Manipulate goodwill olympus and HP

3 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

Quản trị lợi nhuận với Goodwill học rút từ scandal Olympus HP Kế toán hợp thương vụ M&A Giá phí hợp nhất= % Sở hữu x giá trị hợp lý TS thuần+Lợi thương mại LTTM phát sinh công ty mua công ty khác LTTM phần chênh lệch giá mua với giá trị hợp lý tài sản công ty Người mua phải đánh giá lại hết tất tài sản nợ phải trả người bán việc sử dụng giá trị hợp lý Giá trị hợp lý ước tính kỹ thuật đặc thù giữ liệu đầu vào khơng thể quan sát Vì cổ đơng bên ngồi khó xác định xác giá trị Việc thiếu tính xác minh cung cấp cho nhà quản lý hội để bóp méo BCTC Các cơng ty có cách để bóp méo dựa vào LTTM Thứ nhất, cơng ty bóp méo giá phí hợp Giá phí phụ thuộc hoàn toàn vào định ban quản lý Giá phí ảnh hưởng trực tiếp đến việc định định giá LTTM Việc định mua công ty giá phí chủ đề nóng nghiên cứu Có nhiều nghiên cứu từ nguồn khác để lý giải việc nhà quản lý thường trả mức mua cơng ty mục tiêu Thơng thường giá mua phải thấp tiềm lợi ích tài Ai muốn mua giá thấp, lợi ích họ thu nhiều Những nhà quản lý khơng chủ động trả giá phí cao hợp trừ họ muốn che giấu thơng qua M&A Âm mưu việc che giấu nói casestudy Olympus Thứ hai, cơng ty bóp méo giá trị hợp lý TS để gây ảnh hưởng đến LTTM Việc đo lường giá trị hợp lý TS dựa ý kiến chủ quan định giá khơng có sở Nhất tài sản vơ hình Việc định giá q cao giá trị hợp lý TS công ty dẫn đến việc nâng khống tài sản BCĐKT Thứ ba, công ty đánh giá không việc tổn thất LTTM sau ngày hợp để bóp méo lợi nhuận Khi có tổn thất lợi thương mại, kế tốn phải write off thành expense Tuy nhiên, nhà quản lý cố tình thờ bỏ qua việc để nâng lợi nhuận Nhưng có số trường hợp, công ty mua bị công ty bán lừa số liệu kế toán dẫn đến việc mua giá cao Sau mua xong phát nên chủ động write off Đó trường hợp HP Casestudy Olympus a Giới thiệu Việc áp dụng thủ thuật “Tobashi” gần thập kỷ lãnh đạo Olympus che giấu lỗ 1.7 tỷ USD Trong năm 80, tăng mạnh đồng yên giảm giá đồng đô la gây nên nhiều vấn đề lợi nhuận công ty nhật Vào năm 1980, CEO Olympus Toshiro Shimoyama định đầu tư dạng tài sản tài đầu với nhiều rủi ro biết với tên “Zaiteku” với quản ý kế toán trưởng Yamada Từ hoạt động với tài sản tài đem lượng lợi nhuận lớn Đến năm 1987, Yamada chịu trách nhiệm cho deal đầu tài đó, người tên Hisashi Mori trở thành cấp Những deal với lợi nhuận lớn mang lại cho Yamada Mori thăng chức Mori trở thành phó chủ tịch điều hành Yamada trở thành kiểm tốn cao cấp tập đồn 10 năm sau đó, khoản đầu tư gây nên khoản lỗ đáng kể Vào cuối năm 1990, khoản đầu tư lỗ 100 tỷ yên Tuy nhiên Yamada Mori tiếp tục đặt tiền vào để hi vọng khoản đầu tư phục hội Khoản lỗ che dấu thông qua chuẩn mực kế toán nhật cho phép tài sản tài ghi nhận giá gốc khơng phải write down xuống giá trị hợp lý Tuy nhiên đến năm 1997, luật kế toán thay đổi bắt phải ghi nhận theo giá thị trường Là kế toán, Yamada Mori biết họ sớm bị phát áp dụng chuẩn mực kế tốn Vì họ nghĩ âm mưu để che giấu khoản lỗ b Thủ thuật “Tobashi” Thủ thuật “Tobashi” gian lận tài việc chuyển tài sản xấu khoản nợ khỏi bảng cân đối kế tốn ( nhờ cơng ty vỏ bọc) để làm đẹp báo cáo tài Tài sản nợ phải trả chuyển sang có giá trị ảo, nhà quản lý hy vọng vào việc trì hỗn khoản lỗ thị trường phục hồi c Áp dụng thủ thuật “Tobashi” vào công ty Olympus Năm 1998, với chấp thuận chủ tỉnh, Yamada Mori nảy âm mưu dấu lỗ với thủ thuật “Tobashi” Thủ thuật giúp Olympus chuyển tài sản tài giá trị sang cơng ty vỏ bọc (công ty không hợp nhật vào BCTC Olympus” Nó bán tài