Luận văn sư phạm Xây dựng phần mềm xem video trên Android bằng ngôn ngữ Java

49 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 20:09

Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỖ THANH HIỀN XÂY DỰNG PHẦN MỀM XEM VIDEO TRÊN ANDROID BẰNG NGƠN NGỮ JAVA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Tin học HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỖ THANH HIỀN XÂY DỰNG PHẦN MỀM XEM VIDEO TRÊN ANDROID BẰNG NGƠN NGỮ JAVA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Tin học Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trịnh Đình Thắng HÀ NỘI, 2019 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CẢM ƠN Hồn thành khóa luận em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học tập nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trịnh Đình Thắng – người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn em suốt trình học tập, nghiên cứu đề tài Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Viện Cơng nghệ Thơng tin giúp đỡ để em hồn thành khóa luận Chúc Viện Cơng nghệ thơng tin ngày vững mạnh, khang trang, góp phần to lớn nghiệp đào tạo chuyên nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội Mặc dù cố gắng q trình thực khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý chân thành q thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Đỗ Thanh Hiền Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan tồn nội dung trình bày khóa luận kết tìm hiểu nghiên cứu riêng em, cơng trình nghiên cứu em hướng dẫn PGS.TS Trịnh Đình Thắng Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực, rõ ràng Em xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận rõ nguồn gốc Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung viết khóa luận Sinh viên thực Đỗ Thanh Hiền Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các kiểu liệu Java 15 Bảng 1.2 Các kiểu toán tử Java 16 Bảng 1.3 Lớp bao kiểu liệu sở 20 Bảng 2.1 Danh sách Usecase 27 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các phiên hệ điều hành Android Hình 1.2 Bối cảnh liệu toàn cầu - Nguồn: WeAreSocial Hình 1.3 Chỉ số Internet di động Việt Nam năm 2014 Hình 1.4 Kiến trúc Android Hình 1.5 Các kiểu liệu ngôn ngữ Java 14 Hình 2.1 Biểu đồ Usecase tổng quát 26 Hình 2.2 Biểu đồ Usecase cho chức Đăng nhập 28 Hình 2.3 Biểu đồ Usecase cho chức Tìm kiếm 28 Hình 2.4 Biểu đồ Usecase cho chức Sắp xếp 28 Hình 2.5 Biểu đồ Usecase cho chức Chi tiết phim 29 Hình 2.6 Biểu đồ Usecase cho chức Xem Clip Youtube 29 Hình 2.7 Biểu đồ Usecase cho chức Lưu phim yêu thích 29 Hình 2.8 Biểu đồ Usecase cho chức Xem phim 30 Hình 2.9 Biểu đồ Usecase cho chức Đăng xuất 30 Hình 2.10 Biểu đồ lớp chi tiết hệ thống 30 Hình 3.1 Biểu đồ chức Đăng nhập 31 Hình 3.2 Biểu đồ chức Tìm kiếm 32 Hình 3.4 Biểu đồ chức chi tiết phim 32 Hình 3.5 Biểu đồ chức lưu phim yêu thích 33 Hình 3.6 Biểu đồ chức Xem phim 33 Hình 3.7 Biểu đồ chức Đăng xuất 34 Hình 3.8 Giao diện hình ứng dụng 34 Hình 3.9 Giao diện hình hệ thống 35 Hình 3.10 Giao diện chức Đăng nhập 36 Hình 3.11 Giao diện chức Đăng kí 36 Hình 3.12 Giao diện chức Tìm kiếm 37 Hình 3.13 Giao diện chức Hiển thị chi tiết phim 38 Hình 3.14 Giao diện chức Xem clip liên quan Youtube 38 Hình 3.15 Giao diện chức Xem phim 39 Hình 3.16 Giao diện chức Lưu trữ phim u thích 39 Hình 3.17 Giao diện chức Sắp xếp 40 Hình 3.18 Giao diện chức Đăng xuất 40 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Hệ điều hành Android 1.1.1.Lịch sử đời 1.1.2.Tại lập trình Android 1.1.3.Kiến trúc Android 1.1.4.Các thành phần