TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI

5 91 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

FB: COM/NGUYENTHILUYEN Vào nhóm 2k2 Ngữ Văn để nhận thêm tài liệu học miễn phí THPT: https://www.facebook.com/groups/474199626726907/ FB Cơ giáo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039641112031 TÀI LIỆU CHO NHỮNG BẠN ÔN THI HỌC SINH GIỎI RÈN LUYỆN Câu (8,0 điểm) Dân gian Việt Nam có câu: “Khơng có mợ chợ đơng Mợ lấy chồng chợ vui” Nhà thơ Nga lại viết: “Chẳng có tẻ nhạt đời Mỗi số phận chứa phần lịch sử Mỗi số phận riêng, dù nhỏ Chẳng hành tinh sánh đâu?” (“Chẳng có tẻ nhạt đời” - Evtushenko) Từ vấn đề đặt hai trích dẫn trên, anh (chị) trình bày quan niệm sống mình? Câu (12,0 điểm) Nhà văn Nguyễn Minh Châu nhận định: “ Văn học đời sống vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm người” Bằng hiểu biết văn học, anh (chị) làm sáng tỏ nhận định trên? - Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh…………………… ……………… Số báo danh……… Giám thị 1…………………… …… Giám thị 2………… ……….……… HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm có 04 trang) A Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Giám khảo chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; đặc biệt khuyến khích viết có cảm xúc sáng tạo - Việc chi tiết hoá điểm số ý (nếu có) phải đảm bảo khơng sai lệch với tổng điểm ý thống giám khảo Hội đồng chấm thi - Điểm toàn thi giữ ngun, khơng làm tròn số B Đáp án thang điểm Câu (8,0 điểm) I.Yêu cầu kĩ - Xây dựng văn nghị luận xã hội chặt chẽ, hợp lí - Đáp ứng yêu cầu văn nghị luận: sắc bén, thuyết phục - Không mắc lỗi diễn đạt mặt tả, dùng từ, đặt câu Cách lập luận chặt chẽ, văn sắc bén, thuyết phục, có nét riêng II Yêu cầu kiến thức Học sinh kết cấu làm theo nhiều cách khác miễn làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục người đọc Có thể giải nội dung sau đây: Giải thích - “Khơng có mợ… chợ vui”: cá nhân phần tử xã hội; khơng có cá nhân xã hội tồn tại, xã hội bao gồm nhiều 2,0 đ người,nhiều cá tính nhiều mối quan hệ - “Chẳng có ai… sánh đâu?”: cá nhân nhất, mang phần đặc tính, lịch sử phát triển cộng đồng Mỗi cá nhân dù nhỏ bé góp phần làm nên đa dạng cho xã hội - Tác giả dân gian Việt Nam nhà thơ Nga nêu lên mối quan hệ cá nhân xã hội Hai quan niệm không mâu thuẫn mà phản ánh hai mặt vấn đề: cá nhân nhỏ bé, thiếu người xã hội tồn tại, người nhỏ bé lại góp phần phát triển phong phú xã hội, tạo nên nét đặc trưng cho cộng đồng Phân tích chứng minh - Xã hội hợp thành từ hàng triệu người, thiếu cá thể có cá thể khác điền vào vị trí thiếu hụt ấy, xã hội hoạt động - Mỗi người cá thể độc đáo không lặp lại Nếu chịu khó tìm hiểu người, sâu vào giới nội tâm họ ta thấy cá nhân - dù nhìn tẻ nhạt, nhàm chán - giới không cùng, sách đọc không hết Những nét đặc sắc hợp thành màu sắc đa dạng, phong phú cho xã hội Nếu thiếu gam màu, tranh bớt sống động, sống bớt thú vị - Đối với xã hội, cơng nhân, có cơng nhân khác thay vào vị trí để guồng máy sản xuất vận hành liên tục Thế 2,0 đ cha mẹ, người yêu, người vợ, cái, bạn thân… người cơng nhân nhất, khơng thể thay (dẫn chứng)  (Chẳng hành tinh sánh đâu) - Khơng có cá nhân khơng thể có xã hội, khơng thể có lịch sử phát triển xã hội Dù tướng lĩnh tài ba, lãnh tụ xuất chúng hay nhà bác học lỗi lạc, cá nhân góp sức phát triển chung (dẫn chứng)  (Mỗi số phận chứa phần lịch sử) Bàn bạc mở rộng - đề xuất phương hướng phấn đấu: Hiểu mối quan hệ cá nhân xã hội, nhận thức rõ vai trò cá nhân giúp ta: tăng cường tinh thần đoàn kết để tạo nên sức mạnh chung; tránh bệnh 2,0 đ sao; tôn trọng giá trị người, dù họ làm việc giản đơn, bình thường hay khơng có tài đặc biệt Liên hệ: quan niệm sống bạn nào? Dù thiếu cá nhân xã hội tồn bạn may mắn sinh ra, trưởng thành xã hội cá tính thêm phong phú Chính bạn phải sống để khẳng định Sau vài gợi ý: - Sống có lý tưởng, có mục đích 2,0 đ - Sống có hành trang (niềm tin tưởng, kiến thức, kỹ ) - Sống có lĩnh, ý chí tình cảm (dám nghĩ, dám làm, sống hữu ích, giá trị sống có trách nhiệm) - Một số biểu lối sống tiêu cực nên tránh: sống nhạt, dựa dẫm, đua đòi v.v  Lưu ý : Bài làm đạt điểm tối đa diễn đạt đầy đủ ý, không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, tả… khuyến khích làm sáng tạo Câu (12,0 điểm) I Yêu cầu kĩ - Biết cách làm văn nghị luận tổng hợp: vừa giải thích, bình luận vừa phân tích phong cách nghệ thuật tác giả tiêu biểu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận văn học - Bố cục rõ ràng chặt chẽ Diễn đạt lưu lốt, văn giàu hình ảnh Khơng mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp II Yêu cầu kiến thức: Học sinh kết cấu làm theo nhiều cách khác miễn làm sáng tỏ vấn đề, thuyết phục người đọc Có thể giải nội dung sau đây: Giới thiệu mối quan hệ văn học, đời sống người Dẫn ý (1 điểm) kiến Nguyễn Minh Châu Giải thích nhận định : - Văn học loại hình nghệ thuật – nghệ thuật ngôn từ Văn học phản (0,75 ánh thực đời sống hình tượng xây dựng ngơn từ điểm) - Đời sống hiểu theo nghĩa rộng thực đời, bao gồm thiên nhiên, xã hội mà trung tâm người Hiện thực đời sống tạo nhu cầu đồng thời cung cấp đề tài chất liệu cho sáng tác văn (0,75 điểm) học - Con người trung tâm đời sống tất nhiên tâm điểm (0,5 văn học Con người vừa đối tượng phản ánh vừa đối tượng phục vụ điểm) văn học - “Văn học đời sống vòng tròn đồng tâm” văn học bắt nguồn từ đời sống, đồng thời văn học phục vụ đời sống, phản ánh thực người Đối tượng phản ánh văn học người người chung chung, trừu tượng mà người cụ thể, (2 điểm) cá thể chủ yếu người tinh thần với tất mối quan hệ xã hội phức tạp Đó người hồn cảnh cụ thể với tính cách số phận riêng, với buồn vui, đau khổ, hạnh phúc bất hạnh, trạng thái tình cảm, tâm lý tinh vi Bình luận: - Đây ý kiến đắn sâu sắc mối quan hệ văn học đời sống, đối tượng văn học xây dựng tinh thần nhân văn (1 điểm) cao Văn học lấy người làm trung tâm, phản ánh người, phục vụ người nâng đỡ người - Văn học chân hướng người đến chân, thiện, mỹ, góp phần phát triển hồn thiện nhân cách người Vì vậy, miêu tả xấu, ác, văn học hướng người đến tốt đẹp (1 điểm) Muốn vậy, nhà văn phải đứng lập trường tốt, thiện, biết nhân danh công lý giá trị nhân cao đẹp người Chứng minh: - Văn học bất nguồn từ đời sống Dẫn chứng… (1 điểm) - Văn học phản ánh đời sống mà tâm điểm người: + Văn học phản ánh số phận người… Dẫn chứng : Thúy Kiều, Chị Dậu, lão Hạc… + Văn học phản ánh tính cách sinh động người : Tào Tháo, AQ, Chí Phèo, Xn tóc đỏ… (3 điểm) + Văn học thể cung bậc tình cảm người Dẫn chứng : thơ, văn xuôi… + Văn học thể ước mơ, khát vọng đáng người : Chí Phèo, Hai đứa trẻ, Vợ nhặt… + Văn học phản ánh thói hư, tật xấu, xấu, ác người chế độ xã hội đen tối chà đạp ngườivới tinh thần phê phán Dẫn chứng: nhân vật phẩn diện cổ tích, văn học thực phê phán… Đánh giá chung: Ý kiến Nguyễn Minh Châu giúp ta hiểu sâu mối quan hệ văn học đời sống, chất đối tượng văn (1điểm) học, trang bị cho tiêu chuẩn nhân nghệ thuật để chiếm lĩnh, cảm thụ tác phẩm văn học, tượng văn học  Lưu ý: Bài làm đạt điểm tối đa diễn đạt đầy đủ ý, khơng mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, tả… Cần khuyến khích làm sáng tạo ... điểm) học - Con người trung tâm đời sống tất nhiên tâm điểm (0,5 văn học Con người vừa đối tượng phản ánh vừa đối tượng phục vụ điểm) văn học - “Văn học đời sống vòng tròn đồng tâm” văn học bắt... văn học đời sống, đối tượng văn học xây dựng tinh thần nhân văn (1 điểm) cao Văn học lấy người làm trung tâm, phản ánh người, phục vụ người nâng đỡ người - Văn học chân hướng người đến chân, thi n,... dung sau đây: Giới thi u mối quan hệ văn học, đời sống người Dẫn ý (1 điểm) kiến Nguyễn Minh Châu Giải thích nhận định : - Văn học loại hình nghệ thuật – nghệ thuật ngơn từ Văn học phản (0,75 ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI, TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI