Tinh toan ti trng gio tac dng len nha

6 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Trang chủ Diễn đàn Thư viện Download Giới thiệu Hình thức tốn CHIP Số lượt truy cập Thông tin cập nhật 29.01.2018 22.01.2018 15.01.2018 28.12.2017 22.12.2017 19.12.2017 04.12.2017 27.11.2017 17.11.2017 - KCS Plotter - Chức đánh số vẽ KCS Inside - Chức thu nhỏ giao diện KCS Plotter - Chức tạo danh sách vẽ Cập nhật phần mềm RCBc - Xuất bảng tính kiểm tra Cập nhật PFD 2015 - Bổ sung số phím tắt Cập nhật WDL - Tự động đổi hệ số an toàn theo số tầng cơng trình Tạo hàm nội suy Chart (biểu đồ) Excel KCS QuickC - Cập nhật chức thiết kế cốt thép cho Tường Vây Hàm lượng thép 1% cho cọc khoan nhồi ? Tất cả: 208 Trang tại: Chia sẻ trang     Xem tiếp Gửi Thích 117 Chia sẻ   Góp ý cho viết Đăng nhập Đăng ký Bạn Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Xác định tải trọng ] Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 13/02/2014 Tải trọng gió theo Tiêu chuẩn Việt Nam trình bày TCVN 2737:1995 TCXD 229:1999 Quy trình tính tốn thành phần động tải trọng gió TCXD 229:1999, nhiên quy trình rắc rối, gây nhiều khó khăn thực hành Bài viết trình bày tóm tắt việc tính tốn tải trọng gió theo T có đề cập đến quy đình đơn giản để tính tốn thành phần động tải trọng gió Nội dung viết xét đến thành phần nằm ngang, phương vớ gió thổi Các thơng tin cần thiết cơng trình 1.1 Địa điểm xây dự Địa điểm xây dựng công trường ảnh hưởng đến tác dụng tải trọng gió thơng qua hai yếu tố: Vùng gió Dạng địa hình Ketcau… 8,2K lượt thích Phân vùng gió theo địa danh hành quy định phụ lục E TCVN 2737:1995, bao gồm thông số vùng áp lực gió mức độ ảnh hưởng c Ví dụ huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình thuộc vùng gió I.A, I phân vùng áp lực gió, A mức độ ảnh hưởng gió bão Dạng địa hình phân loại thành A, B, C; tiêu chí phân loại đề cập đến mục 6.5 TCVN 2737:1995 Cần ý tránh nhầm lẫn dạng địa hình vùng ảnh hưởng gió bão yếu tố ký hiệu giống Thích Trang người bạn thích nội dung Các cơng trình cao tầng thơng thường thuộc dạng địa hình B (tương đối trống trải) Như vậy, thông tin đầy đủ đề cập đến địa điểm xây dựng công trình phải bao gồm: Vùng gió dạng địa hình Ví dụ cơng trình cao tầng xây dựng huy tỉnh Hòa Bình thuộc vùng gió I.A, dạng địa hình B 1.2 Các thơng số hình học cơng trình Các thơng số hình học cơng trình bao gồm: Số tầng Chiều cao tầng Bề rộng đón gió tầng Cao độ mặt đất so với mặt móng Hình dạng mặt (hình chữ nhật, hình tròn) Phương pháp quy đổi gán tải trọng Gió lên mơ hình kết cấu Tải trọng gió tải trọng tác dụng theo bề mặt cơng trình, tùy theo trường hợp mà quy đổi gán lên mơ hình kết cấu dạng sau: (a) Tác cột biên dạng lực phân bố; (b) tác dụng lên dầm biên tầng dạng lực phân bố; (c) tác dụng lên điểm sàn tầng dạn trung Trong trường hợp kể trên, trường hợp (a) thường áp dụng cho việc tính tốn khung phẳng; trường hợp (b) thường áp dụng cho nhà thấp tầng; trường thường áp dụng cho nhà cao tầng Khi quy đổi tải trọng gió thành lực tập trung để gán vào điểm sàn (tâm hình học tâm khối lượng), cần lưu ý điểm sau: c c c Hệ số khí động bao gồm gió đẩy (cđẩy) gió hút (chút) Đối với mặt hình chữ nhật = 1.4 (bao gồm hệ số cđẩy = 0.8 chút = 0.6) Đối vớ hình tròn, hệ số phụ thuộc vào tỉ lệ chiều cao cơng trình (H) đường kính mặt (d); ví dụ H/d = 5, = 0.526 (xem thêm [3 http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php c 1/6 