BN TIN KHOA HC VA GIAO DC KINH NGHIM

3 18 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2014 KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ThS Hà Thị Thùy Dương Học viện Chính trị khu vực IV Tóm tắt Giảng dạy môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin theo học chế tín đòi hỏi người giảng viên phải biết phát huy việc tự học, tự nghiên cứu sinh viên Tuy nhiên, môn học coi khó, giảng viên giải thích chưa hiểu việc tự học, tự nghiên cứu khó khăn Chính vậy, viết đưa số kinh nghiệm mà người giảng viên áp dụng để giảng dạy mơn học theo học chế tín việc soạn giảng giáo án, giới thiệu hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực… Nếu giảng viên tích cực áp dụng kinh nghiệm này, chắn việc giảng dạy môn học đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc đào tạo theo học chế tín Abstract Experience of teaching principles of Marxism - Leninism according to the credit system Teaching principles of Marxism - Leninism subject according to the credit system requires the trainer to know how to promote self - learning and self-studing of students However, this subject is once considered difficult, instructors explain but students don’t understand so the self-studying of students is very difficult Therefore, the article gives some experiences that teachers can use to teach this subject according to the credit system in preparation of lesson plans, introduction and guide the students read the material, using positive training methods If teachers actively apply this experience, make sure how to teach this subject will satisfy the requirements, principles of training credit system M ôn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm ba phận chủ nghĩa Mác – Lênin Triết học, Kinh tế trị Chủ nghĩa xã hội khoa học Là môn học bắt buộc chương trình đại học, nhiên, mơn học ln bị sinh viên coi khó hiểu, trừu tượng, nghe giải thích khó hiểu tự học mà hiểu khó khăn Chính vậy, trường đại học chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín với phương châm “lấy người học trung tâm”, việc làm để phát huy tính tích cực, hiệu người học việc tự học môn học thách thức giảng viên giảng dạy Chính vậy, viết mong muốn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin để phát huy tính tích cực học tập sinh viên Tự học, tự nghiên cứu trở thành yêu cầu bắt buộc sinh viên học tập theo học chế tín Thực tế cho thấy nhiều sinh viên từ trường phổ thơng bước vào đại học ngỡ ngàng với phương pháp tự học Do đó, giảng dạy mơn học này, tính khái qt, trừu tượng hóa cao, số giảng viên nặng truyền thụ kiến thức mà chưa ý tổ chức, hướng dẫn hoạt động tự học cho sinh viên Vì vậy, để sinh viên có điều kiện khả tự học, tự nghiên cứu môn học này, người giảng viên cần ý số hoạt động sau: Thứ nhất, việc soạn giảng (chuyên đề) môn học Xây dựng giáo án giảng kế hoạch giảng dạy cho học bước quan trọng mà người giảng viên bỏ qua Trong điều kiện thời lượng lên lớp môn học không nhiều, kế hoạch giảng mà giảng viên xây dựng cần xác định rõ nội dung thiết phải giảng cho sinh viên nội dung cho sinh viên tự nghiên cứu Thực tế số giảng viên không phân biệt rõ điều Khi thời gian dành cho việc giảng dạy bị giảm theo học chế tín chỉ, họ giảng bình thường theo trình tự nội dung, phần khơng kịp trình bày cho sinh viên đọc tài liệu Điều gây khó khăn cho sinh viên trình tự nghiên cứu Phần phải giảng phần cho sinh viên tự nghiên cứu tùy tiện mà phải có suy xét thấu đáo Trong đó, nguyên tắc cần quán triệt phần giảng phải phần kiến thức cốt lõi, mà sinh viên định phải nắm tiếp tục nghiên cứu sâu phần tự học phần mà sinh viên phát triển từ kiến thức tảng Ví dụ, học phép biện chứng vật, khái niệm, nội dung nguyên lý, quy luật, cặp phạm trù người giảng viên phải phân tích rõ cho sinh viên hiểu, giảng viên rút ý nghĩa phương pháp luận cho nguyên lý, phạm trù đầu tiên, ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý, quy luật phạm trù phép biện chứng vật cho sinh viên tự nghiên cứu BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC Thứ hai, giới thiệu hướng dẫn đọc tài liệu học tập cho sinh viên Tài liệu học tập giúp sinh viên lĩnh hội kiến thức lớp dễ dàng sở cho việc tự nghiên cứu họ Do đó, sinh viên cần phải đọc nghiên cứu tài liệu trước sau lên lớp Tuy nhiên, với bùng nổ thông tin Internet sách, báo, tạp chí,… việc lựa chọn tài liệu cần thiết cho môn học, tài liệu phải đọc trước tài liệu đọc sau sinh viên việc khó khăn Vì vậy, người giảng viên kiến thức sâu sắc môn học cần định hướng cho sinh viên Người giảng viên cần giới thiệu cho sinh viên tài liệu bắt buộc phải đọc tài liệu tham khảo thêm cho chuyên đề mơn học Đọc tài liệu mà khơng có định hướng cụ thể sinh viên bị phân tán theo khối lượng tri thức đồ sộ mà tài liệu cung cấp rốt không hiểu sâu vấn đề cụ thể Vì vậy, tài liệu, giảng viên cần hướng dẫn cụ thể sinh viên cần hướng đến nội dung đọc tài liệu để việc đọc tài liệu có hiệu Thậm chí, giảng viên u cầu sinh viên có sổ học tập ghi lại ý theo nội dung định hướng trước giảng viên đọc tài liệu Những yêu cầu nội dung cần phải nắm tài liệu cần phải theo cấp độ từ đến nâng cao Việc nghiên cứu tài liệu chuyên đề cần phải diễn