KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

7 83 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:49

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Bài KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC I KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Bộ máy nhà nước gì khơng quan trọng Cơ quan nhà nước gì đọc thêm tổ chức để đốn có phải quan nhà nước hay khơng? Mặt trận tổ quốc quan nhà nướctổ chức trị-xã hội Cơ quan khơng tổ chứcChủ tịch nước quan nhà nước.(lưu ý) HP46 khác nhé! Ngân hàng nhà nước quan quản lý ngang đặc điểm quan nhà nước  Thành lập hoạt động  theo hiến pháp hành(đúng tên gọi hiến pháp có hiệu lực)  Tính trực thuộcphải độc lập(có nghĩa phải có dấu riêng,khơng phải thừa ủy quyền ai)  thẩm quyền thể rõ địa vị pháp lý,biểu bên Ban hành VBQPPL  kinh phíNSNN  nhân sự CB,CC,VC CB,CC người VN theo điều HP2013 “quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân” lấy luật hành để nói sao? Phân loại quan nhà nước 3.1 Theo tính chất, chức năng, thẩm quyền  Cơ quan đại diện quyền lực nhà nước:  Cơ quan hành nhà nước  Các quan kiểm sát  Các quan xét xử:  Nguyên thủ quốc gia  Nhớ loại quan để vẽ sơ đồ máy nhà nước 3.2 Căn theo phạm vi thẩm quyền(không quan trọng) 3.3 Căn vào chế độ làm việc  chế độ tập thể: cần chế độ phải “họp”,quyết định theo đa số ông có địa vị pháp lý ngang nhauưu nhược điểm?  chế độ thủ trưởng: trái ngược với chế độ tập thể  kết hợp: hoạt động thường xuyên cá nhân quyết, quan trọngtập thể II CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM Phải nêu phần sau: - CSHĐđiều nào? - CSLLtại có? Lịch sử điều luật? - Nội dung, yêu cầu phân tích từ ngữchém gió - Thực tiễnnên nói chung chung Nguyên tắc 1: Quyền lực () - Cơ sở hiến định: Điều 2, Hiến pháp 2013 - Cơ sở lý luận:lịch sử điều này? o Trước 2001: theo Liên Xôtập quyền o Tới năm 2001, sửa đổi Hiến pháp 1992: bắt đầu có “phân cơng,phối hợp” o Đến 2013thêm kiểm soát quyền lực  Quyền lực gốc phải nhân dân nói thêm khế ước xã hội Rutxonhân dân trao quyền cho nhà nước - Nội dung:phân tích từ ngữ?tại phải có nó? o thống thống vào ai? o phân cơng, phối hợp:nói sơ lịch sử hình thành từ “phân công,phối hợp” tiếp thu hạt nhân hợp lýphân cơng gì? Phối hợp thực tế? o kiểm sáttại phải kiểm sát quyền lực? - thực tiễn: thực tiễn có kiểm sát QH không? Nguyên tắc Đảng Lãnh đạo - Cơ sở hiến định: Điều Hiến pháp 2013 - Cơ sở lý luận quy định lãnh đạo Đảng từ bao giờ?  cho Đảng lãnh đạo - Nội dung:  phải nói tới vai trò Đảng tổ chức hoạt động BMNN(tức Đảng có vai trò với BMNN)  Để đường lối xây dựng BMNN ntn?  mang tính định hướng nên quan trọng  Đào tạo cán  đưa bác vào làm việc?  kiểm tratại phải kiểm tra?  