8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Thành phần tĩnh tải trọng gió tác dụng lên mặt ví trí tâm hình học, điểm có vị trí trung bình diện đón gió theo phương tác dụng gió; thành phần động tải trọng gió tác dụng lên mặt vị trí tâm khối lượng (xem thêm [4]) Tâm khối lượng tính tốn phần mềm E phân tích (Analysis), tìm thấy thơng tin vị trí tâm khối lượng bảng Center Mass Regidity (menu Display > Show Tables) Tính tốn thành phần tĩnh j Giá trị tính tốn thành phần tĩnh tải trọng gió tác dụng lên tầng thứ cơng trình xác định theo cơng thức (theo mục 6.3 TCVN 2737:1995): Trong đó: γ: Hệ số độ tin cậy tải trọng gió, γ = 1.2 Wo: Giá trị áp lực gió, phụ thuộc vùng gió địa điểm xây dựng cơng trình, tra bảng TCVN 2737:1995, ý Wo giảm đối công trình thuộc chịu ảnh hưởng gió bão (I-A, II-A III-A; xem mục 6.4.1 tiêu chuẩn) k: hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo độ cao (tra bảng TCVN 2737:1995); k phụ thuộc vào dạng địa hình cao độ vị trí tính tố c: hệ số khí động (xem mục tài liệu này) Bj hj: bề rộng đón gió chiều cao tầng thứ j Trong cơng thức (1), tải trọng gió WTj tổng tải trọng tác dụng lên tầng, tính tốn dạng lực tập trung, gán lên cơng trình thơng qua tâm Trong phần mềm Etabs, gán tải trọng tâm hình học cách nhập vào Diaphragm tọa độ X, Y khai báo tọa độ tâm hình học (xem H Cách khai báo tải trọng thơng qua Diaphragm xem [5] Hình 1: Gán tải trọng vị trí tác dụng thơng qua Diapgragm Tính tốn thành phần động Phương pháp xác định thành phần tĩnh thành phần động tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam đề cập đến tiêu chuẩn TCVN 2737:199 tác động) TCXD 229:1999 (Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió) Theo TCVN 2737:1995 mục 6.2, cơng trình BTCT cao phải tính tốn thành phần động tải trọng gió Qui trình tính tốn thành phần động tải trọng gió trình bày TCXD 229:1999 rắc rối, thực chất gói gọn lại theo trường hợp phụ tương quan tần số dạng dao động riêng thứ f1 tần số giới hạn fL, fL phụ thuộc vào vùng áp lực gió vật liệu (xem bảng TCX 229:1999) Ví dụ cơng trình BTCT thuộc vùng áp lực gió II fL = 1.3 Hz; thuộc vùng gió III fL = 1.6 Hz j Trường hợp 1: f1 > fL , không cần xét đến số dạng dao động, giá trị tính tốn thành phần động tải trọng gió tác dụng lên tầng thứ cơng trình đư sau: n n Trường hợp 2: f1 < fL , cần tính tốn tải trọng cho dạng dao động cơng trình, số xác định theo điều kiện fn < fL < fn+1 Giá trị tính tốn thành ph tải trọng Gió tác dụng lên tầng thứ dạng dao động riêng thứ xác định sau: j i Trong công thức số (2) (3): j Mj : khối lượng tầng thứ Φji: chuyển vị tỉ đối tầng thứ dạng dao động riêng thứ Φji tính tốn phần mềm Etabs sau phân tích (Analysis), tìm th tin chuyển vị tỉ đối bảng Building Modes (menu Display > Show Tables) WTj: giá trị tính tốn thành phần tĩnh tải trọng gió tác dụng lên tầng thứ ζj: hệ số áp lực động cao độ tầng thứ , phụ thuộc cao độ dạng địa hình (tra bảng TCXD 229:1999) ν: hệ số tương quan khơng gian, phụ thuộc bề rộng đón gió chiều cao cơng trình (tra bảng TCXD 229:1999) Lưu ý ν = động bậc cao (dạng thứ 2, 3, v.v ) ξj: hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ j, phụ thuộc tần số dao động áp lực gió (xem mục 4.5 TCXD 229:1999) j i j j Khối lượng Mj tính theo quy định mục 3.2.4 TCXD 229:1999, khối lượng phải bao gồm tĩnh tải phần khối lượng tạm thời người đồ tải), thông thường sử dụng (Tĩnh tải) + 0.5*(Hoạt tải), khối lượng tham gia dao động thiết lập Etabs thông qua menu Define > Mass source Các cơng trình u cầu phải tính gió động (H > 40m) thường có f1 < fL, nằm trường hợp thứ Khi xác định n dạng dao động cần tính tốn, xác định n tải trọng gió thành ph Etabs, n tải trọng gán thành n trường hợp tải trọng gió động Nội lực tải trọng gió tổ hợp theo nguyên tắc sau (xem mục 4.12 TCXD 229:1999): http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php 2/6 8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Trong đó: Xt nội lực kết cấu tải trọng gió thành phần tĩnh, Xid nội lực kết cấu thành phần động tải trọng gió dạng dao động t Ví dụ tính tốn Thực ví dụ tính tốn với số liệu sau: Cơng trình thuộc vùng gió II.B, dạng địa hình B (Wo=95 kG/m2) Số tầng: 32 tầng (bao gồm tầng hầm 31 tầng nổi) Chiều cao tầng: tầng hầm 5.8m; tầng 1~4 cao 4.2m; tầng 5~31 cao 3.3m Tổng chiều cao cơng trình: H = 111.7m Cao độ mặt đất so với móng (sàn tầng hầm): 4.3m Bề rộng đón gió cơng trình: B1~4 = 52m; B5~31 = 38.7m Mặt có hình dạng chữ nhật (c = 1.4) Khối lượng tham gia dao động (quy đổi tập trung sàn): m1~4 = 167 t; m5~mái = 149 t Chu kỳ chuyển vị tỉ đối dạng dao động xem bảng phía 5.1 Tính tốn thành phần tĩnh Giá trị tính tốn thành phần tĩnh tải trọng Gió tác dụng lên tầng xác định theo công thức số (1), trình bày Bảng Trong bảng 1, tầng cần hiểu sàn tầng, Sàn tầng có cao độ so với mặt đất (5.8 – 4.3) = 1.5m Bảng 1: Giá trị tính tốn thành phần tĩnh tải trọng gió Diễn giải số tính tốn bảng sau: Sàn tầng có cao độ so với mặt đất 28.2m, bảng (TCVN 2737:1995) vùng B có k20m = 1.13 k30m = 1.22; phép nội suy tuyế k28.2m = 1.204 Thành phần tĩnh tải trọng gió tác dụng lên sàn tầng là: WT8 = 1.2*95*1.204*1.4*38.7*3.3 /1000 = 24.5 (T) Sàn tầng 24 có cao độ so với mặt đất 81m, bảng (TCVN 2737:1995) vùng B có k80m = 1.45 k100m = 1.51; phép nội suy tuyế k81m = 1.453 Thành phần tĩnh tải trọng gió tác dụng lên sàn tầng là: W T8 = 1.2*95*1.453*1.4*38.7*3.3 /1000 = 29.6 (T) Trong bảng 1, tầng thể theo thứ tự từ xuống để thuận tiện cho việc nhập số liệu vào Etabs 5.2 Tính tốn thành phần động Giả thiết kết phân tích dao động phần mềm Etabs cho kết bảng Bảng 2: Chu kỳ tần số dạng dao động http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php 3/6 8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Theo Bảng TCXD 229:1999, cơng trình BTCT thuộc vùng áp lực gió II có fL = 1.3 Hz; vào bảng chu kỳ tần số dạng dao động định cần tính tốn thành phần động tải trọng gió cho dạng dao động (số số 2) 5.2.1 Tính tốn thành phần động tải trọng gió cho dạng dao động thứ Dạng dao động thứ có T = 3.58 s f = 0.28 Hz, tính toán theo mục 4.5 TCXD 229:1999 ε = 0.129; ξ = 2.094 Bề rộng đón gió trung bình cơng trình Bm = 40.8m, chiều cao đón gió cơng trình H = 107.4m, tra bảng TCXD 229:1999 ν = 0.608 Giá trị tính tốn thành phần động tải trọng Gió tác dụng lên tầng dạng dao động thứ xác định theo cơng thức số (3), trình bày Bản Bảng 3: Giá trị tính tốn thành phần động tải trọng gió, dạng dao động thứ Diễn giải số tính tốn bảng sau: Sàn tầng có cao độ so với mặt đất 28.2m, bảng (TCXD 229:1999) vùng B có ζ20m = 0.457 ζ40m = 0.429; phép nội suy tuyế ζ28.2m = 0.446 Thành phần động tải trọng gió tác dụng lên sàn tầng là: Wp8 = (149.0*0.265*198.3/1698.0)*0.608*2.094 = 5.9 (T) 5.2.2 Tính tốn thành phần động tải trọng gió cho dạng dao động thứ Dạng dao động thứ có T = 1.23 s f = 0.82 Hz, tính tốn theo mục 4.5 TCXD 229:1999 ε = 0.044; ξ = 1.498 