sản giá trị sổ sách Vì Yamada Mori bắt đầu lập công ty vỏ bọc gọi Shell company Shell company bao gồm Centra Forest đăng ký Đảo Cayman (thiên đường thuế), Easterside Investment, Quick Progress Dưới bước thực âm mưu Bước 1+2: Vào năm 1998, Olympus chấp khoản trái phiếu phủ cho ngân hàng LGT Bank (Liechtenstein) để bảo lãnh cho công ty Central Forest vay với số tiền 30 tỷ Yên Bênh cạnh công ty vay bank Singapore 45 tỷ yên cho Central Forest vay Khối quản lý tài sản Olympus tiền hành đầu tư 35 tỷ Yên vào quỹ sau quỹ chuyển tiền cho Easterside Investments Các hành động chủ yếu để cung cấp đủ lượng tiền thật lớn cho Shell company Bước 3: Shell company sử dụng lượng tiền vay để mua lại khoản tài sản tài thua lỗ Olympus giá trị ghi sổ Hành động giúp đẩy khoản nợ xấu khỏi bảng cân đối thời gian chờ đợi thị trường phục hồi Vậy công ty giấu tài sản xấu trị giá 64 tỷ yên Central Forest 32 tỷ yên Quick Progress Sau thị trường không phục hồi, khoản trái phiếu đem chấp khoản vay Olympus đến hạn, Yamada Mori nghĩ kế hoạch giấu khoản nợ bị phát khoản vay đến hạn Do họ chuyển từ kế hoạch giấu lỗ sang kế hoạch lý khoản lỗ Bước 4: Yamada Mori tiến hành lập quỹ đầu tư Các quỹ đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư vỏ bọc mang tên Investment Shell Company Một cơng ty có tên Gyrus Bước 5: Olympus tiến hành kế hoạch lý lỗ việc mua lại cơng ty Gyrus Giá mua kèm theo phí tư vấn cao gấp 100 lần so với giá trị thực chúng ( giá trị thực khoảng 0,62 tỷ yên giá mua khoảng 62 tỷ yên) Với giao dịch phát sinh khoản LTTM khoảng 61,38 tỷ yên phân bổ từ 10-20 năm Với cách Olympus phân bổ lỗ khoảng 10-20 năm khơng phải hạch tốn lần vào chi phí kì Tiền thu từ thương vụ Gyrus chuyển lại cho công ty Shell company bước để công ty trả tiền vay ngân hàng LGT quỹ Khi LGT giải chấp khoản trái phiếu cho Olympus Vậy qua loạt bước giúp cho Olympus chuyển tài sản xấu thành lợi thương mại phân bổ 10-20 năm mà khơng phải ghi nhận ln chi phí kỳ Khi KPMG đặt câu hỏi giá mua phí tư vấn M&A phải trả, Olympus thay đổi cơng ty kiểm tốn sang EY năm 2009 EY cho phép phân bổ 177 triệu USD Lợi thương Mại Cùng lúc đó, Olympus bổ nhiệm CEO phụ trách Anh Woodford Anh ta bắt đầu đặt câu hỏi giao dịch khoản phí bất thường Sau bị sa thải sau tuần Woodford đến quan nhà nước Anh để khai báo Vụ việc sau điều tra bị phát Casestudy HP Hewlett-Packard công ty công nghệ chuyên cung cấp phần mềm dịch vụ Mỹ Năm 2011, HP bỏ tiền mua lại Autonomy (Công ty viễn thông Anh) ghi nhận LTTM lên tới 6.4 tỷ USD ( chiếm 5% tổng tài sản HP) Deal HP phải bỏ 11.7 tỷ USD Tuy nhiên, Autonomy overstate khoản doanh thu việc cộng thêm doanh thu dịch vụ từ tương lai Vì tin tưởng Deloitte kiểm toán nên HP trả tiền cho thương vụ Sau tiếp khoản Autonomy, HP phát sai lệch kế tốn Vì CEO HP phải ghi nhận 8.8 tỷ USD từ tổn thất LTTM hạch tốn ln vào kỳ ... 5% tổng tài sản HP) Deal HP phải bỏ 11.7 tỷ USD Tuy nhiên, Autonomy overstate khoản doanh thu việc cộng thêm doanh thu dịch vụ từ tương lai Vì q tin tưởng Deloitte kiểm tốn nên HP trả tiền cho... công ty trả tiền vay ngân hàng LGT quỹ Khi LGT giải chấp khoản trái phiếu cho Olympus Vậy qua loạt bước giúp cho Olympus chuyển tài sản xấu thành lợi thương mại phân bổ 10-20 năm mà khơng phải... câu hỏi giá mua phí tư vấn M&A phải trả, Olympus thay đổi cơng ty kiểm tốn sang EY năm 2009 EY cho phép phân bổ 177 triệu USD Lợi thương Mại Cùng lúc đó, Olympus bổ nhiệm CEO phụ trách Anh Woodford
- Xem thêm -

Xem thêm: Manipulate goodwill olympus and HP , Manipulate goodwill olympus and HP