CHUYEN NGANH QUN TR KINH DOANH

4 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Chương trình đào tạo: Quản trị Kinh doanh Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ quản trị kinh doanh 23.1 Mục tiêu đào tạo 23.1.1 Mục tiêu chung Kết thúc khóa đào tạo thác sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh người học có kiến thức kĩ cần thiết để trở thành nhà quản lý thành công tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh khác nhau; cán có lực nghiên cứu giảng dạy viện nghiên cứu, trường đại học cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xu hội nhập quốc tế Chương trình tạo hội để người học có thể: Nắm vững kiến thức kĩ chuyên sâu chức quản trị kinh doanh Cập nhật hoàn thiện kĩ lãnh đạo, kĩ làm việc theo nhóm kỹ giám sát; đồng thời, hồn thiện kỹ giao tiếp, thuyết trình, suy luận có tính phê phán Hồn thiện khả đưa định phù hợp với đạo đức luật pháp Phát triển khả thực thi trách nhiệm mơi trường kinh doanh có tính hội nhập tồn cầu đầy biến động 23.1.2 Mục tiêu cụ thể Kết thúc khóa đào tạo thác sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh người học định hướng hoạt động tổ chức, doanh nghiệp với tư cách chuyên gia tư vấn kinh doanh nhà quản lý cấp khác Ngoài kiến thức kỹ chung chương trình có nhiệm vụ trang bị chuyên sâu cho người học kiến thức kĩ về: Nhận dạng hội kinh doanh, huy động tổ chức nguồn lực để thực thành hội Xây dựng mơ hình tổ chức phù hợp với đặc điểm kinh doanh hoạch định chiến lược kinh doanh Nhận dạng giải kịp thời vấn đề nẩy sinh thực tiễn sản xuất kinh doanh sở sử dụng có hiệu nguồn lực hữu hạn tổ chức Làm chủ kĩ lãnh đạo, kĩ định để đương đầu với biến động thường nhật môi trường kinh doanh 23.2 Thời gian đào tạo Khóa đào tạo theo thiết kế 1,5-2,5 năm (3 học kỳ chính) theo quy chế đào tạo tín 23.3 Đối tượng tuyển sinh Những cá nhân sau thuộc đối tượng tuyển sinh học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Bách khoa Hà Nội: 23.3.1 Về văn A Tốt nghiệp đại học quy trường cơng lập khối ngành kinh tế quản lý hệ năm B Tốt nghiệp đại học quy trường cơng lập khối ngành kinh tế quản lý hệ năm C Tốt nghiệp đại học chức trường công lập tốt nghiệp đại học quy trường đại học ngồi cơng lập khối ngành kinh tế quản lý D Tốt nghiệp đại học quy trường công lập ngành khác với khối kinh tế quản lý E Tốt nghiệp đại học chức trường đại học cơng lập quy trường ngồi cơng lập ngành khác với khối kinh tế quản lý 23.3.2 Về học lực kinh nghiệm: - Với loại A B học lực loại trung bình, phải có năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ - Với loại D, phải có năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ - Với loại C E học lực đạt loại trở lên phải có năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ - Với loại C E học lực đạt loại trung bình phải có năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ năm kinh nghiệm làm việc trở lên đồng thời cán quản lý tổ chức/doanh nghiệp 23.3.3 Về yêu cầu học chuyển đổi: - Học viên nhóm D, E phải học chuyển đổi kiến thức trước làm hồ sơ dự thi đầu vào, phải cấp chứng hồn thành chương trình chuyển đổi kiến thức dự thi - Khối lượng kiến thức chuyển đổi tương đương với 18 Tín 23.4 Cấu trúc chương trình đào tạo: Nội dung Định hướng ứng dụng (55TC) Phần Kiến thức chung (Triết học) Phần Kiến thức chuyên ngành bắt buộc Kiến thức sở chuyên Kiến thức chuyên ngành tự