Trung (1)

5 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:19

QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT BÀN TRƯỢT Phương án Phôi đúc khuôn kim loại CCX:15 Độ nhám Rz =40 Phương án Phôi đúc khuôn cát CCX:15 Độ nhám Rz = 80 Nguyên công Phay mặt chuẩn CCX: Độ nhám Ra= 2,5 Khoan lỗ CCX:12 Độ nhám Rz= 32 Phay mặt chuẩn CCX: Độ nhám Ra= 2,5 Khoan lỗ CCX:12 Độ nhám Rz= 32 Nguyên công Phay mặt 1,2,3 CCX: Độ nhám Ra=2,5 Khoan, doa lỗ CCX: 12-7 Độ nhám Rz= 32-3,2 Phay mặt 1,2,3 CCX: Độ nhám Ra=2,5 Khoan, doa lỗ CCX: 12-7 Độ nhám Rz= 32-3,2 Nguyên công Khoan, doa lỗ CCX:12-10-8 Độ nhám Rz= 40-32-5 Khoan, khoét, doa lỗ CCX:12-10-8 Độ nhám Rz= 40-32-5 Nguyên công Phay mặt CCX:7 Độ nhám Ra=2,5 Phay rãnh mang cá CCX: Độ nhám Ra=2,5 Phay mặt CCX:7 Độ nhám Ra=2,5 Chuốt rãnh mang cá CCX: Độ nhám Rz = Nguyên công Mài rãnh mặt CCX: Độ nhám Ra=0.63 Mài rãnh mặt CCX: Độ nhám Ra=0.63 Nguyên công Kiểm tra Kiểm tra Chọn Phơi Ngun cơng THIẾT KẾ NGUN CƠNG Ngun công 1: Phay mặt khoan lỗ 4,6 Bề mặt định vị: mặt mặt… Mặt khống chế bậc: Toz, Qox Qoy Bề mặt kẹp chặt:… - Trình tự bước ngun cơng: Bước 1: Phay thơ mặt… dao phay mặt đầu có gắn mảnh hợp kim cứng Phay tinh mặt….để đạt độ nhám theo yêu cầu Sơ đồ gá đặt Thông số máy: + Kích thước bàn máy: 200 × 800 mm + Công suấ động cơ: 3kw + Số cấp tốc độ trục chính: 12 cấp + Số cấp bước tiến bàn máy : 12 cấp + Phạm vi tốc độ trục chính: 2240 vòng / phút + Kích thước máy: 1720 × 1750 - Chọn dụng cụ cắt: + Chọn dao phay mặt đầu dao chắp mảnh hợp kim cứng BK8 với D= 100 mm, B= 39 mm, Z=10 ( bảng 4.94, trang 376, sổ tay CNCTM1) + Chọn mũi khoan ruột gà thép gió trụ: • Đường kính d = 15.8 mm, chiều dài mũi khoan L= 170 mm, chều dài phần làm việc l = 100 mm ( bảng 40, trang 319, sổ tay CNCTM1) Thơng số hình học: α = 11; µ= 60 ( bảng 4.44 [3] sổ tay trang 330) + Mũi doa gắn mảnh hợp kim cứng: • Đường kính d = 16mm, L=40 mm , l = 20 mm (bảng 4.44 [3] sổ tay trang 336) Chu kỳ bền T= 210 phút ( bảng 5.30 sổ tay trang 24) Thơng số hình học , α = 10; µ= 20 ( bảng 4.53 [3] sổ tay trang 340) Chọn dụng cụ kiểm tra thước cặp Chọn dung dịch trơn nguội: Emunxi - Nguyên công 2: Phay mặt…, khoan doa lỗ Phay mặt… Bề mặt định vị… Mặt…khống chế hai bặc tự do: Tox Toy Mặt… khống chế ba bậc: Toz Qox, Qoy Bề mặt kẹp chặt: Trình tự bước ngun cơng: + Bước Phay thô dao phay mặt đầu có gắn mảnh hợp kim cứng + Bước 2: Phay tinh để đạt cấp độ nhám theo yêu cầu Bước 3: Khoan lỗ Bước 4: Doa lỗ để đạt cấp độ nhám theo yêu cầu Sơ đồ gá đặt Thông số máy + Kích thước bàn máy: 200 × 800 mm + Cơng suấ động cơ: 3kw + Số cấp tốc độ trục chính: 12 cấp + Số cấp bước tiến bàn máy : 12 cấp + Phạm vi tốc độ trục chính: 2240 vòng / phút + Kích thước máy: 1720 × 1750 - Chọn đồ gá Êtô Chọn dụng cụ cắt: + Chọn dao phay mặt đầu dao chắp mảnh hợp kim cứng BK8 với D= 100 mm, B= 39 mm, Z=10 ( bảng 4.94, trang 376, sổ tay CNCTM1) + Chọn mũi khoan ruột gà thép gió trụ: • Đường kính d = 15.8 mm, chiều dài mũi khoan L= 170 mm, chều dài phần làm việc l = 100 mm ( bảng 40, trang 319, sổ tay CNCTM1) Thông số hình học: α = 11; µ= 60 ( bảng 4.44 [3] sổ tay trang 330) + Mũi doa gắn mảnh hợp kim cứng: • Đường kính d = 8mm, L=50 mm , l = 20 mm (bảng 4.44 [3] sổ tay trang 336) Chu kỳ bền T= 210 phút ( bảng 5.30 sổ tay trang 24) Thơng số hình học , α = 10; µ= 20 ( bảng 4.53 [3] sổ tay trang 340) Chọn dụng cụ kiểm tra thước cặp Chọn dung dịch tưới nguội: Emunxi Koan lỗ Bề mặt định vị:… - Mặt…khống chế hai bặc tự do: Tox Toy Mặt… khống chế ba bậc: Toz Qox, Qoy Trình tự bước nguyên công: + Bước 1: khoan lỗ Bước 2: Doa lỗ để đạt cấp độ nhám theo yêu cầu Nguyên công : Phay mặt Bề mặt định vị + Mặt khống chế bậc: Tox Qox, Qoy + Lỗ… khống chế bặc: Tox Toy + Bè mặt kẹp chặt 12 Trình tự bước nguyên cơng: +Bước 1: Phay thơ mặt…bằng dao phay trụ có gắn mảnh hợp kim cứng Bước 2: Phay tinh để đạt cấp độ nhám theo yêu cầu Sai số gá đặt: Nguyên công 5: phay rãnh mang cá Bề mặt định vị: + Mặt khống chế bậc : Toz Qox, Qoy Mặt khống chế hai bậc: Tox, Toy Bề mặt kép chặt: Trình tự bước nguyên công: Bước Phay thô rãnh dao phay rãnh lắp ghép dao tổ hợp Bước 2: Phay tinh để đạt độ nhám theo yêu cầu Sai số gá đặt Chọn máy công nghệ Nguyên công 5: Mài rãnh Bề mặt định vị… Mặt khống chế ba bậc: Bề mặt kẹp chặt Trình tự bước ngun cơng Bước 1: Mài thô rãnh đá mài enbo Bước hai mài tinh để đạt cấp độ nhám theo yêu cầu Sơ đồ gá đặt Chọn máy công nghệ Họn dụng cụ kiểm tra: thước cặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung (1) , Trung (1)