Chăm sóc tiền sản giật

6 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:44

NHẬN ĐỊNH • SỰ HIỂU BIẾT •TỒN TRẠNG •CÁC DẤU HIỆU LS, CLS •CÁC CHẾ ĐỘ ĐIỀU TRỊ •CHẾ ĐỘ ĂN, NGHỈ, SINH HOẠT NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHĂM SÓC THIẾU KIẾN THỨC VỀ BỆNH CÁC RL HUYẾT ĐỘNG VÀ TIM MẠCH NGUY CƠ CHO MẸ NGUY CƠ CHO THAI LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SĨC CUNG CẤP THƠNG TIN, GIẢI THÍCH THEO DÕI TỒN TRẠNG GÍÚPBS TRONG KHI THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ THỰC HIỆN Y LỆNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHĂM SĨC CUNG CẤP THƠNG TIN VỀ BỆNH LÝ NÀY( DẤU HIỆU, DIỄN BIẾN, CÁC ĐIỀU TRỊ CÓ THỂ ÁP DỤNG ) GÍÚPBS TRONG KHI THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ THƠNG BÁO VÀ GIẢI THÍCH VỀ CÁC THỦ THUẬT CĨ THỂ LÀM CHO THAI PHỤ THEO DÕI TỒN TRẠNG THAI PHỤ, ĂN NGHỈ., CƠN GIẬT ( NẾU CÓ) CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ , THUỐC MEN CẤP CỨU THỰC HIỆN Y LỆNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI ,CHÍNH XÁC ĐÁNH GIÁ CHĂM SĨC CĨ HIỆU QUẢ KHÔNG HIỆU QUẢ ...NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHĂM SÓC THIẾU KIẾN THỨC VỀ BỆNH CÁC RL HUYẾT ĐỘNG VÀ TIM MẠCH NGUY CƠ CHO MẸ NGUY CƠ CHO THAI LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SĨC CUNG CẤP THƠNG TIN, GIẢI THÍCH THEO... THEO DÕI TỒN TRẠNG GÍÚPBS TRONG KHI THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ THỰC HIỆN Y LỆNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BỆNH LÝ NÀY( DẤU HIỆU, DIỄN BIẾN, CÁC ĐIỀU TRỊ CĨ THỂ ÁP DỤNG ) GÍÚPBS... TOÀN TRẠNG THAI PHỤ, ĂN NGHỈ., CƠN GIẬT ( NẾU CÓ) CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ , THUỐC MEN CẤP CỨU THỰC HIỆN Y LỆNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI ,CHÍNH XÁC ĐÁNH GIÁ CHĂM SĨC CĨ HIỆU QUẢ KHƠNG HIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Chăm sóc tiền sản giật, Chăm sóc tiền sản giật

Từ khóa liên quan