THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN

2 71 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:42

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 4583/TCT-CS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 V/v sách thuế GTGT Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận phản ánh số Cục thuế, doanh nghiệp vướng mắc sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) thức ăn chăn nuôi thực theo hướng dẫn Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 Bộ Tài Về vấn đề này, sau báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến sau: Căn quy định khoản Điều Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015) sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế quy định bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT; Căn quy định Điều Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 quy định bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT; Căn hướng dẫn khoản khoản Điều Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 Bộ Tài bổ sung khoản 3a vào Điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT; Căn hướng dẫn khoản Điều 4, khoản Điều Khoản Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn sách thuế thức ăn chăn nuôi; Căn hướng dẫn Điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi; Căn hướng dẫn Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý thức ăn chăn nuôi; Căn hướng dẫn Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phép lưu hành Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Căn hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến sau: (i) Các sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế: - Sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường tố chúc, cá nhân tự sản xuất bán (ví dụ mì, cám mì, gạo (gạo gẫy), cám gạo tạo từ q trình xay xát thóc xay xát lúa mì) theo hướng dẫn Khoản Điều Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 thuộc đối tượng không chịu thuế Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khâu kinh doanh thương mại khơng phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn Khoản Điều Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài - Sản phẩm qua chế biến chưa qua chế biến bã, khô dầu loại, bột cá, bột xương, bột tôm, cám (đã qua chế biến) làm thức ăn chăn nuôi - Các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản vật nuôi khác, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất chất mang) thực theo quy định khoản Điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi khoản 2, khoản Điều Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ii) Trường hợp sản phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi làm nguyên liệu làm thức ăn chăn ni (ngồi sản phẩm nêu điểm (i)) chưa quy định cụ thể Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phép lưu hành Việt Nam đề nghị đơn vị phản ánh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để hướng dẫn.Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh, thành phố biết tổ chức thông báo đến doanh nghiệp có liên quan địa bàn biết thực thống Nơi nhận: - Như trên; - Các Vụ: CST, PC, TCHQ-BTC; - Các Vụ PC, KK, DNL-TCT; - Danh sách doanh nghiệp kèm theo; - Lưu: VT, CS (3b) KT TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHẬN CÔNG VĂN SỐ: 4583/TCT-CS NGÀY 04/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH STT Tên doanh nghiệp Công ty Lương thực Sông Hậu Địa Lơ 18, KCN Trà Nóc, P Trà Nóc, Q Bình Thủy, Tp Cần Thơ Cty TNHH MTV Thực phẩm đầu tư Fococev 21 Bùi Thị Xuân, P Bến Thành, Q1, TP HCM Cty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Cty TNHH Phương Hoa Quốc lộ 14 – xã Đắk Kroong – H Đắk Glei = Kontum TCT CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn 06 Hai Bà Trưng, P Bến (SABECO) Nghé, Q1, TP HCM Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp 379C Nguyễn Văn Tư, Đông Á Phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre ... thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phép lưu hành Việt Nam đề nghị đơn vị phản ánh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để hướng dẫn.Tổng cục Thu thông báo để Cục Thu tỉnh, thành phố biết... Như trên; - Các Vụ: CST, PC, TCHQ-BTC; - Các Vụ PC, KK, DNL-TCT; - Danh sách doanh nghiệp kèm theo; - Lưu: VT, CS (3b) KT TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN , THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG với THUẾ THU NHẬP cá NHÂN