TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG

55 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:14

PHẦN III TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG CHƯƠNG TÌNH HÌNH CHUNG  Trong số phận góp phần tạo nên đường hồn chỉnh kết cấu mặt đường phận đặc biệt quan trọng Sở dĩ kết cấu mặt đường, mặt đường cấp cao chiếm tỷ lệ lớn tổng chi phí xây dựng tuyến đường kết cấu mặt đường có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khai thác vẻ mỹ quan đường 1.1 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 1.1.1 MỤC ĐÍCH Mục đích cơng tác tổ chức thi cơng nhằm giúp đơn vị thi cơng hồn thành cơng trình theo kế hoạch định sở đảm bảo chất lượng hạ giá thành cơng trình, giúp cho việc sử dụng máy móc nhân lực hợp lý, hiệu qủa nhằm nâng cao suất lao động Nó giúp cho cơng tác đạo thi công cán công trường hợp lý, chủ động, giúp cho phối hợp đội, đơn vị thi công nhịp nhàng, khoa học để đảm bảo tiến độ chung 1.1.2 YÊU CẦU - Thiết kế tổ chức thi công phải lập kế hoạch sử dụng máy móc cho hợp lý, khai thác hiệu qủa suất máy móc thiết bị - Phải tổ chức đội thi công cho hạng mục cơng trình, tiến độ thi cơng cho hạng mục - Phải dự trù có biện pháp giải vấn đề nảy sinh thi công đường vận chuyển, nơi tập kết máy móc, nhà cửa cho cơng nhân ăn 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TUYẾN 1.2.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH Tuyến đường có tổng chiều dài 6456.41 m, qua địa hình tương đối phẳng, độ chênh cao hai điểm đầu cuối tuyến không đáng kể.Với địa hình này, thuận lợi cho việc thi cơng xây lắp 1.2.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THỦY VĂN a) Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết chia mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô: - Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 10 - Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04 Qua ta thấy để thuận lợi cho cơng tác thi cơng nên chọn thi cơng vào mùa khơ, tức từ tháng 11 đến tháng 04 b) Nhiệt độ khơng khí: - Nhiệt độ trung bình năm: 270C - Nhiệt độ cao năm: 350C - Nhiệt độ thấp năm: 170C c) Mưa: - Lượng mưa trung bình năm: 186,7mm - Số ngày mưa năm: 131 ngày d) Gió: - Hướng gió Tây nam – Đông bắc chiếm ưu - Tốc độ bình qn gió vùng 1,8m/s - Tốc độ gió nhanh 2.5m/s 1.3 ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐỊA PHƯƠNG Nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên dùng cho xây dựng mặt đường cát, đá, đất đắp tương đối sẵn có địa phương Các loại vật liệu kiểm tra chất lượng thực tế phục vụ tốt cho ngành xây dựng địa phương Chính nhờ tận dụng nguồn ngun liệu sẵn có mà ta giảm bớt phần giá thành xây dựng mặt đường 1.4 TÌNH HÌNH DÂN SINH Đây tuyến đường liên tỉnh, xây dựng nhằm tạo điều kiện phát triển vùng cao tỉnh Dân sinh dọc tuyến thưa thớt nên việc thiết kế tuyến giảm chi phí đền bù Ngược lại khơng thể tận dụng lao động địa phương phải có sách th lao động phổ thơng vùng lân cận 1.5 KẾT LUẬN : Công việc thi cơng tuyến A - B nói chung thuận lợi mặt