BAI TAP

7 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

2.1.1 Khái niệm PPDH - Bách khoa toàn thư Liên xô năm 1965: "phương pháp dạy học cách thức làm việc giáo viên học sinh, nhờ mà học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành giới quan, phát triển lực nhận thức" - Phương pháp dạy học theo theo Nguyễn Ngọc Quang:"cách thức làm việc thầy trò đạo thầy nhằm làm cho trò nắm vững kiến thức kĩ năng, kỹ xảo cách tự giác,tích cực tự lực, phát triển lực nhận thức lực hành động, hình thành giới quan vật khoa học " Phương pháp dạy học cách thức, đường, phương hướng hành động để giải vấn đề nhận thức học sinh nhằm đạt mục tiêu dạy học 2.1.2 Mối liên hệ PPDH với yếu tố hệ thống dạy học - Phương pháp hình thức vận động bên nội dung Phương pháp cách thức, đường để đạt tới mục tiêu định, giải nhiệm vụ định Phương pháp xây dựng sở đối tượng định Xuất phát từ mục tiêu để tìm phương pháp hành động Phương pháp có số đặc điểm bản: - Tính mục tiêu dấu hiệu phương pháp Mục tiêu phương pháp phương pháp giúp người thực mục tiêu mình: nhận thức giới cải tạo giới qua tự cải tạo - Phương pháp có tính cấu trúc đường tới mục tiêu người phải thực loạt thao tác xếp theo trình tự logic, có hệ thống, có kế hoạch - Phương pháp gắn liền với nội dung Phương pháp thay đổi theo đối tượng nghiên cứu Nội dung qui định phương pháp, thân phương pháp có tác dụng trở lại nội dung làm cho nội dung phát triển lên bước Phương pháp xác định sở nội dung, đặc điểm đối tượng Như đối tượng nào, mục tiêu có phương pháp Khơng có phương pháp vạn cho đối tượng, cho mục tiêu Ngược lại có hệ thống phương pháp hồn chỉnh thân tác động trở lại nội dung làm cho nội dung đạt chất lượng cao, mục tiêu sáng rõ Nói cách khác mục tiêu nội dung qui định phương pháp, phương pháp chịu chi phối mục tiêu, nội dung Nhưng có tác động ngược trở lại giúp đạt mục tiêu, nội dung 2.1.3 Đặc điểm PPDH - Phương pháp dạy học với đặc điểm tổng hợp cách thức hoạt động thầy trò, - Hoạt động học sinh tích cực, độc lập, sáng tạo hành động trí tuệ nhằm lĩnh hội tri thức, biến yêu cầu khách quan thành nhu cầu phát triển chủ quan thân họ Nói cách khác phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh thực có chất lượng hiệu nhiệm vụ mục tiêu dạy học - Hoạt động dạy học ln có tính hai mặt hoạt động dạy hoạt động học Hoạt động dạy tiến hành theo phương pháp dạy, hoạt động học tiến hành theo phương pháp học có tổ chức thầy Phương pháp dạy hay phương pháp học hình thức tổ chức thầy Để đạt mục tiêu dạy học giáo viên khơng tổ chức dạy nhà trường mà tổ chức cho học sinh tham quan, học xưởng trường, hay thực tập xí nghiệp… Như phương pháp dạy có ý nghĩa rộng phương pháp dạy lớp học mà hình thức tổ chức học thầy Ở số nước XHCN (trước đây) TBCN số tác nước sử dụng khái niệm HTTCDH phương pháp dạy học khái niệm đồng nghĩa (Hình thức tổ chức dạy học tìm hiệu kỹ mục sau) Để đạt mục tiêu dạy học giáo viên cần phải xem xét học theo bước việc lĩnh hội tri thức học sinh theo đường logic Như phương pháp dạy học bước thực thầy trò dạy cấu trúc đường lĩnh hội theo vận động nội dung dạy học 2.1.4 Nguyên tắc lựa chọn PPDH Phương pháp xác định sở nội dung, đặc điểm đối tượng Như đối tượng nào, mục tiêu có phương pháp Khơng có phương pháp vạn cho đối tượng, cho mục tiêu Ngược lại có hệ thống phương pháp hồn chỉnh thân tác động trở lại nội dung làm cho nội dung đạt chất lượng cao, mục tiêu sáng rõ Nói cách khác mục tiêu nội dung qui định phương pháp, phương pháp chịu chi phối mục tiêu, nội dung