DI MI PHNG PHAP DY VA HC MON DC h

6 13 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:37

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC MÔN ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH I ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận: Ngày nay, tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp khơng thể thiếu tồn giới Một tiếng Anh khẳng định vai trò tầm quan trọng đời sống trường học vấn đề nâng cao chất lượng dạy học môn ngoại ngữ lại trở nên quan trọng Nhiều năm trở lại đây, việc đổi phương pháp dạy - học vấn đề quan tâm bàn luận sôi nổi, đặc biệt môn tiếng Anh - môn phải đầu đổi Làm để sinh viên học tiếng Anh cách chủ động sử dụng cách thành thạo vấn đề mà giảng viên cần phải quan tâm Chúng ta biết học Tiếng Anh không đơn học ngơn ngữ, mà phải sử dụng ngơn ngữ để tìm hiểu đất nước, người văn hóa khác giới Muốn sử dụng thành thạo ngơn ngữ người học phải rèn luyện bốn kĩ bản: Nghe, Nói, Đọc, Viết Trong đó, kĩ Đọc giữ vai trò định tách rời ba kĩ lại Kĩ đọc cần thiết q trình tiếp thu ngơn ngữ Nếu sinh viên hiểu nhiều họ đọc, đọc nhiều, họ lĩnh hội nhiều Việc đọc có ảnh hưởng tích cực đến khả phát triển vốn từ vựng, khả đánh vần kả viết sinh viên Các văn đọc hiểu văn mẫu phù hợp hữu ích cho sinh viên q trình thực hành kĩ viết Ở giai đoạn khác nhau, giảng viên khuyến khích sinh viên tập trung vào từ vựng, ngữ pháp hay dấu chấm câu Các tài liệu đọc dùng để minh họa cho cách thành lập câu, đoạn hay văn Từ sinh viên tự viết nên văn tốt dựa văn mẫu Ngồi ra, tài liệu đọc hiểu có chọn lọc đem đến chủ đề hay, tạo hứng thú cho sinh viên tìm tòi, thảo luận phát triển khả nghe-nói (Hammer, 2007) Cơ sở thực tiễn: 2.1 Đối với sinh viên: Trong việc đổi phương pháp dạy học sinh viên đóng vai trò trung tâm hoạt động dạy học giảng đường đại hoc Chất lượng học phụ thuộc nhiều vào lực, tính chủ động tích cực sinh viên Trong q trình dạy kĩ đọc hiểu cho sinh viên, nhận thấy số điểm hạn chế sau: – Đa số sinh viên chưa nhận thức tầm quan trọng việc học tiếng Anh thời kỳ hội nhập, khơng chủ động, tích cực học tập Ý thức tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện thấp – Nhiều sinh viên chưa quan tâm mức đến kĩ đọc hiểu suy nghĩ học tiếng Anh cần giao tiếp đủ – Khối lượng từ vựng tích lũy sinh viên khiêm tốn, cộng với kiến thức tảng hiểu biết nhiều hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến khả phán đoán nắm bắt nội dung đọc – Sinh viên thường khơng thích đọc hiểu khơng có nhiều hoạt động giao tiếp môn học khác – Hầu hết sinh viên chưa nắm kĩ thuật đọc hiểu, ví dụ như: + Đọc cố gắng dịch từ một; quan tâm đến từ mà khơng sâu tìm hiểu nội dung đọc + Chú ý nhiều đến chi tiết nhỏ dẫn đến bỏ qua ý quan trọng + Tâm lý ngại đọc đọc dài, nhiều từ Từ dẫn đến tình trạng cảm thấy chán nản làm đọc hiểu gây tâm lý thụ động, khó tiếp thu học mơn đọc hiểu 2.2 Đối với giảng viên: Khơng sinh viên mà thân giảng viên gặp phải nhiều khó khăn trình giảng dạy Cụ thể: – Sự chênh lệch lực sinh viên lớn Ngoại trừ số lớp thi xếp lớp đầu vào, hầu hết sinh viên lớp lại có sức học khơng đồng đều, gây trở ngại lớn cho giảng viên trình truyền đạt kiến thức – Có nhiều sinh viên lớp, giảng viên khó bao qt tất đối tượng sinh viên – Có nhiều đọc nội dung dài nên giảng viên thường phải dạy lướt số phần, không giúp đỡ sinh viên trình rèn luyện kĩ đọc – Khơng có nhiều thời gian để sử dụng câu hỏi gợi mở, không khai thác lực khả tư sinh viên – Giảng viên chưa trọng hướng dẫn cho sinh viên luyện tập kĩ thuật đọc hiểu – Giảng viên chưa chủ động tạo hứng thú cho sinh viên trình giảng dạy – Nguồn tài liệu tham khảo nhiều hạn chế Từ khó khăn thực tế q trình giảng dạy, tơi ln cố gắng tìm tòi, thảo luận trao đổi để tìm giải pháp khác nhằm khắc phục tình trạng Trong học kỳ vừa qua điều chỉnh số nội dung hạn chế số đọc hiểu sách giáo trình cho phù hợp với lực trình độ sinh viên nhằm khai thác điểm mạnh hạn chế mặt yếu II NỘI DUNG: Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu kĩ đọc hiểu: Để giúp sinh viên phát triển kĩ đọc có hiệu quả, trước hết giảng viên cần giúp sinh viên phân biệt kĩ đọc sử dụng việc dạy học ngoại ngữ Brown (2001) chia hoạt động lớp học đọc hiểu theo sơ đồ sau (trang 312): Classroom reading performance Oral Silent Extensive Intensive Linguistic Content Skimming Scanning Global 1.1 Đọc to đọc thầm: a) Đọc to (Oral reading): Đơi lớp học, giảng viên yêu cầu sinh viên đọc to đoạn văn đọc hiểu với mục đích truyền đạt lại thơng tin người khác viết Kĩ thường giúp sinh viên rèn luyện cách phát âm sử dụng cách để giúp sinh viên tập trung vào trích đoạn định đọc Tuy nhiên, hoạt động để luyện tập kĩ đọc hiểu sử dụng nhiều dễ gây tình trạng tập trung cho sinh viên khác sinh viên yêu cầu đọc to b) Đọc thầm (Silent reading): Theo Brown (2001), đọc thầm chia thành loại “đọc sâu” (intensive reading) “đọc rộng” (extensive reading) “Đọc sâu” (intensive reading) hoạt động thường sử dụng môi trường lớp học, nhằm giúp sinh viên trọng đến chi tiết liên quan ngôn ngữ học (linguistic) ngữ nghĩa học (sementic) nhằm tìm hiểu nội dung (content) đọc “Đọc rộng” (extensive reading) thường giúp sinh viên “giải quyết” đọc dài Các hoạt động đọc hiểu bên ngồi lớp học mà sinh viên sử dụng kĩ đọc lướt để lấy ý (skimming), đọc để lấy thông tin cần thiết (scanning) để tìm ý nghĩa chung (global meaning) từ đọc dài xem hình thức “đọc rộng” 1.2 Đọc phân tích đọc tổng hợp: Hammer (2007) chia kĩ đọc hiểu thành ba loại: a) Đọc để lấy thông tin cần thiết (scanning): Với kĩ này, sinh viên không cần đọc chữ hay dòng mà cần “quét” (scan) qua đọc cách nhanh chóng để tìm thơng tin cần thiết phục vụ cho mục đích b) Đọc để lấy ý (skimming): Khi sử dụng kĩ này, sinh viên cần đọc lướt qua nội dung để nắm ý đọc c) Đọc phân tích để hiểu nội dung chi tiết để nghiên cứu (reading for detailed comprehension): Khác với kĩ nói trên, kĩ giúp sinh viên tập trung vào chi tiết nhỏ văn mà họ đọc Tóm lại, đọc văn tiếng Anh, câu hỏi hữu ích mà sinh viên cần đặt hướng dẫn giảng viên là: – Đọc để làm gì? (Why you read?) – Đọc nào? (How to read?) – Mục đích đạt sau đọc gì? (What goals you want to get after reading?) Thực tiến trình dạy kĩ năng: Để việc đọc có kết tốt, tiến trình dạy đọc thường tiến hành qua giai đoạn: trước đọc (pre-reading), đọc (while reading) sau đọc (postreading) 2.1 Các hoạt động trước đọc (Pre-reading activities): – Gây hứng thú, tạo ý từ sinh viên: Trong giai đoạn giảng viên đặt số câu hỏi gợi mở liên quan đến nội dung đọc tới nhằm gây tò mò, lơi sinh viên tham gia tìm hiểu Giảng viên bắt đầu số trò chơi, tạo hứng khởi, thích thú cho em trước vào học – Thiết lập ngữ cảnh: giảng viên cần giới thiệu tổng quát chủ đề mà sinh viên đọc, dùng kiện có liên quan đến kinh nghiệm sống em để giúp em đoán trước nội dung đọc Không dùng biện pháp diễn giảng thơng thường, giảng viên linh động đưa câu hỏi gợi ý để em tự tìm hướng trả lời Nếu khơng giảng viên tận dụng loại đồ dùng trực quan sẵn có tranh ảnh, mơ hình đơn giản để giúp em đưa phán đốn xác Những phán đốn cá nhân nhóm cặp, chưa xác, khơng ngồi mục đích dắt