phương pháp lãnh đạo nào??? Nguyên tắc 3: …theo Hiến pháp pháp luật…theo Hiến pháp pháp luật” - - Cơ sở hiến định: Điều 8, Hiến pháp 2013 Cơ sở lý luận:  pháp chế gì? Pháp quyền gì? HP 1992 sang HP 2013 chuyễn pháp chế  pháp quyền Nội dung  o Thành lập,tổ chức CQNNtuân thủ pháp luật o Cơ quan nhà nước thực quy định pháp luật thực thẩm quyền(nhiệm vụ,quyền hạn) o Các quan nhà nước giải cơng việc trình tự thủ tục, không tùy tiện o Nhân dân quyền giám sát hoạt động cán bộ, công chức o Xử lý vi phạm làm nhà nước cho làm Liên hệ thực tếcác án trái pháp luật Nguyên tắc 4: Nguyên tắc tập trung dân chủ - Cơ sở hiến đinh: Điều Hiến pháp 2013 - Cơ sở lý luận tập trung gì? Tại phải tập trung? Tập trung dân chủ gì? Lưu ý:dân chủ khơng phải dân làm chủ mà theo nghĩa “tính lắng nghe” - Nội dung thể gì?  tơn ti trật tự tính quyền uy phục tùng o Biểu  Cơ quan quyền lực – quan chấp hành: quan quyền lực mệnh lênh, quan chấp hành thực  Trung ương- địa phương  Cấp trên- cấp  Thủ trưởng- nhân viên  Đa số- thiểu số (trong chế độ làm việc tập thể) o Cơ quan cấp định máy quan chấp hành o Tập trung dân chủ khác với tập trung quan liêu chỗ nàoưu nhược điểm? - Liên hệ thực tiễn Tình trạng vượt rào địa phương, chế riêng… Ngun tắc 5: Ngun tắc bình đẳng, đồn kết dân tộc - Cơ sở hiến định: Điều 5, Hiến pháp 2013 - Cơ sở lý luận: o Tại lại có nguyên tắc này? - Nội dung: o Nói bình đẳng dân tộc nào? o Loại trừ phân biệt đối dân tộc nào? Liên hệ thực tế tỉ lệ người dân tộc danh sách bầu cử - LƯU Ý: BÀI NÀY NẾU HỎI THÌ SẼ HỎI NHẬN ĐỊNH VỀ “NHỮNG CÁI KHÁC LẠ” VỀ BMNN CỦA CÁC BẢN HP + VẼ MƠ HÌNH NHÀ NƯỚC QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP BÀI CHẾ ĐỘ BẦU CỬ  CHỦ YẾU LÀ ĐỌC LUẬT VÀ GIẢI THÍCH TẠI SAO LUẬT NĨI NHƯ VẬY I Khái quát chế độ bầu cử cách để lựa chọn nhận gồm:bầu cử,bầu,bổ nhiệm phải so sánh hình thức A chọn B Tiêu chí Bổ nhiệm Bầu cử Bầu A ài? A người, cá A nhiều người Cơ quan đại diện (QH, HĐND) nhân có thẩm quyền lựa chọn nhân theo thủ tục bầu Mục đích lựa chọn Để làm cơng Làm thay công Chọn chức danh việc(đa số chuyên việc nhân dân trao phù hợp để môn)không cần quyềnnhân dân đáp ứng tiêu nhân danh Địa vị pháp lý giám sát chuẩn A cao B ví dụ CTN bổ nhiệm trưởng II Các nguyên tắc bầu cử điều luật bầu cử 2015 Nguyên tắc phổ thơng giải thích “phổ thơng” nghĩa gì hiểu bầu cử rộng rãi Đánh giá pháp luật bầu cử hành đảm bảo nguyên tắc bầu cử phổ thông hay không? - Quyền bầu cử:  điều 29,30 luật bầu cử 2015 - Quyền ứng cử điều luật bầu cử 2015 Nguyên tắc bình đẳng HP 1946  tự điều 17 HP1946 -HP nay: bình đẳng bình đẳng cử tri ? bình đẳng ứng cử viên? Nguyên tắc trực tiếp Trực tiếp có nghĩa khơng qua trung gian Ngun tắc bỏ phiếu