Chng 2

4 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

Chương 1: Quá trình dạy học I Khái niệm chung trình dạy học (QTDH) Khái niệm Quá trình dạy học chuỗi liên tiếp hoạt động dạy hoạt động học , hoạt động người dạy người học đan xen tương tác với khoảng không gian thời gian định, nhằm thực nhiệm vụ dạy học Dấu hiệu QTDH Dạy học dạng hoạt động đặc thù xã hội, nhằm mục đích truyền thụ lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, giúp hình thành phát triển nhân cách người học Trong diễn hoạt động đan xen : dạy học Hoạt động học: chủ thể người học, hướng vào đối tượng học (học sinh, sinh viên,…), tiếp nhận chuyển hóa nó, biến thành riêng, qua phát triển thân người học (Kiến thức tiếp nhận người học họ tiếp nhận theo cách khác nhau, khả tiếp thu chuyển tải kiến thức, kỹ cá nhân khác nhau.) Hoạt động dạy: chủ thể người dạy, hướng vào đối tượng dạy Vai trò tính chất hoạt động dạy vị người dạy tùy thuộc vào đối tượng hoạt động dạy ( Ví dụ học sinh cấp 1: người dạy người trực tiếp, quan trọng điều khiển trình dạy học Với sinh viên người dạy giữ vai trò người định hướng, điều chỉnh trình dạy học.) Hai hoạt động tiến hành thể QTDH nội dung dạy học ( NDDH) NDDH yếu tố khách quan, định tiến trình phương pháp hoạt động dạy học ( Ví dụ học kiến thức bản, người dạy sử dụng phương pháp truyền thống + hoạt động nhóm Khi học kỹ năng, người dạy kết hợp nhiều phương pháp khác diễn thuyết, tổ chức hoạt động,…) Kết QTDH biến đổi người học đặc tính đó(kiến thức, khả năng, thái độ) xác định trước ứng với NDDH, tức thực mục tiêu dạy học QTDH Một QTDH phải tiến hành khoảng không gian thời gian định ( khóa dạy, bài, …) chịu chế ước điều kiện kinh tế - xã hội – văn hóa định (QTDH phải q trình học tập kiểm sốt điều khiển Tóm lại, QTDH giúp hình thành phát triển nhân cách người học Đó vận động đan xen q trình: dạy học khoảng khơng gian, thời gian định Hình 1: Dấu hiệu trình dạy học Đặc trưng trình dạy học II Hoạt động dạy – học có đặc trưng sau: III Thể vai trò chủ đạo giáo viên Là hoạt động có mục đích rõ ràng Có nội dung, chương trình kế hoạch cụ thể Diễn môi trường định ( lớp học, phòng thí nghiệm, …) Sử dụng phương tiện đa dạng ( ngôn ngữ, thiết bị, tài liệu) Đa dạng hoạt động: nhận thức, trí tuệ, vận động, thao tác, … Kết hoạt động dạy đánh giá thông qua kết hoạt động học tập Nội dung dạy học Khái niệm NDDH thành tố quan trọng QTDH, tập hợp, hệ thống kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học cơng nghệ, kỹ năng, nhằm hình thành phát triển phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu XH trình độ mong đợi Các thành tố NDDH NDDH bao gồm: - Hệ thống tri thức Đó kiến thức vật, tượng, chất - quy luật vận động giới tự nhiên, người xã hội Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho trình học tập làm việc sau kỹ thuyết trình, kỹ hợp tác, kỹ kiểm sốt cảm xúc, kỹ - xử lý tình huống,… Hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo bồi đưỡng qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chng 2 , Chng 2