ứng dụng Android 1.1.5 Lưu trữ liệu Android 11 1.2 Ngôn ngữ Java 13 1.2.1.Tổng quan ngôn ngữ Java 13 1.2.2.Biến, hằng, kiểu liệu, toán tử, biểu thức cấu trúc điều khiển Java 14 1.2.3.Hướng đối tượng Java 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 25 2.1 Xác định toán 25 2.2 Phân tích hệ thống 26 2.2.1 Biểu đồ Usecase tổng quát 26 2.2.2 Biểu đồ lớp 30 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 31 3.1 Thiết kế hệ thống 31 3.1.1 Biểu đồ chức Đăng nhập 31 3.1.2 Biểu đồ chức Tìm kiếm 31 3.1.3 Biểu đồ chức Sắp xếp 32 3.1.4 Biểu đồ chức chi tiết phim 32 3.1.5 Biểu đồ chức lưu phim yêu thích 33 3.1.6 Biểu đồ chức Xem phim 33 3.1.7 Biểu đồ chức Đăng xuất 34 3.2 Giới thiệu giao diện phần mềm 34 3.2.1 Giao diện danh mục hệ thống 34 3.2.2 Giao diện chức Đăng nhập 35 3.2.3 Giao diện chức Tìm kiếm 37 3.2.4 Giao diện chức Chi tiết phim 37 3.2.5 Giao diện chức Xem clip liên quan Youtube 38 3.2.6 Giao diện chức Xem phim 39 3.2.7 Giao diện chức Lưu trữ phim yêu thích 39 3.2.8 Giao diện chức Sắp xếp 40 3.2.9 Giao diện chức Đăng xuất 40 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, Công nghệ Thông tin lĩnh vực nhận nhiều quan tâm từ quốc gia, khu vực quốc tế góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế Điện thoại di động công cụ thiếu đời sống người ngày có phát triển mạnh mẽ Cùng với đời hệ điều hành di động tên tuổi Windows Phone Microsoft, iOS Apple, Symbian Motorola, Các dòng điện thoại thơng minh tích hợp nhiều chức năng, cấu hình mạnh kích thước ngày nhỏ gọn dần chiếm lĩnh thị trường Android hệ điều hành phổ biến giới Bởi Android có mã nguồn mở nên cho phép nhà phát triển lập trình viên điều chỉnh phân phối Android cách tự Android có ưu điểm khả dễ làm quen, tùy biến nhanh chóng, ứng dụng hỗ trợ phong phú, tương thích với đa cấu hình phần cứng nên Android bước phát triển ngày khẳng định vị trí thị trường điện tử với ứng dụng, công cụ, tiện ích, game đa dạng thu hút người dùng Để bước tìm hiểu lĩnh vực kiến thức mới, nghiên cứu vận dụng kiến thức học vào việc xây dựng phần mềm xem video thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android Em chọn đề tài “ Xây dựng phần mềm xem video Android ngôn ngữ Java” làm khóa luận tốt nghiệp Đề tài môi trường để em làm quen vận dụng kiến thức tìm hiểu vào xây dựng phần mềm cụ thể thiết bị di động Mục đích nghiên cứu Mục đích khóa luận xây dựng phần mềm xem video thiết bị di động có cài đặt hệ điều hành Android Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Android Footer Page of 63 Tài liu lun s phm of 63 - Tìm hiểu ứng dụng ngôn ngữ Java Android - Xây dựng phần mềm xem video Android Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phần mềm xem video - Phạm vi nghiên cứu: Trên thiết bị cài đặt hệ điều hành Android Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Phần mềm xem tài liệu tham khảo cho muốn tìm hiểu ứng dụng xem video Android - Ý nghĩa thực tiễn: Là phần mềm xem video thiết bị di động cài đặt hệ điều hành Android Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu qua việc đọc sách, tra cứu mạng tài liệu liên quan, phương thức, mô hình xây dựng phần mềm Android b Phương pháp chuyên gia Tham khảo từ ý kiến chun gia mơ hình phân tích thiết kế phần mềm tảng Android để thiết kế phần mềm xem video phù hợp với yêu cầu thực tiễn Nội dung xử lý nhanh đáp ứng yêu cầu ngày cao người sử dụng c Phương pháp thực nghiệm Chạy thực nghiệm phần mềm thiết bị di động để chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu người sử