vật liệu, nhân cơng dó giá thành cơng trình giảm nhiều Khi thi cơng hạng mục cầu cống, đường nên tránh thi công vào tháng mưa nhiều Khi thi công mặt đường nên chọn vào tháng nhiệt độ cao CHƯƠNG KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC THI CÔNG  2.1 NHIỆM VỤ: Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường, cơng trình mặt đường tuyến A – B dài 6045.63 m, thi công sau đường cơng trình đường thi cơng xong 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG : - Dùng khối lượng vật liệu lớn - Khối lượng cơng trình phân bố tương đối tồn tuyến kết cấu mặt đường không thay đổi - Diện thi công hẹp dài: mặt đường rộng 7m tuyến dài 6045.63 m - Công tác thi cơng phải tiến hành ngồi trời nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu thời tiết - Sản phẩm làm cố định cơng trường ln thay đổi nên phải tổ chức di chuyển, đời sống cán cơng nhân thường gặp khó khăn Do đặc điểm để đảm bảo chất lượng cơng trình, nâng cao suất lao động, suất trang thiết bị sản xuất Tôi kiến nghị thi công mặt đường theo phương pháp dây chuyền 2.3 GIỚI THIỆU VỀ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG Qua nghiên cứu phần Lập Dự Án Đầu Tư, chọn kết cấu áo đường để đưa thi công Kết cấu áo đường gồm: - Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 36cm - Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm - Lớp bêtông nhựa hạt thô dày 8cm - Lớp bêtông nhựa hạt mịn dày 6cm  Kích thước hình học tuyến: - Tổng chiều dài tuyến: 6456.41m - Bề rộng mặt đường: m - Gia cố lề bên: 0.5 m - Bề rộng đường: m - Độ dốc ngang mặt đường: 2% - Độ dốc ngang lề gia cố: 2% - Độ dốc ngang lề đất: 4% 2.4 KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN 2.4.1 CHUẨN BỊ KHN ĐƯỜNG Trước thi cơng tầng móng kết cấu mặt đuờng cần phải hồn thiện phần đường đến cao trình đáy móng mặt đường, kiểm tra định vị cọc để chuẩn bị thi công phần kết cấu mặt đường 2.4.2 KHỐI LƯỢNG THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI II DÀY 36CM Vcp = b * h * L * K Trong đó: h : Bề dày lớp cấp phối đá dăm; h=0.36m K : Hệ số lèn ép; K=1,38 Để đảm bảo lu lèn đạt yêu cầu, ta chia lớp cấp phối sỏi làm hai lớp thành lớp thi công : - Lớp dày 18cm - Lớp dày 18cm 2.4.3 KHỐI LƯỢNG THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I DÀY 15CM 2.4.4 KHỐI LƯỢNG BTN CHƯƠNG LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG  3.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TUYẾN 3.1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG HIỆN NAY a) Phương pháp dây chuyền Đây phương pháp thi công sử dụng phổ biến Theo phương pháp trình thi cơng chia làm nhiều cơng đoạn có quan hệ chặt chẽ với xếp theo trình tự cơng nghệ hợp lý Mỗi đơn vị đảm nhận cơng tác có trang bị máy móc, thiết bị giới Mỗi đơn vị chuyên nghiệp phải hồn thành cơng việc trước đơn vị chuyên nghiệp sau tiếp tục khai triển tới  Ưu nhược phương pháp: Sớm đưa đường vào sử dụng, trình độ chun mơn hóa cao, tận dụng hết suất máy móc Trình độ cơng nhân nâng cao, có khả tăng suất lao động áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến thi công  Điều kiện áp dụng phương pháp : - Khối lượng công tác phải phân bố tương đối đồng tuyến - Phải định hình hóa kết cấu phân phối cung cấp vật liệu phải kịp thời tiến độ - Chỉ đạo thi công phải kịp thời, nhanh chóng, máy móc thiết bị phải đồng b) Phương pháp Là phương pháp đồng thời tiến hành loại cơng tác tồn chiều dài tuyến đơn vị thực  Ưu nhược phương pháp: - Yêu cầu máy móc tăng - Máy móc cơng nhân phân tán triên diện rộng khơng có điều kiện lãnh đạo tập trung, suất máy bị giảm việc bảo dưỡng sửa chữa máy bị ảnh hưởng xấu - Công tác quản lý kỹ thuật thi cơng kiểm tra chất lượng cơng trình hàng ngày phức tạp - Khó nâng cao trình độ tay nghề công nhân - Không đưa đoạn đường làm xong trước vào sử dụng - Một ưu điểm địa điểm thi công không thay đổi nên việc tổ chức đời sống cho công nhân có thuận lợi  Điều kiện áp dụng: - Chỉ áp dụng tuyến đường thi công ngắn - Khi áp dụng phương pháp dây chuyền c) Phương pháp phân đoạn Theo phương pháp tuyến đường chia thành nhiều đoạn riêng biệt làm đến đoạn sau hồn thành cơng tác đoạn đường trước  Ưu nhược phương pháp: - Thời hạn thi công ngắn so với phương pháp - Việc sử dụng máy móc nhân lực tốt hơn, khâu quản lý kỹ thuật kiểm tra chất lượng có thuận lợi - Nhược điểm phương pháp di chuyển sở sản xuất, bãi để xe máy ôtô nhiều lần  chưa cao Điều kiện áp dụng: trình độ tổ chức thi cơng tay nghề cơng nhân Ngồi phương pháp vừa nêu có phương pháp kết hợp phương pháp gọi phương pháp hỗn hợp 3.1.2 KIẾN NGHỊ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG TUYẾN Tuyến đường A - B xây dựng với tổng chiều dài 6045.63 m Đơn vị thi cơng có đầy đủ máy móc, nhân lực, cán kỹ sư có trình độ chun mơn cao Vật tư xây dựng cung ứng đầy đủ kịp thời, cống thiết kế theo định hình từ nhà máy chun chở đến cơng trường để lắp ghép Khối lượng công tác rải tuyến, khơng có khối lượng tập trung lớn Vì kiến nghị dùng phương pháp dây chuyền Tiến độ thi cơng theo phương pháp dây chuyền có dạng sau: - Dây chuyền thi công cống - Dây chuyền thi công - Dây chuyền thi công mặt - Dây chuyền hồn thiện 3.2 XÁC ĐỊNH CÁC THƠNG SỐ TÍNH TỐN CỦA DÂY CHUYỀN: 3.2.1 THỜI GIAN KHỞI CÔNG, KẾT THÚC Qua việc nghiên cứu lượng mưa, số ngày mưa tuyến A – B vùng đồng Một năm chia làm mùa rõ rệt Mùa mưa tháng đến tháng 10, lượng mưa chủ yếu vào tháng 07 08 Tôi nhận thấy mùa thi cơng có lợi vào mùa khơ, từ tháng 11 đến tháng 04 Tôi định khởi công xây dựng mặt đường vào ngày 01/02/2013 đến ngày 15/05/2013 hồn thành BẢNG DỰ KIẾN THỜI GIAN THI CÔNG 3.2.2 TỐC ĐỘ DÂY CHUYỀN THI CÔNG Gọi Tkt : thời gian khai triển tức ngày khởi công tổ đến ngày khởi công tổ cuối cùng, lấy Tkt =5 ngày Trong đó: - Dây chuyền thi công lớp cấp phối đá dăm: ngày - Dây chuyền thi cơng lớp BTN, hồn thiện: ngày Gọi Tnghỉ : thời gian nghỉ khơng làm thời tiết xấu, ngày lễ, ngày chủ nhật Tổng cộng 27 ngày Vmin  L 6456.36  �96.36m / ca T -Tkt 72  Vậy tối thiểu ca làm việc phải làm đoạn tốc độ thi công 96 m/ca, để hồn thành