chọn ngành Phần Luận văn 25 20 23.5 Danh mục học phần chuyên ngành NỘI DUNG Kiến thức chung Học phần bắt buộc MÃ SỐ SS6011 FL6010 EM6010 EM6020 EM6030 EM6040 TÊN HỌC PHẦN Triết học Tiếng Anh Kinh tế học vi mô nâng cao Kinh tế học vĩ mô nâng cao Lãnh đạo quản lý Các phương pháp định lượng TÍN CHỈ KHỐI LƯỢNG 3 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(1,5-0-1-8) EM6050 EM6060 EM6100 EM6110 EM6240 EM6070 EM6080 EM6090 EM6120 EM6130 EM6140 EM6150 EM6160 EM6200 EM6210 EM6220 Học phần tự chọn EM6230 EM6250 EM6260 EM6270 EM6280 LV6002 Luận văn quản lý Quản trị Marketing II Quản trị nguồn nhân lực Quản trị chiến lược nâng cao Tài doanh nghiệp II Kế tốn Quản trị nâng cao Quản trị hành vi tổ chức Quản lý dự án II Quản trị Tác nghiệp Quản lý Chất lượng Tổng thể Hệ thống thông tin chiến lược Marketing dịch vụ II Marketing quốc tế II Hành vi người tiêu dùng II Phương pháp nghiên cứu KH Nghiên cứu Marketing II Mơ hình định Quản lý chuỗi cung cấp tồn cầu Chiến lược Quản lý cơng nghệ Thương mại quốc tế Văn hóa Kinh doanh Các vấn đề pháp lý KD Khóa luận tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) 2 2 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 8(0-2-15-40) 23.6 Danh mục học phần chuyển đổi kiến thức Danh mục chương trình chuyển đổi trước thi tuyển NỘI TÍN ĐÁNH GIÁ KHỐI MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN DUNG CHỈ LƯỢNG EM3110 Kinh tế học vĩ mô KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) EM3210 Marketing KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) Chuyển EM3500 Nguyên lý kế toán KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) đổi EM3510 Tài tiền tệ KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) EM4418 Quản lý sản xuất KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) EM4436 Quản lý dự án KT(0.3)-T(0.7) 3(3-0-0-6) 23.7 Kế hoạch học tập chuẩn Học kỳ I 18 TC Học kỳ II 16 TC EM6010 Kinh tế học Vi mô nâng cao EM6110 Tài doanh 3(3-0-0-6) nghiệp II EM6240 Kế tốn quản trị nâng 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) cao EM6020 Kinh tế học Vĩ mô nâng cao 3(3-0-0-6) SS6010 Triết học 2(1,5-1-0-6) Các học phần tự chọn (10 TC) EM6030 Lãnh đạo quản lý Các phương pháp định lượng EM6040 quản lý EM6050 Q 3(3-0-0-6) EM6060 Quản trị nguồn nhân lực Học kỳ III 2(2-0-0-4) 15TC 2(2-0-0-4) 3(3-0-0-6) EM6100 Quản trị chiến lược nâng 3(3-0-0-6) cao Các học phần tự chọn (12 TC) LV6002 Khóa luận tốt nghiệp 8(0-2-15-40) Các chương trình định hướng chuyên sâu: Học viên sau hồn tất mơn học bắt buộc chung cho định hướng nghiên cứu ứng dụng lựa chọn lĩnh vực học tập nghiên cứu chuyên sâu theo chương trình sau đây: + Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh "chuyên ngành Chiến lược Tổ chức" Học viên phải hoàn thành 18 tín tự chọn có tín (3 học phần) lựa chọn từ học phần: EM6080, EM6090, EM6120, EM6130, EM6140, EM6210, EM6230 + Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh " Học viên phải hồn thành 18 tín tự chọn có tín (3 học phần) lựa chọn từ học phần: EM6120, EM6140, EM6150, EM6160 + Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh "chuyên ngành Quản lý sản xuất" Học viên phải hồn thành 18 tín tự chọn có tín (3 học phần) lựa chọn từ học phần: EM6080, EM6090, EM6120, EM6220, EM6230
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN NGANH QUN TR KINH DOANH , CHUYEN NGANH QUN TR KINH DOANH