Đối với dạng dao động bậc cao, ν = Giá trị tính tốn thành phần động tải trọng gió dạng dao động thứ trình bày Bảng Bảng 4: Giá trị tính tốn thành phần động tải trọng gió, dạng dao động thứ http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php 4/6 8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Diễn giải số tính tốn bảng sau: Sàn tầng có cao độ so với mặt đất 28.2m, bảng (TCXD 229:1999) vùng B có ζ20m = 0.457 ζ40m = 0.429; phép nội suy tuyế ζ28.2m = 0.446 Thành phần động tải trọng gió tác dụng lên sàn tầng là: Wp8 = (149.0*-0.628*-63.7/1387.4)*1*1.498 = 6.4 (T) Thảo luận Thảo luận chủ đề forum KetcauSoft Download Download tài liệu này: link download Download file excel chứa hàm nội suy để tính tốn tải trọng gió: Download Tài liệu tham khảo Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 [3] KetcauSoft Tính tốn tải trọng Gió cho cơng trình có mặt hình tròn http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P13081101-tinh-toan-tai-tro [1] TCVN 2737:1995 [2] TCXD 229:1999 gio-cho-cong-trinh-co-mat-bang-hinh-tron.php [4] KetcauSoft hoc.php [5] KetcauSoft Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P12111401-tam-cung-tam-khoi-luong-tam-hinh Khai báo tải trọng ngang thông qua Diaphragm http://www.ketcausoft.com/pages/learning-etabs-khai-bao-tai-trong http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php 5/6 8/2/2018 Tính tốn tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN Chia sẻ trang này:     Thích 117 Chia sẻ   Bài viết ngẫu nhiên Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng cách sử dụng Outtrigger Một vấn đề thường phải đối diện thiết kế nhà cao tầng giải pháp để hạn chế chuyển vị ngang Các nhà cao tầng Việt Nam thường có bước tương đối lớn chiều cao dầm tương đối nhỏ nhằm đảm bảo chiều cao thông thủy với chiều cao tầng thấp Điều làm giảm tác dụn trọng ngang hệ khung kết cấu khung – vách lõi (core wall) Nhà cao chuyển vị lớn việc tăng kích thước vách lõi bị hạn ch điều kiện kiến trúc kinh tế Để hạn chế chuyển vị ngang cho cơng trình, giải pháp tương đối đơn giản hiệu sử dụng outtrigger belt wall Xem nội dung đầy đủ viết TAG: tải trọng, gió, động, tĩnh, tcvn Các viết liên quan: Tải trọng gió - Cơng thức xác định hệ số K hệ số áp lực động Etabs 2015 - Chức Copy Dán liệu cho phần tử Etabs 2015 - Chức Shell Uniform Load Sets Etabs - So sánh trường hợp gán tải trọng Gió Etabs - Ý nghĩa hệ số Pattern Live Load Factor Lấy tải trọng sân bay trực thăng mái nhà cao tầng Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang kết cấu nhà cao tầng Thành phần động tải trọng gió phụ thuộc vào khối lượng cơng trình So sánh giá trị thành phần Tĩnh thành phần Động tải trọng Gió Có cần phải chất hoạt tải lệch tầng lệch nhịp tính tốn kết cấu nhà cao tầng Tính tốn tải trọng Gió cho cơng trình có mặt hình tròn Tổ hợp tải trọng tổ hợp nội lực Hệ số ứng xử Tính tốn tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006 © Bản quyền thuộc KetcauSoft Group, http://www.ketcausoft.com Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY Địa chỉ: Phòng P10D Tầng 10 - Chung cư ngõ 141 Trương Định - Hà Nội Liên hệ: 0915.236.184 http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P14021301-tinh-toan-tai-trong-gio-tac-dung-len-nha-cao-tang-theo-tcvn.php 6/6
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh toan ti trng gio tac dng len nha , Tinh toan ti trng gio tac dng len nha

Từ khóa liên quan