trước sau lên lớp chun đề Vì vậy, giảng viên cần tường minh cho sinh viên biết tài liệu cần đọc trước lên lớp, cần nắm nội dung tài liệu đọc sau lên lớp, cần nắm nội dung Hiện nay, điều kiện trường đại học chưa có đủ tài liệu cho tất sinh viên nghiên cứu giảng viên chủ động cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên mượn phô tô cho tất sinh viên Thứ ba, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực thời gian lên lớp môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin Thời gian lên lớp môn học chia thành hai phần thời gian để giảng lý thuyết thời gian thảo luận, thực hành Trong hai khoảng thời gian này, giảng viên phải vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực phần có khác Trong phần giảng lý thuyết, khơng phải giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình để trình bày kiến thức cho sinh viên mà bên cạnh việc chủ yếu phương pháp thuyết trình, giảng viên cần sử dụng phương pháp tích cực khác Mặc dù trước lý thuyết, sinh viên đọc trước tài liệu lần đầu tiếp cận với nội dung kiến thức nên giảng viên nên sử dụng phương pháp hỏi đáp để kiểm tra việc nắm kiến thức sinh viên Ví dụ, sau giảng khái niệm vật chất, giảng viên có câu hỏi vừa để khắc sâu kiến thức vừa giảng vừa kiểm tra việc đọc tài liệu nhà sinh viên phong tục đó, sinh thấy có sẵn dù ta có thích hay khơng thích, người thực 2014 liệu có phải vật chất khơng, có thỏa mãn hai tiêu chí vật chất tồn khách quan không phụ thuộc vào ý muốn người không? Hay quan hệ hợp tác lẫn sản xuất vật chất có phải vật chất hay không? Thời gian thảo luận tiến hành giảng viên trình bày kiến thức bản, tảng, sinh viên có thêm thời gian tự nghiên cứu sau giảng viên trình bày việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực thời gian cần thực tối đa Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp phương pháp tình huống, phương pháp thảo luận nhóm,… Giảng viên nên dành thời gian cho sinh viên nêu lên khúc mắc trình đọc tài liệu để sinh viên khác lớp giải đáp giảng viên có định hướng cuối Môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin có tính khái qt trừu tượng hóa cao sở lý luận cho đường lối Đảng ta vận dụng vào đời sống thực tế nhiều Vì vậy, giảng viên sử dụng phương pháp tình đời sống yêu cầu sinh viên sử dụng tri thức mơn học để giải Ví dụ, giảng viên đưa tình thủ trưởng quan cần tìm người đủ lực phẩm chất vào vị trí quan trọng quan, có hai ứng cử viên mà thủ trưởng quan tâm A B Trong công việc, vị thủ trưởng thấy B động, nhiệt tình giải công việc nhanh nhẹn, chu đáo Tuy nhiên, đồng chí B lại khơng đồng nghiệp quan yêu quý, tin tưởng đồng chí A Vận dụng phép biện chứng vật, theo anh chị, vị thủ trưởng phải làm để chọn người xứng đáng Những tình vừa đặt sinh viên phải huy động kiến thức học vào để giải vấn đề, qua khắc sâu kiến thức học hơn, vừa giúp sinh viên có có kỹ vận dụng kiến thức khả tư độc lập, sáng tạo để giải vấn đề đặt sống Hơn nữa, điều giúp sinh viên thấy tính thực tiễn, hữu ích mơn học Những ngun lý chủ nghĩa Mác – Lênin Đảng ta vận dụng để xây dựng đường lối, sách Chính vậy, giảng viên đưa vấn đề lớn yêu cầu học sinh phân tích sở lý luận đường lối Đảng sinh viên thảo luận theo nhóm, trình bày ý kiến nhóm nhóm khác phản biện, giải vấn đề Ví dụ phân tích sở lý luận để Đảng ta đưa đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần văn kiện Đại hội VI Đảng Tuy nhiên, vấn đề lớn mà sinh viên cần phải có suy nghĩ cách sâu sắc, thấu đáo, giảng viên đưa vấn đề thảo luận cho sinh viên kết thúc buổi giảng lý thuyết để họ tự nghiên cứu trước Giờ thảo luận hiệu sinh viên chủ yếu tranh luận, thảo luận lẫn nhóm nhóm với khơng thời gian để suy nghĩ Việc sử dụng phương pháp tích cực tùy thuộc vào kiến thức phần học mức độ BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2014 nắm kiến thức sinh viên Người giảng viên cần sử dụng tối đa phương pháp tích cực để sinh viên phải nghiên cứu, vận động trình bày ý kiến Quá trình tự học, tự nghiên cứu sinh viên chưa dừng lại sau buổi thảo luận kết thúc Người giảng viên định hướng số vấn đề cần nghiên cứu, giao tập,… để sinh viên tiếp tục đọc tài liệu tự nghiên cứu Giảng dạy theo học chế tín phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu sinh viên Đối với môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin việc tự học, tự nghiên cứu quan trọng mơn học trừu tượng lại vận dụng nhiều đời sống lý luận Tuy nhiên, không kêu gọi sinh viên nâng cao ý thức tự học mà người giảng viên phải có kế hoạch cụ thể, khoa học để tổ chức hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu cách hiệu Nói cách khác, vai trò người giảng viên vơ quan trọng việc đảm bảo tinh thần, nguyên tắc đào tạo theo hệ thống tín TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Ngọc Cảnh, Huỳnh Văn Đà (2012), “Nâng cao tính chủ động sinh viên – giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ”, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 22b Hà Thị Thùy Dương (2011), “Để giảng dạy tốt môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin”, Tạp chí Giáo dục, số 272
- Xem thêm -

Xem thêm: BN TIN KHOA HC VA GIAO DC KINH NGHIM , BN TIN KHOA HC VA GIAO DC KINH NGHIM