhà nước thời Lý – Trần – Hồ Tổ chức nhà nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê mang tính chun mơn hóa quyền lực nhà nước chưa phát triển đến đỉnh cao Chính quyền địa phương cấp Thành thời Minh Mạng thể rõ nét tính chất quân quản, tản quyền với trung ương II Thông qua quy định pháp luật hình sự, chứng minh rằng: “Mặc dù nặng tính giai cấp pháp luật thời Lê sơ ý bảo vệ người phụ nữ, người già, trẻ em” (5.5đ) ... LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI GIAN: 90 PHÚT I Chọn câu nhận định sau để trả lời hay sai? Giải thích sao? (4.5đ) Thời vua Lê Thánh Tông, tản quyền quan nhà nước trung ương biện pháp. .. lực vào Vua Trong pháp luật hình thời Lê sơ, quy định “thập ác tội” phản ánh rõ nét chất giai cấp pháp luật phong kiến VN Nặng hành – quân biểu rõ nét nhà nước thời Lý – Trần – Hồ Tổ chức nhà nước. .. kiến VN (938 – 1884)? A Quyền lực nhà nước tập trung vào nhà vua B Luôn bảo đảm nguyên tắt tập quyền C Quan đại thần người giao trọng trách nắm giữ quyền lực nhà nước D A C Nội dung sau phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT, LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT

Từ khóa liên quan