SLIDE THUYẾT TRÌNH ProTalk business analysis

8 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Phân tích kinh doanh Business Analysis www.afa.edu.vn “We are professionals” Prepared by Phan Le Thanh Long What are business leaders expecting from their finance teams? Contributing to strategy and good decision making is vital (Leading Big4 research finding) Slide 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Finance professionals and decision making Decision making is key to superior organisational performance Slide Prepared by Phan Le Thanh Long KỸ NĂNG PHÂN TÍCH WISDOM MANAGEMENT REPORTING & DECISION MAKING KNOWLEDGE INFORMATION DATA CAPTURE & ANALYSIS DATA Slide 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Analytics must provide a future view! Slide Prepared by Phan Le Thanh Long Moving up the finance value chain Slide 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Finance needs to provide more insight INFORMATION INSIGHT PAST PRESENT FUTURE What Happened? What is happening now (Alerts) What will happen? (Extrapolation) (Reporting) How / Why things happened (Modeling / Var) Next Best Action? (Recommend) Best / Worst that can happen (Predict/Optimiz / stimulate Slide Prepared by Phan Le Thanh Long KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH Slide 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Yêu cầu tổng thể kiến thức Slide Prepared by Phan Le Thanh Long Tập trung chiến lược - Strategic Focus Lợi nhuận bền vững Doanh thu Tăng thị phần Gia nhập thị trường Khởi động Tăng hiệu Mở rộng thị trường Tăng giá bán Tăng trưởng Cải thiện doanh thu hỗn hợp Trưởng thành Giảm chi phí Suy thoái Slide 10 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Tập trung chiến lược - Strategic Focus Kiểm soát chi phí Đánh giá hiệu hoạt động Kiểm sốt chi phí theo hoạt động   Chi phí phân bổ theo hoạt động chính; Dự tốn lập theo hoạt động từ khoản mục dự toán theo yếu tố chi phí Xác định Nguyên nhân sinh phí (Cost Driver) cho hoạt động Kiểm soát Nguyên nhân sinh phí hoạt động giúp kiểm sốt chi phí hiệu Phân tích lợi nhuận đa chiều Đánh giá hiệu phận Phân tích lợi nhuận theo Dịch vụ, Khách hàng, Bộ phận Phân tích xác định hoạt động tạo giá trị, hoạt động khơng tạo giá trị   Chi phí phân bổ theo hoạt động dựa Nguyên nhân sinh phí;   Đánh giá tương quan chi phí phát sinh cho hoạt động với tiêu KPIs hoạt động nhằm xác định hoạt động tạo giá trị   Kiểm soát hạn chế hoạt động khơng tạo giá trị từ kiểm sốt tốt hiệu hoạt động chi phí phát sinh Phân bổ chi phí để lập Báo cáo Bộ phận (Segment Report)   Chi phí phân bổ theo hoạt động dựa Nguyên nhân sinh phí;   Chi phí hoạt động phân bổ vào cấp độ khác theo cấp độ quản lý từ thấp đến cao Ví dụ: từ cấp độ Sản phẩm, Dịch vụ, Thị trường, Bộ phận   Chi phí hoạt động phân bổ cho Dịch vụ, Khách hàng, Bộ phận   Doanh thu tập hợp riêng nhằm xác định lợi nhuận nhóm Dịch vụ, Khách hàng, Bộ phân Xác định lợi nhuận gộp Bộ phận (Ví dụ: Chi nhánh, Trung tâm), cung cấp tranh toàn cảnh hiệu tài Bộ phận   Đánh giá hiệu xây dựng chế lương, thưởng tạo động lực cho nhân viên Bộ phận dựa kết Báo cáo Bộ phận Slide 11 Prepared by Phan Le Thanh Long PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CFO/ CEO Nhà đầu tư tài Quản trị rủi ro Ngân hàng Năng lực phân tích Kiểm sốt nội Kiểm tốn nội Nhà phân tích Slide 12 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN Bằng sau đại học CPA Vietnam Chứng nghề nghiệp quốc tế Slide 13 Prepared by Phan Le Thanh Long Chứng cần có để Qualified v Quốc tế: §  Chartered Accountant (ICAEW) §  Certified Accountant (ACCA, CPA Australia) §  Certified Management Accountant (CMA Australia, CIMA) v Việt Nam: §  Chứng Kiểm tốn viên Hành nghề (CPA) §  Chứng Hành nghề kế tốn (APC) §  Chứng Hành nghề Thủ tục thuế (Đại lý thuế) Slide 14 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long ICAEW CFAB “Certificate of Finance, Accountancy & Business v Business & Finance v Assurance v Management Information v Accounting v Principles of Taxation v Law Học bổng “Nhân tài hội tụ” cho chương trình CFAB http://www.afa.edu.vn/news/nhan-hoc-bong-nhan-tai-hoi-tu-gianh-co-hoi-lam-viec-taibig4-viet-nam/ Slide 15 Prepared by Phan Le Thanh Long AFA Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 22002555 Hotline: 094.238.6611 E-mail: tuvan1@afa.edu.vn tuvan2@afa.edu.vn Website: www.afa.edu.vn www.afa.edu.vn ... professionals and decision making Decision making is key to superior organisational performance Slide Prepared by Phan Le Thanh Long KỸ NĂNG PHÂN TÍCH WISDOM MANAGEMENT REPORTING & DECISION MAKING... 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long ICAEW CFAB “Certificate of Finance, Accountancy & Business v Business & Finance v Assurance v Management Information v Accounting v Principles of Taxation... NĂNG PHÂN TÍCH WISDOM MANAGEMENT REPORTING & DECISION MAKING KNOWLEDGE INFORMATION DATA CAPTURE & ANALYSIS DATA Slide 12/7/17 Prepared by Phan Le Thanh Long Analytics must provide a future view!
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE THUYẾT TRÌNH ProTalk business analysis, SLIDE THUYẾT TRÌNH ProTalk business analysis