dẫn em vào học – Liên kết học trước với học hiên nhằm củng cố cũ giới thiệu cho em Ngồi liên kết nội dung đọc với ví dụ minh chứng cụ thể sống, xã hội… – Tạo nhu cầu, lí do, mục đích việc đọc: điều quan trọng mà giảng viên bỏ qua Một sinh viên hiểu rõ mục đích lợi ích mà đọc đem lại cho em sau đọc chắn em tâm đến học không từ chối hợp tác với giảng viên trình học – Giới thiệu trước từ cần thiết: trước cho sinh viên đọc bài, giảng viên cần lưu ý từ vựng khó, ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung đọc mà em khó đốn nghĩa q trình đọc – Gợi ý, hướng ý vào điểm đọc: đọc, đọc dài, thường có nhiều nội dung Giảng viên cần giúp đỡ em tập trung vào nội dung quan trọng đọc Các hoạt động giai đoạn thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế lớp học trình độ sinh viên Giảng viên linh động thực một, hai hay nhiều hoạt động giai đoạn tùy vào thời lượng giảng trình độ sinh viên 2.2 Các hoạt động đọc (While-reading activities): Trong giai đoạn giảng viên rèn luyện kĩ đọc hiểu sinh viên qua thủ thuật gợi ý số hoạt động liên quan đến nội dung học Đây lối mở để dẫn dắt sinh viên vào cách tự nhiên, khơng gò bó giúp em nắm bắt nội dung thấu đáo – Vừa đọc vừa thực tập: + Trong dạy đọc giảng viên xen kẽ số câu hỏi nhằm hướng dẫn sinh viên đọc hiểu nội dung thông tin đồng thời biết khả học tập sinh viên từ giảng viên giải thích thêm chi tiết chưa rõ Vì nội dung câu hỏi cần phải hướng ý sinh viên đến ý giúp em hiểu rõ ý nghĩa đọc Không nên đặt câu hỏi dài khó để đánh đố sinh viên + Trong giai đoạn này, giảng viên tổ chức lớp thành nhiều hoạt động theo nhóm từ sinh viên trở lên để thảo luận câu trả lời Bằng cách này, tất sinh viên lớp phải tham gia hoạt động có hội làm việc chung, giúp đỡ lẫn Hình thức trả lời viết nói.Việc trả lời nói thời gian nhiều giảng viên áp dụng Nhưng lớp đơng, giảng viên gặp nhiều khó khăn việc kiểm soát sinh viên xem liệu tất em có hiểu hay khơng nên hình thức viết câu trả lời giúp sinh viên có nhiều thời gian để suy nghĩ, giúp giảng viên kiểm tra cách dùng từ sinh viên có hiệu hay khơng Tuy nhiên, hình thức nhiều thời gian nên giảng viên nên khuyến khích sinh viên viết câu trả lời ngắn, mục đích tập nhằm kiểm tra mức độ hiểu đọc + Một số tập phổ biến:  Hỏi trả lời (Answer the Questions)  Đọc điền vào chỗ trống (Gap filling)  Câu Đúng/Sai (T/F statements)  Chọn câu trả lời (Multiple choice)  Nối hai cột với nhu (Matching)  … – Tùy vào mục đích mức độ khó dễ đọc mà giảng viên thay đổi cách khai thác nội dung đọc từ vựng có – Sinh viên tự sửa bài, nhận xét cho nhau, tự sửa cho cách đọc lại nhằm phát triển kĩ đọc Điều quan trọng giảng viên phải luôn động viên, khích lệ em sinh viên trình học tập, cho em lời khuyên hữu ích, chỗ em cần khắc phục dựa tiêu chí góp ý xây dựng (constructive feedbacks) 2.3 Các hoạt động sau đọc (Post- reading activities): Để kiểm tra mức độ đọc sâu hiểu rộng sinh viên, giảng viên thiết kế giảng theo nhiều phương pháp khác cho phù hợp: – Luyện tập củng cố cấu trúc, nội dung – Liên hệ thực tế – Chuyển hóa vốn kiến thức, nhận thức thông tin, liệu vừa nhận qua đọc – Luyện tập: tóm tắt nội dung bài(summarize), thực vấn dựa vào nội dung (interview), thảo luận nội dung đọc (disscuss)… Một số cách khai thác đọc để rèn luyện phát triển kĩ đọc hiểu: – Giảng viên cần phải điều chỉnh phương pháp giảng dạy cách sử dụng thêm giáo cụ trực quan hình ảnh, video, trình chiếu powerpoint… Giảng viên nên điều chỉnh cách dẫn nhập, cách giải thích lựa chọn dạng tập, hoạt động, nhiệm vụ… cho phù hợp với trình độ tình hình thực tế lớp học, – Chọn tài liệu: + Một nội dung quan trong việc chọn tài liệu nội dung đọc phải đảm bảo tính xác quy chuẩn cấu trúc, từ vựng Ngoài ra, nội dung đọc phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu học tập sinh viên + Giảng viên điều chỉnh đọc cách bỏ bớt nội dung xa rời thực tế địa phương, xếp lại, thay thế, kết hợp thêm vào nội dung cần thiết để giúp em có nhìn thấu đáo chủ đề đọc…Tất điều chỉnh giảng viên phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với trình độ sinh, chủ đề học không vi phạm cắt xén chương trình – Đa dạng hóa dạng tập bổ sung tài liệu tham khảo cho sinh viên Giảng viên khuyến khích sinh viên đọc thêm nhằm mở rộng kiến thức cho em cách giao thêm tập nhà, tập nghiên cứu, thuyết trình… cho em – Tuy nhiên để chuẩn bị tốt cho giảng người dạy phải luôn tự trau dồi, bồi dưỡng nâng cao trình độ thân cách thường xuyên liên tục – Hướng dẫn thủ thuật (tips), chiến lược (strategies) làm bài: Đây việc làm quan trọng mà giảng viên khơng thể bỏ qua Bởi dù giảng viên có dạy nhiệt tình đến đâu, nội dung giảng có phong phú đến đâu, sinh viên học tập có hào hứng say mê đến đâu mà khơng ý đến kĩ đọc kết em đạt theo mong muốn Vì thế, cần thiết phải rèn luyện cho sinh viên phát triển kĩ đọc để em có niềm say mê học môn – Kiểm tra kiến thức rút kinh nghiệm: Đây giai đoạn quan trọng trình luyện kĩ đọc, hoạt động kiểm tra giúp giảng viên đanh giá khả tiếp thu kiến thức sinh viên đạt đến mức độ nào.Việc rút kinh nghiệm sau kiểm tra cần thiết Từ lần rút kinh nghiệm này, sinh viên nhận yếu phần để khắc phục III KẾT LUẬN: Kết quả: Sau thời gian băn khoăn trăn trở với việc đổi phương pháp giảng dạy, thu kết tương đối khả quan: – Có thể thấy việc đổi phương pháp giảng dạy kĩ đọc hiểu giúp em sinh viên tập trung trình học – Nội dung đọc chọn lọc kĩ lưỡng giúp học bớt nhàm chán trở nên hào hứng, đạt hiệu cao Nói tóm lại để thành cơng dạy Tiếng Anh nói chung dạy kĩ đọc nói riêng, đòi hỏi giảng viên phải biết kết hợp hài hoà, khéo léo bước lên lớp với với lượng kiến thức sách giáo trình Để làm cho dạy thêm sinh động, phương pháp giảng dạy cụ thể, giảng viên nên sử dụng tranh ảnh minh hoạ, giáo cụ trực quan tập thực tế Ngoài ra, để tạo thêm hứng thú học tập cho sinh viên, giảng viên kể mẩu chuyện liên quan đến học gợi mở cho sinh viên nội dung trước đọc Kiến nghị đề xuất: – Đối với nhà trường: cung cấp thêm số đầu sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tạo điều kiện cho giảng viên có thêm nguồn tư liệu tham khảo, bổ sung vào giảng – Đối với giảng viên: tự trau dồi kĩ năng; chủ động giảng dạy đổi phương pháp; cập nhật thông tin, làm phong phú sinh động nội dung giảng; khuyến khích sinh viên hình thành thói quen đọc sách; hướng dẫn sinh viên chọn lọc tài liệu tham khảo khích lệ sinh viên tự đọc nhà cách cho điểm cộng hay tập nhà… – Đối với sinh viên: nâng cao tinh thần tự học, tự tìm tòi thêm tài liệu tham khảo: chủ động tìm kiếm thơng tin, trau dồi từ vựng mở rộng kiến thức đời sống, xã hội… IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Brown, H D (2001) Teaching by principles: An interactive approach to language pedadogy New York: Addision Wesley Longman Hammer, J (2007) How to Teach English Harlow: Pearson Education Limited Người viết: ThS Đoàn Thị Thu Hà Đơn vị cơng tác: Trường Đại Học Thái Bình Dương, TP Nha Trang, Khánh Hòa Số điện thoại: 0914485521 Email: dttha@pou.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: DI MI PHNG PHAP DY VA HC MON DC h , DI MI PHNG PHAP DY VA HC MON DC h