cơng trình trước thời hạn tốc độ dây chuyền phải lớn 96 m/ca Kiến nghị chọn tốc độ dây chuyền Vmin=100 m/ca Với tốc độ hoàn toàn phù hợp với : - Thời hạn hồn thành cơng trình quy định - Khả thiết bị máy móc nhân lực có - Khả cung cấp bán thành phẩm xí nghiệp sản xuất phụ - Thực tế thi công đơn vị thi công 3.2.3 HỆ SỐ HIỆU QUẢ CỦA DÂY CHUYỀN 72   0,93 Ehq= 72 Như việc áp dụng phương pháp thi cơng theo dây chuyền có hiệu 3.2.4 THỜI GIAN HOÀN TẤT :Tht Khi tốc độ thi công dây chuyền chuyên nghiệp khơng đổi thời kỳ hồn tất dây chuyền thời kỳ khai triển Tht = ngày 3.2.5 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:Thđ nht= 10 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu) Suy ra: N =12 10 = 120 hành trình Năng suất máy lu rung 25T là: �0.85 �0.1  0.157 0.1  0.01�0.1 �120 �1.25 3.5 Plu = Km/ca L 0.1   0.637 P 0.157 Số ca lu cần thiết: n = lu ca c) Lu lu nặng 10T lu 6lượt/điểm với vận tốc V=3 Km/h SƠ ĐỒ LU 10T CPĐD LOẠI I 400 150 25 125 150 275 25 150 25 25 125 150 275 275 Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i lềgia cố 25 25 Mé p ngoà i lềgia cố 275 Timđườ ng 400 n=2 3 N = nck nht , đó: nck= chu kỳ nht= 12 hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu) Suy ra: N=3 12=36 hành trình Năng suất máy lu 10T là: �0.85 �0.1  0.449 0.1  0.01�0.1 �36 �1.25 Plu = Km/ca L 0.1   0.223 P 0.449 Số ca lu cần thiết: n = lu ca 5.8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA Lượng BTN cần cho ca thi cơng tính : V = 131.60 T 5.8.1 Chuẩn bị móng đường: - Làm mặt đường máy ép có suất 17.500 m2/ca Diện tích mặt đường cần làm : S = × 100 = 800 m2 Số ca máy cần thiết: F 800   0.046 17500 n= N ca - Tưới nhựa thấm bám Lượng nhựa tưới: V = 800 lít = 0.8 T Dùng xe tưới nhựa có trọng lượng thùng chứa q = 7T để vận chuyển nhựa từ nơi cung cấp đến nơi thi công N  Năng suất xe: T K t q L L tb  t p   V1 V Với tb = 0.5 h : thời gian bơm nhựa tP = 1.5 h : thời gian phun nhựa V1= 30 Km/h: vận tốc xe lúc đầu V2= 20 Km/h: vận tốc xe chở nhựa 6.04563  7.02 L=4+ m Thay giá trị vào công thức, ta được: N  8� 0.85 �  18.41 7.02 7.02 0.5  1.5   30 20 T/ca Số ca xe tưới nhựa yêu cầu: V 0.8   0.043 18.41 n= N ca 5.8.2 Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa: Dùng tơ có trọng tải Q H = 10T để vận chuyển bêtông nhựa từ trạm trộn cách đầu tuyến Km, vận tốc xe chạy V = 40 Km/h Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức: T K t K T 2X tb  td  V  QH N= tb: thời gian bốc hàng, tb = 10 phút = 0.167h td: thời gian dỡ hàng , td = phút = 0.1h X: cự ly vận chuyển trung bình X= 4 6.04563  7.02 m Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85 KT: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9 V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h Suy ra: N  8� 0.85 � 0.9 � 10  87.30 2� 7.02 0.25  0.1  40 T/ca Số ca xe cần thiết: n V 131.6   1.507 N 87.30 ca 5.8.3 Rải hỗn hợp bêtông nhựa: Năng suất máy rải: N = T  B  h    V  Kt Trong đó: B, h: chiều rộng, chiều dày vệt nhựa rải: B = m; h = 0.07 m : dung