Nhưng có tác động ngược trở lại giúp đạt mục tiêu, nội dung 2.1.5 Phân loại PPDH Căn vào mục đích lí luận dạy học M.A Đanhilốp B.P Exipốp… phân nhóm sau đây: -(1) Nghiên cứu tài liệu mới, hình thành kĩ năng, kĩ xảo – (2) Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo - (3) Ứng dụng kiến thức kĩ năng, kĩ xảo (4)- Kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo Căn vào nguồn kiến thức tính đặc trưng tri giác thơng tin Với quan điểm E.I.Prơpxki, E.I.Golant…đã phân nhóm phương pháp sau đây: Phương pháp dùng ngôn ngữ - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành Căn vào đặc trưng hoạt động nhận thức học sinh I.A.Lerơne M.N.Skatkin chia sau: - Giải thích minh họa, tái - Trình bày nêu vấn đề - - Tìm tòi thành phần - Nghiên cứu Căn vào mức độ tích cực, sáng tạo học sinh R.C.Sharmar phân loại phương pháp dạy học làm hai loại : - Dạy học lấy GV làm trung tâm (teacher centred) tức vai trò hoạt động cảa giáo viên chủ yếu Hoạt động HS thụ động Thầy thuyết trình giảng giải, giải thích cặn kẽ nội dung học, tranh thủ truyền thụ vốn hiểu biết kinh nghiệm cho HS Giáo án thiết kế theo đường thẳng chung cho HS , GV chủ động thực theo bước chuẩn bị sẵn Học sinh thụ động tiếp thu, nghe, ghi chép, cố hiểu, cố nhớ điều giáo viên dạy Đôi lúc HS trả lời câu hỏi GV nêu vấn đề đơn giản - Dạy học lấy HS làm trung tâm (pupil centred), trình dạy học hướng vào nhu cầu, khả năng, hứng thú HS Nhằm mục đích phát triển lực tự nhận thức, lực độc lập, phát triển tư GV HS khảo sát vấn đề, khía cạnh vấn đề , GV đóng vai trò dẫn, HS tích cực, chủ động tự lực nắm tri thức Phân loại theo mặt mặt Một hệ thống phân loại có giá trị cố gắng xây dựng chặt chẽ mặt logic xét từ nhiều phương diện khác giúp giáo viên nắm tổng thể phương pháp dạy học, Klingberg nhà lý luận dạy học CHDC Đức Nguyễn Kim Bá1 đưa mơ hình phân loại phương pháp dạy học xét phương diện mặt phương diện mặt theo (hình thức tổ chức dạy học phương pháp dạy đồng khái niệm) Phương pháp dạy học chia thành nhóm: Xét phương diện mặt phương diện mặt (xem bảng trang sau) Thế nhóm phương pháp xét theo phương diện mặt ngồi? Đó phương pháp dễ nhận thấy xảy trình dạy học cách quan sát hình thức tổ chức giáo tiếp thầy - trò - nội dung ví dụ nhóm phương pháp: - Hình thức tổ chức dạy học ( học theo lớp, tham quan, học trình lao động,…) - Hình thức tổ chức cộng đồng học tập (Dạy học tồn lớp, dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân - phân hóa) - - Các hình thức hoạt động thày trò: thuyết trình, trình bày trực quan, diễn trình làm mẫu, đàm thoại, thảo luận Còn nhóm phương pháp dạy học xét theo phương diện mặt dựa theo vận động nội dung tiến trình thực trình dạy học, gồm nhóm sau: - Các chức lý luận trình dạy học ( Các chức điều hành trình dạy học) - Các phương pháp giới thiệu tài liệu mới; - Các phương pháp củng cố tài liệu - Các phương pháp vận dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo - Các phương pháp hệ thống hoá, khái quát hoá - Các phương pháp kiểm tra - đánh giá kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo - Cấu trúc đường lĩnh hội tri thức đơn giản (phương pháp logic): Các bước tiến hành theo thứ tự cấu trúc đường lĩnh hội tri thức đơn giản người theo qui nạp, diễn dịch, phân tích hay tổng hợp, kế thừa- phát triển (genetisch)… - Cấu trúc đường lĩnh hội tri thức phức hợp , chuyên biệt: Gồm phương pháp dạy học theo chương trình hóa, dạy học giải vấn đề, dạy học theo Algorit -
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP , BAI TAP