kínkhơng chứng kiến III - Tiến trình bầu cử theo pháp luật hành Giai đoạn 1: chuẩn bị (Điều 5, Luật bầu cử 85/2015/QH13  ngày bầu cử o Ấn định ngày bầu cử: việc quan trọng o Thành lập đơn vị bầu cử , Phân chia khu vực bỏ phiếuđiều 10,điều 11 luật bầu cử phân chia đơn vị bầu cử theo nguyên tắc bình đẳng,phia chia khu vực bầu cử theo nguyên tắc phổ thông o Thành lập tổ chức phụ trách bầu cửđiều luật bầu cử o Lập danh sách cử tri: điều 2+chương IV danh sách cử tri luật bầu cử điều kiện cử tri khoản điều 29 ,điều 31 o Lập danh sách người ứng cử:  thông qua quy trình hiệp thương  Trước lập danh sách thức, phải có hiệp thương  Hiệp thương lần 1 điều 38,điều 8,9thỏa thuận chế,thành phầnđảm bảo tâp trung phiếu bầu (>50%)rút lui tự nguyện  Hiệp thương lần 2: hiệp thương lần thứ để đảm bảo chất lượng ứng cử viên  Hiệp thương lần 3: lập danh sách cuối o Tuyên truyền vận động bầu cử: Vận động bầu cử Thời điểm thực Tuyên truyền Ngay sau có danh sau có thơng tin sách thức Sau bầu cử Hiệp thương lần Chủ thể Các ứng cử viên Mục đích Làm cho cử tri hiểu rõ Cho người biết Tất cả… ứng cử viên, mục bầu cử, có thơng đích thu hút cử tri ủng tin ứng cử viên hộ cho ứng cử viên ko phải nội Kinh phí Từ ngân sách nhà nước (đây điểm đặc biệt Việt Nam) để đảm bảo cho ứng cử viên có điều kiện vận động giống nhau, đảm bảo cho công bằng, giống ứng cử viên Tránh hình thức vận động riêng Hình thức Theo hướng dẫn tổ chức bầu cử Chú ý Vận động bầu cử vận động dung tranh cử - Giai đoạn 2: tổ chức o Thời gian tiến hành bỏ phiếu o Phát phiếu bầu o Bỏ phiếuKết thúc việc bỏ phiếu: - Giai đoạn 3: kiểm phiếu xác định kết (sau) - Bầu cử thêm, bầu cử lại, bầu cử bổ sungdieu 79,80,89 Bầu cử thêm Thời gian Bầu cử lại Bầu cử bổ sung thực sau bầu cử sau Quốc hội trước kì họp quốc hội thức vào hoạt động mà khuyết đại biểu (Thiếu bầu thêm, khuyết bầu bổ sung) V/d: nhiệm kì, số đại biểu QH xin nhiệm vụ, qua đời bãi nhiệm…  lí để bầu bổ sung Lí Do thiếu đại biểu Trong trường hợp chưa đạt nửa số cử tri bỏ phiếu Do thiếu đại biểu ... NHẬN ĐỊNH VỀ “NHỮNG CÁI KHÁC LẠ” VỀ BMNN CỦA CÁC BẢN HP + VẼ MƠ HÌNH NHÀ NƯỚC QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP BÀI CHẾ ĐỘ BẦU CỬ  CHỦ YẾU LÀ ĐỌC LUẬT VÀ GIẢI THÍCH TẠI SAO LUẬT NĨI NHƯ VẬY I Khái quát chế... Cơ quan nhà nước thực quy định pháp luật thực thẩm quyền(nhiệm vụ,quyền hạn) o Các quan nhà nước giải cơng việc trình tự thủ tục, không tùy tiện o Nhân dân quyền giám sát hoạt động cán bộ, công... thường xuyên cá nhân quyết, quan trọngtập thể II CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM Phải nêu phần sau: - CSHĐđiều nào? - CSLLtại có? Lịch sử điều
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan