CONG TY CP t VN THIT k and XAY DNG

9 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:11

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÂN VIỆT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - ó - Trụ sở : 51M Nguyễn Chí Thanh -Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng Email : nhanvietnvcc@gmail.com Đà nẵng , ngày 21 tháng 09 năm 2017 THUYẾT MINH KẾT CẤU CƠNG TRÌNH : STAFF VILLAGE HOIANA ĐỊA ĐIỂM : TP HỘI AN – TỈNH QUẢNG NAM I CƠ SỞ TÍNH TỐN: Căn theo quy phạm hành Việt Nam + Nguyên tắc để thiết kế - Nhà cơng trình cơng cộng TCVN 4319:2012 + Ngun tắc tính tốn xây dựng TCVN 9379:2012 + Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2012 + Tiêu chuẩn tải trọng tác động TCVN 2737-1995 + Tiêu chuẩn Công tác đất - Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-2012 + Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá cốt thép TCVN 5573-2012 + Thiết kế cơng trình chịu động đất TCVN 9386 - 2012 + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 03:2012/BXD + Quy chuẩn 02-2009: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “ Số liệu điều kiện tự nhiên xây dựng ” + Báo cáo khảo sát địa chất + Và tài liệu, quy chuẩn khác có liên quan Áp dụng tiêu chuẩn nước ngồi Một số tiêu chuẩn Việt Nam hành nhiều điều khoản chưa đầy đủ chưa cập nhật với phát triển kỹ thuật xây dựng giới, thấy cần thiết tham khảo áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nước ngồi để có giải pháp thiết kế hồn thiện, giải trình bảng sau: Eurocode 2: Design of concrete structures - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép II KHÁI QUÁT PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CƠNG TRÌNH: 1.1.Chọn phương án hệ kết cấu chịu lực : a) Giải pháp thiết kế phần móng Căn tính chất, quy mơ, tải trọng, điều kiện địa chất cơng trình, điều kiện kinh tế kỹ thuật cơng trình, tư vấn thiết kế chọn giải pháp móng cọc bè dày 400, dầm móng bè tiết diện 400x1000 b) Giải pháp thiết kế phần thân: - Hệ kết cấu chịu lực phần thân cơng trình khung BTCT - Theo phương đứng cơng trình: Cột chữ nhật có loại tiết diện (200x700mm) - Theo phương ngang: Dầm có loại tiết diện (200x400mm), (700x400mm), Các sàn có chiều dày 130mm c) Bậc chịu lửa kết cấu chính: Nhà khách sạn chiều cao 75 m phải xây dựng với giới hạn chịu lửa phận chủ yếu cơng trình khơng thấp giá trị sau: Bộ phận chịu lực nhà: R 180; Tường không chịu lực: E 60; Sàn tầng (bao gồm sàn tầng áp mái sàn tầng hầm): REI 90; Tường buồng thang nhà: REI 180; Bản thang chiếu thang: R 90 Ghi chú: Giới hạn chịu lửa cấu kiện xây dựng ký hiệu REI, EI, RE R kèm theo số tương ứng thời gian chịu tác động lửa tính phút (min), đó: R - khả chịu lực cấu kiện; E - tính toàn vẹn cấu kiện; I - khả cách nhiệt cấu kiện 1.2 Vật liệu: a Bêtông - Bêtơng món, cột, dầm, sàn, cầu thang: dùng bê tơng cấp độ bền B35 (Mác 450) có Rb = 19,5MPa, Rbt = 1,3MPa - Bêtông đan, lanh tô, ô văng : dùng bê tông cấp độ bền B20 (Mác 250) có Rb = 11,5MPa, Rbt = 0,9MPa b Cốt thép cọc, móng, cột, vách, lõi, dầm, lanh lơ, đan, + Dùng thép AI (φ
- Xem thêm -

Xem thêm: CONG TY CP t VN THIT k and XAY DNG , CONG TY CP t VN THIT k and XAY DNG