MT s HNG DN d AN MON HC

2 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:26

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC (HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG) I Đồ án thiết kế đường Nhiệm vụ: Lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơng trình Hệ Đại học (2 tín chỉ): Giao nhiệm vụ PA tuyến, khoảng km Hệ cao đẳng (1 tín chỉ): Giao nhiệm vụ PA tuyến, khoảng km TT Nội dung Hướng dẫn Thời gian Ghi với Hệ Cao đẳng Thuyết Đánh máy, - Theo hướng dẫn đồ án TN Xong 15 Như Đại học minh đóng - Có tính thủy văn độ cống, tuần thuyết minh A4 gia cố thượng hạ lưu, lập thành bảng lược bớt bảng thống kê; chương giả định - Bỏ phần tổng mức đầu tư độ cống để số so sánh phương án tuyến thiết kế đường đỏ Bản vẽ Vẽ tay Bình đồ 1/2000 1/5000 Xong Như Đại học A3 (đóng trước bỏ phần Trắc dọc (50m/cọc), tỉ lệ 1/200 quyển) tuần đầu thiết kế tay 1/2000 đường cong nằm Thiết kế đường cong nằm mặt cắt ngang (chuyển tiếp, mở rộng, siêu cao, tầm (nội dung đánh (*)) nhìn)* mặt cắt ngang (thuộc đường thẳng, nối siêu cao đường cong) tỉ lệ 1/100* Vẽ máy Kết cấu điển hình Xong Như Đại học (đóng trước 10 Khơng thiết kế Bình đồ trắc dọc, tỉ lệ 1/200 quyển) tuần đầu cống 1/2000 Tất mặt cắt ngang tuyến, tỉ lệ 1/100 Bảng khối lượng Có thể thay nội dung (*) thiết kế cống thoát nước tuyến Đánh giá Điểm Chấm khối lượng hồn thành Như Đại học trình, 30% mốc tuần, 10 tuần, 15 tuần Lấy trung bình cộng Điểm bảo Bảo vệ Như Đại học vệ, 70% II Đồ án Tổ chức thi công Nhiệm vụ: Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết cơng trình Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết đường (khoảng 1km) Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết mặt đường (khoảng 1km) Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết cống Thiết kế tổ chức thi công thi công chi tiết hạng mục khác (VD tường chắn, xử lý đất yếu ) TT Nội dung Thuyết minh Bản vẽ Đánh giá Hệ Đại học (2 tín chỉ) chọn nội dung Hệ cao đẳng (1 tín chỉ) chọn nội dung Hướng dẫn Thời gian Thời gian Đánh máy, đóng A4 Tập vẽ thiết kế kỹ thuật công trình - Như hướng dẫn DATN - Nếu làm phần có điều phối đất - Làm nội dung cần vẽ thiết kế đó, có bảng khối lượng; - Đúng yêu cầu kỹ thuật (tỉ lệ, font, size, khung vẽ…); - Đóng A3 Tập vẽ - Như hướng dẫn DATN; thiết kế tổ - In A3 kéo dài, gồm vẽ chức thi thiết kế TCTC tổng thể công thi hai vẽ TKTCTC TC công chi tiết chi tiết cơng trình); cơng trình - Đúng u cầu kỹ thuật (tỉ lệ, font, size, khung vẽ…) Điểm q Chấm khối lượng hồn thành trình, 30% mốc tuần, 10 tuần, 15 tuần Lấy trung bình cộng Điểm bảo Bảo vệ vệ, 70% Xong trước tuần Ghi với Hệ Cao đẳng Nếu làm phần đường bỏ phần điều phối đất Như Đại học Xong trước Như Đại học 10 15 tuần khơng có thiết kế tổ chức thi cơng tổng thể (giả định thời gian để TKTCTC TC chi tiết cơng trình) Như Đại học Như Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: MT s HNG DN d AN MON HC, MT s HNG DN d AN MON HC