trọng BTN:  = 2.35 T/m3 V: vận tốc di chuyển máy rải: V = 2.0 m/phút = 120 m/h Kt: hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.85 N =   0.07  2.35  120  0.85 = 536.93 T/ca Số ca máy rải cần thiết là: n 131.6  0.245 536.93 ca 5.8.4 Lu lèn lớp bêtông nhựa lớp dưới: Trước tiên dùng lu nhẹ 6T lu lượt /điểm, tốc độ lu V = 2.0 Km/h, dùng lu bánh lốp 16T lu 12 lượt, tốc độ lu V = 4.0 Km/h, cuối dùng lu nặng 10T lu lượt /điểm, tốc độ lu V = Km/h + Lu lu nhẹ 6T lượt/điểm, tốc độ lu V = Km/h SƠ ĐỒ LU 6T BÊ TƠNG NHỰA LỚP DƯỚI 400 Mé p ngoà i lềgia cố Mé p ngoà i phầ n xe chạy Tim đườ ng 100 75 100 175 200 275 300 300 n=2 - Năng suất máy lu: T K t L L  0.01 L N  V Plu = Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m N = nck n ht Trong đó: nht= hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) Suy ra: N= 9 = 18 hành trình �0.85 �0.1  0.598 0.1  0.01�0.1 �18 �1.25 2.0 Plu = Km/ca - Số ca lu cần thiết cho mặt đường: L 0.1*   0.334 P 0.598 lu n= ca + Lu chặt lu bánh lốp 16T, lu 12 lượt/điểm, Vtb = 4.0 Km/h : SƠ ĐỒ LU 16T BÊ TÔNG NHỰA LỚP DƯỚI 400 214 186 Tim đườ ng 186 Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i lềgia cố n=2 Số hành trình yêu cầu: 12 6 N = nck nht , đó: nck = chu kỳ nht = hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) N=6 4 = 24 hành trình - Năng suất máy lu bánh lốp 16T là: �0.85 �0.1  0.898 0.1  0.01�0.1 �20 �1.25 Plu = Km/ca - Số ca lu cần thiết cho mặt đường: L 0.1*   0.223 P 0.898 lu n= ca + Lu hoàn thiện lu nặng 10T, lu lượt/điểm với vận tốc V = Km/h SƠ ĐỒ LU 10T BÊ TÔNG NHỰA LỚP DƯỚI 400 150 125 150 250 Tim đườ ng 250 Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i lềgia cố n=2 Số hành trình yêu cầu: 3 N = nck nht , đó: nck= chu kỳ nht = hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) N=3 6 = 18 hành trình - Năng suất máy lu 10T là: �0.85 �0.1  0.898 0.1  0.01�0.1 �18 �1.25 Plu = Km/ca - Số ca lu cần thiết: L 0.10 *   0.223 P 0.898 n = lu ca 5.9 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHƯA HẠT MỊN LỚP TRÊN DÀY 5CM: Lượng BTN cần cho ca thi cơng tính V = 94T 5.9.1 Vận chuyển hỗn hợp bê tơng nhựa: Dùng tơ có trọng tải Q H = 10T để vận chuyển bêtông nhựa từ trạm trộn cách đầu tuyến Km, vận tốc xe chạy V = 40 Km/h Năng suất vận chuyển tính theo cơng thức: T K t K T 2X tb  td  V  QH N= tb: thời gian bốc hàng, tb = 15 phút = 0.25h td: thời gian dỡ hàng , td = phút = 0.1h X: cự ly vận chuyển trung bình 6.04563  7.02 X=4+ m Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,85 KT: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9 V: vận tốc xe trung bình lấy V = 40 km/h Suy ra: N  8� 0.85 � 0.9 � 10  87.30 2� 7.02 0.25  0.1  40 T/ca Số ca xe cần thiết: n V 94   1.08 N 87.3 ca 5.9.2 Rải hỗn hợp bêtông nhựa: Năng suất máy rải: N = T  B  h    V  Kt Trong đó: B, h: chiều rộng, chiều dày vệt nhựa rải: B = m; h = 0.05 m : dung trọng BTN:  = 2.35 T/m3 V: vận tốc di chuyển máy rải: V = 2.0 m/phút = 120 m/h Kt: hệ số sử dụng thời gian: Kt = 0.85 N =   0.05  2.35  120  