dụng Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận hướng phát triển, tài liệu tham khảo, khóa luận gồm chương nội dung, cụ thể sau: Footer Page of 63 Tài liu lun s phm 10 of 63 Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Trong chương giới thiệu kiến thức hệ điều hành Android, lịch sử đời, thành phần ứng dụng, lý nên chọn hệ điều hành Android ngơn ngữ lập trình Java Chương 2: Phân tích hệ thống Ở chương xác định tốn, phân tích hệ thống qua biểu đồ usecase, biểu đồ lớp Chương 3: Thiết kế hệ thống Từ việc phân tích hệ thống chương 2, em ứng dụng vào để thiết kế xây dựng phần mềm xem video Android thiết bị di động vào gồm phần thiết kế, giới thiệu phần mềm cách sử dụng chức Do thời gian khả có hạn, lần đầu nghiên cứu xây dựng phần mềm xem video Android ngơn ngữ java nên khóa luận phần mềm khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo bạn bè để em phát triển thêm hướng Footer Page 10 of 63 Tài liu lun s phm 35 of 63  Biểu đồ Usecase cho chức Đăng nhập Hình 2.2 Biểu đồ Usecase cho chức Đăng nhập  Biểu đồ Usecase cho chức Tìm kiếm Hình 2.3 Biểu đồ Usecase cho chức Tìm kiếm  Biểu đồ Usecase cho chức Sắp xếp Hình 2.4 Biểu đồ Usecase cho chức Sắp xếp 28 Footer Page 35 of 63 Tài liu lun s phm 36 of 63  Biểu đồ Usecase cho chức Chi tiết phim Hình 2.5 Biểu đồ Usecase cho chức Chi tiết phim  Biểu đồ Usecase cho chức Xem clip liên quan Youtube Hình 2.6 Biểu đồ Usecase cho chức Xem Clip Youtube  Biểu đồ Usecase cho chức Lưu phim u thích Hình 2.7 Biểu đồ Usecase cho chức Lưu phim yêu thích 29 Footer Page 36 of 63 Tài liu lun s phm 37 of 63  Biểu đồ Usecase cho chức Xem phim Hình 2.8 Biểu đồ Usecase cho chức Xem phim  Biểu đồ Usecase cho chức Đăng xuất Hình 2.9 Biểu đồ Usecase cho chức Đăng xuất 2.2.2 Biểu đồ lớp Hình 2.10 Biểu đồ lớp chi tiết hệ thống 30 Footer Page 37 of 63 Tài liu lun s phm 38 of 63 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Thiết kế hệ thống 3.1.1 Biểu đồ chức Đăng nhập Hình 3.1 Biểu đồ chức Đăng nhập 3.1.2 Biểu đồ chức Tìm kiếm 31 Footer Page 38 of 63 Tài liu lun s phm 39 of 63 Hình 3.2 Biểu đồ chức Tìm kiếm 3.1.3 Biểu đồ chức Sắp xếp Hình 3.3 Biểu đồ chức Sắp xếp 3.1.4 Biểu đồ chức chi tiết phim Hình 3.4 Biểu đồ chức chi tiết phim 32 Footer Page 39 of 63 Tài liu lun s phm 40 of 63 3.1.5 Biểu đồ chức lưu phim yêu thích Hình 3.5 Biểu đồ chức lưu phim yêu thích 3.1.6 Biểu đồ chức Xem phim Hình 3.6 Biểu đồ chức Xem phim 33 Footer Page 40 of 63 Tài liu lun s phm 41 of 63 3.1.7 Biểu đồ chức Đăng xuất Hình 3.7 Biểu đồ chức Đăng xuất 3.2 Giới thiệu giao diện phần mềm 3.2.1 Giao diện danh mục hệ thống Chọn ứng dụng “ Movies App” hình điện thoại Hình 3.8 Giao diện hình ứng dụng 34 Footer Page 41 of 63 Tài liu lun s phm 42 of 63 Sau vào ứng dụng, hình ứng dụng hiển thị chức Đăng nhập tài khoản với số điện thoại bạn mật Ngoài ra, có lựa chọn ngơn ngữ hệ thống Tiếng Anh Tiếng Việt, người dùng nhấn vào hình ảnh quốc kỳ tương ứng để lựa chọn ngôn ngữ hiển thị Hình 3.9 Giao diện hình hệ thống 3.2.2 Giao diện chức Đăng nhập Tại đây, người dùng đăng nhập tài khoản xem video cách nhập số điện thoại mật nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” Trước đăng nhập người dùng cần phải đăng kí tài khoản “ĐĂNG KÍ” Sau tài khoản hệ thống lưu lại, trường hợp người dùng nhập sai tài khoản hệ thống báo lỗi yêu cầu đăng nhập lại 35 Footer Page 42 of 63 Tài liu lun s phm 43 of 63 Hình 3.10 Giao diện chức Đăng nhập Hình 3.11 Giao diện chức Đăng kí 36 Footer Page 43 of 63 Tài liu lun s phm 44 of 63 3.2.3 Giao diện chức Tìm kiếm Sau đăng nhập xong, người dùng muốn tìm kiếm phim người dùng nhấn vào hình ống nhòm để Tìm kiếm phim mong muốn Hình 3.12 Giao diện chức Tìm kiếm 3.2.4 Giao diện chức Chi tiết phim Một video mới, nhiều người có thói quen ý xem Tóm tắt phim, lượt xem hay ngày công chiếu trước bắt đầu xem, ứng dụng Xem phim cung cấp cho người dùng chức hiển thị chức chi tiết phim cách click vào “Tóm tắt phim” 37 Footer Page 44 of 63 Tài liu lun s phm 45 of 63 Hình 3.13 Giao diện chức Hiển thị chi tiết phim 3.2.5 Giao diện chức Xem clip liên quan Youtube Người dùng xem video liên quan tới phim, video xem Youtube cách click vào clip video Hình 3.14 Giao diện chức Xem clip liên quan Youtube 38 Footer Page 45 of 63 Tài liu lun s phm 46 of 63 3.2.6 Giao diện chức Xem phim Sau người dùng chọn phim nhấn nút “ Xem phim” để xem phim phim xem chế độ full hình Hình 3.15 Giao diện chức Xem phim 3.2.7 Giao diện chức Lưu trữ phim yêu thích Hệ thống lưu lại phim yêu thích mà người dùng nhấn hình “trái tim”, mục u thích Để xóa video u thích nào, người dùng nhấn vào hình “trái tim” u thích video Hình 3.16 Giao diện chức Lưu trữ phim yêu thích 39 Footer Page 46 of 63 Tài liu lun s phm 47 of 63 3.2.8 Giao diện chức Sắp xếp Người dùng xếp video theo danh mục Sắp xếp phổ biến, Sắp xếp Điểm cao hay Sắp xếp video Bình chọn nhiều Hình 3.17 Giao diện chức Sắp xếp 3.2.9 Giao diện chức Đăng xuất Để tăng tính bảo mật cho tài khoản người dùng cho lần người dùng muốn tắt ứng dụng người dùng nhấn vào “Đăng xuất” để đăng xuất ứng dụng Hình 3.18 Giao diện chức Đăng xuất 40 Footer Page 47 of 63 Tài liu lun s phm 48 of 63 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Qua trình nghiên cứu thực tiễn đề tài: Xây dựng phần mềm xem video Android ngôn ngữ Java” đạt kết sau: Tìm hiểu hệ điều hành Android lý thuyết ngôn ngữ Java Xây dựng phần mềm ứng dụng xem video hệ điều hành Android với chức năng: - Đăng nhập - Tìm kiếm - Sắp xếp - Chi tiết phim - Xem clip liên quan Youtube - Lưu trữ phim yêu thích - Xem phim - Đăng xuất Đề xuất hướng phát triển nghiên cứu Nghiên cứu thêm để xây dựng thêm link xem phim, hiển thị tần suất thời gian xem video Ngoài ra, hiển thị thêm hình ảnh thời gian lần đăng nhập 41 Footer Page 48 of 63 Tài liu lun s phm 49 of 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: [1] FPT Polytechnic, (2016), Giáo trình Java từ đến nâng cao, FPT University [2] Trung tâm Tin học, (2015), Lập trình thiết bị di động Android, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TPHCM Tiếng anh: [1] Wie-Meng Lee, Beginning Android Application Development [2] Mark L Murphy, Beginning Android [3] The movie db: https://developers.themoviedb.org/3/gettingstarted/introduction 42 Footer Page 49 of 63 ... kiến thức học vào việc xây dựng phần mềm xem video thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android Em chọn đề tài “ Xây dựng phần mềm xem video Android ngơn ngữ Java làm khóa luận tốt nghiệp Đề tài... kế xây dựng phần mềm xem video Android thiết bị di động vào gồm phần thiết kế, giới thiệu phần mềm cách sử dụng chức Do thời gian khả có hạn, lần đầu nghiên cứu xây dựng phần mềm xem video Android. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỖ THANH HIỀN XÂY DỰNG PHẦN MỀM XEM VIDEO TRÊN ANDROID BẰNG NGƠN NGỮ JAVA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Tin học Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn sư phạm Xây dựng phần mềm xem video trên Android bằng ngôn ngữ Java, Luận văn sư phạm Xây dựng phần mềm xem video trên Android bằng ngôn ngữ Java