Bai tap mo phong su dung ansoft designer

1 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:22

Cantho University Đồ án môn học Học phần: KT Siêu cao tần (CT389) Học kỳ I, Năm học 2012-2013 -o0o - Cho mạng cửa Hình Mạch in sử dụng loại FR-4 có thơng số mơ tả Hình 1/ Sử dụng phần mềm Ansoft Designer SV để vẽ mô thông số tán xạ S mạng cửa Cho biết f0 = 2,45 GHz, Z0 = 50 Ω 2/ Vẽ đồ thị biểu diễn trở kháng ngõ vào Port 1, trở kháng Port Port theo tần số Lưu ý: - l1 có chiều dài tùy ý - Trong trình vẽ mạch, chiều dài l2 l3 tăng thêm đoạn kλ/2 (với k = 1, 2, 3, …) miễn đảm bảo độ khác biệt l2 l3 λ/2 - Dải tần số khảo sát : 500 MHz ~ GHz Z0 l2 = λ/4 d = mm Z0 Port Port l1 Port Z0 l3 = 3λ/4 Hình 1: Mạng cửa h = 1.6 mm εr = 4.4 Loss tangent = 0.022 Hình 2: Mạch in lớp CBGD: Lương Vinh Quốc Danh Lớp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap mo phong su dung ansoft designer , Bai tap mo phong su dung ansoft designer