0.85 = 383.52 T/ca Số ca máy rải cần thiết là: n 94  0.245 383.52 ca 5.9.3 Lu lèn lớp bêtông nhựa lớp dày cm: Trước tiên dùng lu nhẹ T lu 4lượt /điểm, tốc độ lu V = 2.0 Km/h, dùng lu bánh lốp 16 T lu 10lượt, tốc độ lu V = 4.0 Km/h, cuối dùng lu nặng 10 T lu 6lượt /điểm, tốc độ lu V = Km/h + Lu lu nhẹ 6T ,4lượt/điểm, tốc độ lu V = Km/h: SƠ ĐỒ LU 6T BÊ TÔNG NHỰA LỚP TRÊN 400 T im đườn g 100 75 100 175 200 275 300 M ép phần xe chạy M ép lềgia cố 300 n=2 Năng suất máy lu: T K t L L  0.01 L N  V Plu = Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m N: số hành trình yêu cầu: N = nck n ht Trong đó: nht= hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) Suy ra: N= Vậy: 9 = 18 hành trình �0.85 �0.1  0.598 0.1  0.01�0.1 �18 �1.25 2.0 Plu = Km/ca L 0.1x   0.34 0.59 Số ca lu cần thiết cho mặt đường: n = Plu ca + Lu chặt lu bánh lốp 16T, lu 12lượt/điểm, Vtb = 4.0Km/h : SƠ ĐỒ LU 16T BÊ TÔNG NHỰA LỚP TRÊN 400 214 186 Tim đườ ng 186 Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i lềgia cố n=2 Số hành trình yêu cầu: 12 6 N = nck nht , đó: nck = chu kỳ nht = hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) Suy ra: N=6 4 = 20 hành trình Năng suất máy lu bánh lốp 16T là: �0.85 �0.1  0.9 0.1  0.01�0.1 �20 �1.25 Plu = Km/ca - Số ca lu cần thiết cho mặt đường: L 0.1*   0.222 P 0.9 lu n= ca + Lu hoàn thiện lu nặng 10T , lu 6lượt/điểm với vận tốc V = Km/h : SƠ ĐỒ LU 10T BÊ TÔNG NHỰA LỚP TRÊN 400 150 125 150 250 Tim đườ ng 250 Mé p ngoà i phầ n xe chạy Mé p ngoà i lềgia cố n=2 Số hành trình yêu cầu: 3 N = nck nht , đó: nck= hành trình nht = hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu nửa mặt đường) Suy ra: N=6 3 = 18 hành trình Năng suất máy lu 10T là: �0.85 �0.1  0.89 0.1  0.01�0.1 �18 �1.25 Plu = Km/ca L 0.1�2   0.223 P 0.89 Số ca lu cần thiết: n = lu ca 5.10 ĐẮP ĐẤT LỀ ĐƯỜNG DÀY 12 CM CHO LỚP 4: Do diện thi công hẹp không thi công xe máy nên phải thi công thủ công: - Khối lượng đất yêu cầu cho ca: V = 1.3x 14.16 = 18.41 m3 5.10.1 Xác định số xe vận chuyển: Dùng xe tải 12T có khối lượng vận chuyển QH = 10 m3 để vận chuyển đất Tương tự ta có: suất vận chuyển xe: N= 169.6 m 3/s V 18.41   0.109ca N 169.6 Vậy: n = 5.10.2 San lớp đất đắp lề lớp 4: - Dùng nhân công 4,0/7 để san đất đắp lề; đống vật liệu ôtô vận chuyển đổ thành đống nhỏ cách -:- m Tra định mức mã hiệu AB.65130 với độ chặt đất 0,95 ta có số cơng/100m3 nhân công 10,18 nên số công cần thiết Nên số công yêu cầu: n 18.41*10.18  1.874 100 công 5.10.3 Lu lèn lớp đất đắp lề dày 12 cm: Dùng lu Sakai 0.65T, bánh sắt, bề rộng bánh lu 0.5m, lu 10 lượt/điểm, V = Km/h, lề rộng 0.50m Sơ đồ lu Sakai 0.65T( Lu lề lớp cùng) Mé p ngoà i lềđấ t 50 n=2 - Năng suất máy lu 0.65T là: T K t L L  0.01 L N  V Plu = Với:  = 1.25, Kt = 0.85, L = 100 m N: số hành trình yêu cầu 10 5 N = nck nht , đó: nck= chu kỳ nht= hành trình (xác định dựa vào sơ đồ lu) Suy ra: N = = �2=10 hành trình �0.85 �0.1  1.077 0.1  0.01�0.1 �10 �1.25 Plu = Km/ca L 0.1�2   0.186 P 1.077 Số ca lu cần thiết: n = lu ca 5.11 CƠNG TÁC HỒN THIỆN Cơng tác hồn thiện cho tuyến bao gồm công việc như: dọn dẹp, quét đá rơi vãi,cắm cọc tiêu, biển báo, cọc Km, gia cố lề, bạt mái taluy, trồng cỏ… Có thể biên chế đội làm cơng tác hồn thiện gồm: - xe Maz-200 để chuyên chở cọc tiêu, biển báo, cọc Km, đất đá … - Lái xe: người - Nhân công: 20 người với suất khoảng 25 công/1 Km Số công cần thiết: n 25 0.10 2.5 cơng 5.12 NHỮNG CHÚ Ý TRONG Q TRÌNH THI CÔNG 1) Đối với cấp phối đá dăm : - Khi bốc rải, vận chuyển đổ vật liệu phải tiến hành cẩn thận để tránh tượng phân tầng - Phải lu lèn độ ẩm tốt nhất, không đủ độ ẩm cần phải tiến hành làm ẩm trường sau : Đổvật liệu thành đống dùng máy rải để rải lớp vật liệu thành lớp dày từ : 15 – 20 cm ; rộng : 2,5 – m, dùng xe tưới nước tưới ẩm lớp vật liệu vừa rải - Về lu lèn : Dùng lu sơ 6T, lu nặng 16T lu bánh lốp10T - Nếu lớp móng cấp phối đá dăm phải làm nhiệm vụ đảm bảo giao thơng sau tưới thấm xong phải rải đá mạt 2) Đối với bê tông nhựa : - Đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp phù hợp với quy định (nhiệt độ trộn, đổ hỗn hợp vào máy trải ( > =120%), nhiệt độ lu lèn kết thúc lu lèn - Bề mặt lớp vật liệu phải đồng chặt chẽ không nứt - Bề mặt san phải phẳng - Chiều dày độ khum lớp rải phải phù hợp với yêu cầu - Các khe nối dọc ngang phải thẳng, không thấy vệt nối rõ ràng - Phải tranh thủ lu lèn hỗn hợp nóng tốt 5.12.3 An tồn lao động thi công Khi thi công xây dựng phải đảm bảo yêu cầu sau đây: Trước khởi cơng xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công duyệt, biện pháp thi công phải thể giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động máy, thiết bị thi công công việc Biện pháp thi cơng giải pháp an tồn phải xem xét định kỳ đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng công trường Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định Những người điều khiển máy, thiết bị thi cơng người thực cơng việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động phải huấn luyện an tồn lao động có thẻ an toàn lao động theo quy định; Máy, thiết bị thi cơng có u cầu nghiêm ngặt an toàn lao động phải kiểm định, đăng ký với quan có thẩm quyền theo quy định phép hoạt động công trường Khi hoạt động, máy thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an tồn Những người tham gia thi công xây dựng công trường phải khám sức khỏe, huấn luyện an toàn cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định pháp luật lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG, TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG, 4 YÊU CẦU VẬT LIỆU, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, 2 TÍNH TOÁN NHÂN LỰC CHO TỪNG KHÂU CHUẨN BỊ, QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG, 2 ĐẮP LỀ LỚP 1 DÀY 15cm., Khối lượng cấp phối đá dăm trong một ca:, 5 THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI II LỚP TRÊN., 7 THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I., 8 THI CÔNG LỚP BÊ TÔNG NHỰA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm