Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai

7 87 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:45

SỬ DỤNG THUỐC TRONG THỜI KỲ MANG THAI Mục tiêu: -Nắm vững dược động học thuốc thời kỳ mang thai -Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý lúc mang thai DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA THUỐC Ở NGƯỜI MANG THAI • Hấp thu • Phân phối • Chuyển hóa • Thải trừ SỰ PHÂN PHỐI THUỐC QUA NHAU THAI - Bề mặt trao đổi chất - Lưu lượng máu tuần hoàn qua thai Những thuốc cấm dùng có thai tháng đầu • Thuốc chống gián phân ( điều trị ung thư) • Thuốc chống nơn • Thuốc chống động kinh • Thuốc chống sốt rét: Pirymethamin, nhóm aminoquinolein, quinin Những thuốc cấm dùng có thai tháng đầu • Thuốc đái tháo đường loại sulfamid • Thuốc chống co giật: Lithium có nguy gây sẩy thai -10% • Thuốc lợi tiểu loại Hg, spironolacton • Thuốc chống trầm cảm loại vòng • Thuốc xổ giun : Mebendazol Những thuốc cấm dùng có thai tháng cuối • Thuốc an thần kinh, • Reserpin • Chế phẩm thuốc phiện • Thuốc lợi tiểu : Nhóm thiazit, thải kali Những thuốc cấm dùng có thai • Thuốc kháng giáp tổng hợp • Hormon sinh dục, corticoid • Thuốc đồng hóa protein • Dẫn xuất có Iod • Vitamin A liều cao • Một số vaccin, ngoại trừ vaccin phòng sởi ... CỦA THUỐC Ở NGƯỜI MANG THAI • Hấp thu • Phân phối • Chuyển hóa • Thải trừ SỰ PHÂN PHỐI THUỐC QUA NHAU THAI - Bề mặt trao đổi chất - Lưu lượng máu tuần hồn qua thai Những thuốc cấm dùng có thai. .. Thuốc chống gián phân ( điều trị ung thư) • Thuốc chống nơn • Thuốc chống động kinh • Thuốc chống sốt rét: Pirymethamin, nhóm aminoquinolein, quinin Những thuốc cấm dùng có thai tháng đầu • Thuốc. .. sulfamid • Thuốc chống co giật: Lithium có nguy gây sẩy thai -10% • Thuốc lợi tiểu loại Hg, spironolacton • Thuốc chống trầm cảm loại vòng • Thuốc xổ giun : Mebendazol Những thuốc cấm dùng có thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai, Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai