Cau hoi on thi

3 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:10

76 CÂU HỎI ÔN THI KTCT2 Chương 21 (13 câu) Giải thích khơng hồn tồn mong muốn hình thành phoi dây Kể tên yếu tố góp phần hình thành phoi vụn Hệ số cắt gì? Nó ln ln nhỏ 1? Giải thích q trình mòn dao dẫn đến góc trước âm 10 Lẹo dao ? Tại hình thành ? 11 Có ưu điểm khơng lẹo dao hình thành? 16 Liệt kê yếu tố làm giảm độ bóng gia cơng 23 Tuổi bền lớn vận tốc thấp Như anh anh có lời khuyên tất nguyên công nên thực vận tốc cắt thấp ? Giải thích 25 Lực cắt tăng tăng chiều sâu cắt giảm góc trước Giải thích sao? 26 Tại khơng phải lúc khuyên tăng chế độ cắt để suất cao 48 Cho biết n = 0.5 C = 400 phương trình mòn dụng cụ củaTaylor Tuổi bền tăng phần trăm vận tốc cắt giảm (a) 50% (b) 75%? 49 Giả thiết là, mơ hình cắt trực giao, góc trước 15˚và hệ số ma sát 0.2 Dùng phương trình ( 21.4 ) , xác định phần trăm tăng lên chiều dày phoi hệ số ma sát tăng gấp đơi 53 Ngun cơng cắt theo mơ hình trực giao tiến hành điều kiện sau: t˳ = 0.1 mm, c t = 0.2 mm, Chiều rộng cắt = mm, V = m/s, góc trước = 10˚, c F = 500 N, t F = 200 N Tính tốn phần trăm lượng tổng phân bố mặt trượt Chương 22 (9 câu) 116 Những tính chất yếu vật liệu dụng cụ cần có gì? Tại sao? 121 Kể chức chất bơi trơn-làm nguội cắt gọt 132 Tính chất dụng cụ thích hợp với ngun cơng có va đập? Tại sao? 134 Liệt kê nguyên tố hợp kim dùng dụng cụ thép tốc độ cao (HSS) Giải thích chức chúng chúng lại hiệu dụng cụ cắt 137 Tại nhiệt độ lại có ảnh hưởng quan trọng đến tuổi bền dụng cụ 140 Dung dịch cắt có ảnh hưởng ngược cắt gọt? Nếu vậy, ? 141 Mơ tả xu hướng anh quan sát bảng 22.2 142 Tại tính ổn định hóa học tính trơ lại quan dụng cụ cắt ? 151 Tham khảo bảng 22.1, loại vật liệu dụng cụ thích hợp cho nguyên cơng có va đập, giải thích Chương 23 (17 câu) 201 Trình bày ngun cơng thực máy tiện 202 Tiện gì? Các loại phoi tiện? 203 Trong tiện,lực đẩy gì? Lực cắt gì? Lực dùng để tính cơng suất cần thiết cho máy tiện? 204 Mô tả phận máy tiện? 208 Giải thích nguyên công khoét rộng lỗ máy tiện ta rơ lại khó khăn 210 Mơ tả khác khoét chi tiết máy tiện máy doa nằm ngang? 213 Tại phải thực ngun cơng doa? 218 Giải thích trình tự khoan –kht – doa gia cơng lỗ lại xác khoan khoan – doa 219 Tại ngun cơng cắt gọt lại cần thiết chí chi tiết tạo hình xác xác phương pháp gia cơng đúc, dập sản phẩm từ luyện kim bột? Giải thích 221 Mơ tả khó khăn kẹp chi tiết có vật liệu mềm mâm cặp chấu 223 Giải thính giống khác thiết kế nguyên công tiện khoét 235 Bình luận độ lớn góc cắt dụng cụ hình 23.4 238 Tính tốn đại lượng tương tự ví dụ 23.1 cho hợp kim titanium độ bền cao N =700 v/p 239 Ước lượng thời gian gia công cần thiết để tiện thô phôi hợp kim đồng ram với đường kính 60 mm, chiều dài 0,5 m xuống 58 mm, dùng dụng cụ cắt tốc độ cao (HSS) Tính tốn thời gian u cầu cho dụng cụ hợp kim cứng không phủ 240 Một phôi gang cầu với đường kính 200 mm, tiện máy tiện với chiều sâu cắt d =1,25 mm Máy tiện có cơng suất mơ tơ 12 kW có hiệu suất 80 % Trục quay với tốc độ 500 v/p Tính tốn gần lượng chạy dao lớn dùng trước máy có tượng q tải 242 Trong ví dụ 23.4, giả thiết vật liệu chi tiết hợp kim nhôm độ bền cao, trục máy N =500 v/p.Ước tính mô men xoắn yêu cầu nguyên công 243 Tính cơng suất cần dùng theo liệu 23.45 Chương 24 (15 câu) 249 Giải thích ngun cơng phay lại có tính vạn cao 250 Mơ tả máy phay Sự khác với máy khoan? 251 Mô tả loại dao cắt khác dùng nguyên công phay nêu lên ứng dụng cho loại 252 Mô tả dạng khác dao phay trình bày ứng dụng loại 255 Giải thích đặc tính phay thuận phay nghịch 256 Mô tả đặc trưng hình học dao chuốt nói rõ chức chúng 257 Thế chuốt kéo? Chuốt đẩy? 267 Tại phay ngón lại trình sản xuất quan trọng ứng dụng rộng rãi? Giải thích với ví dụ 268 Liệt kê giải thích nhân tố gây chất lượng bề mặt q trình gia cơng mơ tả chương 276 Làm cách để giảm độ nhám bề mặt hình 24.8? Giải thích 289 Tính tốn bề dày phơi, tc, mơmen ví dụ 24.1 290 Ước lượng thời gian cần thiết để phay bề mặt khối đồng dài 10 in., rộng in dùng dao phay có đường kính in với 10 miếng chắp thép gió 291 Một dài 12 in., dày in cắt cưa dây với vận tốc 150 ft/phút Lưỡi cưa có 12 in Nếu lượng chạy dao 0.003 in thời gian cần thiết để cưa hết chiều dài 292 Một dao cắt lăn đơn dùng để cắt 40 bánh thẳng Vận tốc cắt 120 ft/phút dao cắt lăn có đường kính in Tính toán vận tốc quay bánh thẳng 293 Giả sử ngun cơng phay bề mặt hình 24.6, phơi có kích thước x 10 in Dao cắt có đường kính in., có răng, quay với vận tốc 300 vòng/phút Chiều sâu cắt 0.125 in lượng chạy dao 0.005 in./răng Giả sử lượng riêng cần dùng vật liệu Hp-phút/in3 cắt với 75% đường kính dao Tính tốn (a) cơng suất cần thiết (b) tốc độ bóc tách vật liệu (MRR) Chương 26 (9 câu) 344 Hạt mài gì? Hạt mài siêu mịn gì? 345 Kích thước hạt mài liên quan đến số lượng nào? 347 Mơ tả cấu tạo đá mài đặc tính 348 Giải thích tính chất chất dính kết đá mài 353 Mài vô tâm khác với mài có tâm chổ nào? 357 Tại có nhiều loại, hình dạng kích thước đá mài ? 361 Giải thích mài vận tốc lớn q trình gia cơng khác 369 Các yếu tố hình thành va đập trình mài, giải thích 379 Tính tốn kích thước phoi bề mặt đá mài với thông số D = 10 in., d = 0.001 in., υ = 100 ft/min, V = 5000 m/min, C = 500 per ��� � , and r = 20 Chương 27 (13 câu) 449 Giải thích khác gia cơng hóa gia cơng điện hóa 451 Giải thích thực q trình gia cơng EDM để tạo hình dạng chi tiết phức tạp 452 Khả cắt dây EDM gì? Quá trình dùng để tạo chi tiết có bề mặt côn không? 453 Mô tả ưu điểm gia công tia nước 455 Dạng chi tiết khơng thích hợp cho gia cơng chùm tia laze? 460 Giải thích tính chất học vật liệu chi tiết lại không ý nghĩa phần lớn phương pháp trình bày chương 461 Liệt kê phương pháp tạo lỗ có lỗ khơng tròn 463 Tại phương pháp EDM lại phổ biến rộng rãi sản xuất công nghiệp ? 464 Mô tả dạng chi tiết mà thích hợp gia cơng cắt dây tia lửa điện EDM 465 Phương pháp q trình gia cơng khơng truyền thống gây ảnh hưởng nhiệt cho chi tiết ? 469 Liệt kê phân tích yếu tố làm cho độ bóng bề mặt bị xấu trình giới thiệu chương 470 Mục đích hạt mài giới thiệu phương pháp mài điện hóa ? 471 Phương pháp mơ tả chương thích hợp để tạo lỗ nhỏ sâu? Giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi on thi , Cau hoi on thi